» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • A rare cause of torticollis: Grisel Syndrome N. Ç. ALADAĞ, T. EREN, M. ÇİFTDEMİR Journal of Tropical Pediatrics, vol. 0, pp. 1-4, 7, 2017 (Temmuz 2017)
 • 18F-FDG PET/CT Imaging of Burkitt Lymphoma Presenting With Unusual Muscle Involvement. Serim BD, Eren TG, Puyan FO, Altun GD. Clinical Nuclear Medicine Aug 41(8): 643-645 (2016) (Ağustos 2016)
 • Anthropometric and Biochemical Assessment of Nutritional Status in Pediatric Cancer Patients.İlhan İE, Sarı N, Yeşil Ş, Eren T, Taçyıldız N. Pediatr Hematol Oncol. Sep;32(6):415-22 (Eylül 2015)
  2
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Comparison of Strontium Ranelate and Alendronate Sodium Treatment among Post-Menopausal Women. Eren U, Eren T. Open Journal of Obstetrics and Gynecology, Feb;6: 103-106 (2016) (Şubat 2016)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Assessment of the risk of malnutrition in pediatric oncology patients.H. ÇELİK, R. SEMERCİ, M. K. AKGÜN, T. EREN, 21st International Nursing Research Conference., MADRİD-İSPANYA (Kasım 2017)
 • The relatives of children who receive treatment in the pediatric oncolgy expectations from nurses. M. K. AKGÜN, R. SEMERCİ, T. EREN, G. AVCI, F. SAVRAN, 21st International Nursing Research Conference, MADRİD-İSPANYA (Kasım 2017)
 • A new problem in paediatric emergency units in Turkey, substance abuse, N. Ç. ALADAĞ, T. EREN, Y. KARAL. The 8th Europediatrics Congress (Haziran 2017)
 • Report of two cases: Rare renal tumours of childhood. T. EREN, N. Ç. ALADAĞ, S. DOĞAN, F. P. ÖZ The 8th Europediatrics Congress, -ROMANYA (Haziran 2017)
 • Life Experiences Of Adolescents Diagnosed With Cancer: A Qualitative Study.Akgün MK, Semerci R, Eren T, Avcı G, Savran F. XX. Internatıonal Nursing Research Conference, Coruna, Spain, 15-18 November 2016, (Fulltext), (Oral Presentation) (Kasım 2016)
 • An Unusual Presentation of Acute Leukemia: Epiglottitis. Eren T. 48th Congress of the International Society of Paediatric Oncology (SIOP). Dublin, Ireland 19-22th October, 2016 (Ekim 2016)
 • Osteoporosis in Osteosarcoma Survivors And Its Relationship Wıth Vitamin D Gene Polymorphism. Kurucu N, Eren T, Sarı N, Ceylaner S, Ilhan I. 47th Congress of the International Society for Paediatric Oncology. (SIOP) October 8–11, 2015. Cape Town, South Africa (Ekim 2015)
 • The Effects of Osteosarcoma Therapy on Bone Metabolism.Eren T, Sarı N, Aydin B, Atay Ç, Kurucu N, Ilhan IE. 44th Congress of the International Society for Paediatric Oncology (SIOP). London, UK. 5-8th October 2012. (Ekim 2012)
 • Pulmonary Nodules Characterıstıcs And Prognostıc Importance In Ewıng Sarcoma. Sarı N, Oguz B, Yesil Ş, Eren T, Kurucu N, Ilhan IE. 43rd Congress of the International Society of Paediatric Oncology (SIOP) 2011, Auckland, New Zealand, 28th–30th October, 2011 (Ekim 2011)
