» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Ufuk Gul., Metin, Aydogdu (2023). On the Axial Vibration of Viscously Damped Short-Fiber-Reinforced Nano/Micro-composite Rods. Journal of Vibration Engineering & Technologies 11:1327–1341. (Mayıs 2023)
 • Ufuk Gul, Metin Aydogdu (2023). Transverse wave propagation analysis in single-walled and double-walled carbon nanotubes via higher-order doublet mechanics theory. Waves in Random and Complex Media. 33(3):762-793. (Q1) (Mayıs 2023)
 • Ufuk Gul & Metin Aydogdu (2023) Vibration of layered nanobeams with periodic nanostructures, Mechanics Based Design of Structures and Machines, 2023, VOL. 51, NO. 2, 620–641 (Q1) (Ocak 2023)
 • Ufuk Gul, Metin Aydogdu. Longitudinal vibration of Bishop nanorods model based on nonlocal strain gradient theory. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering volume 44, Article number: 377 (2022) (Ağustos 2022)
 • Ufuk Gul, Metin Aydogdu (2021) Buckling analysis of functionally graded beams with periodic nanostructures using doublet mechanics theory. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 43(5), 1-8. (Q2) (Nisan 2021)
 • Ufuk Gul, Metin Aydogdu (2021) A micro/nano-scale Timoshenko-Ehrenfest beam model for bending, buckling and vibration analyses based on doublet mechanics theory. European Journal of Mechanics-A/Solids, 86, 104199. (Q1) (Mart 2021)
 • Ufuk Gul and Metin Aydogdu (2021) Dynamic analysis of functionally graded beams with periodic nanostructures. Composite Structures, 257, 113169. (Q1) (Şubat 2021)
 • Metin Aydogdu, Ufuk Gul (2020). Longitudinal vibration of double nanorod systems using doublet mechanics theory. Structural Engineering and Mechanics, 73(1) 37-52. (Q1) (Ocak 2020)
 • Konstantinos P. Soldatos, Metin Aydogdu and Ufuk Gul (2019). Plane strain polar elasticity of fibre-reinforced functionally graded materials and structures. Journal of Mechanics of Materials and Structures, 14(4):497-535. (Q4) (Aralık 2019)
 • Ufuk Gul, Metin Aydogdu. Vibration analysis of Love nanorods using doublet mechanics theory. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering (2019) 41:351. (Q2) (Ağustos 2019)
 • Ufuk Gul, Metin Aydogdu, Fatih karacam. Dynamics of a functionally graded Timoshenko beam considering new spectrums. Composite Structures, 207 (2019) 273-291. (Q1) (Ocak 2019)
 • Guler Gaygusuzoglu, Metin Aydogdu and Ufuk Gul. Nonlinear Wave Modulation in Nanorods Using Nonlocal Elasticity Theory. International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation, (2018), 19(7-8):709-719. (Q2) (Aralık 2018)
 • Metin Aydogdu, Ufuk Gul. Buckling analysis of double nanofibers embeded in an elastic medium using doublet mechanics theory. Composite Structures, 202 (2018) 355-363. (Q1) (Ekim 2018)
 • Ufuk Gul, Metin Aydogdu. Structural modelling of nanorods and nanobeams using doublet mechanics theory. International Journal of Mechanics and Materials in Design, (2018) 14:195-212. (Q1) (Haziran 2018)
 • Ufuk Gul, Metin Aydogdu. Wave Propagation Analysis in Beams Using Shear Deformable Beam Theories Considering Second Spectrum. Journal of Mechanics, 34(3) (2018) 279-289. (Q4) (Haziran 2018)
 • U. Gul, M. Aydogdu, G. Gaygusuzoglu. Vibration and buckling analysis of nanotubes (nanofibers) embedded in an elastic medium using Doublet Mechanics. Journal of Engineering Mathematics, (2018) 109:85-111. (Q3) (Nisan 2018)
 • Ufuk Gul, Metin Aydogdu. Noncoaxial vibration and buckling analysis of embedded double-walled carbon nanotubes by using doublet mechanics. Composites Part B:Engineering, 137 (2018) 60-73. (Q1) (Mart 2018)
 • Ufuk Gul, Metin Aydogdu. Wave propagation in double walled carbon nanotubes by using doublet mechanics theory, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 93, 2017, 345-357. (Q2) (Eylül 2017)
 • Gul U, Aydogdu M, Gaygusuzoglu G. Axial dynamics of a nanorod embedded in an elastic medium using doublet mechanics. Composite Structures, 160:1268-1278 (2017). (Q1) (Ocak 2017)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ufuk Gul, Metin Aydogdu. Three-Dimensional Vibration of an Isotropic Plate Enclosed in a Rigid Body. Hittite Journal of Science and Engineering, 2022, 9 (3) 167–175 (Eylül 2022)
