» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • 27 Ara 2018 SCI CIT 247 20 Şub 2019 SCI CIT 273 RG CIT 431 RGS 13.95 26 Eyl 2019 SCI CIT 284 RG CIT 448 RGS 13.95 (Eylül 2019)
 • M. Gökhan Günay and Taner Timarcı, Stresses in thin-walled composite laminated box-beams with curvilinear fibers: Antisymmetric and symmetric fiber paths, Thin-Walled Structures 138 (2019),170–182. https://doi.org/10.1016/j.tws.2019.02.003 (Şubat 2019)
 • Static analysis of thin-walled laminated composite closed-section beams with variable stiffness. Composite Structures 182 (2017) 67–78 GÜNAY MG and TİMARCI T (Ağustos 2017)
 • Stacking sequence optimization of composite beams wıth different layer thicknesses by:Karacam, F and Timarci, T Advances in science and technology-research journal volume: 9 issue: 26 pages: 7-11 published: jun 2015 (ESCI) (Haziran 2015)
 • Free vibrations of antisymmetric angle-ply laminated thin square composite plates By: Aydogdu, Metin; Timarci, Taner JOURNAL OF ADVANCED MATERIALS Volume: 40 Issue: 2 Pages: 57-64 Published: APR 2008 (Nisan 2008)
 • Buckling of symmetric cross-ply square plates with various boundary conditions By: Timarci, T; Aydogdu, M COMPOSITE STRUCTURES Volume: 68 Issue: 4 Pages: 381-389 Published: MAY 2005 Times Cited: 12 (Mayıs 2005)
 • Vibration analysis of cross-ply laminated square plates with general boundary conditions By: Aydogdu, M; Timarci, T COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 63 Issue: 7 Pages: 1061-1070 Published: MAY 2003 Times Cited: 23 (Mayıs 2003)
 • Vibrations of angle-ply laminated circular cylindrical shells subjected to different sets of edge boundary conditions By: Timarci, T; Soldatos, KP JOURNAL OF ENGINEERING MATHEMATICS Volume: 37 Issue: 1-3 Pages: 211-230 Published: FEB 2000 Times Cited: 14 (Mayıs 2000)
 • COMPARATIVE DYNAMIC STUDIES FOR SYMMETRICAL CROSS-PLY CIRCULAR CYLINDRICAL-SHELLS ON THE BASIS OF A UNIFIED SHEAR-DEFORMABLE SHELL THEORY By: TIMARCI, T; SOLDATOS, KP JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION Volume: 187 Issue: 4 Pages: 609-624 Published: NOV 9 1995 cited 4 (2014) / 53 / 2.65 (Haziran 1995)
 • A UNIFIED FORMULATION OF LAMINATED COMPOSITE, SHEAR-DEFORMABLE, 5-DEGREES-OF-FREEDOM CYLINDRICAL-SHELL THEORIES By: SOLDATOS, KP; TIMARCI, T Conference: 7TH INTERNATIONAL CONF ON COMPOSITE STRUCTURES ( ICCS/7 ) Location: UNIV PAISLEY, PAISLEY, SCOTLAND Date: JUL, 1993 Sponsor(s): UNIV PAISLEY; SCOTTISH ENTERPRISE; NATL ENGN LAB; USA, EUROPEAN OFF AEROSP RES & DEV; USA, RES DEV & STAND GRP UK; STRATHCLYDE BUSINESS DEV; RENFREW DISTRICT COUNCIL COMPOSITE STRUCTURES Volume: 25 Issue: 1-4 Pages: 