» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Investigation of Relationship Between Small Noncoding RNA (sncRNA) Expression Levels and Serum Iron, Copper, and Zinc Levels in Clinical Diagnosed Multiple Sclerosis Patients
 • Investigation of Relationship Between Small Noncoding RNA (sncRNA) Expression Levels and Serum Iron, Copper, and Zinc Levels in Clinical Diagnosed Multiple Sclerosis Patients
 • Investigation of the relationship between GSTM1 gene variations and serum trace elements, plasma malondialdehyde levels in patients with colorectal cancer (Ekim 2021)
 • Investigation of Angiotensinogen M235T and T174M Gene Polymorphisms in Coronary Artery Disease
 • Comparison of Protective Effects of Melatonin and Amifostine on Radiation-Induced Renal Oxidative Stress in Rats (Temmuz 2020)
 • THYROID DYSFUNCTIONS DUE TO LITHIUM TREATMENT IN BIPOLAR DISORDER: CHANGES IN OXIDATIVE STRESS, TRACE ELEMENTS, AND HEMORHEOLOGICAL PARAMETERS (Temmuz 2020)
 • EVALUATION OF ZINC AND COPPER TOXICITY CAUSED BY INGESTION OF TURKISH COINS: AN IN VITRO STUDY
 • Association of selenoprotein W1 (rs3786777) polymorphism, maternal plasma selenoprotein W (SelW), and selenium levels in patients with pre-eclampsia (Mayıs 2019)
 • Midkine Levels and its Relationship with Atherosclerotic Risk Factors in Essential Hypertensive Patients (Temmuz 2018)
  4
  ATIF
 • Investigation of the relationship between MTHFR, IRS and CALCA gene polymorphisms and development of diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes mellitus (Haziran 2018)
  1
  ATIF
 • The role of selenoprotein P and selenium in the etiopathogenesis of gestational diabetes mellitus: Association with selenoprotein P1 gene (rs3877899) polymorphism (Mart 2018)
 • Roles of selenoprotein K and selenium status in the etiopathogenesis of preeclampsia: Their relationships with maternal lipid peroxidation, oxidative DNA damage, and glutathione peroxidase? (Mart 2018)
 • Doublecortin-like kinase 1 levels and oxidant status in Alzheimer's disease (Ekim 2017)
 • Effects of isoxsuprine hydrochloride on electrocardiographic and trace element status in sheeps (Ağustos 2016)
 • Role of superoxide dismutase in hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma (Aralık 2015)
 • The Effect of Ezetimibe on Plasma Viscosity, Fibrinogen and Lipid Profile (Ağustos 2015)
 • Varikoselektomi öncesi ve sonrası seminal plazma ve perifeal ve spermatik vende, eser elementler, nitrik oksit, asimetrik dimetilarginin ile MDA nın karşılaştırılması. (Mart 2015)
  13
  ATIF
 • GNB3 gene c.825C>T polymorphism and performance parameters in professional basketball players (Aralık 2014)
 • Siklin D1 (A870G) gen polimorfizmi ve akciğer kanseri arasındaki ilişki (Mart 2013)
  2
  ATIF
 • Investigation of Lead Mobilization from the Buckshot Residues to the Critical Organs (Kasım 2011)
  1
  ATIF
 • Sıçanların farklı beyin bölgelerindeki demir,çinko ve bakır düzeylerine kronik aydınlık/ karanlık döngüsünün etkileri (Mayıs 2011)
  2
  ATIF
 • Uyku sırasında Obstrüktif apne ve hipopne, EEG frekans bantlarını kullanarak ayırt edilebilinirmi
 • Kritik organlara saçma artıklarının neden olduğu kurşun mobilizasyonun İncelenmesi (Aralık 2010)
  3
  ATIF
 • Trace Elements in a Rat Model of Cadmium Toxicity the effects of Taurine Melatonin and N Aceylcysteine (Mart 2010)
  5
  ATIF
 • Kadmiyum Toksisiteli Bir ​​Rat Modelinde, Eser elementlere: Taurin, Melatonin ve N-Asetilsisteinin etkileri (Kasım 2009)
  4
  ATIF
 • Comparison of Mineral Levels in Bone and Blood Serum of Cattle in Nortwestern Turkey"
 • Relationships among Iron, Protein Oxidation and Lipid Peroxidation Levels in Rats with Alcohol-induced Acute Pancreatitis (Kasım 2008)
 • Alkol ile indüklenmiş akut pankreatitli sıçanlarda, demir, protein oksidasyonu ve lipit peroksidasyon düzeyleri arasındaki ilişki (Nisan 2008)
  7
  ATIF
