» Eğitim Durumu

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • KARTAL,S., YILMAZ ERTEN, Ş., "AYDINLATMA ENERJİSİ VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ENDÜSTRİ YAPISI ÖRNEĞİ", UHMMD, sayı 7, s. 10-26, 2016. (Ağustos 2016)
  • • Yılmaz Erten, Ş., Kartal, S., “The Evaluation of Natural Lighting Methods in Buildings Shell in Terms of Energy Efficiency”, Academic Journal of Science, ISSN:2165-6282::3(1): 151-160.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • • Kartal, S., Erten Yılmaz, Ş., Chousein, Ö., “Biyoklimatik Mimarinin Enerji Verimliliği Açısından İncelenmesi”, 1.Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi, İstanbul, 2014.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • • Mıhlayanlar, E., Kartal, S., Umaroğulları, F., Erten Yılmaz, Ş., “Re-Use In Edirne City Centre: Harbiye Barrack / Archıtecture Faculty”, 26. th International Building & Life Fair And Congress, p: 195-205, 03-05 April 2014, Bursa.

Projeler

  • “Eğitim Yapılarında İç Ortam Konfor Şartlarının Araştırılması”, TÜBAP-2014/102 - Proje Araştırıcısı. (Nisan 2016)