» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Validity of serum tau protein levels in pediatric patients with minor head trauma (Mayıs 2010)
  4
  ATIF
 • Scalds in pediatric emergency department a 5 year experience
  2
  ATIF
 • Indications for Brain Computed Tomography and Hospital Admission in Pediatric Patients with Minor Head İnjury How Much Can We Rely upon Clinical Findings (Nisan 2009)
  1
  ATIF
 • Preventive effects of curcumin on different aspiration material induced lung injury in rats (Ocak 2009)
  1
  ATIF
 • Protective effects of S methylisothiourea sulfate on different aspiration materials induced lung injury in rats (Ocak 2009)
  1
  ATIF
 • Preventive effects of curcumin on different aspiration material induced lung injury in rats (Ocak 2009)
  3
  ATIF
 • Does Valproate Therapy Decrease the Bone Mineral Density in One Year Follow Up in Children (Ocak 2009)
  1
  ATIF
 • Evaluation of the fall related trauma cases applied to our pediatric emergency department (Mart 2007)
  2
  ATIF
 • Spontaneous spinal epidural hematoma after seizure A case report (Mart 2007)
  1
  ATIF
 • Rubella seroprevalence among Turkish adolescent girls living in Edirne Turkey (Ekim 2006)
  1
  ATIF
 • Ceftriaxone associated biliary pseudolithiasis in children (Haziran 2006)
  3
  ATIF
 • The prevalence of folic acid deficiency among adolescent girls living in Edirne Turkey (Mayıs 2006)
  1
  ATIF
 • Dietary intakes among Turkish adolescent girls (Nisan 2005)
  1
  ATIF
 • Prevalence of underweight overweight and obesity in Turkish adolescents (Eylül 2004)
  2
  ATIF
 • Bone mineral metabolism changes in epileptic children receiving valproic acid (Ağustos 2004)
  3
  ATIF
 • Clinical utility of dorsal sural nerve conduction studies in healthy and diabetic children (Haziran 2004)
  1
  ATIF
 • The relationship between 99mTc HMPAO brain SPECT and the scores of real life rating scale in autistic children (Mart 2002)
  1
  ATIF

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • EVOKED POTENTIALS IN TYPE I DIABETIC CHILDREN AND THEIR RELATION WITH SYNCHRONOUS BLOOD GLUCOSE, SERUM AND INTRACELLULAR MAGNESIUM AND GLYCOSYLATED HAEMOGLOBIN LEVELS (Kasım 2018)
 • Çocuk Nöroloji polikliniğine başvuran Serebral Palsi veEpilepsi hastalarının ebeveynlerinde depresyon veebeveyn gözünden yaşam kalitesi (Mart 2018)
 • Four novel pathogenic variants in TSC2 gene of Turkısh patients with Tuberous Sclerosis complex (Mayıs 2017)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Febril Konvülziyon tanılı hastalarımızda uyku problemlerinin değerlendirilmesi (Mayıs 2018)
 • İdiyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon mu? Serebral Ven Trombozu mu? (Mayıs 2018)
 • Çocukluk çağında Oro-mandibuler distoni: Olgu sunumu (Mayıs 2018)
 • SEREBRAL PALSİLİ HASTALARDA BESLENME SORUNLARI VE NUTRİSYONEL DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ (Ekim 2017)
 • Yavru sıçanlarda antiepileptik ilaç kullanımının erişkin dönemde bazı bilişsel ve motor fonksiyonlar üzerine etkileri ve beyindeki histomorfolojik değişiklikler (Mayıs 2017)
 • İDİOPATİK ORBİTAL MYOZİT : OLGU SUNUMU (Mayıs 2017)
 • Acunaş, B., S. Karasalihoğlu, Ü. Vatansever Özbek, R. Duran, A. Yıldırım, “Familyal Hiperekpleksialı Bir Yenidoğan Olgusu”, 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21), 14-17 Nisan 2013, Antalya (e-poster) (Mayıs 2013)
 • Karal, Y., S. Karasalihoğlu, A.B. Sönmez ve Z.Özduğan, “Atipik semptomlu Guillain Barre Sendromu” 49. Türk Pediatri Kongresi, Türk Pediatri Arşivi P 37, s34, 10-13 Haziran 2013 İstanbul Türkiye. (Mayıs 2013)
 • Karal, Y., S. Karasalihoğlu, Z. Özduğan ve A.B. Sönmez, “Pediatrik multipl skleroz: Olgu sunumu” 49. Türk Pediatri Kongresi, Türk Pediatri Arşivi P 36, s33, 10-13 Haziran 2013 İstanbul Türkiye. (Mayıs 2013)
 • Karal, Y., Z. Özduğan, S. Karasalihoğlu, I. Görker ve T. Eren,“Psikiatrik yakınmalarla gelen nörofibramatöz olgusu” 15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Kongre kitabı P 25, s72, 22-25 Mayıs 2013 Sivas Türkiye. (Mayıs 2013)
 • Karal, Y., S. Karasalihoğlu, Z. Özduğan, N.A. Çiftdemir ve T. Eren, “Pons infarktı: Olgu sunumu” 15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Kongre kitabı P 24, s72, 22-25 Mayıs 2013 Sivas Türkiye. (Mayıs 2013)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Trakya Pediatri Günleri Sempozyumu (Ekim 2017)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • AKUT ROMATİZMAL ATEŞ- ERİŞKİN KARDİOLOJİSİ (Temmuz 2017)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Febril konvülsiyonlu çocuk hastalarımızda uyku bozukluklarının değerlendirilmesi (Aralık 2017)

Diğer

 • Doçentlik senav ve atama jüri üyeliği (Eylül 2017)
 • Yardımcı Doçentlik Atama Jüri üyeliği (Haziran 2017)
 • DERS KURULU XI (Nisan 2017)
 • Doçentlik Atama ve sınav jüri üyelikleri (Mart 2017)
 • DÖNEM 4 STAJ KURULU 2