 • Türk hipertansif hasta gruplarında G-protein beta-3 alt birimi (GNB3) kodlayan genin hipertansiyon ve C825T polimorfizmi ilişkisi (Şubat 2008)
 • Sigara içen erkeklerin seminal sıvısında ve kanlarındaki yüksek kadmiyum ve kurşun düzeylerinin infertil örneklerdeki yüksek oksidatif stres ve hasar ile ilişkileri (Temmuz 2007)
  48
  ATIF
 • Kurşun maruziyetine bırakılmış dişi sıçanların hemoreolojik Parametrelerdeki değişiklikler (Şubat 2004)
  12
  ATIF
 • Lipid Peroxidation Erytrhrocyte Superoxide Dismutase Activity and Trace Metals in Young Male Footballers (Aralık 2003)
  6
  ATIF
 • Deneysel stres ile indüklenmiş sıçanların değişik dokularındaki eser element değişimleri (Kasım 2003)
  1
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Investigation of Angiotensinogen M235T and T174M Gene Polymorphisms in Coronary Artery Disease (Eylül 2021)
 • Effects of carazolol on electrocadiographic and trace element status in sheeps (Haziran 2018)
 • Koyunlarda elektrokardiyografi ve eser element durumuyla ilgili Tarantula cubensis ekstresinin etkileri
 • Meme kanseri ve iyi huylu hastaların oksidatif stres ile ilişkilerinin değerlendirimesi (Ocak 1998)
  3
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • SILICON DIOXIDE NANOPARTICLES INDUCES APOPTOSIS AND MITOCHONDRIAL OXIDATIVE STRESS IN HT-29 AFTER 24 AND 48 HOURS EXPOSURE (Eylül 2018)
 • SILICON DIOXIDE NANOPARTICLES INDUCES APOPTOSIS AND MITOCHONDRIAL OXIDATIVE STRESS IN MCF-7 AFTER 24 AND 48 HOURS EXPOSURE (Eylül 2018)
 • The Roles of Maternal Circulating Selenium And Selenoproteıns in The Pathogenesıs of Preeclampsia (Mart 2018)
 • The Effects of Circulating Trace Elements Status and Ratios in The Pathogenesis of Preeclampsıa (Mart 2018)
 • Silver Nanoparticles Cytotoxicity after 24 and 48 Hour Exposure (Kasım 2017)
 • SiO2 Nanoparticles Cytotoxicity after 24 and 48 Hour Exposure (Kasım 2017)
 • Biodistribution of Nanoparticles and Gene Expression changes in HT-29 After 24 and 48 Hour Exposure (Kasım 2017)
 • “Biodistribution of Nanoparticles and Caspase-9 Expression changes in HT-29 and MCF-7 After 24 and 48 Hour Exposure (Kasım 2017)
 • ZnO Nanoparticles Cytotoxicity after 24 and 48 Hour Exposure (Kasım 2017)
 • Biodistribution of Nanoparticles and Gene Expression changes in MCF- 7 after 24 and 48 Hour Exposure (Kasım 2017)
 • Selenoprotein P1 (rs3877899) Polymorphism and the Maternal Selenium Levels in Gestational Diabetes Mellitus (Kasım 2017)
 • The Relationship Between MTHFR C677T Gene Polymorphism Genotype Distributions and Diabetic Nephropathy in Type 2 Diabetes Mellitus Patient.” (Kasım 2017)
 • “Gly972Arg Gene Polymorphism Genotype Distributions in the Development of Diabetic Nephropathy in Type 2 Diabetes Mellitus Patients (Kasım 2017)
 • The Role of Iron/Zinc, Copper/Zinc Ratios and Oxidative Damage in The Pathogenesis of Preeclampsia (Mayıs 2017)
 • The role of circulating selenium and selenoprotein-P (SeP) levels in gestational diabetes mellitus (Mayıs 2016) (Mayıs 2016)
 • Glutatyon S-Transferaz Gen Polimorfizmi Genotiplerinde ve Serum Demir Arasındaki İlişki (Kasım 2015)
 • Kolorektal Kanser Riski Açısından CYP1A1 Gen Polimorfizmi Genotipleri ve Serum Selenyum Düzeyleri Arasındaki İlişki (Kasım 2015)
 • The Genotype Distrubition Of Cyp1a1 Gene Polymorphisms And Relationship Serum Selenium Levels With Colorectal Cancer In Trakya Region (Ağustos 2015)
 • Kolorektal Kanser de Sitokrom P4501a1 Gen Polimorfizminin Rolü (Ağustos 2015)
 • Kolorektal Kanser de Glutatyon S-Transferaz M1 Gen Polimorfizmi Genotiplerinin Ve Serum Demir Düzeylerinin ilişkisi (Ağustos 2015)
 • Trakya Bölgesi'ndeki Kolorektal Kanseri ile CYP1A1 gen polimorfizmi İlişkili Serum Selenyum Düzeylerinin genotip dağılımı (Ağustos 2015)
 • GSTM1 polimorfizmi genotipleri ve kolorektal kanser serum eser elementlerin incelenmesi (Temmuz 2015)
 • Erkek fibrinolitik aktivite, seksüel hormon düzeyleri ve maksimal oksijen kullanımı üzerine, ağır egzersizin kronik ve akut etkileri (Temmuz 1993)