165-171 Published: 1993- cited 5 (2014)/ 72 / 3.27 (Temmuz 1993)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Karaçam, F., Tımarcı, T., “Stacking sequence optimization of composite laminated beams for the minimization of maximum normal and shear stresses”, Materials, Methods & Technologies, Volume 7, Part 1, ISSN: 1313-2539, 195-203, 2013 (Mayıs 2013) (Mayıs 2013)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Taner TİMARCI and M. Gökhan GÜNAY, “Buckling behavior of thin-walled composite box-beams with variable stiffness” USNCCM14, (14th U.S. National Congress on Computational Mechanics) 14. Birleşik Devletler Ulusal Hesaplamalı Mekanik Kongresi, 17-20 July, 2017.Montreal, Kanada. (Temmuz 2017)
 • Günay , G. and Timarci, T. Free vibration of thin-walled beams with arbitrary cross-section, Proceedings of ICCE-22 (Composites-Nano Engineering) Malta, July 14-19, 2014. (Temmuz 2014)
 • Meydanlik, N., Karaçam, F. and Tımarcı, T. “Bending analysis of laminated composite beams by use of a finite element method package” Proceedings of AMTECH-07, II-132-136, Int. Scientific Conf. Gabrovo, Bulgaristan, (2007).
 • Karaçam, F., Tımarcı, T., “Minimization of the bending stresses of laminated composite beams by genetic algorithm”, International Scientific Conference, UNITECH’12, Proceedings Volume II, ISSN 1313-230X, p.p.II, 107-112, Gabrovo, BULGARIA, 2012 (
 • Karaçam F. and Tımarcı, T. “Bending of cross-ply beams with different boundary conditions” Proceedings of UNITECH-05, II-137-142, Int. Scientıfıc Conf. Gabrovo, Bulgaristan, (2005).
 • Meydanlık, N. and Tımarcı, T. “An investigation on the relatıonship between the cold deformation and fracture toughness,” Proceedings of UNITECH-03, Int. Scientıfıc Conf. Gabrovo, Bulgaristan, (2003).
 • Meydanlık, N ve Tımarcı, T. “Yüksek oranda soğuk şekil değiştirmenin kırırılma tokluğuna etkisinin araştırılması”, Uluslararası 6. Kırılma Konferansı, Konya, 205-212. (2003).
 • Aydoğdu, M. ve Tımarcı, T., “Buckling and vibration analyses of laminated composite plates on the basis of a higher-order plate theory,” Proceedings of ECCM-2001, European Conference on Computational Mechanics, Cracow, Polonya, (2001).
 • Soldatos, K.P. and Tımarcı, T., “Vibrations of laminated cylindirical shells on the basis of a unified shell heory,” Proceedings of ICCM/9, International Conference on Composite Materials, (4),291-298, Madrid, İspanya, (1993).
 • Ece, M.C. and Tımarcı, T., “Unsteady flow due to counter_rotating vortex pair above a flat plate of finite length.” Proceedings of EUROMECH 272, Response of shear flows to imposed unsteadiness, Aussois, Fransa, (1991).

