» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • TÜRK KURTÇA TUGBA, DEMIRCI IBRAHIM, Psychopathy, impulsivity, and internet trolling: role of aggressive humour, Behaviour & Information Technology, 2022
 • O. Hatun, T. Kurtca, Self-compassion, Resilience, Fear of COVID-19, Psychological Distress, and Psychological Well-being among Turkish Adults, 10.1007/s12144-022-02824-6, CURRENT PSYCHOLOGY, pp. , 2022
 • ŞAR, V., & TÜRK KURTÇA, T. (2021). The Vicious Cycle of Traumatic Narcissism and Dissociative Depression Among Young Adults A Trans-Diagnostic Approach. Journal of Trauma & Dissociation, 22(5), 502–521.
 • SAR VEDAT, Necef Isil, MUTLUER TUBA, FATIH PARMIS, TÜRK KURTÇA TUGBA, A Revised And Expanded Version Of The Turkish Childhood Trauma Questionnaire (CTQ-33): Overprotection-Overcontrol As Additional Factor, Journal of Trauma & Dissociation, vol. 22, no. 1, pp. 35-51, 2020
 • V. SAR, T. TÜRK, E. ÖZTÜRK, Fear of happiness among college students: The role of gender, childhood psychological trauma, and dissociation, Indian Journal of Psychiatry, vol. 61, no. 4, pp. 389-, 1, 2019

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • DERELI FATIH, TÜRK KURTÇA TUGBA, Parent engagement in early childhood education: Pandemic period, Southeast Asia Early Childhood Journal, vol. 11, no. 1, pp. 35-48, 2022
 • DERELI FATIH, TÜRK KURTÇA TUGBA, Parent engagement in early childhood education: Pandemic period, Southeast Asia Early Childhood Journal, vol. 11, no. 1, pp. 35-48, 2022
 • SATAN, A., BAKİLER, E., TÜRK KURTÇA, T., & SAYIN, M. (2021). Experiences of university students about cyber sexual bullying and victimization. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 6(14), 657–702.
 • ÖZBERK, E. H., & TÜRK KURTÇA, T. (2021). Profiles of Academic Procrastination in Higher Education A Cross-Cultural Study Using Latent Profile Analysis. International Journal of Psychology and Education Studies, 8(3), 150–160.
 • ERGENE ÖZKAN,TÜRK KURTÇA TUGBA, Pre-Service Mathematics Teachers Levels of Academic Procrastination and Online Learning Readiness, Malaysian Online Journal of Educational Technology, vol. 8, no. 4, pp. 52-66, 2020
 • TÜRK KURTÇA TUGBA,KOCATÜRK METIN, The Role of Childhood Traumas, Emotional Self-Efficacy and Internal-External Locus of Control in Predicting Psychological Resilience, International Journal of Education and Literacy Studies, vol. 8, no. 3, pp. 105-115, 2020
 • S. ERDEN, T. TÜRK, B. TURGUT, The Future Metaphors of Sexually Abused Adolsecent Girls, European Journal of Education Studies, vol. 7, no. 1, pp. 82-101, 3, 2020