 • Ağır egzersizin profesyonel kız voleybolcuların kan Estradiol, pregesteron, testosteren ve fibrinojen düzeylerine etkisi (Temmuz 1993)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • GESTASYONEL DİABETES MELLİTUSUN SERUM BAKIR VE DEMİR KONSANTRASYONLARINA ETKİSİ (Mayıs 2016) (Mayıs 2016)
 • PREEKLAMPSİNİN PATOGENEZİNDE MATERNAL DEMİR VE BAKIR DÜZEYLERİNİN YERİ (Mayıs 2016) (Mayıs 2016)
 • The importance of circulating selenium and selenoprotein-W (SeW) levels in the pathogenesis of preeclampsia (Mayıs 2016)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • The Role of Maternal Oxidative Stress, Iron/Zinc, Copper/Zinc Ratios and Trace Element Levels in the Pathogenesis of Preeclampsia (Preeklampsinin Patogenezinde Maternal Oksidatif Stres, Demir/Çinko, Bakır/Çinko Oranları ve Eser Element Düzeylerinin Rolü) (Haziran 2017)
 • Evaluation of Cognitive Functions in Hypertensive Patients and Its Relationship with Serum Midkine Levels (Hipertansif Hastalarda Kognitif Fonksiyonların Değerlendirilmesi ve Serum Midkine Düzeyleriyle İlişkisi) (Haziran 2017)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Association of Cytochrome P4501A1 (rs:1048943) Gene Polymorphism for Colorectal Cancer (Eylül 2017)
 • Sıçanlarda Karaciğer Dokusunda Radyasyonun Yol Açtığı Oksidatif Hasara Karşı Melatonin ve Amifostinin Koruyucu Etkilerinin Karşılaştırılması (Eylül 2017)
 • Preeklampsi patogenezinde maternal dolaşımdaki selenyum ve selenoproteinlerin rolü (Eylül 2017)
 • Kolorektal Kanserli Hastalarda Sitokrom P4501A1 (rs:1048943) Gen Polimorfizminin Araştırılması (Eylül 2017)
 • İnsülin Reseptör 2 Gly1057Asp Gen Polimorfizmi Genotip Dağılımlarının Tip 2 Diyabetes Mellitus’lu Hastalarda Diyabetik Nefropati Gelişimine Etkisinin Araştırılması (Eylül 2017)
 • Diyabetik Nefropati Gelişen Tip 2 Diyabetes Mellitus’lu Hastalarda Metilentetrahidrofolat Redüktaz A1298C Gen Polimorfizmi Genotip Dağılımlarının Diyabetik Nefropati Gelişimine Etkisinin Belirlenmesi (Eylül 2017)
 • “Preeklampsinin Patogenezinde Demir/Çinko, Bakır/Çinko Oranları ile Eser Element Düzeylerinin Rolü (Mayıs 2017)
 • Preeklampsinin Patogenezinde Selenyum ve Selenoprotein W Konsantrasyonlarının Rolü (Mayıs 2017)
 • Gestasyonel Diabetes Mellitusta Maternal Selenyum ve Selenoprotein P İlişkisi (Mayıs 2017)
 • PREEKLAMPTİK VE SAĞLIKLI GEBELER ARASINDA SERUM ÇİNKO DÜZEYLERİNİN DEĞİŞİMİ (Mayıs 2016) (Mayıs 2016)
 • Trakya Bölgesi’ndeki Kolorektal Kanserli Hastalarda Glutatyon S-Transferaz Gen Polimorfizminin Araştırılması (Ekim 2015)
 • Gestasyonel Diyabetes Mellitusta Kanda Selenoprotein-P (SeP) ile Glikoz Metabolizma Parametreleri İlişkisi (Ekim 2015)
 • Preeklampsinin Patogenezinde Selenoprotein W (SelW) ile Bazı Kardiyometabolik Parametrelerin Rolü (Ekim 2015)
 • Trakya Bölgesi’ndeki Kolorektal Kanserli Hastalarda Sitokrom P4501A1 Gen Polimorfizminin Genotiplerinin Bakır, Çinko Düzeyleri ve Bakır/Çinko Oranı ile İlişkisi (Ekim 2015)
 • Kolorektal Kansserin Metilentetrahidrofolat Redüktaz C677T Gen Polimorfizmi ile İlişkisinin Araştırılması (Eylül 2014)
 • Ergene nehri çevresinde ve diğer yerleşimlerde yaşayan böbrek tümörlü olguların kan ve böbreğin normal ve tümörlü dokularında bazı ağır metallerin araştırılması, nehir kirliliği ile ilişkisinin değerlendirilmesi (Kasım 2013)
 • Endüstriyel atıklarla ağır derecede kirlenen Ergene nehri çevresinde yaşayan ürogenital tümörlü olguların tırnaklarında bazı ağır metallerin araştırılması (Kasım 2013)
 • Koroner Arter Hastalığında Anjiyotensinojen M235T Ve T174M Gen Polimorfizimlerinin Araştırılması Ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi (Eylül 2013)
 • Gestasyonel Diabetes Mellitusta Eser Element Düzeyleri İle Plazma Lipid Peroksidasyonu Arasındaki İlişki (Eylül 2013)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • GESTASYONEL DİABETES MELLİTUSUN PATOGENEZİNDE ÇİNKO ELEMENTİNİN ROLÜ (Mayıs 2016) (Mayıs 2016)

