» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Duran, Ridvan; Ciftdemir, Nukhet Aladag; Ozbek, Ulfet Vatansever; et al. The effects of noise reduction by earmuffs on the physiologic and behavioral responses in very low birth weight preterm infants INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY Volume: 76 Issue: 10 Pages: 1490-1493 Published: OCT 2012 (Ekim 2012)
  2
  ATIF
 • Onbasi, Senay; Duran, Ridvan; Ciftdemir, Nukhet Aladag; et al. The effect of prenatal breast-feeding and breast-milk training given to expectant mothers on the behaviour of breast-feeding. TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS 2011;46:75-80. (Kasım 2011)
  1
  ATIF
 • Duran, Ridvan; Ozbek, Ulfet Vatansever; Ciftdemir, Nukhet Aladag; et al. The relationship between leukemoid reaction and perinatal morbidity, mortality, and chorioamnionitis in low birth weight infants. INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES Volume: 14 Issue: 11 Pages: E998-E1001 Published: NOV 2010 (Eylül 2010)
  1
  ATIF
 • Duran, Ridvan; Vatansever, Uelfet; Acunas, Betuel; et al. Comparison of temporal artery, mid-forehead skin and axillary temperature recordings in preterm infants < 1500 g of birthweight. JOURNAL OF PAEDIATRICS AND CHILD HEALTH Volume: 45 Issue: 7-8 Pages: 444-447 Published: JUL-AUG 2009 (Ağustos 2009)
  3
  ATIF
 • Duran, Ridvan; Aladag, Nuekhet; Vatansever, Uelfet; et al. The impact of Neonatal Resuscitation Program courses on mortality and morbidity of newborn infants with perinatal asphyxia. BRAIN & DEVELOPMENT Volume: 30 Issue: 1 Pages: 43-46 Published: JAN 2008 (Ocak 2008)
  5
  ATIF
 • Duran, R; Inan, M; Vatansever, U; Aladag, N; Acunas, B. Etiology of neonatal gastric perforations: Review of 10 years' experience. PEDIATRICS INTERNATIONAL 2007;49:626-30. (Nisan 2007)
  1
  ATIF
 • The protective role of melatonin in experimental hypoxic brain damage By: Tutunculer, F; Eskiocak, S; Basaran, UN; et al. PEDIATRICS INTERNATIONAL Volume: 47 Issue: 4 Pages: 434-439 Published: AUG 2005 (Ağustos 2005)
  4
  ATIF
 • Prevalence of underweight, overweight and obesity in Turkish adolescents By: Oner, N; Vatansever, U; Sari, A; et al. SWISS MEDICAL WEEKLY Volume: 134 Issue: 35-36 Pages: 529-533 Published: SEP 4 2004 (Kasım 2004)
  2
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Çıplak G, Özbek Vatansever Ü, Acunaş B, Duran R, Aladağ Çiftdemir N. Efficiacy of Different Risk Scores in the Prediction of Mortality and Morbidity in Very Preterm Infants. VIII. Recent Advances in Neonatal Medicine 8-10 Oct 2017, Würzburg. (Ekim 2017)
 • Yücel İ, Acunaş B, Özbek Vatansever Ü, Duran R, Aladağ Çiftdemir N, Varol F. Vitamin D Deficiency in Very Preterm Infants and their Mothers and the Effect of Supplementation. VIII. Recent Advances in Neonatal Medicine 8-10 Oct 2017, Würzburg. (Ekim 2017)
 • Uzun I, Sayın C, Aladağ Çiftdemir N, Atlı E, İnan C, Erzincan S, Sütçü H, Vatansever Ü, Varol F. Hydrops Fetalis with Deletion of Macro Domain Containing 2. 18th World Congress in Fetal Medicine, Slovenia, 2017. (Nisan 2017)
 • Gurkan, H., S. Gokalp, H. Tozkir, G. Sari, U. Vatansever Ozbek. “Monosomy 1p36 case with left ventricular noncompaction“ and right ventricular rhabdomyoma”. European Human Genetics Conference, June 8 - 11, 2013, Paris, France. European Journal of Human Genetics Volume 21 Supplement 2 June 2013, p 578, J18.20. (Haziran 2013)
 • Cınar Yakar, Y., R. Duran, B. Acunaş, N. Aladağ Çiftdemir, Ü. Vatansever ve N. Süt, The Effect of Antenatal Steroid Administration Time on Postnatal Blood Pressure In Very Low Birth Weight Infants, 24th Annual Meeting of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care, Intensive Care Med, 39 (Suppl 1), S39 (Haziran 2013)
 • Duran, R., N. Aladağ Çiftdemir, Ü. Vatansever, U. Berberoğlu, F. Durankuş, N. Süt ve B. Acunaş, The Effects of Noise Reduction by Earmuffs on the Physiolojic and Behavioral Responses in Very Low Birthweight Preterm Infants, 24th Annual Meeting of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care, Intensive Care Med, 39 (Suppl 1), S65 (Haziran 2013)
 • Yeldan Vatansever, S., R. Duran, B. Acunaş, Ü. Vatansever ve N. Aladağ Çiftdemir, Serum TAU and S-100B Protein Levels in Newborn Infants With hyperbilirubinemia, 24th Annual Meeting of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care, Intensive Care Med, 39 (Suppl 1), S129 (Haziran 2013)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Çiftdemir N.A., Ü. Vatansever, R. Duran, Ü.N. Başaran, B. Acunaş, Accessory Scrotum with Bifid Scrotum and Hypospadias, Turkish Journal of Pediatric Disease, 7, 38-40 (Nisan 2013)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Çıplak G, Vatansever U, Acunaş B, Duran R, Aladağ N. Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde NTISS, SNAP II, SNAP-PE-II Skorlarının Neonatal Morbiditelerden NEK, IVH ve ROP Belirlemesindeki Yeri. 25. Ulusal Neonatloji Kongresi, 12-15 Nisan 2017, Antalya. (Nisan 2017)
