» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • 68Ga-PSMA-I&T-PET/CT prostat kanseri için gözlemciler arası ve gözlemciler arası anlaşma: farklı deneyim seviyelerine sahip gözlemciler arasında lezyon bazlı ve alt-bölgesel bir karşılaştırma çalışması. (Mayıs 2021)
  1
  ATIF
 • Sarcopenia in Hodgkin's lymphoma evaluated with 18-FDG PET/CT, focus on age, performance, and treatment. (Mayıs 2021)
  2
  ATIF
 • Evaluation of Sarcopenia with F-18 FDG PET/CT and relation with disease outcomes in patients with multiple myeloma (Eylül 2020)
  2
  ATIF
 • Infection of cardiac prosthetic valves and implantable electronic devices: early diagnosis and treatment (Mayıs 2020)
  2
  ATIF
 • U. Korkmaz, A. Sarikaya, Ectopic and Eutopic Located Parathyroid Lesions: Do They Behave Differently? How Can We Monitor Them? What Should We Look for?, 10.5152/etd.2018.18147, ERCIYES MEDICAL JOURNAL, vol. 41, no. 1, pp. 85-90, 2019 (Mart 2019)
 • Intrathoracic toxic thyroid nodule causing hyperthyroidism with a multinodular normal functional cervical thyroid gland (Temmuz 2016)
  9
  ATIF
 • G. Elbuken, E. Ergun, O. Ozturk, E. Seber, M. Dogru, U. Korkmaz, Parathyroid Adenoma, Gastric Adenocarcinoma, and Intraabdominal Schwannoma in One Patient, 10.4274/tjem.3087, TURKISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, vol. 20, no. 3, pp. 100-104, 2016

