» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • “Sait Faik Hikâyeciliğinde Merkez ve Taşra Arasında Bir Kaçış Mekânı Olarak Ada”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 6/4 Fall 2011, p.775-788 , TURKEY. (Kasım 2011)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • “Değerler Eğitimi ve Estetik Değer”, 1.Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi, Trakya Üniversitesi, Edirne. (Mayıs 2016)
  • “Yahya Kemal’in Terkip Anlayışı”, Uluslararası Balkan Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, Edirne. (Kasım 2012)
  • “Kültürel İncelemelerin Tarihi, Kapsamı ve Yöntemi”, 12. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, Edirne. (Ekim 2012)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • “Tanzimat Döneminden Latin Harflerinin Kabulüne Kadar Türkiye’de Estetik Üzerine Yapılan Çalışmalar”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:13, Sayı:2, s.237-260. (Aralık 2011)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

  • “Mehmet Akif Ersoy’u Anma ve İstiklal Marşı’nın Anlam Dünyasına Bir Bakış”, Edirne Halk Eğitim Merkezi Mimar Kemalettin Salonu, Edirne. (Mart 2013)

» Verdiği Dersler

Çocuk Edebiyatı

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

Dünya Edebiyatı

Edebiyat Bilgi ve Kuramları

Edebiyatımızda Düşünce Akımları

Edebiyatımızda Modern Hikâyenin Doğuşu

Medya Okuryazarlığı

Milli Edebiyat Döneminde Tenkit

Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri

Tanzimattan Bugüne Fikir Hareketleri

Türk Mitolojisi

Yeni Türk Edebiyatı