» Biyografi

İstanbul 1966 doğumluyum. İlk-orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladım. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesindeki eğitimimi 1983-89 yıllarında tamamladım. 1989-1990 tarihleri arasına Afyonkarahisar, Sultandağı, yakasenek Sağlık ocağında mecburi hizmet yaptım. İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D da Çocuk Cerrahisi Uzmanlığı eğitimimi  1990-1995 yılları arasında tamamladım.

Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi A.D. Da ki görevime 1996 tarihinde Uzman olarak başladım. 1997 yılında Yardımcı Doçent Kadrosuna geçtim. Vatani görevimi 1998-1999 yıllarınada uzman hekim olarak 600yt Diyarbakır Asker Hastene'sinde yaptım. Ocak 2008 yılında Doçentlik sınavını kazandım. Halen aynı anabilim dalındaki görevime devam ediyorum. Bu süreçte 2006-2007 yıllarında Trakya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Polikliniğinde başkan yardımcılığı görevini ifaettim. Bilahare kurulan Acil Tıp Anabilim Dalımda görevlendirilmiş durumdayım.
2002-2009 yılları arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Yerel Etik kurulunda üye ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundum.
İdari görevler olarak 2006-2008 yılları arasında Trakya Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama merkezi başhekim yardımcılığı ve 2008 yılında da Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü yaptım. 2012-16 yıllarında da başhekimlik görevini ifa ettim.

Kuş ve Kelebek Gözlemciliği, Makro Fotoğrafçılık severek yaptığım hobilerimdir. Üye olduğum dernekler, Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği, Doğa Derneği’dir. Yabancı dilim İngilizce olup halen evli ve iki çocuk babasıyım.
60’ın üzerinde yerli ve yabancı (Basaran UN, PubMed) yayınım var. Çocuk Cerrahisinde ilgi alanlarım Çocuk ürolojisi, yenidoğan cerrahisidir.

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Metilen mavisi tedavisinin aspirasyon pnömonisine etkisi (Şubat 2015)
  2
  ATIF
 • Karaciğer iskemi / reperfüzyon hasarında alfa-lipoik asit ve L-karnitin'in koruyucu etkileri
  1
  ATIF
 • Künt göğüs travması sonucu akut akciğer hasarında metilen mavisinin etkisi
  1
  ATIF
 • Akciğer kontüzyonunda Desferoksamin oksidatif stresi azaltıyor (Ağustos 2013)
 • Sıçanlarda gliserol ile indüklenen miyoglobinürik akut böbrek yetmezliği üzerine hiperbarik oksijen tedavisinin koruyucu etkileri (Nisan 2012)
  1
  ATIF
 • S-metilisothiourea sülfatın sıçanlarda farklı aspirasyon materyali kaynaklı akciğer hasarına karşı koruyucu etkileri (Ağustos 2009)
  1
  ATIF
 • Sıçanlarda curcumin'in farklı aspirasyon materyali kaynaklı akciğer hasarına karşı önleyici etkileri (Ocak 2009)
  3
  ATIF
 • Sıçan modelinde unilateral testiküler torsiyon sonrasında aynı taraf ve karşı taraf testislere curcumin'in etkisi
  1
  ATIF
 • Enürektik çocukların kişisel özellikleri: Güneydoğu Avrupa'dan gelen epidemiyolojik bir çalışma
  1
  ATIF
 • Sıçanlarda L-karnitin'in testiküler iskemi-reperfüzyon hasarına karşı koruyucu etkisi (Kasım 2007)
  3
  ATIF
 • Zihinsel özürlü bir çocukta patolojik aerofajiye bağlı kolon delinmesi (Ekim 2007)
  1
  ATIF
 • Çocuklukta kabızlık ile ilişkili faktörler (Ekim 2007)
  7
  ATIF
 • Sıçanlarda ibuprofen'in testiküler torsiyon / detorsiyon indükediği iskemi / reperfüzyon hasarına karşı koruyucu etkileri (Eylül 2007)
  6
  ATIF
 • Hipoksik yenidoğan sıçanların beyin dokusunda melatoninin protein oksidasyonu ve nitrik oksit üzerine etkisi (Ocak 2007)
  4
  ATIF
 • Antioksidanlar E ve C vitamini, safra yollarında tıkanmış sıçanlarda hepatik fibrozu zayıflatır (Kasım 2006)
  1
  ATIF
 • Beslenmedik sıçanlarda E ve C vitamin takviyesinin hepatik glutatyon peroksidaz aktivitesi ve etanol emilimine bağlı doku hasarı üzerine etkileri (Mart 2006)
  1
  ATIF
 • Deneysel hipoksik beyin hasarında melatoninin koruyucu rolü (Ağustos 2005)
  4
  ATIF
 • Omfalosel ile ilişkili segmental barsak dilatasyonu (Nisan 2005)
  2
  ATIF
 • Pediatrik cerrahide kaudal ropivakain ve neostiginin (Mart 2003)
  3
  ATIF
 • Prenatal dönemde kapanmış midgut atrezili gastroşisiz (Eylül 2002)
  1
  ATIF
 • Başaran UN, Celayir S, Eray N, Oztürk R, Senyüz OF. The effect of an H2-receptor antagonist on small-bowel colonization and bacterial translocation in newborn rats. Pediatr Surg Int. 1998 Mar;13(2-3):118-20. PubMed PMID: 9563022 (Mart 1998)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • 35.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (Ekim 2017)

Yapılan Hakemlikler

 • Balkan Medical Journal