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Exploring the relationship between entrepreneurial tendencies, self-leadership and Psychological capital (Temmuz 2019)
 • A. SATAN, E. BAKILER, M. SAYIN, T. TÜRK, Üniversite Ögrencilerinin Sanal Cinsel Zorbalik ve Magduriyete Iliskin Algilari, IX. Uluslararasi Yüksekögretimde Psikolojik Danismanlik ve Rehberlik Kongresi, pp. 83-84, Istanbul-TÜRKIYE
 • S. ERDEN, T. TÜRK, B. TURGUT, Cinsel istismara maruz kalmis kiz ergenlerin gelecege dair metaforlari, Vth International Eurasian Educational Research Congress, Antalya-TÜRKIYE
 • E. BAKILER, M. SAYIN, T. TÜRK, A. SATAN, Cyber Sexual Bullying Tendency: A Scale Development Study, 20. Uluslararasi Psikolojik Danismanlik ve Rehberlik Kongresi, Samsun-TÜRKIYE
 • T. TÜRK, M. SAYIN, E. BAKILER, A. SATAN, Sanal Cinsel Zorbalik Magduriyet Egilimi Ölçegi, 13. Uluslararasi Balkan Egitim ve Bilim Kongresi
 • H. EKSI, B. YiLMAZ, T. TÜRK, Iliskide Yetkinlik Ölçegi: Kapsamli Versiyonu’nun Türkçe Formunun Geçerligi veGüvenirligi, 13. Uluslararasi Balkan Egitim ve Bilim Kongresi
 • H. EKSI, T. TÜRK, Bullying Reactions of High School Students Witnessing Bullying: A Qualitative Research, 11th International AGP Conference of Humanities and Social Sciences
 • H. BACANLI, E. ESEN, T. TÜRK, Ortaokul Ögrencileri Için Baris Egitimi: Bir Deger Bilinçlendirme Uygulamasi, II. International Academic Research Congress
 • T. TÜRK, F. B. YAVUZ, H. EKSI, C¸ocuk I?stismar Olgulariyla I?lgili Olarak Psikolojik Danis¸manlarinDeneyim I?kilem ve Eg?itim, 26. Uluslararasi Eg?itim Bilimleri Kongresi

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • TÜRK KURTÇA TUGBA, Fark Edilmeyen Çocuklar, Egiten Kitap
 • TÜRK KURTÇA TUGBA, Test Disi Teknikler, Egiten Kitap
 • ERMAGAN ÇAGLAR EDA, TÜRK KURTÇA TUGBA, Dijital Oyunlar -1 : Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler, Nobel Akademik Yayincilik, Ankara-TÜRKIYE
 • Eryiğit, D. ve Türk-Kurtça, T. (2021). Özel gereksinimli bireylerin aileleri. H. Ekşi, M. Yüksel ve M. Otrar. Özel Kardeşimle Yaşamak. İçinde (ss. 103-126). Nobel. ISBN: 978-625-439-658-8
 • Ermağan-Caglar, E. Ve Türk Kurtça, T. (2021). Adli görüşme protokolleri ve yaklaşımları. A.Aydınay, E.Ermağan-Çağlar ve T. Türk-Kurtça (Ed.). Çocuk istismarını anlamak:tanı ve müdahale. İçinde (ss. 297-348). Nobel. ISBN : 978-625-439-459-1
 • Türk-Kurtça, T. ve Kurtça, V.E. (2021). Erken çocuklukta duygusal ve davranışsal bozukluklar. D. Tezel ve Ş. Yılmaz.(Ed). Erken Çocuklukta Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar: Erken Çocuklukta Özel Eğitim. İçinde (ss. 345-388).Nobel. ISBN : 978-625-439-084-5

