» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • “The Effect of Social Structural Change on the Traditional Turkish Houses Becoming Unusable”, World Academyof Science, Engineering and Technology, International Journal of Civil, Environmental, Structural, Construction and Architectural Engineering Vol:9 N0:3
 • “Wood Construction System of Traditional Edirne Houses”, Advanced Materials Research, Volume 778, p:935-942. (Eylül 2013)
 • “An Evaluation of Restoration Practices of Traditional Wooden Houses in Edirne”, Advanced Materials Research, Volume 778, p:943-950. (Eylül 2013)
 • "The Bridges of Edirne: Comprehensive Buildings for The Lecture of The City", TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES, The Scientific Serial of Trakia University Yambol, Volume 7, Pages,, 221-228 (Mayıs 2009)
 • "Edirne Historical Center: Evolution and Preservation Values", TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES, The Scientific Serial of Trakia University Yambol, Volume 7, Pages,, 215-220 (Mayıs 2009)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Canıtez T., Hatipler Çibik T., "The Sample of Adaptive Re-Use on the Context of Socio-Cultural Sustainability: Edirne City Museum" 5th International University Museums Association Conference (Mayıs 2018)
 • "Karşıtlığın Birliği Üzerinden Tarihi Çevrede Komşuluk İlişkilerinin İncelenmesi",X.Uluslararası Sinan Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, Edirne, s.247-252 (Nisan 2017)
 • “Trakya Umumi Müfettişlik Binası (Edirne), Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XII, do_co.mo.mo_tr, 16-18 Aralık 2016 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Samsun (Aralık 2016)
 • “Tarihi Yapılarda Mekansal Dönüşümün Sınırları:Mihran Hanım Konağı”, 9th International Sinan Symposium, ISBN: 978-975-374-180-4, Trakya Üniversitesi Yayın No: 161, Edirne, Turkey (Nisan 2015)
 • “Sürdürülebilir Koruma Kavramının Ankara Hamamönü Örneği Üzerinden Değerlendirilmesi”UPAD20141st International Urban Planning-Architecture-Design Congress, May 8-11 th, ISBN:978-605-4158-33-1, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Kocaeli, Turkey, 2014. (Mayıs 2014)
 • "Edirne Saray Hamamı’nın Isı Kayıpları Problemlerinin ve Duvarlarda Yüzey Sertliğinin İncelenmesi", VIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, Edirne, 25-26 Nisan 2013, s. 371-378 (Nisan 2013)
 • "Sürdürülebilir Koruma Kavramı Işığında Havsa Sokollu Hamamı’nın Değerlendirilmesi", VIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, Edirne, 25-26 Nisan 2013, s. 131-136 (Nisan 2013)
 • “An Example for The Re-Use of The Historic Buildings For Continuity Of Cultural İnheritance: Edirne Bayezid II Complex”, SAHC 2012 8.International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions, p.2627-2634 (Ekim 2012)
 • "Assessment of Urban Conservation Approaches in The Thrace Cities: A Case Study for Edirne City", I.International Symposium on Turkish Japanese Environment and Forestry, 4-6 November 2010, s.1659-1671 (Kasım 2010)
 • “Edirne; Land Use Water Control and Bridges on Tunca River”, 21th Century and the Historical Islam Cities - International Scientific and Practical Conference (Ekim 2007)
 • “Bükme Saç Profillerle Konut Üretimi ve Türkiye’de Uygulanabilirliği”, III.Uluslararası Mimar Sinan Sempozyumu (Nisan 2007)
 • Yapı Üretiminde Kalite ve Sürdürülebilirlik Kavramlarının Edirne İli Ölçeğinde Değerlendirilmesi”, II.Uluslararası Mimar Sinan Sempozyumu (Nisan 2006)
 • “Edirne Geleneksel Konut Mimarisi İçinde Necmi İge Evi”, II.Uluslararası Mimar Sinan Sempozyumu (Nisan 2006)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • CANITEZ, T.; "Yapı Taşlarının Restorasyonu" (VI.Bölüm) içinde: Teknik Terimler Sözlüğü, Kitabın Yazarı:A.Gülçin Küçükkaya, ISBN:978-605-64823-0-4, 2014.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • "Edirne İli Ölçeğinde Koruma Yaklaşımları ve Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme", TAYKON 2011 Tarihi Yapıları Koruma ve Onarım Sempozyumu (Ekim 2011)
 • “Türkiye’deki Koruma Uygulamalarının Sürdürülebilirlik Bağlamında İrdelenmesi: Burdur Örneği”, I.Burdur Sempozyumu (Kasım 2005)
 • “Trakya Bölgesi Özelinde Çevre Politikalarının Sürdürülebilir Kalkınma Bağlamında Değerlendirilmesi”, Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu IV (Ekim 2005)
 • “Kırkpınar’ın 21.Yüzyıldaki Vizyonu Üzerine Bir Değerlendirme”, I.Tarihi Kırkpınar Sempozyumu, (Mayıs 2005)