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Gastrointestinal Kanamaların Değerlendirilmesinde SPECT/BT Görüntülemenin Tanısal Katkısı: Özellikle Daha Önce Ameliyat Olmuş Hastalarda (Ağustos 2021)
 • Experimental Breast Cancer Models: Preclinical Imaging Perspective (Mart 2021)
  3
  ATIF
 • The relationship between FDG PET/CT-defined metabolic parameters and the histopathological subtype of oesophageal carcinomas (Mayıs 2020)
  1
  ATIF
 • 18F-NaF PET/CT and Extraordinary Involvement: Non-calcific Brain Involvement in a Prostate Cancer Case (Şubat 2020)
  1
  ATIF
 • Ectopic and Eutopic Located Parathyroid Lesions: Do They Behave Differently? How Can We Monitor Them? What Should We Look for? (Ocak 2019)
 • Parathyroid Adenoma, Gastric Adenocarcinoma, and Intraabdominal Schwannoma in One Patient (Eylül 2016)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Analysis of Pediatric Patients Requiring PET/CT and Additional Other Nuclear Medicine Methods in the management of cancer (Ekim 2021)
 • Relationship of F-18 FDG PET/CT Imaging Findings with Bone Trauma Age (Ekim 2021)
 • Incidental Renal Mass on PET/CT in Lung Cancer Patients, Evaluation With Histopathological Radiological And Clinical Findings: Pearls, Pittfals and False Positivities (Ekim 2021)
 • Targeted Radionuclide Therapy with Lu 177-DOTATATE, Iodine 131-MIBG and Iodine-131 in the Adolescents: Applicability, Efficacy, and Contribution to Patient Management (Ekim 2021)
 • PET/CT Imaging in Smoldering Multiple Myeloma Patients F 18-Fluorodeoxyglucose and Ga68-Pentixafor: Preliminary results (Eylül 2020)
 • The contribution of protocol selection to diagnostic accuracy in MIBI parathyroid scintigraphy: reevaluation with SPECT/CT and histopathologic findings (Eylül 2020)
 • The Role of Ga-68 PSMA PET/CT in Predicting Lu-177 PSMA Effectiveness: Can We Project the Ga-68 DOTA PET/CT and Lu-177 DOTA Treatment Experience to PSMA? (Eylül 2020)
 • Evaluation of Iodine-131 Labelled Lawsone (2-Hydroxy-1, 4-Naphthoquinone) Compound's Transdermal and Intravenous Biodistribution (Eylül 2020)
 • Do Histological Patterns of Primary Tumor Predict Metabolic Patterns detected by FDG PET/CT in Differentiated Thyroid Cancer Patients (Eylül 2020)
 • Beyond SUVmax , MTV and TLG on Histopathological Subtype Of Esophagus Carcinomas. (Nisan 2019)
 • YÜKSEK RİSKLİ HASTADA, TEKRARLAYAN YÜKSEK DOZ I-131 MIBG TEDAVİSİ (Nisan 2019)
 • The Role and Impact of 68Ga-PSMA PET/CT in Primary Staging of Prostate Cancer: Preliminary Results in Relation to AJCC Risk Group Staging (Ekim 2018)
 • The Lıver-To-Spleen Ratıo On In-111 Octreotıde Scıntıgraphy
 • Comparison of dynamic contrast-enhanced MRI parameters with 99mTc-sestamibi uptake ratios in malignant bone and soft-tissue tumours. (Ekim 2009)
 • Comparison of dynamic contrast-enhanced MRI parameters with 99mTc-sestamibi uptake ratios in benign thyroid pathologies. (Ekim 2009)
 • Contribution of OSEM Algorithm and Couinaud Segment Analys to Diagnostic Accuracy on Liver Hemangioma Imaging By Using Tc 99m Labeled Red Blood Cells (RBC) (Ekim 2008)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Can FDG PET/CT Defined Metabolic Tumor Volume (MTV) Of The Primary Tumor Predict The Histopathological Subtype Of Esophagus Carcinomas (Nisan 2019)
 • Normal and Ectopic Lacalized Parathyroid Adenomas: Is There No Difference in Scintigraphic Parameters? (Ekim 2010)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Nörodejeneratif hastalıklarda deneysel modeller (Mart 2019)
  1
  ATIF
 • Prostat Kanseri Tanı ve Cerrahisinde NIR Floresans Görüntüleme Ajanlarının F-18 PSMA ile Konjugasyonunun Getirileri (Ocak 2019)
 • Baş/Boyun Tümörlerinin Değerlendirilmesinde Son Trend: PET/MR Görüntüleme (Temmuz 2017)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Nükleer Tıpta Tanı Ve Tedavi Amacıyla PET/BT Ve İlave Görüntüleme İhtiyacı Duyulan Pediatrik Hasta Grubu Analizi (Eylül 2021)
 • Lu-177 Psma Etkinliği Öngörmede Ga-68 Psma Pet/Bt’nin Yeri: Ga-68 Dota Pet/Bt Ve Lu-177 Dota Tedavi Tecrübesini, Psma’ya Yansıtabilir Miyiz? (Kasım 2020)
 • Smoldering Multiple Myelom Hasta Grubunda Ga68-Pentixafor Pet/Bt’nin Yeri: Kemokin Reseptörü-4 (Cxcr4) İle Ga68’e Yeni Bir Bakış. (Kasım 2020)
 • Mıbı Paratiroid Sintigrafisinde Protokol Seçiminin Tanısal Doğruluğa Katkısı: SPECT/BT Ve Histopatoloji Işığında Yeniden Değerlendirme (Kasım 2020)
 • Mıbı Paratiroid Sintigrafisinde Protokol Seçiminin Tanısal Doğruluğa Katkısı: SPECT/BT Ve Histopatoloji Işığında Yeniden Değerlendirme (Haziran 2020)
 • Lu-177 Psma Etkinliği Öngörmede Ga-68 Psma Pet/Bt’nin Yeri: Ga-68 Dota Pet/Bt Ve Lu-177 Dota Tedavi Tecrübesini, Psma’ya Yansıtabilir Miyiz? (Haziran 2020)
 • Smoldering Multiple Myelom Hasta Grubunda Ga68-Pentixafor Pet/Bt’nin Yeri: Kemokin Reseptörü-4 (Cxcr4) İle Ga68’e Yeni Bir Bakış (Haziran 2020)
 • Sıradışı Bir Trombüs: Sol Böbrek Wilms Tümörüne Bağlı Renal Ven, VKİ Ve Sağ Atriumu Dolduran Canlı Trombüs. (Nisan 2019)
 • Yüksek Riskli Hastada, Tekrarlayan Yüksek Doz I-131 MIBG Tedavisi. (Nisan 2019)
 • Ga68 PSMA’nın böbrek fonksiyon değerlendirmesindeki yeri: Ga68 bulgularının MAG-3 bulguları ile karşılaştırması (Nisan 2019)
 • Sıradışı Bir Trombüs: Sol Böbrek Wilms Tümörüne Bağlı Renal Ven, VKİ Ve Sağ Atriumu Dolduran Canlı Trombüs (Nisan 2019)
 • Kemik Kırığında Tc99m-Mdp Uptake Ve Kemik Mineralizasyonu İlişkisi: Deneysel Bir Model. (Nisan 2010)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Adelösan Hastalarda Radyonüklid tedavi Uygulamaları: Trakya Üniversitesi Tecrübesi (Eylül 2021)
 • FDG PET/BT Görüntüleme Bulgularının Kemik travma Yaşı ile ilişkisi (Eylül 2021)
 • FDG PET/BT’de saptanan Senkron Malignitelerin Metabolik Karakterizasyonu ve Histopatolojik Tipler İle İlişkisi (Eylül 2021)
 • Akciğer Kanseri Tanılı Hastalarda PET/BT’deki Tesadüfi Böbrek Lezyonlarının Histopatolojik ve Radyolojik İncelenmesi (Eylül 2021)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Kardiyoloji (2 cilt) (Ekim 2021)
 • Multidisipliner Covid-19: COVID-19 Salgının Nükleer Tıp Bölümlerine Etkisi (Temmuz 2021)
 • Türkiye Klinikleri Nükleer Tıp Özel-Prostat Kanseri Olgularında Yeni Nükleer Tıp Görüntüleme Yöntemleri 2019-Prostat Kanseri Tanı ve Cerrahisinde NIR Floresans Görüntüleme Ajanlarının F-18 PSMA ile Konjugasyonunun Getirileri. (Nisan 2019)
 • Uygulamalı Temel Radyofarmasi-Radyonüklid tedaviler (Kasım 2017)
 • Uygulamalı Temel Radyofarmasi (Kasım 2017)
 • Nükleer Tıp Görüntüleme Teknikleri: Soru Çözümlü Ders Kitabı: Venograf ve derin ven trombozunun görüntülenmesi (Mayıs 2017)
 • Nükleer Tıp Görüntüleme Teknikleri: Soru Çözümlü Ders Kitabı -Tiroit Sintigrafisi (Mayıs 2017)
 • Nükleer Tıp Görüntüleme Teknikleri: Soru Çözümlü Ders Kitabı -Radioimmunosintigrafi (Neutrospec-fanelosomab) (Mayıs 2017)
 • Nükleer Tıp Görüntüleme Teknikleri: Soru Çözümlü Ders Kitabı -Karaciğer Hemanjiom (Karaciğer Kan Havuzu) Görüntülemesi (Mayıs 2017)
 • Nükleer Tıp Görüntüleme Teknikleri: Soru Çözümlü Ders Kitabı: Tiroid Uptake Çalışması (Mayıs 2017)