 • Evaluatıon Of Nutrıtıonal Status In Children With Cancer By Biochemical and Anthropometric Measurement. Yesil Ş, Sarı N, Eren T, Kurucu N, Ilhan IE. 43rd Congress of the International Society of Paediatric Oncology (SIOP) 2011, Auckland, New Zealand, 28th–30th October, 2011 (Ekim 2011)
 • Effects of Pulmonary Nodules Characteristics on Outcome of Nodules and Survival. Eren T, Oguz B, Sarı N, Aydin B, Kurucu N, Ilhan IE. 42nd Annual Congress of the International Society of Pediatric Oncology (SIOP), Boston USA, 20-24th Oct, 2010 (Ekim 2010)
 • The long-term prognosis of Henoch Schönlein Nephritis in children.Öner A, Erdoğan O, Eren T, Demircin G, Bülbül M, Baysun Ş, Arda N. 14th Congress of the International Pediatric Nephrology Association 31 August-4 September, 2007 Budapest, Hungary (Eylül 2007)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Yenidoğan Döneminde Çocuk İstismarı. N. Ç. ALADAĞ, Ü. Ö. VATANSEVER, R. DURAN, T. EREN, A. B. ACUNAŞ, 61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, -TÜRKİYE (Kasım 2017)
 • Nöroblastom: Tanı ve Tedavide Güncel Klinik Yaklaşımlar. Eren T. Turkiye Klinikleri Journal of Nuclear Medicine-Special Topics, vol. 3, no. 1, pp. 77-85, 3, 2017 (Mart 2017)
 • Papüler Purpurik Eldiven Çorap Sendromu: Olgu Sunumu. Çiftdemir N, Eren T, Duran R, Acunaş B.Journal Pediatr Infection 2015;9 (Eylül 2015)
 • İstismara bağlı Kafa Travması: Bir vaka Takdimi. Çiftdemir N, Şimşek O, Azizoğlu M, Eren T, Gökalp S, Vatansever Ü, Esgin H. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2015; 58:161-165
 • Non-Metastatik Rabdomiyosarkom: Tek Merkez Tedavi Sonuçları ve Klinik Özellikleri.Sarı N, Eren T, Yeşil S, Ergürhan-İlhan İ Turkish Medical Journal 2011:5(1) (Mayıs 2011)
 • Parapnömonik efüzyonlu çocuklarda ultrasonografik evrelendirme ve tedavi yöntemleri.Tanır G, Aydemir C, Eren T, Erol F, Hirfanoğlu IM, Üner Ç Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005; 48: 301-307

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Çocukluk Çağı Primer Diyafram Altı Hodgkin Lenfoma: Türkiye Deneyimi 20. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Antalya, 2-6 Mayıs 2018, Türkiye, Sözel Bildiri (Mayıs 2018)
 • Savran F, Semerci R, Akgün Kostak M, Eren T. "Kanserli Çocukların Yaşam Kaliteleri ile Annelerin Sağlık Bakım Memnuniyetleri Arasındaki İlişki", 20. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Antalya, 2-6 Mayıs 2018, Türkiye (Mayıs 2018)
 • Avcı G, Semerci R, Akgün Kostak M, Eren T. "Kanser Tanısı ile İzlenen Çocuklarda Psikososyal Semptomların Belirlenmesi", 20. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Antalya, 2-6 Mayıs 2018, Türkiye, Sözel Bildiri (Mayıs 2018)
 • Kanser Tanısı ile İzlenen Çocuklarda Semptom Kümelemesi. F. Y. SAVRAN, R. SEMERCİ, M. K. AKGÜN, T. EREN, G. AVCI 22. Ulusal Kanser Kongresi Türkiye (Nisan 2017)