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Taner Timarcı ,Lynch'in Kayıp Otoban'ındaki Esrar "-engiz Adam" 19th International Symposium on Disordered Systems: Theory and Its Applications, Nonlinear Science Working Group; 15-­‐17 November 2019 Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanatevi, Abidin Dino Salonu Şişli, İstanbul, Memory of Murray Gell-Mann. (Kasım 2019)
 • Tımarcı, T. and Soldatos, K.P., “A unified formulation of laminated composite 5DOF cylindrical shell theories,” Book of Abstracts, BTMC-93, British Theoretical Mechanics Colloquium, University of Stratchclyde, pp-63, Glasgow, İskoçya, (1993).
 • Tımarcı, T. and Soldatos, K.P., “Axisymmetric vibrations of angle_ply laminated cylindrical shells on the basis of a unified shear deformable shell theory, Book of Abstracts, 3rd EUROMECH Solid MechanicsConference, pp-252, Stockholm, İsveç, (1997).
 • Tımarcı, T. and Karaçam F., “Bending of angle-ply beams subjected to the various boundary conditions” Book of Abstracts , FUDoM 09, Finno-Ugric International Conference of Mechanics, pp-21, Rackeve, Macaristan, (2009).

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • M. Gökhan GÜNAY ve Taner TİMARCI, “Değişken sertlikli kompozit kutu kirişlerin gerilme analizi” 20. Ulusal Mekanik Kongresi, 5-9 Eylül 2017, Uludağ Üniversitesi Bursa (Eylül 2017)
 • Karaçam F., Timarcı T., "Katmanlı Kompozit Kirişlerin Genetik Algoritma ile Optimizasyonu", XVII. Ulusal Mekanik Kongresi, ISBN: 978-975-6315-03-3, BİLDİRİLER, 432-441, Elazığ, TÜRKİYE (Eylül 2011) (Eylül 2011)
 • Aydoğdu, M. ve Tımarcı, T., “İleri bir plak teorisini kullanarak katmanlı kompozit plakların titreşiminin incelenmesi,” UMTS-2001, 10. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, Cilt 1, 126-135, Konya, (2001 (Eylül 2001)
 • Aydoğdu, M. ve Tımarcı, T., “İleri bir plak teorisinin uygulandığı katmanlı kompozit dikdörtgen plakların burkulma analizi,” 12. Ulusal Mekanik Kongresi, 129-138, Konya, (2001).

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Eğrisel elyaflı katmanlı kompozit ince cidarlı kirişlerin mekanik davranışı. M.G. GÜNAY 2018
 • Kompozit kirişlerde katman sıralanışının genetik algoritma ile optimizasyonu, F. KARAÇAM.2014 (Eylül 2014)
 • Soğuk şekil değiştirme ve doğrultunun kırılma tokluk parametrelerine etkisi. N.MEYDANLIK 2003
 • Katmanlı Kompozit dikdörtgen plakların burkulma ve titreşim analizi. M.AYDOĞDU. 2003.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • İnce cidarlı kompozit kirişlerin statik ve dinamik analizi. M.G.G, 2013
 • Katmanlı Kompozit Kirişlerin Eğilme Analizi, F. K. 2005.
 • Kirişlerde oluşan kaotik titreşimlerin kontrolü S.A. (devam ediyor.)
 • Bir dinamik titreşim yutucu tasarımı. A.B.Ö, devam ediyor..
 • Ankastre bir kirişin titreşim analizi ve kontrolü. H.G. (devam ediyor)

Diğer

 • Taner Timarcı, David Lynch sinemasına bir yerden bakmak, Düzensiz Sistemler Çalışma Grubu, XII. Yalıkavak Doğrusal olmayan düşünceler ve uygulamaları sempozyumu. 18-22 Eylül 2019 (Eylül 2019)
 • Taner Timarcı, Kayıp Otoban'da kaybolmak, Gediz Akdeniz'le XIII. Kozmos'tan Kaos'a, Gümüşlük Akademisi, 13-15 Eylül,2019, Bodrum (Eylül 2019)
 • Kitapta Çevirisi yapılmış Bölümler. Mekanik Titreşimler. Singiresus S. RAO, NOBEL yayınevi (Mechanical Vibrations, 5th edt. Pearson, Prentice Hall, 2011) 5. baskıdan çeviri Çevirilen Bölümler:8.Sürekli sistemler 9. Titreşim Kontrolü (Aralık 2016)
 • Taner TIMARCI, Selcuk ERDOGAN, Erol AKATA, “ Levels of Technical Education in Turkey, Entrance System to the University, Student Practical Training”, 1st Interbalkan Meeting of Rectors and Deans of Technical University Institutions, 1st session, Thessaloniki, 20-21 September 2002, Yunanistan
 • Taner TIMARCI, Studies for Composite Structures on the basis of A Unified Shear Deformable Theory , Helsinki University of Technology, Lightweight Structures Lab., April, 2006, Helsinki, Finlandiya. (Erasmus kapsamında verilen ders)

» Verdiği Dersler

Kompozit malzeme Mekaniğine giriş

Kompozit Yapılar Mekaniği

Mekanik Titreşimler

» Duyurular

25 Mart 2020 » IMCM yeni HW1

07 Kasım 2017 » Mechanical Vibrations dersi