» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Karakuzu, Taner, "Türkiye - Kırgızistan İlişkilerinde Yumuşak Güç: Türk Dili",Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi Ocak 2020 Cilt: 11 Sayı:1 (Şubat 2020)
 • İlker LİMON,Taner KARAKUZU, "Kitap Eleştirisi Muhammed Hüseyin MERCAN, Müslüman Kardeşler’in Yükselişi ve Düşüşü İslami Hareketlerde Siyasi Kurumsallaşma Sorunu, İlem Yayınları, İstanbul, 2019, ISBN: 6056900747" Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi Ocak 2020 Cilt: 11 Sayı:1 (Şubat 2020)
 • Karakuzu Taner ve Limon İlker, "Kitap Eleştirisi Giray FİDAN, Cumhuriyet’in Çinli Misafirleri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2019, ISBN: 978-605-2958-14-8." Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi Ocak 2020 Cilt: 11 Sayı:1 (Şubat 2020)
 • Karakuzu, Taner ve Limon İlker, "Kitap Eleştirisi Yunus Yoldaş, Özlem Becerik Yoldaş (Editörler), 21. Yüzyılda Krizler: Dönüşen Uluslararası Sistemde Devletler, Der Yayınları, İstanbul, 2019, ISBN: 97535358921" Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi Ocak 2020 Cilt: 11 Sayı:1 (Şubat 2020)
 • Karakuzu Taner ve Limon İlker, "Serap YOLCU YAVUZ, Cumhuriyet Misyonerleri: 1930-1946 Arası Türkiye’de Bir Politik Özne Olarak Gençlik İnşası, VakıfBank Kültür Yayınları, İstanbul, 2019, ISBN: 978-605-7947-02-4" (Haziran 2019)
 • KARAKUZU Taner ve LİMON İlker, Politik İstikrarsızlık ve Tunus, Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi Haziran 2019 Cilt: 10 Sayı:2 (Haziran 2019)
 • Taner KARAKUZU, İlker LİMON Fritz NEUMARK, Boğaziçine Sığınanlar, (Çev.) Şefik Alp Bahadır, Kopernik, İstanbul, 2017, ISBN: 9789752439139, " Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, Ocak 2019 Cilt 10 Sayı:1 (Ocak 2019)
 • İlker LİMON,Taner KARAKUZU, "Kitabın Künyesi: Hasan KAYALI, Jön Türkler ve Araplar Osmanlıcılık, Erken Arap Milliyetçiliği ve İslamcılık 1908-1918 (Çev.) Türkan Yöney, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2018, ISBN: 6052953303" Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, Ocak 2019 Cilt 10 Sayı:1 (Ocak 2019)
 • Karakuzu, Taner ve Limon, İlker, "Kitabın Künyesi: Baskın ORAN, Etnik ve Dinsel Azınlıklar Tarih, Teori, Hukuk, Türkiye, Literatür Yayınları, İstanbul 2018, ISBN: 978-975-04-0787-1" Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, Haziran 2018 Cilt:9 Sayı:2 (Haziran 2018)
 • Limon, İlker ve Karakuzu Taner, "Kitabın Künyesi: Derviş Fikret ÜNAL, Turkey’s Relations with Israil in the 2000s: A Constructivist Perspective, Astana Yayınları, Ankara 2017, ISBN: 978-605-9623-29-2" Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, Haziran 2018 Cilt:9 Sayı:2. (Haziran 2018)
 • Karakuzu, Taner, Limon, İlker, "Kitabın Künyesi: Segâh TEKİN, Brezilya Dış Politikası: Gelenek ve Değişim, DER Yayınları, İstanbul, 2017, ISBN: 9753534659" Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, Ocak 2018 Cilt:9 Sayı:1/16 (Ocak 2018)
 • Limon,İlker ve Karakuzu Taner, "Kitabın Künyesi: Tanıl BORA, Cereyanlar Türkiye’de Siyasi İdeolojiler, İletişim Yayınları, İstanbul, 2017, ISBN-13: 978-975-05-2118-8" Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, Haziran 2017 Cilt:8 Sayı:2. (Haziran 2017) (Haziran 2017)
 • Karakuzu, Taner, Limon, İlker, "Kitabın Künyesi: Fahri TÜRK, Güneşin Ayaklarındaki Ülke Tacikistan, Astana Yayınları, Ankara, 2017, ISBN: 978-605-9623-26-1" Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, Haziran 2017 Cilt:8 Sayı:2. (Haziran 2017)
 • KARAKUZU, Taner ve LİMON İlker, AB ALGISINDA DEĞİŞİMLER ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA, AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ, Sayı: 61 Mayıs - Haziran 2017 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN (Haziran 2017)
  1
  ATIF
 • Taner Karakuzu, "HEGEMONY AND ENERGY RESOURCES: EXAMPLE OF CENTRAL ASIA" VUZF REVIEW, Volume 2 (2), Number 1, 2017, pp.108-223 (Şubat 2017)
 • İlker LİMON,Taner KARAKUZUTural BAHADIR, Ortaklıktan Krize Türkiye – ABD İlişkileri, Astana Yayınları, Ankara, 2016, ISBN: 978-605-9623-11-7 Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi Ocak 2017 Cilt: 8 Sayı:1 (Ocak 2017)
 • Taner KARAKUZU, İlker LİMON, Kitap Tahlili Der. Doç. Dr. Fahri TÜRK, Balkanlarda Yaşayan Türk Azınlıkları ve Türkçeye Yönelik Dil Politikaları, Astana Yayınları, Ankara, 2016, ISBN: 978-605-9623-02-5, Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi Ocak 2017 Cilt: 8 Sayı:1, (Ocak 2017)
