» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Sarcopenia in Hodgkin's lymphoma evaluated with 18-FDG PET/CT, focus on age, performance, and treatment. (Eylül 2020)
 • Evaluation of Sarcopenia with F-18 FDG PET/CT and relation with disease outcomes in patients with multiple myeloma (Eylül 2020)
 • Infection of cardiac prosthetic valves and implantable electronic devices: early diagnosis and treatment (Mayıs 2020)
 • Intrathoracic toxic thyroid nodule causing hyperthyroidism with a multinodular normal functional cervical thyroid gland (Temmuz 2016)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Experimental Breast Cancer Models: Preclinical Imaging Perspective (Mayıs 2020)
 • 18F-NaF PET/CT and Extraordinary Involvement: Non-calcific Brain Involvement in a Prostate Cancer Case (Şubat 2020)
 • Ectopic and Eutopic Located Parathyroid Lesions: Do They Behave Differently? How Can We Monitor Them? What Should We Look for? (Ocak 2019)
 • Parathyroid Adenoma, Gastric Adenocarcinoma, and Intraabdominal Schwannoma in One Patient (Eylül 2016)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Beyond SUVmax , MTV and TLG on Histopathological Subtype Of Esophagus Carcinomas. (Nisan 2019)
 • YÜKSEK RİSKLİ HASTADA, TEKRARLAYAN YÜKSEK DOZ I-131 MIBG TEDAVİSİ (Nisan 2019)
 • The Role and Impact of 68Ga-PSMA PET/CT in Primary Staging of Prostate Cancer: Preliminary Results in Relation to AJCC Risk Group Staging (Ekim 2018)
 • The Lıver-To-Spleen Ratıo On In-111 Octreotıde Scıntıgraphy (Nisan 2010)
 • Comparison of dynamic contrast-enhanced MRI parameters with 99mTc-sestamibi uptake ratios in malignant bone and soft-tissue tumours. (Ekim 2009)
 • Comparison of dynamic contrast-enhanced MRI parameters with 99mTc-sestamibi uptake ratios in benign thyroid pathologies. (Ekim 2009)
 • Contribution of OSEM Algorithm and Couinaud Segment Analys to Diagnostic Accuracy on Liver Hemangioma Imaging By Using Tc 99m Labeled Red Blood Cells (RBC) (Ekim 2008)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Can FDG PET/CT Defined Metabolic Tumor Volume (MTV) Of The Primary Tumor Predict The Histopathological Subtype Of Esophagus Carcinomas (Nisan 2019)
 • Normal and Ectopic Lacalized Parathyroid Adenomas: Is There No Difference in Scintigraphic Parameters? (Ekim 2010)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Nörodejeneratif hastalıklarda deneysel modeller (Mart 2019)
 • Prostat Kanseri Tanı ve Cerrahisinde NIR Floresans Görüntüleme Ajanlarının F-18 PSMA ile Konjugasyonunun Getirileri (Ocak 2019)
 • Baş/Boyun Tümörlerinin Değerlendirilmesinde Son Trend: PET/MR Görüntüleme (Temmuz 2017)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Lu-177 Psma Etkinliği Öngörmede Ga-68 Psma Pet/Bt’nin Yeri: Ga-68 Dota Pet/Bt Ve Lu-177 Dota Tedavi Tecrübesini, Psma’ya Yansıtabilir Miyiz? (Kasım 2020)
 • Smoldering Multiple Myelom Hasta Grubunda Ga68-Pentixafor Pet/Bt’nin Yeri: Kemokin Reseptörü-4 (Cxcr4) İle Ga68’e Yeni Bir Bakış. (Kasım 2020)
 • Mıbı Paratiroid Sintigrafisinde Protokol Seçiminin Tanısal Doğruluğa Katkısı: SPECT/BT Ve Histopatoloji Işığında Yeniden Değerlendirme (Kasım 2020)
 • Sıradışı Bir Trombüs: Sol Böbrek Wilms Tümörüne Bağlı Renal Ven, VKİ Ve Sağ Atriumu Dolduran Canlı Trombüs. (Nisan 2019)
 • Yüksek Riskli Hastada, Tekrarlayan Yüksek Doz I-131 MIBG Tedavisi. (Nisan 2019)
 • Ga68 PSMA’nın böbrek fonksiyon değerlendirmesindeki yeri: Ga68 bulgularının MAG-3 bulguları ile karşılaştırması (Nisan 2019)
 • Sıradışı Bir Trombüs: Sol Böbrek Wilms Tümörüne Bağlı Renal Ven, VKİ Ve Sağ Atriumu Dolduran Canlı Trombüs (Nisan 2019)
 • Kemik Kırığında Tc99m-Mdp Uptake Ve Kemik Mineralizasyonu İlişkisi: Deneysel Bir Model. (Nisan 2010)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Uygulamalı Temel Radyofarmasi (Kasım 2017)
 • Nükleer Tıp Görüntüleme Teknikleri, Soru çözümlü Ders Kitabı: Tiroid Sintigrafisi, Tiroid Uptake çalışması, Karaciğer Hamanjiom Görüntüleme, Venografi ve derin ven trombozu Görüntüleme bölğmleri (Nisan 2017)

Yapılan Hakemlikler

 • Akciğer kanserli hastalarda pozitron emisyon tomografisi görüntülerinden elde edilen semikantitatif parametrelerin tümör histopatolojik özellikleri ile ilişkisi (Nisan 2020)
 • 18F-fluorodeoxyglucose PET/CT can be alternative method to assessment insulin resistance (Kasım 2019)