» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Verdiği Dersler

Deterjanlar ve Deterjanların Uygulama Alanları

Elektrokimya

Fizikokimyada Seçme Konular

Genel Kimya I (Fizik Bölümü)

Genel Kimya II( Fizik Bölümü)

Kataliz

Kimyacılar İçin Elektrokimya

Mikroemülsiyonlar