 • Türk Fahri, Karakuzu Taner ve Limon İlker, Geçmişten Günümüze Edirne Bahai Toplumu,Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi Ocak 2017 Cilt: 8 Sayı:1, 2017. (Ocak 2017)
  2
  ATIF
 • T. KARAKUZU, I. LIMON, Ortakliktan Krize Türkiye – ABD Iliskileri, Astana Yayinlari, Ankara, 2016, ISBN: 978-605-9623-11-7, Elektronik Siyaset Bilimi Arastirmalari Dergisi, vol. 8, no. 1, pp. 97-98, 1, 2017
 • F. TÜRK, T. KARAKUZU, I. LIMON, Geçmisten Günümüze Edirne Bahai Toplumu, Elektronik Siyaset Bilimi Arastirmalari Dergisi, vol. 8, no. 1, 1, 2017
 • T. KARAKUZU, HEGEMONY AND ENERGY RESOURCES: EXAMPLE OF CENTRAL ASIA, VUZF REVIEW, pp. 108-123, 2, 2017
 • Karakuzu Taner ve Limon İlker,"ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERS KİTAPLARINDA ORTA ASYA VURGUSU", Dergi Karadeniz, Sayı 31, 2016, SS. 193-210 (Ekim 2016)
 • LİMON İ. ve KARAKUZU T., "Aytekin Yılmaz, Küresel Dünyada Uluslararası İlişkiler Teori-Temel Kavramlar- Yeni Gelişmeler, İkinci Baskı, Kadim Yayınları, 2013" lectronic Journal of Political Science Studies (Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi), Ocak 2016 Cilt:7 Sayı:1. (Ocak 2016)
 • KARAKUZU,T. ve LİMON İ. "Ed. Adem Çaylak, Mehmet Dikkaya, Cihat Göktepe ve Hüsnü Kapu, Osmanlı'dan İkibinli Yıllara Türkiye'nin Politik Tarihi (İç ve Dış Politika), Savaş Yayınevi, Beşinci Baskı, Ankara, 2014, ISBN : 978-605-5343-46-0" Electronic Journal of Political Science Studies (Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi), Ocak 2016 Cilt:7 Sayı:1. (Ocak 2016)
 • T. KARAKUZU, I. LIMON, Adem Çaylak Mehmet Dikkaya Cihat Göktepe ve Hüsnü Kapu Der Osmanli dan Ikibinli Yillara Türkiye nin Politik Tarihi Iç ve Dis Politika Savas Yayinevi Besinci Baski Ankara 2014, ESBA-Dergisi, 1, 2016
 • T. KARAKUZU, I. LIMON, ORTAÖGRETIM DIN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BILGISI DERS KITAPLARINDA ORTA ASYA VURGUSU, KaRADENIZ, vol. 7, no. 31, pp. 193-210, 10, 2016
 • Taner KARAKUZU, Seyfi AKTOPRAK, Çiğdem ERKi, İlker LİMON, "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE AVRUPA BİRLİĞİ ALGISI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ" Electronic Journal of Vocational Colleges- Aralık 2015 4. UMYOS Özel Sayısı, s.155-163 (Aralık 2015)
  7
  ATIF
 • KARAKUZU T. LİMON İ, "Ed. Evren Balta, Küresel Siyasete Giriş, Uluslararası İlişkilerde Kavramlar, Teoriler, Süreçler ", Electronic Journal of Political Science Studies (Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi), Ocak 2015 Cilt:6 Sayı:1, ss. 90-94. (Ocak 2015)
 • KARAKUZU T. ve Limon , "Baskın, Oran, Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt: III:2001-2012",Electronic Journal of Political Science Studies (Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi), Ocak 2014 Cilt:5 Sayı:1, ss. 83-87 (Ocak 2014)
  1
  ATIF
 • LİMON İ. ve KARAKUZU T. "Fahri, Türk, Türk Dış Politikasında Orta Asya ve Orta Doğu, 1990'lardan Günümüze," Electronic Journal of Political Science Studies (Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi), Ocak 2014 Cilt:5 Sayı:1, s. 83-87 (Ocak 2014)
 • KARAKUZU T “Hans J. MORGHENTHAU; Uluslararası Politika Güç ve Barış Mücadelesi”, Electronic Journal of Political Science Studies (Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi), Ocak 2012 Cilt:3 Sayı:1, ISSN 1309-7008, s.s.115-117 (Ocak 2012)
 • KARAKUZU T, ve Limon İ, .Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarında Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Yeri Üzerine Bir Analiz” Electronic Journal of Political Science Studies (Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi), Ocak 2012 Cilt:3 Sayı:1, ISSN 1309-7008, s.s. 81-104 (Ocak 2012)
  8
  ATIF
 • KARAKUZU T., . “Türkiye'nin Enerji Siyaseti: Nükleer Enerji Dışa Bağımlılığı Yenmede Bir Kilometre Taşı mı?” Electronic Journal of Political Science Studies (Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi), Ocak 2011 Cilt:2 Sayı:1 , ISSN 1309-7008 s.s. 48-78 (Haziran 2011)
  1
  ATIF
 • T. KARAKUZU, Türkiye nin Enerji Siyaseti Nükleer Enerji Disa Bagimliligi Yenmede Bir Kilometre Tasi mi, Electronic Journal of Political Science Studies, 6, 2011

