» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Turan, S., “Turkey-EU Relations in Democratization Process: Turkey on the Road to Europe”, Journal of Historical Future, Number 1-2, Sofia (2006)
 • Turan, S., “Türkiye’nin Balkan Politikası Bağlamında Türkiye-Bulgaristan İlişkilerine Bir Bakış”, Center for Balkan Turcology Research, Prizren, No: :4, BALTAM Türklük Bilgisi, 60-99, (2006).
 • Turan, S., “Unfinished Symphony of the Turkish Straits” Turkish Review of Eurasian Studies, Annual, Foundation for Middle East and Balkan Studies, OBİV, 145-167 (2002).
 • Turan, S., “Turkey’s Integration Process to the EU and and the Balkan Countries”, Turkish Review of Balkan Studies, Annual, Foundation for Middle East and Balkan Studies, OBİV, 215-228 (2001).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Turan, S, “Turkısh Balkan Policy During The Golden Times of Cold War” ,Konferencja Naukowa Xl Balcanıcum, Religıa a Polityka W Europie Polundnıowo – Wschodniej, Gnıezno – Poznan 28 – 30 Wrzesnia,,2010, s.67-78.
 • Turan, S., “Demokratikleşme Sürecinde Türkiye-AB İlişkileri”, Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Değişen Türkiye Sempozyumu, Çağ Üniversitesi, Mersin, 9-10 Mayıs 2007 .2008. s.243-278
 • Turan, S , Usta.Y, “Ortadoğu’da Nükleer Silahsızlanma: Küresel ve Bölgesel Güç Odakları Üzerine Bir İnceleme”,” Nuclear Armament in Middle East: A Study on Global and Regional Power” Akdeniz Üniversitesi Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Sempozyumu,( s.566-576) Antalya, 27-30 Mart 2008.
 • Turan, S, Usta.Y, “Küresel ve Bölgesel Nükleer Güçlerin Kıskacında Orta Asya “ Kırgızistan –Bişkek, 22-24 October 2008 Social Political and Economical Search in Central Asian Societies, 2. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi, Kırgızistan –Bişkek, 22-24 October 2008
 • Turan, S , “Değişen Dengeler Işığında Orta Asya’daki Küresel ve Bölgesel Güç Odakları Üzerine Bir İnceleme” “,Social Political and Economical Search in Central Asian Societies, 2. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi, Kırgızistan –Bişkek,22 -24 October 2008
 • Turan, S., “Jeopolitik Açıdan Kıbrıs’ın Türkiye İçin Önemi Ve Realpolitik Bağlantısı (1950–1960)”, Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu,Ankara, 2008,s.511-528.
 • Turan, S., “Soğuk Savaşıın Altın Yıllarında Türkiye'nin Balkan Politikası”, “Turkish Balkan Policy During The Golden Times Of Cold War”, IV. Uluslararası Güney-Doğu Avrupa Sempozyumu, Zagreb, 7-9 Aralık 2007.
 • Turan, S., “Geçmişten Günümüze Türkiye-Hırvatistan İlişkileri: Stratejiler, Beklentiler ve Öncelikler”, “From Past to Present Relations Between Turkiye and Croatia: Strategies, Expectations, and Priorities”, IV. Uluslararası Güney-Doğu Avrupa Sempozyumu, Zagreb, 7-9 Aralık 2007
 • Turan, S., “Pleace of Relations Between Turkey and Bulgaria in Turkey’s Balkan Policy in The Period of 1923-1945”, İnternational Scientific Symposoum Plovdiv, “10 years of History Studies at the Paisii Hilendarski University of Plovdiv and 10 years of History Department”, 421-432, Vol 1, Book 1, Plovdiv – Bulgaria, 2006.
 • Turan, S., “Türkiye’de Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine İlişkin Öngörüler Üzerine Bir İnceleme – A Study on the Foresıght in Turkey Related to Central Asian Turkic Republics” . Ith Sosyal Bilimciler Kongresi, Cilt I, , Kocaeli, 18-21 Eylül 2006. 786–813
 • Turan, S., “Poverty: Problems and Solutions in the Context of Global Inequalities”, Global Political Economy and the New Challenges for Development, Institue of International Economic Relations, Second Pan-Hellenic Conference on International Political Economy, Hosted by Harokopio University, 2-12, Athens, 2005.
 • Turan, S., S. Ertuğrul, “A Study for Turkey’s Bosnia and Herzegovina Policy in the Post Cold War Period”, International Symposioum, Bosnia from Past to Present, Çanakkale 18 Mart University, Biga Faculty of Economics and Administrative Sciences, Prooceedings, 189-213, Pozitif Printing Hause, Çanakkale, 2005.
