» Biyografi

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1997 yılında bitirdi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği'nde uzmanlık eğitimi alarak 2004 yılında üroloji uzmanı oldu. 2009 yılında Endoüroloji Derneği bursunu alarak 3 ay süre ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalıştı. Almanya Heilbronn Kliniği'nde 3 ay süre ile Laparoskopik ve Robotik üroloji eğitimini tamamladı.

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Histopathological and biochemical comparisons of the protective effects of amifostine and L-carnitine against radiation-induced acute testicular toxicity in rats (Kasım 2017)
 • Amifostin ve karnitinin akut testiküler toksisitedeki koruyucu etkilerinin histopatolojik ve biyokimyasal olarak karşılaştırılması (Aralık 2016)
 • Antioxidants as a Potential Preventive and Therapeutic Strategy for Cadmium (Ocak 2016)
 • Is It Possible to Draw a Risk Map for Obturator Nerve Injury During Pelvic Lymph Node Dissection? The Heilbronn Experience and a Review of the Literature (Ekim 2015)
  1
  ATIF
 • Radiation-induced acute kidney toxicity: Protective effect of L-carnitine versus amifostine (Ekim 2015)
  2
  ATIF
 • Therapeutic Effects of Oligonol, Acupuncture, and Quantum Light Therapy in Chronic Nonbacterial Prostatitis (Mayıs 2015)
  1
  ATIF
 • Analgesic Effects of Oligonol, Acupuncture and Quantum Light Therapy on Chronic Nonbacterial Prostatitis (Nisan 2015)
  4
  ATIF
 • The protective effects of melatonin and vitamin E against renal ischemia-reperfusion injury in rats By: Aktoz, Tevfik; Aydogdu, Nurettin; Alagol, Bulent; et al. RENAL FAILURE Volume: 29 Issue: 5 Pages: 535-542 Published: 2007
  2
  ATIF
 • Protective Effect of Quercetin Against Renal Toxicity Induced by Cadmium in Rats (Mayıs 2012)
  5
  ATIF
 • Dorsal vein rupture after practice of taqaandan, necrotising cavernositis, penile reconstruction, urethroplasty and penile prosthesis implantation (Mayıs 2012)
  1
  ATIF
 • Radioiodine-induced kidney damage and protective effect of amifostine: An experimental study (Ocak 2012)
  2
  ATIF
 • Priapism in the newborn: management and review of literature (Şubat 2011)
  2
  ATIF
 • A Mild and Rare Form of Klippel-Trenaunay Syndrome Presenting With Urethral Bleeding Due To Penile Hemangioma (Şubat 2011)
  1
  ATIF
 • Asymmetrical dimethylarginine and severity of erectile dysfunction and their impact on cardiovascular events in patients with acute coronary syndrome (Nisan 2010)
  1
  ATIF
 • Protective effects of quercetin on testicular torsion/detorsion-induced ischaemia-reperfusion injury in rats (Mart 2010)
  10
  ATIF
 • 'Multimodal' approach to management of prostate biopsy pain and effects on sexual function: efficacy of levobupivacaine adjuvant to diclofenac sodium - a prospective randomized trial (Şubat 2010)
  5
  ATIF
 • Assessment of the relationship between asymmetric dimethylarginine and severity of erectile dysfunction and coronary artery disease
  5
  ATIF
 • Penile and scrotal involvement in Buerger's disease (Aralık 2008)
  1
  ATIF
 • Influence of N-acetylcysteine on renal toxicity of cadmium in rats (Şubat 2008)
  7
  ATIF
 • The protective effects of melatonin and vitamin E against renal ischemia-reperfusion injury in rats (Mayıs 2007)
  4
  ATIF
 • Serum, urinary and stone zinc, iron, magnesium and copper levels in idiopathic calcium oxalate stone patients (Nisan 2007)
  5
  ATIF
 • Giant prostatic urethral calculus associated with urethrocutaneous fistula (Mayıs 2006)
  1
  ATIF
 • Giant unilateral abdominoscrotal hydrocele in an adult: Case report (Ocak 2006)
  3
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Radyasyona bağlı akut böbrek toksisitesi: L-karnitin ile amifostinin koruyucu etkisi (Eylül 2014)
 • ESWL'nin nadir bir komplikasyonu: atnalı böbrekte fokal metastatik multipl organ apsesi (Haziran 2014)
 • The importance of anatomical region of local anesthesia for prostate biopsy; a randomized clinical trial By: Akdere, H.; Burgazli, K. M.; Aktoz, T.; et al. EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES Volume: 17 Issue: 21 Pages: 2890-2895 Published: NOV 2013
  2
  ATIF

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • International Symposium Bulgarian Urology Association (Aralık 2016)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Ürogenital Enfeksiyonlar (Haziran 2014)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Transplantasyonda preoperatif değerlendirme (Temmuz 2017)
 • Avrasya Üroonkoloji Bahar Kongresi (Mayıs 2016)
 • 26. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ (Ekim 2015)
 • Bakırköy Laparaskopik ve Robotik Cerrahi Günleri - 2014 (Kasım 2014)
 • 23.Ulusal Üroloji Kongresi (Ekim 2014)
 • Türk Üroloji Derneği Aylık Bilimsel Toplantısı Haziran 2014 (Haziran 2014)
 • Ürogenital Travma (Haziran 2014)
 • Türk Üroloji Derneği Bahar Toplantısı MAyıs 2014 (Mayıs 2014)

Yapılan Hakemlikler

 • Single-Center External Validation And Comparison Of Scoring Systems İn Predicting Success Of Percutaneous Nephrolithotomy (Aralık 2017)
 • The effect of atorvastatin on penile intracavernosal pressure and cavernosal morphology (Kasım 2017)
 • Hydrocalyx: Uncommon Complication of Percutaneous Nephrolithotomy (Ekim 2017)
 • BPH ve mesane taşı olan hastalarda perkütan ve transüretral sistolitotripsi metodlarının karşılaştırılması (Aralık 2016)
 • Sperm kalitesi için eser elementlerin oksidatif durum üzerine etkisi (Eylül 2016)
 • BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ VE ANTİMUSKARİNİK TEDAVİ (Kasım 2014)
 • TESTİSİN EPİDERMOİD KİSTİ: ÜÇ OLGU SUNUMU (Mayıs 2014)

Sertifikalar

 • Bilimsel Etik Kurul Üyeliği (Ocak 2016)
 • Trakya Üniversitesi Deney Hayvanları Etik Kurul Üyeliği (Ocak 2016)

Diğer

 • bilimsel etik kurul üyeliği (Ocak 2017)
 • deney hayvanları etik kurulu üyeliği (Ocak 2017)