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Limon, İ. ve Karakuzu T.,Yenilenebilir Enerji ve Türkiye, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series-Ohrid/MACEDONIA October 28-29, 2017 (Ekim 2017)
 • Karakuzu, T. ve Limon İ., Türkiye’nin Petrol Politiği, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series-Ohrid/MACEDONIA,October 28-29, 2017 (Ekim 2017)
 • Limon, İlker ve Taner Karakuzu, " Liberal Sistemde Küreselleşme", International Conference; The West of The East, The East of West, 4-6 July 2017, Prague, Czechia. (Temmuz 2017) (Temmuz 2017)
  1
  ATIF
 • Karakuzu, Taner ve Limon, İlker, "Bir Terör Örgütünün Anatomisi: Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri Halk Ordusu (FARC)" International Conference; The West of The East, The East of West, 4-6 July 2017, Prague, Czechia. (Temmuz 2017)
 • T. KARAKUZU, I. LIMON, Bir Terör Örgütünün Anatomisi: Kolombiya Devrimci Silahli Güçleri Halk Ordusu (FARC), The West of The East, The East of West
 • Karakuzu T., Limon İ., "Examination of Turkey's Nuclear Energy" 1st International Scientific Researches Conference Humanity and Social Sciences, Autonama de Madrid University, May 19-22, 2016, Madrid, Spain. (Mayıs 2016)
 • "Global Actor in West Türkistan Geopolitics", 1st International Scientific Researches Conference Humanity and Social Sciences, Autonama de Madrid University, May 19-22, 2016, Madrid, Spain. (Mayıs 2016)
 • KARAKUZU, T., Human Development Index in Transition Economies: Example of Central Asian States, International Multidisciplinary Congress of Eurasia, September 01-05, 2015 Skopje, Macedonia. (Eylül 2015)
  1
  ATIF
 • KARAKUZU T., LİMON İ.,"Hegemonic Powers’ Energy Politics: Example of Central Asia Turkish Republics" I. International Symposium on Eurasia Energy Issues, İzmir Katip Çelebi University Faculty of Economics and Administrative Sciences, 28-30 May 2015, İzmir, İzmir Katip Çelebi University Publisher, p.69. (Mayıs 2015)
  1
  ATIF
 • KARAKUZU T., AKTOPRAK S., ERK Ç., LİMON İ. "A COMPATRATİVE STUDY on the EU "PERCEPTİON of VOCATİONAL SCHOOL of HIGHER EDUCATION STUDENTS: TRAKYA UNİVERSİTY UZUNKOPRU VOCATİONAL SCHOOL of HIGHER EDUCATION SAMPLE" UMYO'S 2015 IV. th. International Vocational Schools Symposium, "The Role of Vocational Schools in Regional Development" May 21-23, 2015, Yalova (Mayıs 2015)
 • T. KARAKUZU, S. AKTOPRAK, Ç. ERK, I. LIMON, A COMPATRATIVE STUDY on the EU PERCEPTION of VOCATIONAL SCHOOL of HIGHER EDUCATION STUDENTS TRAKYA UNIVERSITY UZUNKOPRU VOCATIONAL SCHOOL of HIGHER EDUCATION SAMPLE, UMYO'S 2015 IV. th. International Vocational Schools Symposium

