» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Yapalak, S. (2013). Impact Of Prospective Elementary Teachers’ Success In Science And Technology Teaching I And Ii On Self-Efficacy Belief. ,Education Journal Pedagogy Volume 85, Number 6 ,2013 Sofia- Bulgaria. http://www.azbuki.bg/en/editions/journals/mathinfo/index.php?option=com_content&view=article&id=745&Itemid=550 ISSN 1314 – 8540 (Online) ISSN 0861 – 3982 (Print) (Eylül 2013)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Yapalak, S. (2013). The Effects Of Scıentıfıc Research Methods Course On Attıtudes Of Teacher Candıdates. International Conference “Innovations, Challenges and Tendencies in the Post Modern Education”, Trakia University ,Faculty of Education, September 12-13,2013 , Stara Zagora, Bulgaria. (Eylül 2013)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Yapalak, S. (2014). Öğretmen adaylarının mesleki öz-yeterlik algıları ile teknopedagojik eğitim yeterlikleri arasındaki ilişki (The Relationship among Professional Self-Efficacy and Techno-Pedagogical Education Competencies of Pre-Service Teachers) 9nd International Balkan Education Congress, October 16-18, 2014. Edirne, Turkey. (Ekim 2014)
 • Yapalak, S. (2014). Öğretmen adaylarının epistemolojik inanç ve güdülenme stratejileri arasındaki ilişkisi (The Relationship between Epistemological Beliefs and Motivational Strategies of Teacher Candidates) 9 nd International Balkan Education Congress, October 16-18, 2014. Edirne, Turkey. (Ekim 2014)
 • 4. Sidekli, S., Coşkun, İ. ve Yapalak, S. (2008). The effect of environmental writings to primary school third grade students’ reading and understanding. IV International Scientific Conference “Ss.Cyril And Methodius” Skopje Pedagogical Faculty” Ss.Cyril And Ohrid”. June 13-15, 2008. Ohrid-Macedonia. (Haziran 2008)
 • 3. Coşkun, İ., Yapalak, S. & Sidekli, S. (2008). The opinions of the fifth grade students about the effects on using educational material on learning and permanence ofr learning. IV International Scientific Conference “Ss.Cyril And Methodius” Skopje Pedagogical Faculty” Ss.Cyril And Ohrid . June 13-15, 2008. Ohrid-Macedonia (Haziran 2008)
 • 2. Yapalak, S., Sidekli, & S. Coşkun, İ. (2008). The problems that the teacher candidates run into in teaching application and their suggestions of solutions. IV International Scientific Conference “Ss.Cyril And Methodius” Skopje Pedagogical Faculty” Ss.Cyril And Ohrid” . June 13-15, 2008. Ohrid-Macedonia. (Haziran 2008)
 • 1. Yapalak, S., Coşkun, İ. & Sidekli,S. (2008). Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Bilgilerinin Sınanması. International Conference on Education Science (ICES)’08. June 23-25, 2008. Famagusta-North Cyprus. (Haziran 2008)
 • 6. Taşkın Ekici F., Yapalak, S. ve Ekici, E. (2004). Role and importance of science education in the base of knowledge society. 2nd International Balkan Education Congress, October 8-10, 2004. Edirne, Turkey. (Ekim 2004)
 • 5. Ekici, E., Yapalak, S. ve Taşkın Ekici, F., (2004). Science teachers’ situation in knowledge society. 2nd International Balkan Education Congress. October 8-10, 2004. Edirne, Turkey. (Ekim 2004)