 • Turan, S., “Bulgaristan’ın Osmanlı İmparatorluğu’ndan Ayrılış Süreci ve Stambulov’un Rolü”, XIV. Uluslararası Türk Tarih Kongresi, 71-102, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2005
 • Turan, S., “Türk Dış Politikasına Yön Veren Etkenlerin Işığında Türk-Bulgar İlişkilerinin Yeri ve Önemi Üzerine Bir İnceleme”, Uluslararası Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk-Bulgar İlişkileri Sempozyumu, 297-312, Eskişehir, 2005.
 • Turan, S ve S. Ertuğrul, “Integration of Turkish Higher Education System to the European Union”, Applied Science Conference with International Participation, Bourgas, Vol. 1, 63-70 Assen Zlatarov University, Faculty of Social Sciences, KH.2/2005, Bulgaria, 2005.
 • Turan, S., “Pleace of Relations Between Turkey and Bulgaria in Turkey’s Balkan Policy in The Period of 1923-1945”, İnternational Scientific Conference, UNITECH’04 Gabrova Proceedings, Volume 3, 397-402, Gabrova Bulgaria, Burgaz – Bulgaria, 2004.
 • Turan, S., A.Gençler, S.Ertuğrul, “Globalization as a Challenge to the Nation State”, Bourgas Free University, 80-85, Bulgaria, 2004.
 • Turan, S., S.Ertuğrul, “Conformite European in the Context of Standardization Trends in the European Union”, Second International Conference, Bourgas Free University, 13-19 Bourgas, 2003.
 • Turan, S., “Yunanistan ve Türkiye’nin Avrupa Birliğine Giriş Süreçleri Üzerine Bir İnceleme”, Keşan Sempozyumu, Keşan Sempozyumu Kitabı-Temmuz 2006, 335-351, Keşan, Edirne, 2003.
 • Turan, S., “Keşan’da Bürokratların Avrupa Birliği ve Türk Yunan İlişkilerine Bakışı: Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, Keşan Sempozyumu, Keşan Sempozyumu Program ve Özetler Kitabı, 39, 93, Keşan, Edirne, 2003.
 • Turan, S., “Turkey-EU Relations in Democratisation Process: Turkey on the Road to Europe, “The Bulgarian and Turkish Road to Europe”, Bulgarian-Turkish Conference, 20-35, Sofia, 2002.
 • Turan, S., E. Aykoç, “The Effects of Globalisation on International Relations Actors: A Research on Supra- National Structures”, Globalization and Sustainable Development, Internatioal Scientific Conference, Varna, Varna Free University, The state University of Yaroslavl Russia, Trakya University-Turkey, 89-100, Tom 4, Varna, 2002.
 • Turan, S., “A Review of the Initiation Process of Turkish Bulgarian Relations”, Current Problems of Bulgarian-Turkish Relations and Legal Regulations, Bourgas Free University, Bulgaria, Ed: Emila Kandeva 2000, , Bourgas, 2000. s.275-298
 • Turan, S., "Thoughts on the policy of Turkey for EU in the period of 1987-2000: Is Turkey towards to the EU?", Societies in Transtion: Theory and Practice, Fifth International Conference, Regional Information and Documentation Centre Veliko Turnova, 15, Council of Europe –Strasbourg, Bulgaria, 2000.