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Taner Karakuzu, "Türkiye Kırgızistan İlişkilerinde Yumuşak Güç: Türk Dili", Sovyet Sonrası Türk Dünyası Jeopolitiği Uluslararası Çalıştayı, İzmir, 3-5 Mayıs 2019. (Mayıs 2019)
 • Limon, İlker, Karakuzu, Taner, "Nazarbayev’in Nurlu Yol Projesi" International Central Asia Symposium, "Migration, Poverty and Identity”, 17-20 April 2018-BiSHEK (Nisan 2018)
 • Karakuzu,Taner ve Limon, İlker "Seçili Göstergeler Bağlamında Bir Analiz: Orta Asya Devletleri’nin Bütünleşmesi", International Central Asia Symposium, "Migration, Poverty and Identity”, 17-20 April 2018-BiSHEK (Nisan 2018)
 • Karakuzu Taner, "Hegononya ve Enerji Kaynakları: Orta Asya Örneği" „Hegemony and Energy Resources: Example of Central Asia“ ГОДИШНА ОТЧЕТНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ВУЗФ,15 декември до 16, 2016 г., София. http://publications.vuzf.bg/без-категория/годишна-отчетна-научна-конференция/ (Aralık 2016)
  1
  ATIF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • KARAKUZU, T., E-Ticaret Kavramı Üzerine Bir Deneme: Uzunköprü Meslek Yüksekokulu Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, II. Ulusal Sinanpaşa, MYO Kongresi, 23-24 Mayıs 2014, Afyonkarahisar, I. Baskı, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2014, s. 98 (Mayıs 2014)
 • KARAKUZU, T. Türkiye'nin Enerji Politiği: Enerji Sorunsalı Üzerine Bir İnceleme, Afyon Kocatepe Üniversitesi, II. Ulusal Sinanpaşa, MYO Kongresi, 23-24 Mayıs 2014, Afyonkarahisar, I. Baskı, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2014, s. 9597 (Mayıs 2014)
 • KARAKUZU, T. Meslek Yüksekokullarında Avrupa Birliği Algısı: Trakya Üniversitesi Uzunköprü Meslek Yüksekokulu Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, II. Ulusal Sinanpaşa, MYO Kongresi, 23-24 Mayıs 2014, Afyonkarahisar, I. Baskı, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2014, s. 95 (Mayıs 2014)
 • KARAKUZU T., “Lozan Görüşmeleri ve Nüfus Değişimi Üzerine Bir İnceleme”,16-18 Mayıs 2012, Ege Üniversitesi X. Uluslararası İlişkiler Kongresi, Türk-Yunan İlişkileri, Adalar Denizi ve Kıbrıs” İzmir. S.2 (Mayıs 2012)
 • KARAKUZU T., “Türkiye-Yunanistan ve Bulgaristan’ın Askeri Harcamaları Üzerine Bir İnceleme”, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi., Türk Dış Politikası Güncel Sorunlar Kongresi, 3-5 Mayıs 2011, Bildiri Kitabı, s.9 (Mayıs 2011)
 • KARAKUZU T, “Türkiye’nin Nükleer Politiği” Trakya Üniversitesi ve Avrupa Birliği Koor., 2-5 Mayıs 2010, Türk Dış Politikasında Stratejik Açılımlar; AB, Ortadoğu ve Balkanlar Kongresi, Bildiri Kitabı, s.6 (Mayıs 2010)
 • KARAKUZU T., “ Balkan Ülkelerinin Milliyetçiliği”, Trakya Üniversitesi, İİBF, 4-8 Mayıs 2009, Türk Dış Politikası ve Güncel Sorunlar”, Bildiri Kitabı, s.12 (Mayıs 2009)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Ticari Matematik, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ISBN: 978-605-5044-54-8 (Kasım 2019)
 • Ticari Matematik, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ISBN: 978-605-5044-71-8 (Ocak 2016)