 • 7. Şevik, R., Okumuş, İ., Yüksel, M., Yapalak S., Hartavi, Ş. ve Yüksel, A.Y. (1998). Possibilities of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) cage culture in Atatürk Dam, south-eastern Turkey. First International Symposium on Fisheries. September 02-04, 1998. Trabzon-Turkey. (Eylül 1998)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Yapalak, S. ve Ilgaz, G. (2013). Araştırmaya yönelik tutum ölçeği’nin türkçeye uyarlanması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2), 79-90. ISSN 2147 – 1037 (Ağustos 2013)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • 1. Ekici, E., Taşkın Ekici, F., DARÇIN, E. S. ve Yapalak, S. (2004). Öğretim sürecindeki yeni yaklaşımların fen derslerindeki uygulanabilirliği. Kişisel Gelişimde Çağdaş Yönelimler Sempozyumu. Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı, Nisan, 27-28, Ankara. (Nisan 2004)
 • 5. Şevik, R. Hartavi, Ş. Yapalak. S. ve Yüksel, M. 1998, Atatürk Baraj Göl Suyunun Balık Yetiştiriciliği Açısından Fiziksel ve Kimyasal Parametrelerinin Tespiti, XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, Samsun, Cilt II., 191-202s. (Haziran 1998)
 • 2. Şevik, R., Hartavi, Ş., Kılıç, Ö. S. ve Yapalak, S. (1998). Atatürk baraj gölü (Bozova avlak sahası) yüzey sularının su ürünleri yetiştiriciliği açısından incelenmesi. III. Su Ürünleri Sempozyumu. Haziran 10-12, 1998. Erzurum-Türkiye. (Haziran 1998)
 • 3. Yüksel, M., Şevik, R., Yapalak. S. ve Hartavi, Ş. Atatürk Baraj Gölünün Doğal Su Kalitesi Ve Bu Sulara Uyum Gösteren Balık Türlerinin Tespiti" GAP II. Mühendislik Kongresi. Harran Üniversitesi Mayıs 1998 Şanlıurfa. (Mayıs 1998)
 • 6. Yapalak, S., Solak, K. & Oymak, S. A (1997). Atatürk baraj gölü(Fırat)nde yaşayan Capoeta trutta (heckel, 1843)’nın üreme özellikleri üzerine bir araştırma. IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyomu. Eylül 17-19, 1997. Eğirdir-Isparta-Türkiye. (Eylül 1997)
 • 4. Yapalak, S. ve Yüksel M. (1996). Atatürk Baraj Gölü (Fırat)’ünde Yaşayan Capoeta trutta (Heckel, 1843)’nın Büyüme Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, III.Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, 535-548. (Haziran 1996)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • 4. Yapalak, S. (2009). “Biyolojide Özel Konular (12. Bölüm: Biyolojide Nanoteknolojinin Kullanımı). Ankara: Beyazkalem Yayıncılık Eğitim San. Tic. Ltd. Şti. Editör: Prof. Dr. Mustafa AYDOĞDU. (Mayıs 2009)
 • 3. Yapalak, S. (2009). "Fen Eğitiminde Çevre" (10. Bölüm: Çevre İle İlgili Kuruluşlar ve Etkinlikleri). Ankara: Pozitif Matbaacılık ve Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti. Editör: Prof. Dr. Mustafa AYDOĞDU (Mayıs 2009)
 • 2. Yapalak, S. ve diğerleri (2009). "Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları I-II". Ankara: Pozitif Matbaacılık ve Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti. Editör: Prof. Dr. Mustafa Aydoğdu. (Mayıs 2009)
 • 1. Çakıcı, Y. ve Yapalak, S. (2005) Canlıların Kimyasal Yapısı (Bölüm II), Canlılar Bilimi (Editörler) Mustafa Aydoğdu, Kudret Gezer, Ankara: PegemA Yayıncılık Eylül. (Nisan 2005)

» Verdiği Dersler

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim

Çevre Eğitimi

Fen ve Teknoloji Öğretimi I

Fen ve Teknoloji Öğretimi II

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Öğretmenlik Uygulaması I - II

Okul Deneyimi

Okul Öncesi Cinsel Eğitim

Okul öncesi Fen Eğitimi

Topluma Hizmet Uygulamaları