» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Sayın, Tülay ve Altuğ, Nevin. (2016) Perakende İşletmelerin Lojistik Faaliyetleri: Türkiye'de Bir Uygulama. Journal of the International Scientific Research, Volume 1, Issue 1, 84-99 (2016), ISSN: 2536-4642

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Sayın, T. ve Altuğ, N. "Perakende Lojistiği: Türkiye'nin Trakya Bölgesinde Bir Çalışma", 3. International Conference on the Changing World and Social Research (ICWSR 2017), August 08-10, 2017 Rome, Italy. (Ağustos 2017)
  • Sayın, T. ve Altuğ, N. "Perakende Tedarik Zincirinde Bilgi Sistemleri ve Teknoloji Yapısı", International Multidisciplinary Conference (IMUCO 2016), April 21-22, 2016 Antalya, Turkey. (Mayıs 2016)

» Verdiği Dersler

Depolama ve Tedarik Zinciri

Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi

İşletme Yönetimi

Lojistiğin Temel İlkeleri

Lojistik Yönetimi

Pazarlama İlkeleri

Yönetim ve Organizasyon