Editörlük / Yayınlama

 • I. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu "SARAYLAR", Sempozyum Bildiri Kitabı Editörlüğü (Kasım 2018)
 • I. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu "SARAYLAR", SEMPOZYUM SEKRETERLİĞİ (Kasım 2018)
 • X. Uluslararası Sinan Sempozyumu Bildiri Kitabı editörlüğü (Nisan 2017)

Yapılan Hakemlikler

 • "Edirne Atatürk Anıtı" başlıklı makalede hakemlik, THE MERIC JOURNAL dergisi (Aralık 2018)
 • “Konut Alanlarının Oluşumunda Sosyo-Ekonomik Faktörlerin İrdelenmesi: Edirne-Binevler” başlıklı makalede hakemlik, THE MERIC JOURNAL dergisi (Temmuz 2018)
 • “Edirne’de Muradiye Külliyesi ve Camii Üzerine Bazı Düşünceler”, başlıklı makalede hakemlik, THE MERIC JOURNAL dergisi (Nisan 2018)
 • Baba Demirtaş (Timurtaş) Mahallesi Sınırlarında Yer Alan Geleneksel Konutların Mimari Özellikleri (Aralık 2015) (Aralık 2015)
 • Kırklareli Tarihi Çeşmelerinin Kültürel Miras Bakımından Değerinin Araştırılması, KLÜBAP-021

Projeler

 • TÜBAP - 2018/ 313, I. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu "SARAYLAR" (Kasım 2018)