 • Ufuk Gul. Transverse free vibration of nanobeams with intermediate support using nonlocal strain gradient theory. Journal of Structural Engineering & Applied Mechanics (2022) 5(2):50-61 (Haziran 2022)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Ufuk Gül. “BUCKLING ANALYSIS OF AXIALLY LOADED NANOBEAMS WITH INTERMEDIATE SUPPORT USING NONLOCAL ELASTICITY THEORY” 2nd International Natural Science, Engineering and Material Technologies Conference Sep 15-17, 2022, İğneada-Kırklareli / TÜRKİYE (Eylül 2022)
 • Ufuk Gul. Longitudinal wave propagation in short fiber reinforced composite nanorods. 2nd International Conference on Computations for Science and Engineering (ICCSE2), 30 August – 02 September,2022, Rimini Riviera, Italy. (Ağustos 2022)
 • Ufuk Gul. FLEXURAL WAVE PROPAGATION ANALYSIS IN SHORT FIBER REINFORCED COMPOSITE NANOBEAMS. 3rd INTERNATIONAL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, May 06-08, 2022 / Istanbul Gedik University, Istanbul, Turkey (Mayıs 2022)
 • Ufuk Gul, Metin Aydogdu, Fatih Karacam. Dynamics of functionally graded Bresse-Rayleigh-Timoshenko beams, 4th International Conference on Mechanics of Composites (MechComp4th), 9-12 July, 2018, Madrid, Spain. (Temmuz 2018)
 • Ufuk Gul, Metin Aydogdu. Vibration of Nanorods Considering the Lateral Inertia Effects in Doublet Mechanics, International Conference on Engineering Vibration 2017 (ICoEV2017), Sofia, Bulgaria. (Eylül 2017)
 • Metin Aydogdu, Ufuk Gul. Axial Wave Reflection and Transmission in Stepped Nanorods Using Doublet Mechanics Theory, International Conference on Engineering Vibration 2017 (ICoEV2017), Sofia, Bulgaria. (Eylül 2017)
 • Aydogdu M, Gul U. Doublet mechanics formulation for flexural waves in double nano beam systems, 3rd International Conference on Mechanics of Composites (MECHCOMP3rd), 4-7 July, 2017, Bologna, Italy. (Temmuz 2017)
 • Gul U, Aydogdu M. BUCKLING ANALYSIS OF DOUBLE NANOBEAM SYSTEMS USING DOUBLET MECHANICS THEORY, 3rd International Conference on Mechanics of Composites (MECHCOMP3rd), 4-7 July, 2017, Bologna, Italy. (Temmuz 2017)
 • Ufuk Gul, Metin Aydogdu,"Vibration and Buckling of Embedded Nanotubes (fibres) Using Doublet Mechanics", Emerging Trends in Applied Mathematics and Mechanics (ETAMM2016), Perpignan, France, May 30 - June 3, 2016 (Haziran 2016)
 • Ufuk Gul, Metin Aydogdu, "Second Spectrum Timoshenko Beam Vibration Analysis", The 22nd International Congress on Sound and Vibration, 12-16 July 2015, Florence, Italy. (Temmuz 2015)
 • Ufuk Gul, Metin Aydogdu, "Static and Dynamic Analysis of a Beam with Uncertain Material Properties", International Conference on Advances in Composite Materials and Structures, 13-15 April 2015, ITU, Turkey. (Nisan 2015)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Ufuk Gul, Metin Aydogdu. Chapter 3: A Softening–Hardening Nanomechanics Theory for the Static and Dynamic Analyses of Nanorods and Nanobeams: Doublet Mechanics. Modern Trends in Structural and Solid Mechanics 2. DOI: 10.1002/9781119831860.ch3 (2021) (Haziran 2021)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Ufuk Gül, Metin Aydoğdu. Yanal Atalet Etkileri Dikkate Alınan Elastik Ortama Gömülü Nano-Çubukların Dalga Yayınım Analizi. 20. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Dicle Üniverstesi, 15-17 Eylül. (Eylül 2021)
 • U. Gül, M. Aydoğdu. Noktasal Kütle İçeren Karbon Nanotüplerin Titreşim Analizi. 22. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ, Çukurova Üniversitesi, 6-10 Eylül. (Eylül 2021)
 • Ufuk Gül, Metin Aydoğdu, "Elastik Zemin Üzerinde Oturan Timoshenko Kirişlerinde Dalga Yayınımı", Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, 14-17 Haziran 2015, İYTE, İzmir. (Haziran 2015)

» Verdiği Dersler

Introduction to Finite Elements Method

MAT100 Matematik

Project I

Project II

Project III

» Duyurular