Editörlük / Yayınlama

 • Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi MSBD (Aralık 2018)
 • Electronic Journal of Political Science Studies, Yayın Koordinatörü, 01.01.2012- devam ediyor.
 • Electronic Journal of Political Science Studies, Yayın Kurulu Üyeliği, 2010-2012 (Ocak 2010)

Diğer

 • Taner KARAKUZU, İlker LİMON, Egemendik Derneği Başkanı Erkinbek Djoroev ve Egemendik Derneği Genel Sekreteri Mirbek Okenov ile Türk-Kırgız İlişkileri Üzerine Söyleşi, Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi Ocak 2019 Cilt: 10 Sayı:1 (Ocak 2019)
 • Taner KARAKUZU, İlker LİMON, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlhan Uzgel ile Türk Dış Politikası ve Güncel Sorunlar Üzerine Yapılan Söyleşi, Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi Ocak 2017 Cilt: 8 Sayı:1 (Ocak 2017)
 • I. LIMON, T. KARAKUZU, TICARI MATEMATIK, Ulusal, Bölüm: ORAN ORANTI, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-, LISANS YAYINCILIK, 20161. Basim

» Verdiği Dersler

AB ve Türkiye - Maliye

 • Ders İçeriği:
  Türkiye-AB ilişkileri Ankara Antlaşması’ndan bu yana çeşitli aşamalardan geçerek günümüzde tam üyelik için müzakere aşamasına kadar gelmiştir. Avrupa bütünleşmesinin ve Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel gelişme süreci analiz edilecek; ilişkiler siyasi, sosyal, askeri ve ekonomik boyutlarıyla başlangıcından bugüne mercek altına alınacaktır. Dersin amacı Türkiye’nin AB üyeliği ile ilgili beklentiler üzerine tartışmalar yapmaktır

Araştırma Yöntem ve Teknikleri - Emlak ve Emlak Yönetimi

 • Ders İçeriği: Araştırma konularının seçimi, kaynak araştırmasının yapılması, araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması, sunum hazırlanması ve yapılması  

