» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • “Sait Faik Hikâyeciliğinde Merkez ve Taşra Arasında Bir Kaçış Mekânı Olarak Ada”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 6/4 Fall 2011, p.775-788 , TURKEY. (Kasım 2011)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • “Değerler Eğitimi ve Estetik Değer”, 1.Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi, Trakya Üniversitesi, Edirne. (Mayıs 2016)
  • “Yahya Kemal’in Terkip Anlayışı”, Uluslararası Balkan Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, Edirne. (Kasım 2012)
  • “Kültürel İncelemelerin Tarihi, Kapsamı ve Yöntemi”, 12. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, Edirne. (Ekim 2012)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Kurmacanın Temel Meseleleri Bağlamında Selim İleri'nin Kumkuma Anlatısı Üzerine Bir İnceleme (Aralık 2020)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • “Tanzimat Döneminden Latin Harflerinin Kabulüne Kadar Türkiye’de Estetik Üzerine Yapılan Çalışmalar”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:13, Sayı:2, s.237-260. (Aralık 2011)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

  • “Mehmet Akif Ersoy’u Anma ve İstiklal Marşı’nın Anlam Dünyasına Bir Bakış”, Edirne Halk Eğitim Merkezi Mimar Kemalettin Salonu, Edirne. (Mart 2013)

» Verdiği Dersler

Çocuk Edebiyatı

Dünya Edebiyatı

Edebiyat Bilgi ve Kuramları

Edebiyatımızda Düşünce Akımları

Edebiyatımızda Modern Hikâyenin Doğuşu

Medya Okuryazarlığı

Yeni Türk Edebiyatı