» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Helvacıoğlu, İ. A., Şener, T., Tokatlı, C., 2016. Socio–Economic Conditions and Behaviors of Rice Producers in Meriç Plain (Edirne, Turkey). Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 2016-13; (4): 20-26

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Helvacıoğlu, İ. A., Tokatlı, C., Şener, T., 2017. Product Preferences of the Agricultural Enterprises Member in Keşan Chamber of Commerce and Industry. International Conference on Multidisciplinary Sciences, 25-26 November 2017, Ankara/Turkey, sf. 50 (sözlü sunum) (Kasım 2017)
 • Helvacıoğlu, İ. A., Tokatlı, C., Şener, T., 2017. A Study on the Probable Effects of the Hamzadere Dam Lake on Agricultural Potential of İpsala, Keşan and Enez Districts. International Conference on Multidisciplinary Sciences, 25-26 November 2017, Ankara/Turkey, sf. 40 (sözlü sunum) (Kasım 2017)
 • Aydın, E., Güllü, A., Helvacıoğlu, İ. A., Şener, T., 2017. İpsala’daki Tarım Makineleri Üzerine Bir Araştırma. INES International Academic Research Congress, 18-21 October 2017, Alanya/Turkey, sf. 582 (sözlü sunum) (Ekim 2017)
 • Şener, T., Helvacıoğlu, İ. A., Aydın, E., 2017. A Socio-Economic Review of Competition Conditions of Rice Producers in Meriç Plain. INES International Academic Research Congress, 18-21 October 2017, Alanya/Turkey, sf. 733 (sözlü sunum) (Ekim 2017)
 • Helvacıoğlu, İ. A., Şener, T., 2017. International Economic Potential of Rice Producers in İpsala District. INES International Academic Research Congress, 18-21 October 2017, Alanya/Turkey, sf. 873 (sözlü sunum) (Ekim 2017)
 • Helvacıoğlu, İ. A., Tokatlı, C., Şener, T., 2017. A Socio-Economic Review on Fertilizer and Pesticide Preferences of Rice Producers in İpsala District. 2nd International Balkan Agriculture Congress, 16-18 May 2017, Tekirdağ/Turkey, sf. 494 (Mayıs 2017)
 • Helvacıoğlu, İ. A., Tokatlı, C., Şener, T., Gençtan, T., 2017. A Study on Paddy Seed Preferences of Rice Producers in Meriç Plain. 2nd International Balkan Agriculture Congress, 16-18 May 2017, Tekirdağ/Turkey, sf. 154 (Mayıs 2017)
 • Şener, T. 2016. A Review About Sustainable Current Account Deficit Policy of Turkey. International Scientific Conference Unitech, 18-19 November 2016, Gabrovo. (Kasım 2016)
 • Demirkıran, S. , Şener, T. , Ömer, E. , 2016. Time Management in Accordance with “Kaizen”. XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 1-4 September 2016, Rome: 1 (Eylül 2016)
 • Tokatlı, C., Helvacıoğlu, İ. A., Şener, T., 2016. A Socio - Economic Review on Rice Producers Living in Meriç Plain (Edirne, Turkey). International Conference on Engineering and Natural Sciences, 24-28 May 2016, Sarajevo: 73 (Mayıs 2016)
 • Helvacıoğlu, İ. A., Şener, T., Tokatlı, C., Balkan, A., 2015. ECONOMIC REVIEW OF PRODUCTION POSSIBILITIES AND PRODUCTION COSTS OF RICE IN “İPSALA – KARPUZLU – MERİÇ” REGION. 3rd International Conference on Agriculture & Food, 1–5 June 2015, Elenite Holiday Village, Bulgaria, 193-201. (sözlü sunum) (Haziran 2015)
 • Kolukırık, Cem; Şener, Tuna: “Rural Development Policies in Globalisation Period: Sample of Turkey”, “Küreselleşme Sürecinde Kırsal Kalkınma Politikaları:Türkiye Örneği”, World Universities Congress, 20-24 Ekim 2010, Çanakkale (sözlü sunum) (Ekim 2010)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Şener, T., Yalçı, E.B., Ünsar, A.S., 2018. İş Etiği Kavramının Stratejik Önemi ve İktisadi İşletmelerde Uygulanabilirliği. New Trends in Social Sciences - V, sf. 383-394 (Eylül 2018)
 • Demirkıran, S. , Şener, T. , Ömer, E. , 2017. Time Management in Accordance with “Kaizen”. International Association of Social Science Research, “Recent Studies in Economics”, 2017, sf. 141-149

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Şener, T., Helvacıoğlu, İ. A., Tokatlı, C., Balkan, A., 2017. Fertilizer and Food Preferences of Rice Producers in İpsala District: An Economic Survey. Research Journal of Agricultural Sciences, 2017 10(2): 33-37
 • Onurlubaş, E. , Şener, T. , (2016). Markalı Ürün ile İlgili Tüketici Düşüncelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016; (35): 325-341

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Şener, Tuna; Kolukırık, Cem; Eti, H.Selçuk: “Geleneksel Gıdalarda Pazarlama ve Girişimcilik: Tekirdağ Peynir Helvası Örneği”, Uluslararası 2. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu, 1-2 Ekim 2010, Kırklareli (sözlü sunum) (Ekim 2010)
 • Kolukırık Cem; Şener, Tuna: “Geleneksel Tekirdağ Peynir Helvasının Tanıtılması, Pazar Olanaklarının ve Pazarlama Stratejilerinin Değerlendirilmesi”, Traditional Foods from Adriatic to Caucasus Congress, 15-17 Nisan 2010, Tekirdağ (Poster Bildiri) (Nisan 2010)

» Verdiği Dersler

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

Dış Ticarette Paket Programlar

Genel Muhasebe

İşletme

İşletme Yönetimi

Kalite Kontrol ve Standartları

Mikroekonomi

Pazarlama İlkeleri

Pazarlamada Mesleki Çalışma ve Seminer

Reklamcılık

Satış Gücü Eğitimi

Satış Yönetimi

Tarım İşletmeleri ve Vergi Mevzuatı

Tarım Muhasebesi

Tarımsal Kooperatifçilik

Tarımsal Pazarlama

Tarımsal Sigortacılık

Uluslararası Pazarlama

Yabancı Dilde Sözlü İletişim

» Duyurular

01 Ekim 2021 » EVRİM PAKET PROGRAM YARDIMCI DERS NOTU