 • Turan, S., "Türkiye ve Bulgaristan'ın Demokratikleşme Kriteri Açısından Avrupa Birliği'ne Entegrasyonu", Uluslararası I. Balkan Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, Özeti Yayınlanmış Bildiri, Edirne, 2000.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Turan, S., A Historical Perspective For Turkey-Bulgaria Relations in Terms of Balkan Dimension Paradigma, Sofia, 2005.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Turan, S. ve E. Aykoç, “Küreselleşme: Dünü, Bugünü Yarını”, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi C Serisi, Cilt 2, No:1, 128–144 (2002)
 • Turan, S., “Geçiş ve Seyir Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Düzenlemeler Işında Türk Boğazları”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, 63-75 (2001)
 • Turan, S., “Montreux Sözleşmesi Çerçevesinde Türk Rus İlişkileri ve Günümüze Etkileri”, Trakya Üniversitesi Dergisi Sosyal Bilimler C Serisi, C.1, Sayı 1, 45-59 (2000)
 • Turan, S., “Çok Partili Siyasal Yaşama Geçiş Sürecinde Türkiye: 1945-1950 Dönemeci”, İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Yıllığı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Yayın no: 4251, 319-354, (2000)
 • Turan, S., “Yeni Uluslararası Ekonomik Düzen’den Yeni Dünya Düzenine Kuzey Güney Bağımlılık İlişkisi”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Yıllığı-1998, Rektörlük Yayın No: 4250, 2., 217-250 (1999)
 • Turan, S., “Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri ya da Bitmeyen Senfoni”, Balkan Araştırmaları, Trakya Üniversitesi Balkan Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, 298-311 (1998)
 • Turan, S., “Geçmişten Günümüze Boğazlar Sorununa Bir Bakış: Jeostratejiden Ekostratejiye”, Balkan Araştırmaları, Trakya Üniversitesi Balkan Uygulama ve Araştırma Merkezi, 185-232 (1998)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Turan, S, “ Jeopolitik Açıdan Kııbrıs’ın Türkiye İçin Önemi ve Realpolitik Bağlantısı (1950 – 1960) “ l. Uluslar arası Kıbrıs Sempozyumu 21 – 23 Kasım 2008, l. Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı, s.511 - 528 Ankara,2009
 • Turan, S, “Montreux Sözleşmesi’nin Sürdürülebilirliği Üzerine Bir İnceleme ”, “ Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı” 2. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı’nda sunulan Bildiri Kitabı,Cilt 5, 2009, 24- 25 Eylül 2009 Oturum 32, s:265 – 275 İzmir, 2009
 • Turan, S., Usta. Y, “Türkiye – ABD İlişkilerinin Sürdürülebilirliği Üzerine Bir İnceleme”, “ Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı” 2. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı’nda sunulan Bildiri Kitabı, Cilt 5, 2009, 24- 25 Eylül 2009 Oturum 32, , s:157 - 168 İzmir, 2009
 • Turan, S., “Küresel Sosyal Adalet ve Yoksulluk Olgusu”, İnsan hakları ve Yurttaşlık Konferansı, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, İnsan Hakları Araştırma Merkezi, Ankara (TODAİE), 2006- 14-15 Aralık 2006, 6. Oturum 14 Aralık, Ankara, 2006.
 • Turan, S., “Türk Güreş Tarihinde Kırkpınar’ın Yeri ve Önemi”, I. Tarihi Kırkpınar Sempozyumu, 137-140, Edirne, 2005.
 • Turan, S., “Büyük Ortadoğu İnisiyatifi Bağlamında Türkiye: Eleştirel Bir İnceleme”, Türkiye’nin Siyasal Toplumsal ve Ekonomik Dönüşümü: Konferans, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İ.İ.B.F., 5-6, Ankara, 2005.
 • Turan, S., “Demokratikleşme Kriteri Açısından Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Entegrasyonu”, 7.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 59-60, 21, Ankara, 2001.
 • Turan, S., “Ulusçuluk Kavramının Işığı Altında Balkanlar’da Akan Zaman Duran Zaman”, Birinci Ulusal Tarih Kongresi (Tarih ve Milliyetçilik), 267-272, Mersin, 1999.
 • Turan, S., “Avrupa Coğrafyası’nın Bir Parçası Türkiye”, Uluslararası İlişkiler Bölümleri Birinci Ulusal Kongresi, 197-211,Trabzon, 1997.
 • Turan, S., “Türkiye’de Çok Partili Yaşama Geçiş Süreci: “1945-1950”, 5. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 31-32 , Ankara, 1997.
 • Turan, S., “Türk Boğazlarında Geçiş ve Seyir Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Düzenlemeler Üzerine Bir İnceleme”, Trafik ve Yol Güvenliği II. Ulusal Kongresi, 36-37 Ankara, 2003.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Turan, S., “Büyük Ortadoğu İnisiyatifi” Bağlamında Türkiye: Sorunlar ve Beklentiler”, Fahir Armaoğlu’na Armağan, ed. Ersin Embel, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, VII. Dizi – Sayı 229, 679-711, Ankara, 2008
 • Turan,S.” Kore Savaşı”, Türk Dış Politikası(1919-2008), Ed.Haydar ÇAKMAK, Platin Yayınları,(507-520), Ankara,(2008).
 • Turan.S. “Balkanlar ile İlişkiler “, Ed. Haydar ÇAKMAK, Türk Dış Politikası(1919-2008), Platin Yayınları (470-484), Ankara,(2008).
 • Turan, S., “Küresel Sosyal Adalet ve Yoksulluk Olgusu“, Güncel Sosyal PolitikaÇalışmaları, -Cahit Talas’a Armağan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 621-637, Ankara, (2007).