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • ERMAGAN ÇAGLAR EDA, SANAL ÖZCAN YASEMIN, TÜRK KURTÇA TUGBA, HAMZAOGLU NURCAN, PERITRAVMATIK STRES ENVANTERI (PDI) TÜRKÇE GEÇERLIK VE GÜVENIRLIK ÇALISMASI, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 24, no. 1, pp. 23-42, 2022
 • KOCATÜRK METIN, TÜRK KURTÇA TUGBA, Akran Zorbaligi ve Magduriyeti, Siber Zorbalik, Ahlaki Uzaklasma ve Empatik Ilgi Arasindaki Iliskilerin Incelenmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 20, no. 79, pp. 1123-1136, 2021
 • Bülbül, Ö., TÜRK KURTÇA, T., EKŞİ, F., & EKŞİ, H. (2021). Ebeveyn-Birey Kariyer Hedefleri Çelişkileri Ölçeği u2019nin Türkçeye Uyarlanması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 10(3), 1085–1100.
 • EKŞİ, H., & TÜRK KURTÇA, T. (2021). The Witness Experiences of Bullying in High School Students A Qualitative Study. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 11(60), 37–48.
 • KOCATÜRK, M., & TÜRK KURTÇA, T. (2021). Akran Zorbalığı ve Mağduriyeti Siber Zorbalık Ahlaki Uzaklaşma ve Empatik İlgi Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20(79), 1123–1136.
 • ERMAĞAN ÇAĞLAR, E., SANAL ÖZCAN, Y., TÜRK KURTÇA, T., & HAMZAOĞLU, N. (2021). Investigation of Anxiety and Peritraumatic Distress Levels in Context of Various Variables through Covid-19 Outbreak Turkey the UK and the USA Comparison. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17, 0–0.
 • ERMAĞAN ÇAĞLAR, E., ÖZTÜRK, E., DERİN, G., & TÜRK KURTÇA, T. (2021). Investigation of the Relationship Among Childhood Traumas and Self-Harming Behaviours Depression Psychoform and Somatoform Dissociation in Female University Students. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 11(62), 383–402.
 • BAKİLER, E., & TÜRK KURTÇA, T. (2021). Preparing for Exam during the Pandemic Period from the Perspective of Mothers. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 809–826.
 • H. BACANLI, T. K. TÜRK, Egitim Psikolojisi Açisindan Merak: Genel Bir Degerlendirme, HAYEF: Journal of Education, vol. 7, no. 1, pp. 103-120, 4, 2020
 • T. K. TÜRK, M. KOCATÜRK, S. KOÇ, Siddet Yasantilari Ölçegi-Gözden Geçirilmis Formunun Türkçeye Uyarlanmasi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalismasi, Trakya Egitim Dergisi, vol. 10, no. 2, pp. 505-518, 4, 2020
 • E. E. ÇAGLAR, T. TÜRK, Çocuklarla Yapilan Adli Görüsmeler Için Ulusal Çocuk Sagligi ve Insan GelisimEnstitüsü Protokolü (NICHD) Önerisi: Türkçe Versiyonu, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 18, no. 1, pp. 13-32, 3, 2020
 • T. TÜRK, E. E. ÇAGLAR, Y. Ö. SANAL, Akran Zorbaligi ve Travma Sonrasi Stres Bozuklugu ArasindakiIliskinin Gözden Geçirilmesi, Kastamonu Egitim Dergisi, vol. 28, no. 2, pp. 384-395, 3, 2020
 • H. EKSI, S. KOÇ, T. TÜRK, Psychometric Properties of Teachers’xx Attitudes Toward Reporting Child Sexual Abuse Scale: Turkish Form, Ilkögretim Online, vol. 19, no. 1, pp. 173-182, 1, 2020
 • Z. Ç. AKKUS, T. TÜRK, The Mindful Coping Scale: The Validity And Reliability Of Turkish Version, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 5, no. 2, pp. 299-311, 12, 2019
 • E. E. ÇAGLAR, T. TÜRK, Y. SANAL, Zorbaliga Dair Bilissel Yargilarin, Tepkisel ve Amaca Yönelik Saldirganligin Aile Içi Siddet Olgusu Açisindan Incelenmesi, IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, pp. 130-142, 9, 2019
 • E. E. ÇAGLAR, T. TÜRK, Istismara Maruz Kalan Çocuklarla Adli Görüsme: NICHD PROTOKOLÜ Önerisi, Adalet Akademisi Dergisi, vol. 11, no. 38, pp. 393-412, 7, 2019
 • E. E. ÇAGLAR, T. TÜRK, Ergenlik Döneminde Madde Kullanim Deneyimi ve Depresyon Arasindaki Iliski, Bagimlilik Dergisi, 6, 2018
 • T. TÜRK, A. MALKOÇ, O. K. ONAT, Mutluluk Korkusu Ölçegi Türkçe Formu’nun Psikometrik Özellikleri, Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry, vol. 9, no. 1, pp. 1-1, 3, 2017
 • H. EKSI, T. TÜRK, A. AVCU, MARYLAND GÜVENLI VE DESTEKLEYICI OKUL IKLIM ÖLÇEGI (MGDOI)’NIN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI: GEÇERLIK VE GÜVENIRLIK ÇALISMASI, Abant Izzet BaysalÜniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 10, 2017

