» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Aytaç, A. & Akduğan, U. "Türkiye’de Sanayi Üretiminin Sağlık Harcamalarına Etkisi", Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics, 33 (Aralık 2020)
 • Gündüz, İ. O., Akduğan, U., Sönmezler, G. & Uzunoğlu, S. "Türkiye'de KDV Hasılatı ile Kredi Kartı ve Banka Kartı Kullanımı Arasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir Analiz", Istanbul Journal of Social Sciences, 25, 56-81. (Temmuz 2019)
 • Akduğan, U. & Doğan, S. "Gümrük Birliği Sonrası Türkiye’de Reel Döviz Kuru Değişimlerinin Ödemeler Dengesine Etkileri". Social Sciences Research Journal, 7(2), 18-40 (Haziran 2018)
 • Akduğan, U., Sönmezler, G., Gündüz, İ. O., Küçükaltan, B. "An Empirical Study Examining Determinants of First Hand Mortgaged House Sales in Turkey". IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 27, 35-49 (Eylül 2017)
 • Gündüz, İ. O., Sönmezler, G., Akduğan, U. "An Analysis of The Relationship Between Consumer Confidence Index and Credit Card Expenditures in Turkey". IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 27, 1-18 (Eylül 2017)
 • Yıldız, N., Akduğan, U., Taşdemir, D. "Relationship of The Economic Growth and Unemployment: An Ampirical Assessment of Okun's Law for Turkey", IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, Vol. 25 (Mart 2017)
 • Dinçer, M. Z., Akduğan, U. "Türkiye'de Ham Petrol Fiyatları-Cari Açık İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma", Eurasian Business & Economics Journal, Vol. S2, 789-799 (Aralık 2016)
 • Yıldız, N., Akduğan, U. "Long Term-Short Term Analyse Between Foreign Trade, Growth and Employment in Turkish Economy: 1923-2013", IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, Vol. 15 (Eylül 2014)
 • Aytaç, A., Akduğan, U. "Foreign Trade - Foreign Exchange Rate Relation: 2001 - 2011 Turkey Example", IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, Vol. 14 (Nisan 2014)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Akduğan, U. "Türkiye'de İşsizlik Yardımları İşsizliği Artırıyor mu?" 5. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, İstanbul (Eylül 2019)
 • Akduğan, U. & Agun, B. H. "An Evaluation on Fiscal Sustainability of Municipalities in Turkey", 3rd International Scientific Congress on Humanities and Social Sciences, July 9-11, 2018, Skopje, Maceedonia. (Temmuz 2018)
 • Akduğan, U. & Agun, B. H. "Causality Relationship Between Municipal Expenditures and Economic Growth", 3rd International Scientific Congress on Humanities and Social Sciences, July 9-11, 2018, Skopje, Maceedonia. (Temmuz 2018)
 • Akduğan, U. "Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonuna Kredi Notunun Etkisi", VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Tekirdag. (Mart 2018)
 • Aytaç, A., Korkmaz, M., Akduğan, U. " Avrupa Birliği Bakış Açısı İle Doğrusal Ekonomiden Dairesel Ekonomiye Geçiş". 1. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, 22-23 Aralık (Aralık 2017)
 • Akduğan, U., Sönmezler, G., Gündüz, İ. O., Küçükaltan, B. "Türkiye'de İlk El İpotekli Konut Satışlarının Belirleyicileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma", 1st International Economics Research and Financial Markets Congress, May 12-13, Edirne (Mayıs 2017)
 • Doğan, S., Akduğan, U. "Türkiye'de Mali Sürdürülebilirliğin Dönemlerarası Bütçe Kısıtıyla Analizi", 1st International Economics Research and Financial Markets Congress, May 12-13, Edirne (Mayıs 2017)
 • Yıldız, N., Akduğan, U. "The External Debt-Economic Growth Nexus: An Empirical Analysis For 'Fragile Five' Countries", 3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Rome-Italy (Nisan 2017)
 • Akduğan, U., Yıldız, N. "Causality Relationship Between Budget Deficit and Current Account Deficit: The Case of Turkey", 3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Rome-Italy (Nisan 2017)
 • Akduğan, U., Gündüz, İ. O., Sönmezler, G., "Kredi Kartı ve Banka Kartı Kullanımı İle KDV Tahsilatı Arasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir Analiz", 2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, Kocaeli (Mart 2017)
