» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Nursing students' individual values, inclination to ethical and professional values. Perspectives in Psychiatric Care (Nisan 2022)
 • Bilgiç, Ş., Çelikkalp, Ü., & Mısırlı, C. (2021). Stress level and sleep quality of nurses during the COVID-19 pandemic. WORK: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation, 70, 1021-1029. (Aralık 2021)
 • Çelikkalp, Ü., Irmak, A. Y., & Ekuklu, G. (2021). Working conditions and anxiety levels of individuals who have to work during the COVID-19 pandemic. WORK: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation, 70, 1047-4055., (Aralık 2021)
 • Irmak, A. Y., Çelikkalp, Ü., & Ekuklu, G. (2021). Evaluation of the chronic disease management and depression levels of people over 65 years of age during the COVID-19 pandemic period. Perspectives in Psychiatric Care. 57(3), 1409-1416., (Ekim 2021)
  1
  ATIF
 • Development and Validation of the Gaming Disorder Scale–Family Form, Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services. (Haziran 2021)
 • 3. Celikkalp, U., & Sayilan, A. A. (2021). Qualitative determination of occupational risks among operating room nurses. Australian Journal of Advanced Nursing, The, 38(1), 27-35. (Şubat 2021)
 • The smartphone addiction levels and the association with communication skills in nursing and medical school students. The Nursing Research (Temmuz 2020)
  9
  ATIF
 • Factors affecting the occupational accident rates among nurses. (Aralık 2019)
  2
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Bilgiç, Ş., & Çelikkalp, Ü. (2021). Assessment of Nursing Students' Stress Levels and Coping Strategies During First Clinical Experience. Clinical and Experimental Health Sciences, 11(3), 437-443. (Eylül 2021)
 • Celikkalp, U., & Irmak, A. Y. (2021). Occupational Exposures during Clinical Practice of Candidate Health Professionals: Needlestick Injuries and Occupational Knowledge Levels. International Journal of Caring Sciences, 14(1), 695. (Nisan 2021)
 • Metinoğlu, M., Irmak, A. Y., & Çelikkalp, Ü. (2021). Examining the birth experiences of women with and without prenatal education: A qualitative study. Journal of Clinical Medicine of Kazakhstan, 18(1), 57-63. (Şubat 2021)
 • The Effect of Mobile Learning In The Acquisition of Nursing Skills.Advances in Nursing and Midwifery, 30(1), 1-9., Doi: 10.22037/jnm.v30i1.33094 (Ocak 2021)
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrasına Yönelik Mesleki Kaygıları ve Etkileyen Faktörler (Mart 2020)
 • Academicians' Job Satisfaction and Effective Factors 2019
  3
  ATIF
 • Effective Factors in the Career Choice of Nursing Students 2018
  3
  ATIF
 • The effect of occupational risk factors on pregnancy and newborn infants of pregnant midwives and nurses in Turkey: a prospective study. (Aralık 2017)
  1
  ATIF
 • Anger, Anger Expression Style and Related Factors in a Group of Associate Degree Students. Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences. 2017: 03 (04).125-136.
  1
  ATIF
 • Qualitative Review of the Opinion About the Causes of Spontaneous Abortion Experienced by the Nurses. Turkiye Klinikleri J Med. Sci. 36: 154-161. 2016
 • Frequency of daytime sleepiness and risk of anxiety and depression among shift workers in two selective factories
  2
  ATIF
 • Opinions of health college students on premarital sex, induced abortions and contraceptive use of young people
  8
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Galip Ekuklu, Pınar Zehra Davarcı, Fulya Özder Taş, Elif Sultan Bolaç Balcı, Ülfiye Çelikkalp, Faruk Yorulmaz. Trakya Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nde Çalışanların Sağlık Çalışanlarına Önerilen Aşılar İle Aşılanma Durumları. 5. Uluslararası 23. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. 13-18 Aralık 2021. Antalya. (sözlü bildiri)
