» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • el-İ'nâye el-İlâhiyye ve Müşkilâtü'ş-Şerr i'nde İbni Sînâ ve Mûsa ibni Meymûn ve Thomas el-Ükvînî (Ağustos 2005)
  • el-Ârâü'l-Kelâmiyye li Safiyyiddîn el-Hindî mea Tahkîk Kitabihî "er-Risâle et-Tis'îniyye fî el-Usûli'd-Dîniyye" (Ağustos 2001)

» Verdiği Dersler

Akademik Arapça