Emlak Değerleme Teknikleri (Ekspertiz) - Emlak ve Emlak Yönetimi

 • Ders İçeriği:  
  Emlak değerlendirmenin amacı ve kapsamı, emlak değerlendirme metotları, emlak değerlendirmesinde göz önüne alınması gereken temel kriterler kadastrolu ve imarlı parseller, farklı yapı tipleri başta olmak üzere farklı gayrimenkullerin değer belirleme yöntemleri ve uygulama örnekleri ile ekonomik konjonktürdeki ve kredili konut satış sistemine bağlı olarak yaşanan değişimler ve bu değişimlerin yansımaları ile ekspertizin yetki ve sorumlulukları 

Emlak İşletmeciliği ve Bina Yöneticiliği - Emlak ve Emlak Yönetimi

 • Ders İçeriği:  
  Ortak kullanım mekanları olan binalar, iş merkezleri, iş hanları, plazalar ve sitelerde ortak yaşam kuralları, üyelerin uymakla yükümlü oldukları kurallar ve yerine getirilmesi gerekenler, kat mülkiyeti kanunu çerçevesinde bu mekanların ortakları tarafından nasıl yaşanabilir ve kullanılabilir olması ile ilgili bilgiler verilmektedir. Ayrıca İşletmeciliğin temel kavramları, işletmecilik ilkeleri, Bina, iş hanı,kompleks yapıların işletme yöntemleri, ilkeleri, komşuluk ilişkileri, işyeri düzenlemeleri, işyeri sahiplerinin sorunları, ortak giderlerin karşılanması vb.

Emlak Uygulamaları - Emlak ve Emlak Yönetimi

 • Ders İçeriği: Emlak Yönetiminin Esasları, Kooperatif, Devre Mülk, Çiftlik, Bina, Site v.b Kavramlar ve Bunların Yönetimindeki Esaslar, Bunların Yönetimindeki Farklılıklar, Ortak Alanlar , Ortak Kullanımdaki Araçlar, Çevre Düzenlemesi ve Koruması, Güvenlik Esasları  

Emlak Vergilendirme ve Mevzuatı - Emlak ve Emlak Yönetimi

 • Ders İçeriği: 
  Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları, Emlak ve Vergisel Boyutu, Emlak Komisyoncuları ve Biçimsel Vergi Yükümlülüğü; 1.Defter Tutma 2. Belge Düzenine Uyma 3. Belgeleri Saklama ve Yetkililere Sunma 4. Beyanname Verme 5. Diğer Yükümlükler; Emlak Komisyonculuğunda Vergilendirme Şekli ve Esasları 1. Gelir Vergisi 2. Kurumlar Vergisi 3. Emlak Vergisi 4. Harçlar ve Hesaplama Yöntemleri 5. Damga Vergisi 6. Çevre Temizlik Vergisi 

Gayrimenkul Mevzuatı - Emlak ve Emlak Yönetimi

 • Ders İçeriği: 
  Gayrimenkul hukuku ile ilgili hususlar; gayrimenkul hukuku çerçevesinde gerçekleştirilecek işlemlerde uygulanacak sözleşmelerin şekil şartları, biçimi, hazırlanışı; tarafların yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülükler; taraflar arasında gayri menkullerle ilgili olarak ortaya çıkacak uyuşmazlıklar; cezai yaptırımlar; örnek olaylar çerçevesinde gayrimenkul hukukunda karşılaşılan problemlerin çözümü. 