 • Pediatrik Onkoloji Hastalarında Malnütrisyon Riskinin Değerlendirilmesi H. ÇELIK, R. SEMERCİ, M. K. AKGÜN, T. EREN, G. AVCI, F. Y. SAVRAN. 22. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya-TÜRKİYE (Nisan 2017)
 • Çocukluk Çağının Nadir Görülen Böbrek Tümörleri. T. EREN, N. Ç. ALADAĞ, F. P. ÖZ, S. DOĞAN 22. Ulusal Kanser Kongresi, -TÜRKİYE (Nisan 2017)
 • İnfantil Hepatik Hemanjiyoendotelyoma:İki Olgu Sunumu. T. EREN, N. Ç. ALADAĞ, F. P. ÖZ, S. DOĞAN, M. İNAN, 22. Ulusal Kanser Kongresi, -TÜRKİYE (Nisan 2017)
 • Olgu Sunumu: Kaposiform Hemanjioendotelyoma. T. EREN, N. Ç. ALADAĞ, F. P. ÖZ, S. DOĞAN, M. İNAN, Ulusal 22. Kanser Kongresi, -TÜRKİYE (Nisan 2017)
 • Ülkemizde Kanser Tedavisi Gören Çocukların Uzun Dönem İzlemi-Çok Merkezli Çalışma 22. Ulusal Kanser Kongresi, TÜRKİYE (Nisan 2017)
 • Bir hafta sonra kendiliğinden çıkan yabancı cisim: Ceviz. G. Ç. CESUR, N. Ç. ALADAĞ, M. İNAN, T. EREN, R. DURAN, 39. Pediatri Günleri, -TÜRKİYE (Şubat 2017)
 • Göğüs Ağrısının nadir bir nedeni: Pnömomediastinum.Çiftdemir NA, Eren T, Karamustafaoğlu YA, Duran R. 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 9-13 Kasım 2016, Belek-Antalya (Kasım 2016)
 • Boyun Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Servikal Disk Kalsifikasyonu. Çiftdemir NA, Eren T, Çiftdemir M. 12. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi. 5-8 Ekim 2016, Çeşme-İzmir. (Ekim 2016)
 • Kanser Tanısı Alan Adölasanların Yaşam Deneyimleri: Kalitatif Bir Çalışma. Avcı G, Akgün Kostak M, Eren T, Semerci R, Savran F.19. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 4-8 Mayıs 2016, Çeşme-İzmir (Mayıs 2016)
 • Serebral İnmeyi Taklit Eden Metotreksat Toksisitesi.Eren T, Çiftdemir NA, Karal Y, Gençhellaç H 19. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 4-8 Mayıs 2016, Çeşme-İzmir (Mayıs 2016)
 • Son Üç yılda Kliniğimizde izlenen Çocukluk Çağı Kanser Olgularımız. Eren T, Çiftdemir NA, Çaloğlu V, Uzal C, Başaran ÜN, İnan M, Altun G, Üstün F, Puyan F, Gençhellaç H, Çiftdemir M, Tütüncüler. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 4-8 Mayıs 2016, Çeşme-İzmir. (Mayıs 2016)
 • Olgu Sunumu: Dev Hücreli Reperatif Granülom. Eren T, Çiftdemir NA, Doğan S. 19. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 4-8 Mayıs 2016, Çeşme-İzmir. (Mayıs 2016)
 • İntravezikal Hyaluronik Asit İle Tedavi Edilen Radyasyon Sistiti. Eren T, Çiftdemir NA, Yücel İ, Akdere H, Çaloğlu V. 19. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 4-8 Mayıs 2016, Çeşme-İzmir. (Mayıs 2016)
 • Gastrointestinal Kanamayla Başvuran Ağır Konjenital Faktör X eksikliği.Eren T, Çiftdemir NA, Tozkır H, Gürkan H, İnan M. 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016, Pamukkale-Denizli. (Mayıs 2016)
 • Dirençli Trombotik Trombositopenik Purpura Tedavisinde Eculizimab. Eren T, Çiftdemir NA, Özkayın N 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016, Pamukkale-Denizli (Mayıs 2016)
