» Eğitim Durumu

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Tarladacalisir T, Erdoğan SB, Akbulut F, Korkmaz M. Pneumopericardium and Deep Sulcus Sign After Blunt Chest Trauma. Journal of Clinical and Analytical Medicine 7(2): 256-8, 2016.
 • Tarladacalisir T, Albayrak İ. Akılda Tutulması Gereken Tanı; Diyafragma Rüptürü. Journal of Clinical and Analytical Medicine DOI: 10.4328/JCAM.2098-6(6),2015.
 • Tarladacalisir YT, Tarladacalisir T, Metin MS, Karamustafaoglu YA, UZ YH, Akpolat M, Cerkezkayabekir A, Turan FN. N-Acetylcysteine counteracts oxidative stres and protects alveolar epithelial cells from lung contusion induced apoptosis in rats with blunt chest trauma. J Mol Histol 45(4):463-71, 2014.
 • Tarladacalisir T, Karamustafaoglu YA. Yoruk Y. Factor affecting mortality in traumatic diaphragma ruptures. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 22(1):118-125, 2014.
 • Tarladacalisir T. Mature cystic teratoma located in the posterior mediastinum. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 22(2):450-453,2014.
 • Albayrak İ, Tarladacalisir T, Köse S, Koçal S. Dev Mediastinal Teratom. Journal of Clinical and Analytical Medicine 4(suppl 2): 175-7, 2013.
 • Tarladacalisir T, Karamustafaoglu YA. A Rare entity: Sternal Foramen. European Journal of Cardiothoracic Surgery 44:384,2013.
 • Karamustafaoğlu YA, Tarladaçalışır T, Yörük Y. Abdominothoracic fistulas due to complicated echinococcosis" The Thorac and Cardiovasc Surgeon 60:131-134, 2012.
 • Karamustafaoglu YA, Kuzucuoglu M, Tarladacalisir T, Yoruk Y. Transabdominal subcostal approach In surgical management of Morgagni Hernia. European Journal of Cardiothoracic Surgery 39:1009-1011, 2011.
 • Karamustafaoglu YA, Yoruk Y, Tarladacalisir T, Kuzucuoglu M. Transaxillary approach for thoracic outlet syndrome: Results of surgery. The Thorac and Cardiovasc Surgeon, 59:349-352, 2011.
 • Kuzucuoğlu M, Karamustafaoğlu YA, Tarladaçalışır T, Mammedov R, Yörük Y. Aksiller tek porttan VATS sempatektomi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahi Dergisi 19:218-220,2011
 • Karamustafaoglu YA, Reyhan G, Tarladacalisir T, Yoruk Y. Removal of aspirated of tracheostomy cannula. Annals of Thoracic Surgery 90:1368, 2010.
 • Karamustafaoglu YA, Yavasman İ, Tarladacalisir T, Yanik F, Yörük Y, Demaçi S. Prostate cancer with unsuspected supraclavicular metastases Kosova Journal of Surgery 2(1):9-10, 2008.
 • Karamustafaoglu YA, Yavasman İ, Tarladacalisir T, Yanik F, Yörük Y, Demaçi S. Prostate cancer with unsuspected supraclavicular metastases Kosova Journal of Surgery 2(1):9-10, 2008.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Karamustafaoğlu YA, Kuzucuoğlu M, Tarladaçalışır T, Yörük Y. Transabdominal subcostal approach in surgical management of morgagni hernia. 18th European Conference On General Thoracic Surgery, Valladolid, Spain, 30 May-2 June 2010.
 • Karamustafaoglu YA, Yavasman I, Tarladacalisir T, Mammedov R, Yoruk Y. Transaxillary approach thoracic outlet syndrome. Results of surgery and management of complications. 17th European Conference On General Thoracic Surgery, Krakow, Poland, 31 May-3 June 2009.
 • Yoruk Y, Karamustafaoglu YA, Albayrak I, Tarladacalisir T. Azygos lobe frequency in right thoracotomy patients. 8th International Symposium of Clinical Anatomy, Varna, Bulgaria, 10-12 October 2008.
 • Yoruk Y, Yavasman I, Tarladacalisir T, Mammedov R, Balkanlı K. Palliative tracheal laser and stent applications after laryngectomy. Vth Balkan Congress of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Edirne, Turkey, 7-10 September 2006.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Tiryaki S, Tarladaçalışır T, Kuzucuoğlu M, Mammedov R, Yörük Y. Eloesser flep uygulamalarımız: 8 olgunun analizi. Türk Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, Belek, Antalya, 23-27 Nisan 2008.
 • Karamustafaoglu YA, Yörük Y, Taraladacalisir T, Kocal S, Tiryaki-Yagci S, Cicin I. Implantation of central venous ports with chest catheter insertion via the subclavian vein in oncology patients. In single center experience. ACTA Oncologica Turcica 42:105-108. 2009.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Karamustafaoğlu YA, Tarladaçalışır T, Yavaşman İ, Koçal S, Reyhan G, Kuzucuoğlu M, Tiryaki S, Çiçin İ, Yörük Y. Onkoloji hastalarında göğüs duvarı yerleşimli santral venöz kateter
 • Tarladaçalışır T, Yörük Y, Reyhan G, Mammedov R, Balkanlı K. Pnömonektomi gerektiren konjenital dev bül olgusu. Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, Kemer/Antalya, 25-29 Nisan 2007.