» Eğitim Durumu

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Ödüller

 • Teşekkür Belgesi

Sertifikalar

 • 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Eğitimi
 • Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Eğitimi
 • Arşiv Mevzuatı ve Uygulamaları Eğitimi
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Eğitimi
 • Uygulamalı Microsoft PowerPoint Eğitimi
 • Temel Düzey Uygulamalı Microsoft Excel Eğitimi
 • Dijital Dönüşüm Eğitimi
 • İş Yerinde Stres Eğitimi
 • İş Yerinde Sağlıklı Yaşam Eğitimi
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Eğitimi
 • Zaman Yönetimi ve Verimlilik Eğitimi
 • Çalışanların Verimliliği Açısından Motivasyonun Önemi Eğitimi
 • Stres Yönetimi Eğitimi
 • Protokol Kuralları Eğitimi
 • Risk Alma / Problem Çözme ve Karar Verme / Sonuç Odaklılık Eğitimi
 • İş Yaşamında Erteleme Davranışı Eğitimi
 • Etkili ve Doğru İletişim Eğitimi
 • Diksiyon Eğitimi
 • İnsan Hakları Temelinde İş Yerinde Cinsiyet Eşitliği Eğitimi
 • İnsan Hakları ve Kamu Denetçiliği Kurumu Bağlamında İyi Yönetim İlkeleri Eğitimi
 • İnsan Hakları Çerçevesinde Etik Eğitimi
 • İnsan Hakları Eğitimi
 • Temel Düzey Uygulamalı Microsoft Word Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
 • Öfke Kontrolü ve Stresle Başa Çıkabilme Yolları
 • Yönetici Geliştirme ve Liderlik