» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Saygın Yücel, T., 2017. "Muhasebe ve Sürdürülebilirlik: Uluslararası Mevzuatın Gözden Geçirilmesi", IOSR Journal of Business and Management, V.19, I.11, DOİ. 10.9790/487X-1911068492 (Aralık 2017)
 • YÜCEL SAYGIN, T, 2016. "Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Kavramının İncelenmesi ve Muhasebe ile İlişkisi: Teorik Bir Araştırma ", Journal of Kesit Academy (Kesit Akademi Dergisi), ISSN: 2149 – 9225, Yıl: 2, Sayı: 5, Eylül 2016, s. 158-181,Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.77. (Eylül 2016)
  2
  ATIF

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • SAYGIN, T., "GRI Raporlaması, Türkiye’de Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlayan Halka Açık İşletmelerde Muhasebe Algısı", 3. Uluslararası Kurumsal Yönetim ve Hesapverilebilirlik Konferansı & 5.Uluslararası Kurumsal Yönetim Yolsuzluk Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, Eylül, 2014, Edirne. (Eylül 2014)
 • Eskin İ., Saygın T., 2010. "Edirne' de Üç Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde İç Kontrol Prosedürlerinin Test Edilmesi" ,2nd International Student Conference on Govarnance, Fraud, Ethics and Social Responsibility, 9-14 Haziran, İstanbul. (Haziran 2010)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • SAYGIN, T., "Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Kavramının İncelenmesi ve Muhasebe ile İlişkisi: Teorik Bir Araştırma", 4. Ulusal Kurumsal Yönetim Yolsuzluk Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, Alanya, Antalya, Nisan 2012. (Nisan 2012)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • YÜCEL SAYGIN, T, 2017. Türkiye'de BİST'te Kayıtlı GRI İlkelerine Uygun Sürdürülebilirlik Raporlaması Yayınlayan İşletmelerde Muhasebe Algısı, “Çalıyurt, Kıymet Tunca ve Süleyman Gökhan Günay: Prof. Dr. Fehmi Yıldız Anısına Muhasebe Finans Ve Denetimde Güncel Konular 2017”, Trakya Üniversitesi Matbaası, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2017/174, Trakya Üniversitesi Yayın No:191, s. 62-75, Edirne, Aralık 2017. ISBN: 978-975-374-216-0. (Aralık 2017)
 • YÜCEL SAYGIN, T, 2017 Kaizen Maliyetleme ve Hedef Maliyetleme Yaklaşımlarının Birlikte Uygulanması Üzerine Bir Örnek Uygulama, “Çalıyurt, Kıymet Tunca ve Süleyman Gökhan Günay: Prof. Dr. Fehmi Yıldız Anısına Muhasebe Finans Ve Denetimde Güncel Konular 2017”, Trakya Üniversitesi Matbaası, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2017/174, Trakya Üniversitesi Yayın No:191, s. 43-62, Edirne, Aralık 2017. ISBN: 978-975-374-216-0. (Aralık 2017)
 • YÜCEL SAYGIN, T, 2016. Kaizen Maliyetleme ve Hedef Maliyetleme Yaklaşımları ve Birlikte Uygulanabilirliği, Prof. Dr. Fehmi Yıldız Anısına Muhasebe ve Finansta Güncel Konular, ISBN: 978-975-374-206-1, Trakya Ünversitesi Yayın No: 184, Trakya Üniversitesi Matbaası, Edirne. (Aralık 2016)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • "MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ İŞ STRESLERİNİN İŞ TATMİNİNE ETKİSİ MUĞLA İL UYGULAMASI", Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe ve Denetim Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Bitirme Projesi. Devam ediyor.

Sertifikalar

 • T.C. Trakya Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi, Eğitim Sertifikası, 2014. (Ocak 2014)
 • MÖDAV “10”th Annual International Accounting Conference” Katılım Belgesi (Ekim 2013)
 • PWC GRI Onaylı Sürdürülebilirlik Raporlaması Eğitimi (Mart 2013)
 • 4. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansi, 4-7 Nisan 2012, Organizasyon Komitesi Belgesi. (Nisan 2012)
 • 2. International Balkan Countries Women&Business Conference, 2011, Katılım Belgesi. (Aralık 2011)
 • 2nd International Student Conference on Governance, Fraud, Ethics&Social Responsibility, Bildiri Sunum Belgesi, 9-14 Haziran, 2010. (Haziran 2010)
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, IV. Uluslararası STK’lar Kongresi, 19-21 Ekim 2007, Çanakkale, Teşekkür Belgesi. (Ekim 2007)
 • Active Academy’nin 04-05 Aralık 2006 tarihinde düzenlediği “Küresel Sermaye ve Türkiye” ana temalı 4. Uluslararası Finans Zirvesi Katılım Belgesi (Aralık 2006)

Diğer

 • IV. Uluslararası Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik&Sosyal Sorumluluk Konferansı, 2012, Alanya (Konferans Genel Sekreteri) (Nisan 2012)
 • IV. Uluslararası Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik&Sosyal Sorumluluk Konferansı, 2012, Alanya (Uluslararası Öğrenci Konferansı Direktörü). (Nisan 2012)
 • IV. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik&Sosyal Sorumluluk Konferansı, 2012, Alanya (Uluslararası Öğrenci Konferansı Direktörü) (Nisan 2012)
 • IV. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik&Sosyal Sorumluluk Konferansı, 2012, Alanya (Konferans Genel Sekreteri) (Nisan 2012)
 • 2. Uluslararası Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, 9-14 Haziran 2010 (Organziasyon Komitesi) (Haziran 2010)
 • 2. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, 9-14 Haziran 2010 (Organziasyon Komitesi) (Haziran 2010)
 • I. Uluslarası Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik&Sosyal Sorumluluk Konferansı, 2009, Edirne. (Organizasyon Komitesi) (Haziran 2009)
 • I. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik&Sosyal Sorumluluk Konferansı, 2009, Edirne (Organizasyon Komitesi) (Haziran 2009)
 • V. Uluslararası STK’lar Kongresi, 24-26 Ekim 2008, Çanakkale (Organizasyon Komitesi). (Ekim 2008)
 • Stratejik Maliyet Yönetimi Yaklaşımlarından Kaizen Maliyetleme ve Hedef Maliyetlemenin Birlikte Uygulanabilirliği ve Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.
  6
  ATIF
 • IV. Uluslararası STK’lar Kongresi, 19-21 Ekim 2007, Çanakkale (Organizasyon Komitesi). (Ekim 2007)
 • I.Uluslararası Troas Bölgesi Değerleri Sempozyumu, Ağustos 2006, Çanakkale (Organizasyon Komitesi). (Ağustos 2006)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer

TÜBAP Proje, "Muhasebenin Kurumsal Sürdürülebilirlik Açısından Öneminin İncelenmesi", Proje No: 2011-144
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Genel Muhasebe

Girişimcilik

Halkla İlişkiler

İletişim Teknikleri

Konaklama Tesisleri Muhasebesi

Maliyet Muhasebesi

Yönetim Muhasebesi