» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Tamer ÖZBEN, Impact behavior of hybrid composite plates dependent on curing and different stacking sequences. Materials Testing: Vol. 58, No. 5, pp. 442-447. (Mayıs 2016)
 • T.Özben, Impact Characterıstıcs Of Steel Sphere Dropped A Sıngle Layer Composıte, Materials Testing, Vol. 56, No. 1 : Pages 54-58, 2014, doi: 10.3139/120.110524.
 • T. Özben, M. Huseyinoglu N. Arslan, Fuzzy logic model for the prediction failure analysis of composite plates under various cure temperatures, J Braz. Soc. Mech. Sci. Eng. DOI 10.1007/s40430-013-0096-9.2013
 • T.Özben, N. Arslan, M. Özbay, “İki Eksenli Yüklenmiş Ve Ortasında Eliptik Delik Bulunan Plakanın Delik Geometrisine Ve Eğimine Göre Gerilme Yoğunluğu Faktörünün Hesaplanması” Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 26, No 3, 523-531, 2011
 • T. Özben, N. Arslan, "FEM analysis of laminated composite plate with rectangular hole and various elastic modulus under transverse loads", Applied Mathematical Modelling (ISI) , 1746-1762 pp., 2010 , DOI: 10.1016/j.apm.2009.09.020
 • T. Özben, "Analysis of critical buckling load of laminated composites plate with different boundary conditions using FEM and analytical methods", Computational Materials Science (ISI) , 1006-1015 pp., 2009 , DOI: 10.1016/j.commatsci.2009.01.003
 • T. Özben, N. Arslan, "Expansion of plastic zone and residual stresses in the thermoplastic-matrix laminated plates ([0 /h ]2) with a rectangular hole subjected to transverse uniformly distributed load expansion", Computational Materials Science (ISI) , 895-912 pp., 2009 , DOI: 10.1016./j.commatsci.2008.06.011
 • T. Özben, E. Kilickap, O. Cakır, "Investigation of mechanical and machinability properties", journal of materials processing technology (ISI) , 220-225 pp., 2008 , DOI: 10.1016/j.matprotec.2007.06.082
 • N. Arslan, T.Özben, "An Elastic-Plastic Stress Analysisof a Woven Reinforced Steel Fiber Thermoplastic Composite Cantilever Beam Subjected to Transverse Uniform Loads on the Upper Surface", Journal of Reinforced Plastics and Composites (ISI) , 1493-1508 pp., 2005 , DOI: 10.1177/0731684405049861
 • N.Arslan, T.Özben, "An Elastic–Plastic Stress Analysis in a Unidirectional Reinforced Steel Fiber Thermoplastic Composite Cantilever Beam Loaded by a Single Force at the Free End", Journal of Reinforced Plastics and Composites (ISI) , 457-469 pp., 2005 , DOI: 10.11770731684405044894

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • T.Özben, A.Yardımeden, Analysis of Turbine Rotor Radius And Wing Length In Turbine Vibration,12th International Research/Expert Conference Trends In The Development of Machinery and Associated Technology, TMT 2008, Istanbul, Turkey, 26-30 August 2008
 • T.Özben, A. Yardımeden, Çakır O, Stress analysis of shrink-fit pin-pin hole connections via FEM, J. Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. Vol.25/1 2007.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • A.Akdoğan, Sıkıştırma Döküm Yöntemiyle Üretilen SiCp Takviyeli Metal Matriksli Kompozit Malzemelerin Mikroyapı İncelenmesi, 11.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 2002, İstanbul. 2002

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • T Özben, Harun Kılıç, Belirli sıcaklık ve sürelerde kürlenen hibrid tabakalı kompozit plakalarının titreşim davranışlarının incelenmesi, Dicle Üniversitesi Mühendislik Dergisi 6 (1) 2015
 • T Özben, V. G. Arslan, Farklı çatlak boyuna sahip plakada gerilme yoğunluğunun nümerik ve sonlu elemanlar yöntemi ile hesaplanması, Dicle Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 1 (1) 2010
 • T. Özben, Sandviç Kompozit Plakanın Uniform Yük Altında Deformasyonunun Analitik ve Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Hesaplanması,Mühendis ve Makine,Sayı 601, 2010.
 • E. Kılıçkap, T. Özben, O. Çakır, Al-SiCp MMK'lerde Partikül Takviyeli Oranının Mekanik Özelliklere ve İşlenebilirliğine Ekişinin Araştırılması, Mühendislik Bilimleri Dergisi, Vol.12, Sayı 3,2006.
 • T.Özben, A.Akdoğan, Kompozit Malzemeler, Makine Tek, Sayı 50, Mayıs 1999

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • T. Özben, Farklı Plaka Kalınlığında Ve Takviye Açılarında Kompozit Plakada Oluşan Termal Ve Mekanik Yüklerin Analizi, XVII Ulusal Mekanik Kongresi, Elazığ, 05-09 Eylül 2011.
 • M.Y. Solmaz, İ.H.Şanlıtürk T.Özben, Petek Yapılı Sandviç Yapılarda Köpük Dolgunun Kritik Burkulma Yüküne Etkisinin Sayısal Olarak Tespiti, 2.Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi, 11-12 Kasım, Balıkesir, 2010.
 • T. Ozben, M.Y. Solmaz, Ortasında Elips Delik Bulunan Ankastre Kirişin Tek Eksenli Yüklemede Gerilme Yığılması Faktörünün Analizi, 2.Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi, 11-12 Kasım, Balıkesir, 2010.
 • A.Akdoğan, T.Özben, Sıkıştırma Döküm Yöntemiyle Üretilen SiCp Takviyeli Metal Matriksli Kompozit Malzemelerin Mekanik Özelliklerin İncelenmesi, II. Makine Malzemesi ve İmalat Teknolojosi Sempozyumu, 7-9 Kasım 2001, Manisa. 2002

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • T. Ozben, G.V. Arslan, Farklı Çatlak Boyuna Sahip Plakada Gerilme Yoğunluğunun Nümerik ve Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, 14-16 Ekim, Diyarbakır, 2010
 • T. Ozben, E. Kilickap, O. Cakır, Vücut İçinde Kalan Malzemelerin Kullanım ve Uygulama Alanları, I. Ulusal Cihazlar İmalatı Sanayi Kongre ve Sergisi, Samsun, 2005

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Sandviç Yapılı Kompozitlerin Darbe Davranışlarının Araştırılması,
 • Belirli Sıcaklık Ve Sürelerde Kürlenen Hibrid Tabakalı Plakaların Titreşim Davranışının Araştırılması

Projeler

 • Farklı sıcaklık ve sürelerde üretilen tabakalı kompozit plakaların darbe ve titreşim davranışının analizi
 • Pre-preg kullanarak sıcaklık, zaman ve basınç kontrollü kompozit plaka üretimi.

» Verdiği Dersler

İş Sağlığı ve Güvenliği

Kompozit Plaklar Mekaniği

Kompozitlerde Hasar Analizi

Malzeme Mekaniği I

Malzeme Mekaniği II

» Duyurular

13 Şubat 2018 » Kompozitlerde Hasar Analizi

05 Şubat 2018 » İş Sağlığı ve Güvenliği II Drs Notları

13 Şubat 2017 » Malzeme Mekaniği II Ders Notları

21 Kasım 2016 » Malzme Mekaniği Formül Kitapçığı