Diğer

 • 1. Uluslararası Osmanlı izleri Sempozyumu Düzenleme Kurulu üyeliği (Kasım 2018)
 • 1. Uluslararası Osmanlı izleri Sempozyumu Bilim Kurulu üyeliği (Kasım 2018)
 • Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Edirne Valiliği işbirliğiyle 2. Edirne Açıkhava Amfisi Geleceğin Mimarlarını Yetiştiriyor: Osmanlı Kültürel Mirası ve Su Atölyesi (Eylül 2018)
 • CANITEZ T.,HATİPLER ÇİBİK T., “From the Past to the Future : Edirne Museums”, HERITAGE 2018 sergisi, Museum Curators Award Exhibition Proje- HERITAGE 2018, 5th International University Museum Association Platform Conference, Yambol Kiril Kristev Art Galery, Yambol, Bulgaristan, May 5-7, 2018 (Mayıs 2018)
 • CANITEZ T., ÇİBİK HATİPLER T., “Geçmişten Geleceğe Edirne Müzeleri”, 5. Uluslararası Üniversite Müzeleri Birliği Platformu- Aşevi 2018 sergisi, 5. Uluslararası Üniversite Müzeleri Birliği Platformu Konferansı, Trakya Üniversitesi, II. Bayezid Külliyesi, Edirne, 3-5 Mayıs 2018 (Mayıs 2018)
 • Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Mimarlık Fakültesi işbirliğiyle "Vakıf Eserleri" Eskiz Atölyesi (Mayıs 2018)
 • "Geçmişi Okumak, Geleceği Dokumak" Makedonya Yerleşkesi, Mimarlık Fakültesi Avlu ve Yakın Çevresi Peyzaj Tasarımı Fikir Projesi ve Öğrenci Çalıştayı (Nisan 2018)
 • Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Edirne Valiliği işbirliğiyle Bir Osmanlı Kenti Edirne: Kültür Mirası atölye çalışması (Eylül 2017)
 • Kültür Mirası "Bir Osmanlı Kenti: Edirne" workshop çalıştayı (Eylül 2017)
 • "Kültür Mirası: Bir Osmanlı Kenti Edirne" sergisi (Eylül 2017) (Eylül 2017)
 • "Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2016-2017 Bahar Yarıyılı Rölöve ve Restorasyon Projesi Dersi Sergisi" (Eylül 2017)
 • X. Uluslararası Sinan Sempozyumu düzenleme kurulu üyeliği (Nisan 2017)
 • "Engel-siz Edirne”, Workshop Çalışması ve Sergisi, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Edirne Temsilciliği ve Edirne Belediyesi, 22 Haziran-1 Temmuz 2015, Edirne (Haziran 2015) (Haziran 2015)
 • IX. Uluslararası Sinan Sempozyumu (Sınırla-ma/Bound-ary) Düzenleme Komitesi Üyeliği, 21-22 Nisan 2015 (Nisan 2015)
 • VIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu (Farkındalık/Awareness) düzenleme komitesi üyeliği, 25-26 Nisan 2013, Edirne (Nisan 2013)
 • VIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu (Farkındalık/Awareness) Bilim Komitesi Üyeliği, 25-26 Nisan 2013, Türkiye/Edirne (Nisan 2013)
 • Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bologna Komisyon Üyeliği (2013-2015)
 • Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Sosyo-Ekonomik, Tarihi ve Kültürel Değerlerin Araştırılması Projesi Kesin Rapor (Kasım 2011)
 • Kırklareli İli Babaeski İlçesi İl Özel İdare Binası Restitüsyon ve Restorasyon Proje Danışmanlığı (Ağustos 2011)
 • "Trakya'da Tarihi Mirasın Koruma Sorunları ve Uygulamaları"TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Edirne Temsilciliği (Ekim 2010)
 • "Edirne / Kavgaz Tabya Alanının Düzenlenmesi", TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Edirne Temsilciliği, Edirne Belediye Başkanlığı ve Edirne İl Özel İdaresi'nin birlikte düzenlediği yaz okulunda görev alma (Temmuz 2010)
 • VI. Uluslararası Sinan Sempozyumu (Geleceği Tasarlamak/Designning The Future)düzenleme komitesi üyeliği, 29-30 Nisan 2010, Edirne (Nisan 2010)
 • "Eski Reji Binaları Rölöve Çalışması", Proje Yöneticisi Prof.Dr.Nevzat İlhan başkanlığında Edirne Lisesi'nden Yetişenler Derneği'ne rölöve hazırlanması (Mayıs 2009)
 • III.Uluslararası Sinan Sempozyumu, "Geleneksel Türk Evi" başlıklı sergi düzenleme
 • Ders Danışmanlığı 1998-2006 / 2010-2012
 • Staj Komisyon Üyeliği (1998-1999)

» Verdiği Dersler

Diploma Projesi (Mimarlık Bölümü, Zorunlu)

Edirne Tarihsel Çevre Doku Araştırmaları (Mimarlık Bölümü, Zorunlu)

Geleneksel Konutlarda Koruma Sorunları (Fen Bilimleri Enstitüsü, Seçmeli)

Koruma Kavramları (Fen Bilimleri Enstitüsü, Zorunlu)

Mimari Proje 2-3 (Mimarlık Bölümü, Zorunlu)

Mimari Proje 4-5 (Mimarlık Bölümü, Zorunlu)

Rölöve ve Restorasyon Projesi (Mimarlık Bölümü, Zorunlu)

Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon (Mimarlık Bölümü, Zorunlu)

Trakya'da Koruma Sorunları (Mimarlık Bölümü, Seçmeli)