 • Akduğan, U., Koldere Akın, Y. “Parametrik Riske Maruz Değer Hesaplamasında Volatilitenin Modellenmesi: Türkiye’de Emeklilik Yatırım Fonları Üzerine Bir Uygulama”, International Conference On Eurasian Economies 2013, St. Petersburg, Rusya (Eylül 2013)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Akduğan, U. & Doğan, S. "Determinants of Unemployment: An Empirical Analysis for OECD Countries", Current Methods and Applications in Econometrics (in Honor of Prof. Dr. Ahmet M. Gökçen), (Ed. Nilgün Çil), Istanbul University Press, Istanbul, 21-36. (Ekim 2021)
 • Akduğan, U. & Doğan, S. "Youth Unemployment: An Empirical Analysis", Smaller World, Bigger Issues - Growth, Unemployment, Inequality and Poverty (Ed. Hale Kırer Silva Lecuna), Peter Lang, 117-134. (Eylül 2019)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Akduğan, U., Doğan, N. "İnovasyonu Etkileyen Faktörler: OECD Ülkeleri Örneği", Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics, 36 (Haziran 2022)
 • Akduğan, U. "Enflasyon ve Dolaylı Vergiler Arasındaki Bağlantı: Türkiye Örneği", Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(4) (Ekim 2020)
 • Akduğan, U. "Türkiye'de Döviz Kuru Hareketleri ve Kamu Borcu İlişkisi", Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 12(22), s. 75-97. (Haziran 2020)
 • Akduğan, U. & Yıldız, N. "The Relationship Between External Debt and Economic Growth: The Case of Fragile Five Countries", Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 11(2), s. 448-460. (Mayıs 2020)
 • Doğan, S. & Akduğan, U. "Laffer Eğrisi: Türkiye İçin Bir Uygulama", Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 377. (Şubat 2020)
 • Akduğan, U. & Doğan, S. "Türkiye'de Kamu Borcu ve Bütçe Açığının Sürdürülebilirliği: Sınır Testi Yaklaşımı", Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 12(22), 15-30. (Ocak 2020)
 • Akduğan, U. & Agun, B. H. "Türkiye'de Belediyelerin Mali Sürdürülebilirliği: Birincil Denge Yaklaşımı". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2), 207-222. (Aralık 2018)
 • Akduğan, U. & Doğan, S. "Türkiye'de 2001 Ekonomik Krizi Öncesi ve Sonrasında Reel Döviz Kuru Değişimlerinin Ödemeler Dengesine Etkileri". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 10(19), 197-230 (Temmuz 2018)
 • Sönmezler, G., Akduğan, U., Gündüz, İ. O. "Türkiye’de Cari Açık Sorununun Reel Döviz Kuru ve İhracatın İthalata Bağımlılığı Açısından Değerlendirilmesi", Maliye Finans Yazıları, 108 (Ekim 2017)
 • Akduğan, U. "Türkiye'de Dış Borç Stokunun Belirleyicileri", Business and Economics Research Journal, Vol. 8, No. 2, 183-202 (Nisan 2017)
 • Yaş, H., Akduğan, U. (2015). “Türkiye’de Belediyelere Yapılan Mali Transferlerin Flypaper Effect Çerçevesinde İncelenmesi”, Maliye Dergisi, 168, Ocak – Haziran, s.49-68 (Temmuz 2015)
 • Yıldız, N., Akduğan, U. "Girdi-Çıktı Tabloları ile Sektörler Arası İlişkilerin Analizi: Seçilmiş Ülke Örnekleri", Akademik Bakış Dergisi, Sayı 44 (Ağustos 2014)
 • Aytaç, A., Akduğan, U. “Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme Üzerine Bir Nedensellik Analizi: 2001-2011 Türkiye Örneği”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 14 , Sayı: 2 (Aralık 2012)
 • Koldere Akın, Y., Akduğan, U. “Finansal Piyasalarda Risklerin Belirlenmesinde RMD Yöntemine İlişkin Bir Uygulama”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 14 , Sayı: 1 (Mayıs 2012)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Akduğan, U. "Döngüsel Ekonomide Vergi Sisteminin Dönüşümü: Sürdürülebilir Vergilendirme", Güncel Maliye Tartışmaları-3, Dr. Veysi Seviğ'e Armağan, (Ed. A. Bumin Doğrusöz, Ayşe Güner, Gülay Akgül Yılmaz), Seçkin Yayıncılık, Ankara. (Eylül 2021)
 • Akduğan, U. "Döngüsel Ekonomide Çevresel Mali Düzenlemeler ve Sürdürülebilir Vergilendirme", Gazi Kitabevi, Ankara. (Ağustos 2021)
 • Akduğan, U. "Finansal Piyasalar ve İşleyişi" ve "İktisatta Temel Matematiksel Kavramlar", Ayhan Aytaç ve Mustafa Hatipler (ed.) Ekonomiye Giriş, içinde (s. 203-226) ve (s. 281-301), İstanbul: Paradigma Akademi Yayınları, 2014 (Eylül 2014)

Projeler

 • Avrupa Birliği, 2016-3-TR01-KA205-036763 (You InCOME) Youth In the Circular Operative Model of Economy, Sürdürülebilir Ekonomi, Baslangiç Tarihi: 27.03.2017, Bitis Tarihi : 26.09.2018, Kurumu: Trakya Üniversitesi.

» Verdiği Dersler

İktisada Giriş

İstatistik

Maliye Politikası

Matematiksel İktisat

Mikro İktisat Teorisi

Para Politikası