» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • ŞAR, V., & TÜRK KURTÇA, T. (2021). The Vicious Cycle of Traumatic Narcissism and Dissociative Depression Among Young Adults A Trans-Diagnostic Approach. Journal of Trauma & Dissociation, 22(5), 502–521.
 • V. SAR, T. TÜRK, E. ÖZTÜRK, Fear of happiness among college students: The role of gender, childhood psychological trauma, and dissociation, Indian Journal of Psychiatry, vol. 61, no. 4, pp. 389-, 1, 2019

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • SATAN, A., BAKİLER, E., TÜRK KURTÇA, T., & SAYIN, M. (2021). Experiences of university students about cyber sexual bullying and victimization. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 6(14), 657–702.
 • ÖZBERK, E. H., & TÜRK KURTÇA, T. (2021). Profiles of Academic Procrastination in Higher Education A Cross-Cultural Study Using Latent Profile Analysis. International Journal of Psychology and Education Studies, 8(3), 150–160.
 • T. K. TÜRK, M. KOCATÜRK, S. KOÇ, Siddet Yasantilari Ölçegi-Gözden Geçirilmis Formunun Türkçeye Uyarlanmasi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalismasi, Trakya Egitim Dergisi, vol. 10, no. 2, pp. 505-518, 4, 2020
 • E. E. ÇAGLAR, T. TÜRK, Çocuklarla Yapilan Adli Görüsmeler Için Ulusal Çocuk Sagligi ve Insan GelisimEnstitüsü Protokolü (NICHD) Önerisi: Türkçe Versiyonu, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 18, no. 1, pp. 13-32, 3, 2020
 • T. TÜRK, E. E. ÇAGLAR, Y. Ö. SANAL, Akran Zorbaligi ve Travma Sonrasi Stres Bozuklugu ArasindakiIliskinin Gözden Geçirilmesi, Kastamonu Egitim Dergisi, vol. 28, no. 2, pp. 384-395, 3, 2020
 • S. ERDEN, T. TÜRK, B. TURGUT, The Future Metaphors of Sexually Abused Adolsecent Girls, European Journal of Education Studies, vol. 7, no. 1, pp. 82-101, 3, 2020
 • H. EKSI, S. KOÇ, T. TÜRK, Psychometric Properties of Teachers’xx Attitudes Toward Reporting Child Sexual Abuse Scale: Turkish Form, Ilkögretim Online, vol. 19, no. 1, pp. 173-182, 1, 2020
 • Z. Ç. AKKUS, T. TÜRK, The Mindful Coping Scale: The Validity And Reliability Of Turkish Version, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 5, no. 2, pp. 299-311, 12, 2019
 • E. E. ÇAGLAR, T. TÜRK, Y. SANAL, Zorbaliga Dair Bilissel Yargilarin, Tepkisel ve Amaca Yönelik Saldirganligin Aile Içi Siddet Olgusu Açisindan Incelenmesi, IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, pp. 130-142, 9, 2019
 • T. TÜRK, A. MALKOÇ, O. K. ONAT, Mutluluk Korkusu Ölçegi Türkçe Formu’nun Psikometrik Özellikleri, Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry, vol. 9, no. 1, pp. 1-1, 3, 2017
 • H. EKSI, T. TÜRK, A. AVCU, MARYLAND GÜVENLI VE DESTEKLEYICI OKUL IKLIM ÖLÇEGI (MGDOI)’NIN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI: GEÇERLIK VE GÜVENIRLIK ÇALISMASI, Abant Izzet BaysalÜniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 10, 2017

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Exploring the relationship between entrepreneurial tendencies, self-leadership and Psychological capital (Temmuz 2019)
 • A. SATAN, E. BAKILER, M. SAYIN, T. TÜRK, Üniversite Ögrencilerinin Sanal Cinsel Zorbalik ve Magduriyete Iliskin Algilari, IX. Uluslararasi Yüksekögretimde Psikolojik Danismanlik ve Rehberlik Kongresi, pp. 83-84, Istanbul-TÜRKIYE
 • S. ERDEN, T. TÜRK, B. TURGUT, Cinsel istismara maruz kalmis kiz ergenlerin gelecege dair metaforlari, Vth International Eurasian Educational Research Congress, Antalya-TÜRKIYE
 • E. BAKILER, M. SAYIN, T. TÜRK, A. SATAN, Cyber Sexual Bullying Tendency: A Scale Development Study, 20. Uluslararasi Psikolojik Danismanlik ve Rehberlik Kongresi, Samsun-TÜRKIYE
 • T. TÜRK, M. SAYIN, E. BAKILER, A. SATAN, Sanal Cinsel Zorbalik Magduriyet Egilimi Ölçegi, 13. Uluslararasi Balkan Egitim ve Bilim Kongresi
 • H. EKSI, B. YiLMAZ, T. TÜRK, Iliskide Yetkinlik Ölçegi: Kapsamli Versiyonu’nun Türkçe Formunun Geçerligi veGüvenirligi, 13. Uluslararasi Balkan Egitim ve Bilim Kongresi
 • H. EKSI, T. TÜRK, Bullying Reactions of High School Students Witnessing Bullying: A Qualitative Research, 11th International AGP Conference of Humanities and Social Sciences
 • H. BACANLI, E. ESEN, T. TÜRK, Ortaokul Ögrencileri Için Baris Egitimi: Bir Deger Bilinçlendirme Uygulamasi, II. International Academic Research Congress
 • T. TÜRK, F. B. YAVUZ, H. EKSI, C¸ocuk I?stismar Olgulariyla I?lgili Olarak Psikolojik Danis¸manlarinDeneyim I?kilem ve Eg?itim, 26. Uluslararasi Eg?itim Bilimleri Kongresi

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Eryiğit, D. ve Türk-Kurtça, T. (2021). Özel gereksinimli bireylerin aileleri. H. Ekşi, M. Yüksel ve M. Otrar. Özel Kardeşimle Yaşamak. İçinde (ss. 103-126). Nobel. ISBN: 978-625-439-658-8
 • Ermağan-Caglar, E. Ve Türk Kurtça, T. (2021). Adli görüşme protokolleri ve yaklaşımları. A.Aydınay, E.Ermağan-Çağlar ve T. Türk-Kurtça (Ed.). Çocuk istismarını anlamak:tanı ve müdahale. İçinde (ss. 297-348). Nobel. ISBN : 978-625-439-459-1
 • Türk-Kurtça, T. ve Kurtça, V.E. (2021). Erken çocuklukta duygusal ve davranışsal bozukluklar. D. Tezel ve Ş. Yılmaz.(Ed). Erken Çocuklukta Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar: Erken Çocuklukta Özel Eğitim. İçinde (ss. 345-388).Nobel. ISBN : 978-625-439-084-5
 • Türk Kurtça, T. ve Ekşi, H. (2021). Nitel desenler: Durum çalışması. İstanbul: Edam
 • T. TÜRK, H. EKSI, Nitel Desenler: Etnografya, Uluslararasi, Basim Türü: Basili , Edam, 20171. Basim

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Bülbül, Ö., TÜRK KURTÇA, T., EKŞİ, F., & EKŞİ, H. (2021). Ebeveyn-Birey Kariyer Hedefleri Çelişkileri Ölçeği u2019nin Türkçeye Uyarlanması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 10(3), 1085–1100.
 • EKŞİ, H., & TÜRK KURTÇA, T. (2021). The Witness Experiences of Bullying in High School Students A Qualitative Study. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 11(60), 37–48.
 • KOCATÜRK, M., & TÜRK KURTÇA, T. (2021). Akran Zorbalığı ve Mağduriyeti Siber Zorbalık Ahlaki Uzaklaşma ve Empatik İlgi Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20(79), 1123–1136.
 • ERMAĞAN ÇAĞLAR, E., SANAL ÖZCAN, Y., TÜRK KURTÇA, T., & HAMZAOĞLU, N. (2021). Investigation of Anxiety and Peritraumatic Distress Levels in Context of Various Variables through Covid-19 Outbreak Turkey the UK and the USA Comparison. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17, 0–0.
 • ERMAĞAN ÇAĞLAR, E., ÖZTÜRK, E., DERİN, G., & TÜRK KURTÇA, T. (2021). Investigation of the Relationship Among Childhood Traumas and Self-Harming Behaviours Depression Psychoform and Somatoform Dissociation in Female University Students. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 11(62), 383–402.
 • BAKİLER, E., & TÜRK KURTÇA, T. (2021). Preparing for Exam during the Pandemic Period from the Perspective of Mothers. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 809–826.
 • H. BACANLI, T. K. TÜRK, Egitim Psikolojisi Açisindan Merak: Genel Bir Degerlendirme, HAYEF: Journal of Education, vol. 7, no. 1, pp. 103-120, 4, 2020
 • E. E. ÇAGLAR, T. TÜRK, Istismara Maruz Kalan Çocuklarla Adli Görüsme: NICHD PROTOKOLÜ Önerisi, Adalet Akademisi Dergisi, vol. 11, no. 38, pp. 393-412, 7, 2019
 • E. E. ÇAGLAR, T. TÜRK, Ergenlik Döneminde Madde Kullanim Deneyimi ve Depresyon Arasindaki Iliski, Bagimlilik Dergisi, 6, 2018

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Türk-Kurtça, T. (2021). Araştırma yöntemleri. M. Akif Karaman Psikolojiye giriş. İçinde (ss.33-60). Vize yayıncılık ISBN:978-625-8499-04-9
 • Deniz ME, Türk Kurtça T. Çocukluk ve ergenlikte davranışsal ve psikolojik bozuklukları önleme ve aileye müdahaleler. Öztürk E, editör. Aile Psikopatolojisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.144-51.

Projeler

 • -Tübitak 1001, Kardesi Engelli Olan Ortaokul ve Lise Ögrencilerine Yönelik Psikoegitim Programi: Karma Bir Arastirma, Baslangiç Tarihi: 21.09.2017, Bitis Tarihi : ,Kurumu: MARMARA ÜNIVERSITESI, Devam Ediyor
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Internet Ortaminda Cinsel Zorbalik Gösteren ve Cinsel Zorbaliga Maruz Kalan Üniversite Ögrencilerinin Davranislarinin Farkli Degiskenler Açisindan Incelenmesi, Baslangiç Tarihi: 20.03.2017, Bitis Tarihi : ,Kurumu: BARTIN ÜNIVERSITESI, Devam Ediyor

Diğer

 • G. ILGAZ, T. TÜRK, Çocuk ve gençlik yazininda çok kültürlülük, Ulusal, Bölüm: Balkan Ülkelerinde Evdeki Kitaplar, Ebeveyn Egitim Düzeyi ve Okuma Puanlari, Basim Türü: Basili+Elektronik, pp. 115-124, TÜRKIYE-Edirne, ISBN978-975-374-241-2, Trakya Üniversitesi Yayin, 20191. Basim
 • T. TÜRK, Çocuk Haklari Çalismalari -I, Ulusal, Bölüm: Pedofili, Basim Türü: Basili, pp. 27-32, TÜRKIYE-, ISBNIBSN 978-605-152-524-2, Oniki Levha Yayinevi, 20171. Basim

» Verdiği Dersler

Aile Danışmanlığı

Aile Eğitimi ve Rehberliği

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları

Çocuk İstismarı ve İhmali

Eğitim Psikolojisi

Gelişim Psikolojisi 1

Grupla Psikolojik Danışma

Kurum Deneyimi

Okullarda RPD Uygulamaları

Okullarde Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Pozitif Psikoloji

Psikolojik Testler

Psikolojiye Giriş

Rehberlik

Sosyal Psikoloji

Topluma Hizmet Uygulamaları