» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

  • Ortaokul 5.Sınıf Arnavutça Dersi Öğretim Materyali (Ocak 2018)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Arnavut Dil Tarihine Genel Bir Bakış (Şubat 2018)

Diğer

  • Arnavutça-Türkçe, Türkçe-Arnavutça Universal Sözlük