» Eğitim Durumu

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Öz, T. & Mete, Y. A. (2021). Eğitim Örgütlerinde Siber Zorbalık Tutumları İle Örgütsel Dışlanma Arasındaki İlişki . OPUS International Journal of Society Researches , Yönetim ve Organizasyon Özel Sayısı , 1194-1222 . DOI: 10.26466/opus.894335 (Temmuz 2021)
    1
    ATIF