» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Development and Validation of the Gaming Disorder Scale–Family Form, Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services. (Haziran 2021)
 • Nursing students' individual values, inclination to ethical and professional values. Perspect Psychiatr Care. preprint (Mayıs 2021)
 • Qualitative determination of occupational risks among operating room nurses. Australian Journal of Advanced Nursing (Şubat 2021)
 • Evaluation of the chronic disease management and depression levels of people over 65 years of age during the COVIDu201019 pandemic period. Perspect Psychiatr Care. (Ekim 2020)
 • The smartphone addiction levels and the association with communication skills in nursing and medical school students. The Nursing Research (Temmuz 2020)
  1
  ATIF
 • Factors affecting the occupational accident rates among nurses. (Aralık 2019)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Occupational Exposures during Clinical Practice of Candidate Health Professionals: Needlestick Injuries and Occupational Knowledge Levels. International Journal of Caring Sciences (Nisan 2021)
 • Examining the birth experiences of women with and without prenatal education: A qualitative study (Şubat 2021)
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrasına Yönelik Mesleki Kaygıları ve Etkileyen Faktörler (Mart 2020)
 • Academicians' Job Satisfaction and Effective Factors 2019
  2
  ATIF
 • Effective Factors in the Career Choice of Nursing Students 2018
  3
  ATIF
 • The effect of occupational risk factors on pregnancy and newborn infants of pregnant midwives and nurses in Turkey: a prospective study. (Aralık 2017)
 • Anger, Anger Expression Style and Related Factors in a Group of Associate Degree Students. Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences. 2017: 03 (04).125-136.
  1
  ATIF
 • Qualitative Review of the Opinion About the Causes of Spontaneous Abortion Experienced by the Nurses. Turkiye Klinikleri J Med. Sci. 36: 154-161. 2016
 • Frequency of daytime sleepiness and risk of anxiety and depression among shift workers in two selective factories
  2
  ATIF
 • Opinions of health college students on premarital sex, induced abortions and contraceptive use of young people
  7
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Stress levels and coping strategies in nursing students’ in first clinical experience. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Edirne, 2017
 • Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin iş kazası yaşama durumlarını etkileyen bazı etmenler: çalışma özellikleri ve uyku durumları. 2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, 2018.
 • Hemşirelik ve tıp fakültesi öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılık düzeylerinin sosyal yaşamlarına etkisi. 2. Uluslararası, 20.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya,.2018.
 • Ziraat Fakültesi öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili algılar metafor yoluyla belirlenmesi (Tekirdağ İli Örneği). 2.Uluslarası, 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya 2018.
 • Communication skills of a group of nursing students. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi özet kitabı, s.377. Edirne, 2017
 • Bir grup akademisyende iş- aile dengesi ve iş doyumunun incelenmesi. 2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, İzmit, 2017
 • Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçiminde etkili etmenler, ICQH, Sakarya, 2017
 • Anger, anger expression style and related factors in a group of associate degree students. 10th European Public Health Conference, Stockholm, Sweden 2017
 • Hemşirelik öğrencilerinin öğrenilmiş güçlülük, özyeterlilik ve umut düzeyleri. IV Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi Özet Kitabı, 181, 6-9 Kasım Manisa.
  1
  ATIF
 • Raising the knowledge and awareness of nursing students about occupational health and safety, 8th. International Conference on Safety & Health, İstanbul 2016
 • Psychosocial aspects of ergonomics and health effects. 1st Balkan Congress on Health Sciences,
 • Psycho-social factors at work place and suicide. XIX. World Congress on Safety And Health At Work, İstanbul 2011
 • Values and attitudes of midvery and nursing students on gender ineguality and adolesan. 12. th. World Congress on Public Health 2009.
 • Patient satisfaction in one of the hospıtal in Tekirdağ. 12th. World Congress On Publıc Health, 2009
 • Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin Avrupa Birliği Erasmus Eğitim Programına İlişkin görüşleri.
 • Hemşirelik bölümü öğrencilerinin mezuniyet sonrası eğitim programlarına ilişkin görüş ve düşünceleri
 • Hemşirelik becerilerinin kazandırılmasında mobil öğrenmenin etkisi. ICQH, Sakarya, 2016
 • ziraat fakültesi öğrencilerinin üniversiteye ilişkin metafor algıları. ICQH, Sakarya, 2017

