» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Yaş, H. ve Güler, T. "Kır – Kent Ayrımı Görünümlerinin Havsa Örneğinde İncelenmesi", Öneri Dergisi, Cilt: 12, Sayı 46, s.1-20 (Temmuz 2016)

Projeler

  • "Edirne İli Havsa İlçesi Ekonomik Kent Envanterinin Oluşturulması Projesi" TUBAP 2012-87, Proje Araştırıcısı, Tamamlandı (Şubat 2013)
  • "Çim Alanlarda Farklı Sulama Düzeylerinin Bitki Gelişimi, Çim Kalitesine Etkileri ve Ekonomik Analizi", TUBAP 2012-23, Proje Araştırıcısı, devam ediyor

» Verdiği Dersler

Ekonometri

İstatistik

Matematik

Ticari Matematik