» Biyografi

11. 08 1975 Gelibolu  doğumluyum. İlk  ve orta  Öğrenimimi  Gelibolu'da tamamladım. 1992-1996 Yılları  arasında  Trakya Üniversitesi Fen  Edebiyat Fakültesi Tarih  Bölümünde Lisans eğitimimi  tamamladıktan  sonra 1996  yılında  adı  geçen  birimde  Araştırma Görevlisi  olarak  çalışmaya  başladım. 1996-1999  yılları  yarasında  aynı  üniversitenin  Sosyal Bilimler  Enstitüsü  Tarih  Anabilim  Dalında " Balkanlarda Kilise Mücadeleleri" başlıklı  Yüksek  Lisans  tezimi  tamamladım. 2002-2008 Yılları Arasında İstanbul  Üniversitesi  Edebiyat  Fakültesi  ne  görevlendirerek  aynı  üniversitenin  Sosyal  Bilimler Enstitüsü  Tarih Anabilimdalında "Halet Efendi'nin  İdari  ve Siyasi  Faaliyetleri" başlıklı  Doktora  tezimi  tamamladıktan  sonra  Trakya  Üniversitesi Edebiyat  Fakültesi  Tarih  Bölümüne  geri  dönerek  Arş.Gör. Dr. olarak  çalışmaya  devam  ettim. 2010  yılında  Yardımcı  Doçent kadrosuna  atandım ve  halen  aynı  görevi devam ettirmekteyim

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • SULTANA NASİHATLER İBRAHİM REFET EFENDİ VE SULTAN II. MAHMUD’A ÖĞÜTLERİ, TÜRK KÜLTÜRÜ İNCELEMELERİ, S. 33, s. 1-48 (Aralık 2015)
  • III. SELİM DEVRİ’NDE MERKEZÎ YAPININ VE RUMELİ’NİN YENİDEN ORGANİZASYONUNA DAİR BİR LAYİHA, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, S. 30, s.97-140. (Haziran 2014)
  • Kaos ve Kriz Ortamında (1807-1808 Fransa'nın Babıali Üzerindeki Etkisi, History Studies, V/1 (Ocak 2013)
  • HALET EFENDİ'YE DAİR BİR RİSALE, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, XI/II. (Aralık 2009)
  • XIX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti'nin Bağdat'ta Kölemen Hakimiyetini Kaldırma Teşebbüsleri, Türk dünyası Araştırmaları Dergisi, S. 182 (Ekim 2009)
  • Kale-i Sultaniye Anlaşması'nın Gizli Görüşmeleri, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, XI/I (Haziran 2009)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • SULTAN II. MAHMUD’A SUNULAN MARJİNAL BİR TEKLİF: ORTA ASYA’DAKİMÜSLÜMANLARLA/TÜRKLERLE İŞ BİRLİĞİ, IV. Uluslararası Tük Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde, II (Nisan 2017)
  • Halet Efendi'nin Tepedelenli Ali Paşa İsyanı'ndaki Rolü, Uluslararası Balkan Dil, Kültür Ve Medeniyet Sempozyumu Bildirileri, Tiran-Arnavutluk, s.261-277 (Nisan 2010)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Balkanlarda Kilise Mücadeleleri: Fener Rum Patrikhanesi Tarafından Makedonya'da Yürütülen Çete Faaliyetleri ve Osmanlı Devleti'nin Aldığı Tedbirler, Türk Tarihinde Balkanlar, II (Haziran 2013)

» Verdiği Dersler

Osmanlı Devleti Merkez Teşkilatı , I, II

Osmanlı Devleti'nde Gayrimüslim tebaanın Yönetimi (Dr), I, II

Osmanlı Diplomasi Tarihi (YL), I, II

Osmanlı Islahat Tarihi (YL), I, II

Osmanlı Paleografyası I, II

Osmanlı Tarihi V, VI