 • Acunaş B, Vatansever U,Çıplak G, Aladağ N, Duran R. İleri Derecede Preterm Yenidoğanlarda Antenatal Magnezyum Sülfat Maruziyetinin Kardiyorespiratuvar Sorunlarla İlişkisi. 25. Ulusal Neonatloji Kongresi, 12-15 Nisan 2017, Antalya. (Nisan 2017)
 • Durmuş A, Duran R, Acunaş B, Vatansever U, Aladağ N. Transfüzyon İlişkili Nekrotizan Eneterokolit Olgularının Risk Faktörleri Açısından Değerlendirilmesi. 25. Ulusal Neonatloji Kongresi, 12-15 Nisan 2017, Antalya. Yıl : 2017 (Nisan 2017)
 • Vatansever U, Acunaş B, Çıplak G, Dindar Ş, Yağız R, Aladağ N, Duran R. İleri Derecede Preterm Yenidoğanlarda Farklı Risk Skorlarının İşitme Kaybını Öngörmedeki Yeri. 25. Ulusal Neonatloji Kongresi, 12-15 Nisan 2017, Antalya. (Nisan 2017)
 • Aladağ Çiftdemir N, Vatansever Ü, Cesur Çınar G, Duran R, Acunaş B. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen İleri Derecede Preterm yenidoğanlarda Geç Sepsis Epidemiyolojisinde Yıllar İçinde Yaşanan Bir Değişim Var mı? 39. Pediatri Günleri, 2-5 Nisan 2017, İstanbul (Nisan 2017)
 • GÜRKAN HAKAN,ATLI ENGİN,VATANSEVER ÖZBEK ÜLFET,ATLI EMİNE İKBAL,ÖZEN YASEMİN,AKURUT ÇİSEM,TOZKIR HİLMİ,ACUNAŞ BETÜL AYŞE. 3q22.2.3 Deletion and 16p11.2 Microduplication Syndrome in a Patient with Blepharophimosis, Ptosis, Epicanthus Inversus Syndrome. Erciyes Medical Journal 2017;39:44-86. (Mart 2017)
 • Bay, B., Ü. Vatansever, R. Duran, S. Gökalp, B. Acunaş, "Ketiapin intoksikasyonu sonrası uzamış deliryum tablosu ile takip edilen bir olgu", Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Bildiri Kitabı Sayfa 64, PA-24 (Nisan 2013)
 • Vatansever, Ü., İ. Kır, R. Duran, N. Aladağ Çiftdemir ve B. Acunaş, "Trakya Üniversitesi Çocuk Acil Servisine 2008-2011 Arasında Başvuran Adolesan Zehirlenme Olgularının Retrospektif İncelenmesi", X. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Balım Kongresi, Antalya, PA-35 (Nisan 2013)
 • Vatansever Özbek, Ü., R. Duran, B. Acunaş, H. Top, M. Öztürk, M.C Us, "Epignatuslu Bir Yenidoğan Olgu Sunumu", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21), Antalya (e-poster) (Nisan 2013)
 • Acunaş, B., S. Karasalihoğlu, Ü. Vatansever Özbek, R. Duran, A. Yıldırım, "Familyal Hiperekpleksialı Bir Yenidoğan Olgusu", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21), 14-17 Nisan 2013, Antalya (e-poster) (Nisan 2013)
 • Vatansever Özbek, Ü., B. Acunaş, H. Gürkan, R. Duran, F.Sarı, “Ektrodaktili, Ektodermal Displazi ve Yarık Damak –Dudak Sendromu ile Birlikte 8p11.2 delesyon Sendromlu Bir Yenidoğan Olgu Sunumu”, 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21), 14-17 Nisan 2013, Antalya (e-poster) (Nisan 2013)
 • Handemir, Y., B. Acunaş, Ü. Vatansever Özbek, R. Duran, “Prematüre Retinopatisi Olgularının Değerlendirilmesi”, 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21), 14-17 Nisan 2013, Antalya (e-poster) (Nisan 2013)
 • Bulut, H., B. Acunaş, Ü. Vatansever Özbek, R. Duran, “Edirne İli Aile Hekimleri İle Toplum Sağlığı Hekim ve Hemşirelerinin Preterm Aşılaması Konusunda Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi”, 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21), 14-17 Nisan 2013, Antalya (e-poster) (Nisan 2013)
 • Özduğan, Z., Ü. Vatansever Özbek, R. Duran, B. Acunaş, N. Aladağ Çiftdemir, “Nekrotizan Enterokolit Olgularının Geriye Dönük Değerlendirilmesi ve Risk Faktörlerinin Araştırılması”, 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21), 14-17 Nisan 2013, Antalya (e-poster) (Nisan 2013)
 • Vatansever Özbek, Ü., I. Görker, R. Duran, B. Acunaş,” İkiz ve Tekiz Preterm Yenidoğanların Düzeltilmiş 1-3 yaşta Postneonatal Sağlık ve Nörogelişimsel-Psikomotor Sorunlar Açısından Değerlendirilmesi” 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21), 14-17 Nisan 2013, Antalya (e-poster) (Nisan 2013)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Neonatoloji, Prof. Dr. Türkan Dağoğlu, Prof. Dr. Fahri Ovalı (Editörler). Taburculuğa Hazırlık, Prof. Dr. Betül Acunaş, Prof. Dr. Ülfet Vatansever Özbek (Kasım 2017)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Milli Pediatri Derneği Edirne Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği