» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE MÜZİK EĞİTİMİ (Nisan 2019)
  • ARNOLD SCHÖNBERG VE PAUL HĠNDEMĠTH’ĠN ÇAĞDAġ DÖNEM MÜZĠK STĠLĠ ÜZERĠNE ETKĠLERĠ (Aralık 2018)
  • “Türkiye’deki Konservatuvarların Müfredatlarında Kullanılan Viyola Başlangıç Metotlarının İlköğretim 1. Sınıflara Uygulanmasında Oluşan Sorunlar'' (Haziran 2010)
  • “Paul Hindemith’in Müzik Stili'' (Haziran 2009)