 • Tortikolisin Nadir Bir Nedeni: Grisel Sendromu. Çiftdemir NA, Eren T, Çiftdemir M.52. Türk Pediatri Kongresi. 15-19 Mayıs 2016, Kemer-Antalya. (Mayıs 2016)
 • Maskelerin Ardındaki Maddeler. Aladağ Çiftdemir N, Eren T, Duran R, Kafalı G, Başaran ÜN, Vatansever Ü. 38. Pediatri Günleri ve 17. Pediatri Hemşireliği Günleri. 3-6 Nisan 2016, İstanbul. (Nisan 2016)
 • Trakya Bölgesi’nde Görülen Beta Talasemi Mutasyonları Ve Frekanslarının Araştırılması. Gürkan H, Tozkır H, Eren T, Eker D, Ulusal S, Pamuk GE, Demir AM. II. Hematolojik Genetik Sempozyumu, 24-26 Şubat 2016, İzmir (Şubat 2016)
 • Nadir Görülen Bir Olgu: Adölesanda Memenin Borderline Fillodes Tümörü. Eren T, Çiftdemir N, Taştekin E, Başaran ÜN, Gençhellaç H. 21. Ulusal Kanser Kongresi, 22-26 Nisan 2015, Antalya (Nisan 2015)
 • Tanı Konulamadan Ani Ölüm Gelişen Akut Promiyelisiter Lösemi Olgusu. Eren T, Sönmez AB, Çiftdemir N. 21. Ulusal Kanser Kongresi, 22-26 Nisan 2015, Antalya (Nisan 2015)
 • Sıradışı Bir Akut Lösemi Prezentasyonu: Epiglottit. Eren T, Yıldırım A, Çiftdemir N. 21. Ulusal Kanser Kongresi, 22-26 Nisan 2015, Antalya (Nisan 2015)
 • İstismara Bağlı Kafa Travması: Olgu Sunumu. 3. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi (Aralık 2014)
 • Papüler Purpurik Eldiven-Çorap Sendromu Olgu Sendromu 58. Milli Pediatri Kongresi (Ekim 2014)
 • Malign Paraganglioma Olgusu "18.Ulusal Pediatrik Kanser" Kongresi' 13-17 Mayıs 2014 Bodrum (Mayıs 2014)
 • Osteosarkomdan Sağ Kalan Hastalarda Osteoporoz ve Vitamin D Reseptör Gen Polimorfizmleri ile ilişkisi "18.Ulusal Pediatrik Kanser" Kongresi' 13-17 Mayıs 2014 Bodrum (Mayıs 2014)
 • Kinsbourne Sendromu ile Prezente olan Nöroblastom olgusu "18.Ulusal Pediatrik Kanser" Kongresi' 13-17 Mayıs 2014 Bodrum (Mayıs 2014)
 • Wilms Tümörlü Hastada Gelişen 'Kazanılmış Von Willebrand Sendromu’ "18.Ulusal Pediatrik Kanser" Kongresi' 13-17 Mayıs 2014 Bodrum (Mayıs 2014)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Pediatrik Onkoloji Servisinde Tedavi Gören Çocukların Ailelerinin Hemşirelerden Beklentileri G. AVCI, M. K. AKGÜN, R. SEMERCİ, T. EREN, F. Y. SAVRAN 22. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya-TÜRKİYE (Nisan 2017)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Çocukluk Çağında Nadir Görülen Lenfomalar ve Lenfomaların Alışılmamış Klinik Ortaya Çıkış Şekilleri

Ödüller

 • Savran F, Semerci R, Akgün Kostak M, Eren T. "Kanserli Çocukların Yaşam Kaliteleri ile Annelerin Sağlık Bakım Memnuniyetleri Arasındaki İlişki", 20. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Antalya, 2-6 Mayıs 2018, Türkiye, Sözel Bildiri Birinciliği (Mayıs 2018)
 • Yıldız Savran F, Semerci R, Akgün Kostak M, Eren T, Avcı G. Kanser Tanısı ile İzlenen Çocuklarda Semptom Kümelemesi. 22. Ulusal Kanser Kongresi 19-23 Nisan 2017, Antalya. (Nisan 2017)