Projeler

 • Fotoduyarlı Malzemelerle Uygulanan Fotodinamik Terapi'nin Epigenetik Mekanizmalara Etkisi (Eylül 2022)
 • Fotoalgılayıcılar olarak yeni non-periferal tetra-sübstitüe ftalosiyaninler; Sentezi, karakterizasyonu, fotofiziksel ve fotokimyasal özelliklerinin incelenmesi (Aralık 2018)
 • Mitokondriyal Apoptotik Yolakları Kullanan Nanomateryallerin Sitotoksisitesinin Biyofiziksel Yöntemlerle İncelenmesi (Şubat 2017)
 • ERGENE NEHİR ÇEVRESİNDE VE TRAKYA’DA YAŞAYAN ÜROTELYAL TÜMÖRLÜ OLGULARIN TÜMÖRLÜ VE NORMAL EPİTELİNDE, KANDA AĞIR METALLERİN İNCELENMESİ VE NEHİR KİRLİLİĞİ İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Eylül 2015)
 • RATLARDA İYONLAŞTIRICI RADYASYONUN NEDEN OLDUĞU OKSİDATİF HASARA KARŞI MELATONİN VE AMİFOSTİNİN KORUYUCU ETKİSİ (Haziran 2015)
 • GENETİK CYP1A1, GSTM1POLİMORFİZMİ VE SERUM ESER ELEMENTLERİ İLE KOLOREKTAL KANSER RİSKİ İLİŞKİSİ (Mart 2015)

Diğer

 • The effect of varicocoelectomy on the relationship of oxidative stress in peripheral and internal spermatic vein with semen parameters (Ocak 2016)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer

Fotoduyarlı Malzemelerle Uygulanan Fotodinamik Terapi'nin Epigenetik Mekanizmalara Etkisi
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri

Ulusal » Diğer » Diğer ( Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi)

RATLARDA IYONLASTIRICI RADYASYONUN NEDEN OLDUGU OKSIDATIF HASARA KARSI MELATONIN VE AMIFOSTININ KORUYUCU ETKISI
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : TÜBAP

Ulusal » Diğer » Diğer (Ulusal Destekli, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma proj)

GENETIK CYP1A1, GSTM1POLIMORFIZMI VE SERUM ESER ELEMENTLERI ILE KOLOREKTAL KANSER RISKI ILISKISI
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : TÜBAP

Ulusal » Diğer » Diğer (TübapUlusal Destekli, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi)

ERGENE NEHIR ÇEVRESINDE VE TRAKYA’DA YASAYAN ÜROTELYAL TÜMÖRLÜ OLGULARIN TÜMÖRLÜ VE NORMAL EPITELINDE, KANDA AGIR METALLERIN INCELENMESI VE NEHIR KIRLILIGI ILE ILISKISININ DEGERLENDIRILMESI
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : TÜBAP

» Verdiği Dersler

Biyofizik