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • KAYA, H.E., ‘’Kitle İmha Silahları Bağlamında Ortadoğu: Sorunlar ve Beklentiler’’, 2012 YEŞİLADA, B.T., ‘’Avrupa Birliği Ortak Rekabet Politikası ve Türkiye’nin Uyumu’’, 2012
 • Düzmen, H.E., ‘’Soğuk Savaş Sonrası NATO’nun Güvenlik Politikalarının Türkiye’ye Etkileri’’, 2012
 • KORKMAZ, M, ‘’Avrupa Toplulukları Adalet Divanının Yargı Yetkisi ve Ön Karar Usulü’’, 2011
 • ŞERBETÇİOĞLU, D, ‘’1999’dan Günümüze Avrupa Parlamentosu Kararları Bağlamında Türkiye’nin İnsan Hakları Uygulamaları’’, 2011
 • ÇEVİK, U, ‘’Ortadoğu Bağlamında Türkiye İsrail Güvenlik İlişkileri’’, 2010
 • ULUKENT, A.N., ‘’Avrupa Birliği Çevre Politikaları ve Türkiye’’, 2010
 • B, Akkan, “İsrail’in Lübnan Saldırılarının Uluslararası Hukuk Bakımından Kuveyt Kullanma Yasağı ve Meşru Müdafaa Kapsamında İncelenmesi”2009
 • B, Atak, Avrupa Birliğinde Yapısal Fonlar: Üye Ülkelerle Türkiye’nin Karşılaştırılması Üzerine Bir İnceleme”, 2009
 • Usta, Y, “ Amerika Birleşik Devletlerinin Irak Politikası Bağlamında Türkiye ile İlişkileri (1990 – 2006), 2009
 • Yolcu, S. ,“Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Entegrasyonunu Engelleyen Faktörler Üzerine Bir İnceleme, Trakya Üniversitesi, 2008.
 • Gül, N., “Balkan Harbi ve Takip Eden On Yıllık Süreçte Yunan Dış Politikası Ekseninde Türk ve Gayrımüslümleri Hedef Alan Asimilasyon Politikaları”, 2007.
 • Tosun, S., “Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma Yapılanması ve Türkiye”, 2007.
 • Kürüm, N., “Uluslararası İlişkilerde Kültür Varlıklarının Korunması”, Trakya Üniversitesi, 2005.
 • Ertuğrul, S., “Realist Kuram Çerçevesinde Türkiye-ABD İlişkileri (1980-2003)”, Trakya Üniversitesi, 2005.
 • Narcıkara, Ü., “Avrupa Birliğinde Ortak Dış Politika: Sorunlar ve Beklentiler”, Trakya Üniversitesi, 2004.
 • Pınar, A., “Türkiye’nin Irak Politikası ve Kuzey Irak (1989-2001)”, Trakya Üniversitesi, 2003.
 • Atakişi, A., “Türkiye, Bulgaristan ve Romanya’nın Kopenhag Siyasi Kriterleri Açısından AB’ye Entegrasyon Süreci Üzerine Bir İnceleme”, Trakya Üniversitesi, 2003.
 • Aykoç, E., “Loizidou Davasının Türk Dış Politikasına Etkisi”, Trakya Üniversitesi, 2003.
 • Özerdem, F., “Demokratikleşme Kriteri Açısından Türkiye, Macaristan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nin AB’ye Entegrasyonu”, Trakya Üniversitesi, 2003.
 • Kılınç, M.O., “NATO’nun Geleceğine İlişkin Stratejik Bir Öngörü”, Trakya Üniversitesi, 2002.
 • Torun, A., “Türkiye–AB İlişkileri GB Anlaşması’nın Türkiye’nin Tam Üyeliğine Etkileri Üzerine Bir İnceleme”, Trakya Üniversitesi, 2001.

Diğer

 • Turan, S., European Union Visitors Programme, Brüksel, 24 Mart 2007- 1 Nisan 2007 Turan, S, Kosova Edirne Günleri, Balkanlarda Türk Kültürü, Kosova, 21 – 24 Ekim 2009
 • Realist Kuram Bağlamında 1980 Sonrası Türkiye ABD İlişkileri Üzerine Bir İnceleme, TÜBAP, 649, 2008
 • Turan, S., “Türkiye’de Siyasal İslamın Görece Yükselişi: 28 Şubat Dönemeci ve Sonuçları”, Kapitalizm ve Türkiye II, Dipnot Yayınları, 219-240, Ankara, (2005).
 • Türk-Bulgar İlişkileri ve Günümüze Yansımaları, TÜBAP, 2004
 • Türkiye’nin G.B. Tam Üyeliğe Etkileri, TÜBAP, 2001

» Verdiği Dersler

Uluslararası Hukuk, Türk Dış Politikası, Balkanların Siyasi Tarihi, Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar, Siyasi Tarih, Karşılaştırmalı Siyasal Rejimler, Ortadoğu'nun Siyasal Yapısı, Ortadoğu'da Güncel Sorunlar