» Eğitim Durumu

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Export Behaviour of Turkish Firms, AICSS 2017, Yıldız Teknik Üniversitesi, Istanbul (Ekim 2017)
  • Self-Selection to Export: Understanding the Evidence and Impact of Increasing Marginal Cost, New York State Economic Association Annual Conference 2017, New York, USA (Ekim 2017)
  • Do Firms Learn From Exporting if Returns to Scale are Variable?, European Trade Study Group 2015, Panthéon-Sorbonne Üniversitesi, Paris (Eylül 2015)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • Self-Selection to Export: Understanding the Evidence and Impact of Increasing Marginal Cost, Network of Industrial Economists, 5. Doctoral student colloquium, Nottingham University, İngiltere (Haziran 2015)

Yapılan Hakemlikler

  • Atılım Sosyal Bilimler Dergisi, Atılım Üniversitesi
  • International Economics, Elsevier
  • The World Economy, Wiley

» Verdiği Dersler

Makroiktisat (SBMYO - Dış Ticaret)

Mikroiktisat (İİBF - İşletme)

Risk Yönetimi (SBMYO - Bankacılık)

Sayısal Yöntemler II (İİBF - İktisat)

Teknoloji Kullanımı (Banka ve Sigorta)

Ticari Matematik