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • TÜRK KURTÇA TUGBA, GÜNDOGMUS ÜMIT NACI, Psikotravmatoloji, Türkiye Klinikleri psikoloji
 • TÜRK KURTÇA TUGBA, ERMAGAN ÇAGLAR EDA, Çocuklarla Adli Görüsme Kilavuzu, Türk PDR Dernegi, Ankara-TÜRKIYE
 • Türk-Kurtça, T. (2021). Araştırma yöntemleri. M. Akif Karaman Psikolojiye giriş. İçinde (ss.33-60). Vize yayıncılık ISBN:978-625-8499-04-9
 • Deniz ME, Türk Kurtça T. Çocukluk ve ergenlikte davranışsal ve psikolojik bozuklukları önleme ve aileye müdahaleler. Öztürk E, editör. Aile Psikopatolojisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.144-51.
 • Türk Kurtça, T. ve Ekşi, H. (2021). Nitel desenler: Durum çalışması. İstanbul: Edam
 • G. ILGAZ, T. TÜRK, Çocuk ve gençlik yazininda çok kültürlülük, Ulusal, Bölüm: Balkan Ülkelerinde Evdeki Kitaplar, Ebeveyn Egitim Düzeyi ve Okuma Puanlari, Basim Türü: Basili+Elektronik, pp. 115-124, TÜRKIYE-Edirne, ISBN978-975-374-241-2, Trakya Üniversitesi Yayin, 20191. Basim
 • T. TÜRK, Çocuk Haklari Çalismalari -I, Ulusal, Bölüm: Pedofili, Basim Türü: Basili, pp. 27-32, TÜRKIYE-, ISBNIBSN 978-605-152-524-2, Oniki Levha Yayinevi, 20171. Basim
 • T. TÜRK, H. EKSI, Nitel Desenler: Etnografya, Uluslararasi, Basim Türü: Basili , Edam, 20171. Basim

Projeler

 • Cross-cultural study of individual and contextual factors of cyberbullying and prejudice-based cyberbullying among high school student, 2021
 • -Tübitak 1001, Kardesi Engelli Olan Ortaokul ve Lise Ögrencilerine Yönelik Psikoegitim Programi: Karma Bir Arastirma, Baslangiç Tarihi: 21.09.2017, Bitis Tarihi : ,Kurumu: MARMARA ÜNIVERSITESI, Devam Ediyor
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Internet Ortaminda Cinsel Zorbalik Gösteren ve Cinsel Zorbaliga Maruz Kalan Üniversite Ögrencilerinin Davranislarinin Farkli Degiskenler Açisindan Incelenmesi, Baslangiç Tarihi: 20.03.2017, Bitis Tarihi : ,Kurumu: BARTIN ÜNIVERSITESI, Devam Ediyor

Diğer

 • TÜRK KURTÇA TUGBA, GÜNDOGMUS ÜMIT NACI, Psikotravmatoloji, Türkiye Klinikleri psikoloji
 • TÜRK KURTÇA TUGBA, ERMAGAN ÇAGLAR EDA, Çocuklarla Adli Görüsme Kilavuzu, Türk PDR Dernegi, Ankara-TÜRKIYE

» Verdiği Dersler

Aile Danışmanlığı

Aile Eğitimi ve Rehberliği

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları

Çocuk İstismarı ve İhmali

Eğitim Psikolojisi

Gelişim Psikolojisi 1

Grupla Psikolojik Danışma

Kurum Deneyimi

Okullarda RPD Uygulamaları

Okullarde Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Pozitif Psikoloji

Psikolojik Testler

Psikolojiye Giriş

Rehberlik

Sosyal Psikoloji

Topluma Hizmet Uygulamaları