 • Ülfiye Çelikkalp, Galip Ekuklu, Yusuf Ergin, Mehmet Alperen Sezer, Kaan Geldi, Faruk Yorulmaz. COVID-19 Pandemi Sürecinde Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Ruhsal Durumları ve Sigara İçme Davranışlarının Değerlendirilmesi. 5. Uluslararası 23. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. 13-18 Aralık 2021. Antalya. (sözlü bildiri)
 • Ülfiye Çelikkalp, Galip Ekuklu, Didem Han Yekdeş, Mehmet Güneş, İrem Nur Karamehmet, Ahmet Mimaroğlu, Kübra Koylahisar Solak, Faruk Yorulmaz. Sağlık Çalışanlarında Coronavirüs Aşısı Yan etkileri ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi: Edirne Örneği. 5. Uluslararası 23. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. 13-18 Aralık 2021. Antalya. (sözlü bildiri)
 • Aylin Yalçın Irmak, Aslıhan Eyimaya, Ülfiye Çelikkalp (2021) Determination of Health-Related Quality Of Life Of School Age Group Children During The Covıd-19 Pandemic Period , Unıon Of Thrace Unıversıtıes Iv. Internatıonal Health Scıences Congress
 • Çelikkalp Ü, Mısırlı C. (2021). Bir Pandemi Hastanesinde Covıd-19 Geçiren Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi. 3rd Internatıonal Harran Health Scıences Congress, 3, 55-62. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum
 • Ülfiye Çelikkalp Aylin Yalçın Irmak (2021) The Relationship Between Health Literacy Levels and Cancer Screening Behaviors of Women Aged Thirty and Over. 4th International Health Sciences Congress, 11-12 November, Kırklareli University, Kırklareli, Turkey
 • Stress levels and coping strategies in nursing students’ in first clinical experience. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Edirne, 2017
 • Hemşirelik ve tıp fakültesi öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılık düzeylerinin sosyal yaşamlarına etkisi. 2. Uluslararası, 20.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya,.2018.
 • Ziraat Fakültesi öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili algılar metafor yoluyla belirlenmesi (Tekirdağ İli Örneği). 2.Uluslarası, 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya 2018.
 • Communication skills of a group of nursing students. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi özet kitabı, s.377. Edirne, 2017
 • Bir grup akademisyende iş- aile dengesi ve iş doyumunun incelenmesi. 2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, İzmit, 2017
 • Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçiminde etkili etmenler, ICQH, Sakarya, 2017
 • Anger, anger expression style and related factors in a group of associate degree students. 10th European Public Health Conference, Stockholm, Sweden 2017
 • Hemşirelik öğrencilerinin öğrenilmiş güçlülük, özyeterlilik ve umut düzeyleri. IV Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi Özet Kitabı, 181, 6-9 Kasım Manisa.
 • Raising the knowledge and awareness of nursing students about occupational health and safety, 8th. International Conference on Safety & Health, İstanbul 2016
 • Psycho-social factors at work place and suicide. XIX. World Congress on Safety And Health At Work, İstanbul 2011
 • Values and attitudes of midvery and nursing students on gender ineguality and adolesan. 12. th. World Congress on Public Health 2009.
 • Patient satisfaction in one of the hospıtal in Tekirdağ. 12th. World Congress On Publıc Health, 2009
 • Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin Avrupa Birliği Erasmus Eğitim Programına İlişkin görüşleri.
 • Hemşirelik bölümü öğrencilerinin mezuniyet sonrası eğitim programlarına ilişkin görüş ve düşünceleri
 • Trakya Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nde Çalışanların Sağlık Çalışanlarına Önerilen Aşılar İle Aşılanma Durumları
 • Hemşirelik becerilerinin kazandırılmasında mobil öğrenmenin etkisi. ICQH, Sakarya, 2016
 • ziraat fakültesi öğrencilerinin üniversiteye ilişkin metafor algıları. ICQH, Sakarya, 2017