İdare Hukuku - Maliye

 • Dersin İçeriği: Kamu yönetimi ve özellikleri, Yönetim kavramı, yönetim ile yargı kavramı arasındaki ilişkiler, Kamu yönetimi-özel yönetim karşılaştırması ve Türk kamu yönetimin özellikleri,İdare hukuku ve özellikleri, idare hukukunun tarihi gelişimi, özellikleri, düzenleme alanları, uygulandığı kişi ve kuruluşlar. Yönetimi etkileyen anayasal ilkeler: Hukuk devleti anlayışı, Yönetimi etkileyen anayasal ilkeler: Ülkemizde hukuk devletinin gelişimi, sosyal hukuk devleti, laiklik, merkezden ve yerinden yönetim, yetki genişliği ilkesi ve yönetimin bütünlüğü ilkesi, İdare Hukukunun kaynakları: Anayasa, Yasa, Yasa Gücündeki Kaynaklar, Yasaların Anayasaya Aykırılığı, Düzenleyici İşlemler, İdari Yapının Genel Görünümü. Genel yönetimin merkez örgütü: Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu, Bakan ve Bakanlıklar, Türk Silahlı Kuvvetleri, Merkezdeki yardımcı kuruluşlar, Genel yönetimin taşra örgütü, Yerel Yönetim Kuruluşlar, Hizmet yerinden yönetim kuruluşları, Kamu meslek kuruluşları. Bütçeleri bakımından kamu kuruluşları, Bağımsız yönetsel kuruluşlar, Kamu Malları: kavram ve özellikleri, idarenin mal edinme özellikleri, Yönetimin İşleyişi: Yönetimin Görevleri, Yönetimin İşlem ve Eylemleri, Yönetimin Denetlenmesi: Yönetsel Denetim, Siyasal Denetim, Kamu Oyu Denetimi, Ombudsman, Yargı Denetimi, Uluslararası Denetim

İmar ve Belediye Mevzuatı - Emlak ve Emlak Yönetimi

 • Ders İçeriği: 
  Gayrimenkul hukuku ile ilgili hususlar; gayrimenkul hukuku çerçevesinde gerçekleştirilecek işlemlerde uygulanacak sözleşmelerin şekil şartları, biçimi, hazırlanışı; tarafların yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülükler; taraflar arasında gayri menkullerle ilgili olarak ortaya çıkacak uyuşmazlıklar; cezai yaptırımlar; örnek olaylar çerçevesinde gayrimenkul hukukunda karşılaşılan problemlerin çözümü. 

İş Hukuku (lisans) İşletme Bilgi Yönetimi

 • Ders İçeriği: 
  Ders kapsamında, İş Hukukunun Kapsamı, Konusu, Niteliği, Tarihçesi, Temel Kavramlar, Bireysel İş Hukuku, İş Sözleşmesi, Unsurları, Özellikleri, İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar, İşin Düzenlenmesi, İş Süreleri, Eksik Çalışma, Fazla Çalışma, Dinlenme Süreleri, Yıllık Dinlenme, Ücret ve Ücret Güvencesi, İşçi Sağlığı, İş Güvenliği, İş Sözleşmesinin Sona Ermesi, Toplu İş Hukuku, Sendika Hakkı İle İlgili Temel Kavramlar, Sendikacılığın Tarihçesi, Sendika ve Konfederasyonların Kuruluşu, Sendika Kuruluşu, Sendikaların Organları, Sendika Üyeliği, Faaliyetleri, Gelir ve Giderleri, Denetimi, Sona Ermesi, Toplu İş Sözleşmesi Kavramı, Hakkı ve Oluşumu, Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma, Toplu İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, Grev Hakkı ve Uygulaması, Lokavt konularına değinilecektir.  

Kamu Özel Kesim Yapısı - Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

 • Konu Başlıkları: Yasama, yürütme, yargı, Yönetim yapısı ve ilişkiler, insan kaynakları ve bürokrasi, kamu iktisadi teşebbüsleri, taşra ve yerel yönetimler, etkin yönetim, özerk tarafsız kurumlar, bağımsız düzenleyici üst kuruluşlar, birlikte yönetilen kurumlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler, sendika ve konfederasyonlar, temsilcilikler, vakıf, dernek, ekonomi, sanayi ve ticari kurumlar, hizmet birimleri

