» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • T.SOYLU, O. ERDEM, A. CARUS, E.S.GÜNER , ”Simple CART Based Real-Time Traffic Classification Engine on FPGAs ” (Accepted) 2017 International Conference on Reconfigurable Computing and FPGAs (ReConFig'17) ,December 2017, Cancun, Mexico. (Aralık 2017)
  • Tuncay SOYLU, Erdem Uçar, “Military And Health Care Applications of Wireless Sensor Networks” UNITECH’12 International Scientific Conference, 16 – 17 November 2012, Gabrovo, Bulgaria (Kasım 2012)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Tuncay SOYLU, Aydın GÜLLÜ, “Alçak Gerilim Dağıtım Panoları” 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumunun Aydın, Türkiye (Mayıs 2011)
  • Tuncay SOYLU, Aydın GÜLLÜ, “Meslek Yüksek Okulu Mezunlarının Dağıtım Panoları Sektöründe İş Olanakları Üzerine Bir Araştırma” 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumunun Aydın, Türkiye (Mayıs 2011)

» Verdiği Dersler

Alternatif Akım Devre Analizi

Arıza Analizi

Bilgisayar ile Çizim

Doğru Akım Devre Analizi

Elektrik Enerji Santralleri

Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı

Elektrik Motorları ve Sürücüler

Elektrik Panoları

Elektromekanik Kumanda Sistemleri

Elektronik Pazarlama

Güç Elektroniği

Kalite Yönetim Sistemleri

» Duyurular

18 Nisan 2013 » Deneme