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Eğitim Kurumlarında Sağlık Yönetimi. (Editörler: Erçetin Ş, Potas N). Çelikkalp Ü. Okul Sağlığı Açısından Okulların Fiziki Altyapısı ve Okullardaki Hijyen. 2021. Nobel Yayıncılık. Ankara. (Ocak 2021)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Halk Sağlığı Hemşireliği Lisans Uygulamalarının Mevcut Durumu: Ulusal Anket Çalışması (Ağustos 2020)
 • Gebe sağlık çalışanlarının mesleki riskleri ve koruyucu yaklaşımlar. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 5: 244-252. 2018.
 • Hemşirelik öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi düzeylerinin arttırılması. Namık Kemal Tıp Dergisi. 5 (1):36-43. 2017
  4
  ATIF
 • Nekrotizan fasiitli bir olgunun yasam modeli doğrultusunda tanılanması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 6: 320- 325. 2017.
 • Hemşirelik öğrencilerinin öğrenilmiş güçlülük, öz yeterlilik ve umut düzeylerinin değerlendirilmesi: Tekirdağ örneği
 • Hemşirelerin çalışma ortamlarında iş güvenliği uygulamalarını değerlendirmesi.
  7
  ATIF
 • Ücretsiz aile işçisi olarak kadınlar, sağlık riskleri ve sorunları. TAF Preventive Medicine Bulletin. 13: 233-240, 2014.
 • Ücretsiz aile işçisi olarak kadınlar, sağlık riskleri ve sorunları.
 • Çocuk kanallarında yayınlanan çizgi filmlerdeki şiddetin belirlenmesi,
  4
  ATIF
 • Bir kamu hastanesinde yatan hastaların hizmet memnuniyeti.
  4
  ATIF
 • Hemşire ve ebelerin maneviyat ve manevi bakıma ilişkin düşünceleri, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi Özel Sayı, 218-225. 2010.
  21
  ATIF
 • Bir sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümü öğrencilerinin aldıkları eğitime ilişkin görüşleri, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 3: 2-14. 2010
  2
  ATIF
 • Tekirdağ il merkezindeki ilköğretim okullarında okul sağlığı hizmetlerinin durumu gereksinimler ve geleceğe yönelik öneriler, Hemşirelik Forumu, Eylül-Aralık: 61-73. 2005.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Nekrotizan fasiitli bir olgunun hemşirelik modeli doğrultusunda tanılanması. 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, 2016
 • Bir devlet hastanesinde seçilmiş bazı risklerin incelenmesi, 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Konya, 2016.
 • Hamile ebe ve hemşirelerin mesleki risk etmenleri ile bu risk etmenlerin gebelik süreci ve yenidoğan bebeklerine etkilerinin değerlendirilmesi, 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Konya, 2016
 • ). Hastanede çalışan ebe ve hemşirelerin iş güvenliği ölçeği ile çalışma ortamlarında iş güvenliği uygulamalarını değerlendirmesi. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Edirne.2015
 • Vardiyalı çalışanlarda uykululuk durumu ile anksiyete ve depresyon belirti düzeylerinin karşılaştırılması. 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. Bursa, 2012
 • Ücretsiz aile işçisi olarak kadınlar, 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Bursa, 2012
 • Tekirdağ Devlet Hastanesi acil servis kayıtlarındaki 2010 yılı iş kazaları, 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Bursa, 2012.
 • Çalışma hayatı istatistikleri -2010, kısa bir değerlendirmesi. 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. Bursa, 2012
 • Bergen uykusuzluk ölçeğinin Türkçe formunun geçerlilik güvenilirliği, 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Trabzon, 2011
 • Sirkadiyen Tip Uyku Envanteri Türkçe Formunun Geçerlik Güvenilirliği, 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Trabzon, 2011.
 • Bir üniversitenin hemşirelik ve tıbbi laboratuar bölümünde okuyan öğrencilerinin uygulama alanlarında mesleki risklerle karşılaşma durumları. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi, Ankara 2011.
 • Ruhsal travma ve EMDR terapisi, III. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Uluslararası Katılımlı, Özet Kitabı, 351 Düzce. 2009
 • Tekirdağ il merkezindeki hastanelerde çalışan hemşire ve ebelerin örgütlenmeye ilişkin bilgi ve tutumları, 12. Ulusal Hemşirelik Kongre Özet Kitabı, s. 217 2009.
 • Tekirdağ il merkezindeki hastanelerde çalışan hemşirelerin iş memnuniyetlerinin belirlenmesi, 12. Ulusal Hemşirelik Kongre Özet Kitabı. s.309, Sivas 2009.
 • Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin Avrupa Birliği Erasmus Eğitim Programına İlişkin görüşleri. Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Özet Kitabı, p.43, Nevşehir /Kapadokya. 2008.
 • Hemşirelik bölümü öğrencilerinin mezuniyet sonrası eğitim programlarına ilişkin görüş ve düşünceleri, Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Özet Kitabı, p. 42, Nevşehir 2008.
 • Kronik hastalıklarda ruh sağlığını koruma., 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, 2007.
 • Tekirdağ SSK ve Devlet Hastanesinde çalışan hemşirelerin iş doyumlarını etkileyen etmenlerin incelenmesi. III. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, 166. Edirne, 29-30 Nisan. 2004.
 • Ergenlik dönemindeki riskli sağlık davranışları., III. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı,155, Edirne, 29-30 Nisan.2004
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden Mezun olup uzman ve uzmanlık eğitimi alan hekimlerin halk sağlığı dersinde aldıkları eğitimle ilgili bilgi durumları, IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 458, Ankara, 2004.
 • Tekirdağ merkez ilköğretim okullarında okul sağlığı hizmetlerinin durumu, IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 149. 2004.
 • Trakya Üniversitesi Tekirdağ Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde dismonere sıklığı, günlük yaşam aktivitelerine etkisi ve başetme yöntemlerinin saptanması. II. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitapçığı, s.139, 8-9 Mayıs. İzmir. 2003.
 • Tekirdağ merkez 1 No’lu sağlık ocağı bölgesinde bebeklerin beslenmesinde anne sütünün önemi konusunda annelerin bilgi düzeylerinin saptanması. II. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitapçığı, s,136, 8-9 Mayıs, İzmir.2003.

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer

Aile temelli dijital oyun bağımlılığı ölçeği: ölçek geliştirme çalışması
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : NKÜ

Ulusal » Diğer » Diğer

Hemşirelik becerilerinin kazandırılmasında mobil öğrenmenin etkisi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Namık Kemal Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Ana Çocuk Sağlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşçi Sağlığı ve Güvenliği