Kamu Yönetimi: Maliye/Yerel Yönetimler

 • Konu Başlıkları: Kamu yönetiminin tanımı ve elemanları, kamu yönetimi düşüncesinin gelişimi, yeni kamu yönetimi anlayışı, temel nitelikleri ve ilkeleri, yönetişim , kamu yönetimini incelemede başlıca yaklaşımlar, kamu yönetimi-özel yönetim karşılaştırması, devletin görevleri ve büyümesi, kamu yönetiminin örgütlenmesi; merkezde yönetim, yerinden yönetim, yerinden yönetim ve kamu yönetiminin özellikleri, kamu yönetiminin yapısı, merkezi yönetimin başkent ögütü, merkezi yönetimin taşra (çevre) örgütü, yerel yönetimler, yerel yönetimlerin önemi ve dayandığı değerler, Anayasa’da yerel yönetimler, yerel yönetim kuruluşları, organları, görevleri, işleyişleri, merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkileri, yerel yönetimlerin gelişimi, hizmet yerinden yönetim kuruluşları, özellikleri, kamu iktisadi teşebbüsleri, mesleki kamu kurumları, bürokrasi, tanımı, özellikleri, olumsuzlukları, bürokrasi ve siyasi kurumlar, bürokrasinin gelişimi, Türkiye’de bürokrasi, kamu yönetiminin denetlenmesi, siyasi denetim, idari denetim, ombudsman denetimi, yargı denetimi, baskı grupları ve kamuoyu denetimi, yönetimde açıklık.

Yapı Denetimi ve Güvenliği - Emlak ve Emlak Yönetimi

 • Ders İçeriği: 
  Gayrimenkul hukuku ile ilgili hususlar; gayrimenkul hukuku çerçevesinde gerçekleştirilecek işlemlerde uygulanacak sözleşmelerin şekil şartları, biçimi, hazırlanışı; tarafların yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülükler; taraflar arasında gayri menkullerle ilgili olarak ortaya çıkacak uyuşmazlıklar; cezai yaptırımlar; örnek olaylar çerçevesinde gayrimenkul hukukunda karşılaşılan problemlerin çözümü. 

Yerel Yönetimler Mevzuatı - Yerel Yönetimler

 • Ders İçeriği: Genel Olarak Yerel Yönetimler ve Görevleri, İl Özel İdareleri, Kuruluşu, Görevleri, Organları,İşleyişi, Örgütsel ve Mali Yapısı, Değişen Mevzuat ile Eski Mevzuatın Genel Olarak karşılaştırılması, Belediyeler, Kuruluşu Ve Görevleri, İşleyişi ve Değişen Mevzuat İle Eski Mevzuatın Genel Olarak Karşılaştırılması, Belediyelerin Organları, Belediye Başkanı, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Oluşumları, Görevleri ve Değişen Mevzuat İle Eski Mevzuatın Karşılaştırılması, Belediyelerin Mali Yapısı, Gelirleri, Giderleri ve Bütçe Hazırlamada Uyması Gerekli Kurallar, Belediyelerin Hizmet Yöntemleri, Değişen Mevzuat İle Eski Mevzuatın Karşılaştırılması, Büyükşehir Belediyeleri, Kuruluşu, Görevleri, İşleyişi, Değişen Mevzuat İle Eski Mevzuatın Genel Olarak Karşılaştırılması, Büyükşehir Belediyelerinin Organları, İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri İle İlişkileri, Örgüt ve Mali Yapısı İle Değişen Mevzuat İle Eski Mevzuatın Karşılaştırılması, Köy Yönetimleri, Kuruluşu, Görevleri, Organları, Örgüt Yapısı ve Mali Yapısı,5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Değişikliklerin İncelenmesi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Değişiklerin İncelenmesi, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve Değişikliklerin İncelenmesi, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve Değişikliklerin İncelenmesi, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve Değişikliklerin İncelenmesi  

Yerel Yönetimler- Emlak ve Emlak Yönetimi/ Yerel Yönetimler

 •  Ders İçeriği: 
  Mahalli idarelerin doğuş nedenleri, Mahalli idarelerin temel ilkeleri, Mahalli idarelerde görev ve gelir bölüşümü, mahalli idarelerin tanıtılması, görev ve yetkileri, mahalli idarelerin gelir kaynakları ve bunların harcanması, mahalli idareler ile merkezi idare arasındaki ilişkiler, mahalli idareler arası ilişkiler ve mahalli idare birlikleri.