» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Kemerli U., Kahveci K., Numerical Investigation of Air-Side Heat Transfer and Fluid Flow in a Microchannel Heat Exchanger, 3rd International Conference on Heat Transfer and Fluid Flow (HTFF'16), Budapeşte/MACARİSTAN (Ağustos 2016)
  • Kemerli U., Özgür D., Öztürk A., Kahveci K., Effect of High Prandtl Number on Microscale Liquid Flow and Heat Transfer, 2nd International Conference on Heat Transfer and Fluid Flow (HTFF'15), Barselona/İSPANYA (Temmuz 2015)
  • Kemerli U., Atayılmaz Ş.Ö., Öztürk A., GWP Oranı Düşük Soğutucu Akışkan Karışımlarının Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevriminde İncelenmesi, XI.Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu, İstanbul (Mayıs 2014)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Kemerli U., Öztürk A., Kahveci K., Nanoakışkan İçeren ve Sabit Isı Akısına Maruz Bir Dikdörtgen Mikrokanalda Akış ve Isı Transferinin İncelenmesi, 20.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK'15), Balıkesir (Eylül 2015)
  • Kemerli U., Öztürk A., Kahveci K., Silikon Yağı Bazlı Al2O3 İçeren Bir Ortamda Dikey Bir Plaka Üzerinden Sabit Isı Akısında Doğal Taşınımla Isı Transferi, 19.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK'13), Samsun (Eylül 2013)

» Verdiği Dersler

Advanced Calculus (Uygulama)

Akışkanlar Mekaniği (Uygulama)

Differential Equations (Uygulama)

Isı Transferi (Uygulama)

Termodinamik I (Uygulama)

Termodinamik II (Uygulama)

» Duyurular

16 Nisan 2018 » MADDELERİN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ HAKKINDA !!!

14 Mart 2016 » Isı Değiştiricileri Deneyi Föyü