Yapılan Hakemlikler

 • Akciğer kanserli hastalarda pozitron emisyon tomografisi görüntülerinden elde edilen semikantitatif parametrelerin tümör histopatolojik özellikleri ile ilişkisi (Nisan 2020)
 • 18F-fluorodeoxyglucose PET/CT can be alternative method to assessment insulin resistance (Kasım 2019)

Diğer

 • U. Korkmaz, A. Sarikaya, Normal and Ectopic Lacalized Parathyroid Adenomas: Is There No Difference in Scintigraphic Parameters?, EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING, vol. 38, pp. S396-S396, 2011

» Verdiği Dersler

Böbrek hastalıklarında Nükleer Tıp

 • Tıp fakültesi 4. sınıf öğrencilerine, böbrek hastalıklarında kullanılacak nükleer tıp yöntemlerinin endikasyonlarını, uygulama şeklini ve temel prensiplerini anlatır

Kardiyovasküler Sistemde Nükleer Tıp

 • Tıp fakültesi 5. sınıf öğrencilerine, kardiyoloji pratiğinde kullanılan nükleer tıp tekniklerini, bunların endikasyon ve uygulama şekillerini anlatır. 

Nükleer Tıp

 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü 1. sınıf
  Nükleer tıpta kullanılan temel görüntüleme tekniklerini ve uygulamaları

PDÖ (Probleme Dayalı Öğretim) oturumu yöneticiliği

 • Farklı sınıflardaki tıp fakültesi öğrencileri ile, önceden belirlenmiş bir klinik senaryonun tartışılması ve olgunun sonlandırılması esasına dayalı, öğrenci temelli bir öğretim şeklidir. 

Radyonüklidler ve radyofarmasötikler

 • Sağlık Hİzmetleri Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri BÖlümü 2. Sınıf Dersi. 
  Nükleer Tıp kliniklerinde kullanlan radyofarmasötikleri, özelliklerini ve kullanım alanlarını anlatır