» Eğitim Durumu

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • RUS DİLİNİN ÖĞRENİLMESİNDE YENİ TÜR SÖZLÜKLERİN HAZIRLANMASI: RUSÇA-TÜRKÇE ÖNEKLİ FİİLLER SÖZLÜĞÜ,18-20 Ekim 2012, XII. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Ekim, 2012, Edirne, cilt:2 s.793-796. (Ekim 2012)

Diğer

  • Rusçadan Türkçeye Makale Çevirisi "Çağdaş Kültürdilbilimde Bazı Terimler Üzerine" Gazi Kitapevi, Temmuz 2014, s.41-49. (Temmuz 2014)
  • Rusçadan Türkçeye Makale Çevirisi "Dilbilimde Özgün Bir Yaklaşım: Kültürdilbilim" Gazi Kitapevi, Temmuz 2014, s.23-26. (Temmuz 2014)

» Verdiği Dersler

Rus Dili Grameri

Rusça-Türkçe Çeviri Çalışmaları

Seçmeli Rusça

Uygulamalı Rusça