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Eğitim Kurumlarında Sağlık Yönetimi. (Editörler: Erçetin Ş, Potas N). Çelikkalp Ü. Okul Sağlığı Açısından Okulların Fiziki Altyapısı ve Okullardaki Hijyen. 2021. Nobel Yayıncılık. Ankara. (Ocak 2021)
 • Psychosocial Aspects of Ergonomics and Health Effects, (Ed; Ayşegül Yıldıırm Kaptanoğlu). Acurrent Perspective on Helath Sciences. Romania, 2014. (945-957).

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • COVID- 19 ile Enfekte Olan Saglık Çalısanlarının Kalitatif Degerlendirilmesi. Osmangazi Tıp Dergisi, 44(3), 309-316., Doi: 10.20515/otd.997140 (Mart 2022)
 • Halk Sağlığı Hemşireliği Lisans Uygulamalarının Mevcut Durumu: Ulusal Anket Çalışması (Ağustos 2020)
 • Gebe sağlık çalışanlarının mesleki riskleri ve koruyucu yaklaşımlar. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 5: 244-252. 2018.
 • Hemşirelik öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi düzeylerinin arttırılması. Namık Kemal Tıp Dergisi. 5 (1):36-43. 2017
  4
  ATIF
 • Nekrotizan fasiitli bir olgunun yasam modeli doğrultusunda tanılanması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 6: 320- 325. 2017.
 • Hemşirelik öğrencilerinin öğrenilmiş güçlülük, öz yeterlilik ve umut düzeylerinin değerlendirilmesi: Tekirdağ örneği
  3
  ATIF
 • Hemşirelerin çalışma ortamlarında iş güvenliği uygulamalarını değerlendirmesi.
  7
  ATIF
 • Ücretsiz aile işçisi olarak kadınlar, sağlık riskleri ve sorunları. TAF Preventive Medicine Bulletin. 13: 233-240, 2014.
 • Ücretsiz aile işçisi olarak kadınlar, sağlık riskleri ve sorunları.
 • Çocuk kanallarında yayınlanan çizgi filmlerdeki şiddetin belirlenmesi,
  4
  ATIF
 • Bir kamu hastanesinde yatan hastaların hizmet memnuniyeti.
  4
  ATIF
 • Hemşire ve ebelerin maneviyat ve manevi bakıma ilişkin düşünceleri, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi Özel Sayı, 218-225. 2010.
  23
  ATIF
 • Bir sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümü öğrencilerinin aldıkları eğitime ilişkin görüşleri, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 3: 2-14. 2010
  2
  ATIF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Nekrotizan fasiitli bir olgunun hemşirelik modeli doğrultusunda tanılanması. 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, 2016
 • Bir devlet hastanesinde seçilmiş bazı risklerin incelenmesi, 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Konya, 2016.
 • Hamile ebe ve hemşirelerin mesleki risk etmenleri ile bu risk etmenlerin gebelik süreci ve yenidoğan bebeklerine etkilerinin değerlendirilmesi, 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Konya, 2016
 • ). Hastanede çalışan ebe ve hemşirelerin iş güvenliği ölçeği ile çalışma ortamlarında iş güvenliği uygulamalarını değerlendirmesi. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Edirne.2015
 • Vardiyalı çalışanlarda uykululuk durumu ile anksiyete ve depresyon belirti düzeylerinin karşılaştırılması. 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. Bursa, 2012
 • Tekirdağ Devlet Hastanesi acil servis kayıtlarındaki 2010 yılı iş kazaları, 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Bursa, 2012.
 • Çalışma hayatı istatistikleri -2010, kısa bir değerlendirmesi. 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. Bursa, 2012
 • Bergen uykusuzluk ölçeğinin Türkçe formunun geçerlilik güvenilirliği, 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Trabzon, 2011
 • Sirkadiyen Tip Uyku Envanteri Türkçe Formunun Geçerlik Güvenilirliği, 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Trabzon, 2011.
 • Bir üniversitenin hemşirelik ve tıbbi laboratuar bölümünde okuyan öğrencilerinin uygulama alanlarında mesleki risklerle karşılaşma durumları. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi, Ankara 2011.
 • Ruhsal travma ve EMDR terapisi, III. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Uluslararası Katılımlı, Özet Kitabı, 351 Düzce. 2009
 • Tekirdağ il merkezindeki hastanelerde çalışan hemşire ve ebelerin örgütlenmeye ilişkin bilgi ve tutumları, 12. Ulusal Hemşirelik Kongre Özet Kitabı, s. 217 2009.
 • Tekirdağ il merkezindeki hastanelerde çalışan hemşirelerin iş memnuniyetlerinin belirlenmesi, 12. Ulusal Hemşirelik Kongre Özet Kitabı. s.309, Sivas 2009.
 • Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin Avrupa Birliği Erasmus Eğitim Programına İlişkin görüşleri. Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Özet Kitabı, p.43, Nevşehir /Kapadokya. 2008.
 • Hemşirelik bölümü öğrencilerinin mezuniyet sonrası eğitim programlarına ilişkin görüş ve düşünceleri, Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Özet Kitabı, p. 42, Nevşehir 2008.
 • Kronik hastalıklarda ruh sağlığını koruma., 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, 2007.
 • Tekirdağ SSK ve Devlet Hastanesinde çalışan hemşirelerin iş doyumlarını etkileyen etmenlerin incelenmesi. III. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, 166. Edirne, 29-30 Nisan. 2004.
 • Ergenlik dönemindeki riskli sağlık davranışları., III. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı,155, Edirne, 29-30 Nisan.2004
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden Mezun olup uzman ve uzmanlık eğitimi alan hekimlerin halk sağlığı dersinde aldıkları eğitimle ilgili bilgi durumları, IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 458, Ankara, 2004.
 • Tekirdağ merkez ilköğretim okullarında okul sağlığı hizmetlerinin durumu, IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 149. 2004.
 • Trakya Üniversitesi Tekirdağ Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde dismonere sıklığı, günlük yaşam aktivitelerine etkisi ve başetme yöntemlerinin saptanması. II. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitapçığı, s.139, 8-9 Mayıs. İzmir. 2003.
 • Tekirdağ merkez 1 No’lu sağlık ocağı bölgesinde bebeklerin beslenmesinde anne sütünün önemi konusunda annelerin bilgi düzeylerinin saptanması. II. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitapçığı, s,136, 8-9 Mayıs, İzmir.2003.

Yapılan Hakemlikler

 • Osmangazi Tıp Dergisi
 • Health & Medicine - Vulnerable Children and Youth Studies
 • WORK: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation
 • TURKISH MEDICAL STUDENT JOURNAL
 • WORK: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer

Aile temelli dijital oyun bağımlılığı ölçeği: ölçek geliştirme çalışması
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : NKÜ

Ulusal » Diğer » Diğer

Hemşirelik becerilerinin kazandırılmasında mobil öğrenmenin etkisi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Namık Kemal Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Ana Çocuk Sağlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşçi Sağlığı ve Güvenliği