» Biyografi

1955 yılında Buldan/Denizli’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir’de yaptı. 1979’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1988’de aynı fakültede Deri ve Zührevî Hastalıklar Uzmanı oldu. Üç yıl Yozgat Devlet Hastanesi’nde çalıştıktan sonra, 1991’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı. 1993’te doçent, 2005’te profesör ünvanını aldı. 2004-2008 yılları arasında Türk Dermatoloji Yeterlilik Kurulu (Board) Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. Türk Dermatoloji Derneği ve Deri ve Zührevî Hastalıklar Derneği üyesidir. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Van Tıp Dergisi, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Clinical Medicine & Research, Dirim Dergisi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Erciyes Tıp Dergisi, Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, Saudi Medical Journal ve Trakya Üniversitesi Balkan Medical Journal'da hakemlik yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Arıcan Ö, Pişkin S, Önver N, Öz Puyan F. Chondrodermatitis nodularis helicis chronica: answer of the last issue case question. T Klinikleri J Med Sci 2010; 30(6): 2074-2076.
 • Arıcan Ö, Pişkin S, Önver N, Öz Puyan F. Tanınız nedir? T Klinikleri J Med Sci 2010; 30(5): 1777-1778.
 • Pişkin S, Arıcan Ö, Uzunali E, Yalçın Ö. Bir çocukta bacaklarda çok sayıda kırmızı-kahverengi maküller. T Klinikleri J Med Sci 2010; 30(3): 1121-1122.
 • Pişkin S, Arıcan Ö, Uzunali E, Yalçın Ö. Tanınız nedir? T Klinikleri J Med Sci 2010; 30(2): 829-30.
 • Gürcan Ş, Pişkin S, Kılıç H, Ay Temelli B, Yalçın Ö. İmmün sistemi sağlam konakta alternaria alternata ile oluşan deri enfeksiyonu [Cutaneous infection caused by alternata in an immunocompotent host]. Mikrobiyol Bul 2009; 43: 163-167.
  4
  ATIF
 • Soy M, Yildiz M, Uyanik SM, Karaca N, Güfer G, Piskin S. Susceptibility to atherosclerosis in patients with psoriasis and psoriatic arthritis as determined by carotid-femoral (aortic) pulse-wave velocity measurement. Rev Esp Cardiol 2009; 62: 96-99
  17
  ATIF
 • Soy M, Karaca N, Umit EU, Bes C, Piskin S. Joint and nail involvement in Turkish patients with psoriatic arthritis. Rheumatol Int 2008; 29: 223-225.
  16
  ATIF
 • Soy M, Piskin S. Cutaneous findings in patients with primary Sjogren's syndrome. Clin Rheumatol 2007; 26(8):1350-1352.
  21
  ATIF
 • Piskin S, Uzunali E. A review of the use of adapalene for the treatment of acne vulgaris. Ther Clin Risk Manag 2007; 3 (4): 621-624.
  10
  ATIF
 • Caloglu M, Uygun K, Altaner S, Uzal C, Kocak Z, Piskin S. Nasopharyngeal carcinoma with extensive nodular skin metastases: a case report. Tumori 2006; 92: 81-184.
  4
  ATIF
 • Korkut C, Piskin S. Benzoyl peroxide, adapalene, and their combination in the treatment of acne vulgaris. J Dermatol 2005; 32: 169-173.
  20
  ATIF
 • Yemisci A, Gorgulu A, Piskin S. Effects and side-effects of spironolactone therapy in women with acne. JEADV 2005; 19: 163-166.
  32
  ATIF
 • Piskin S, Saygin A, Doganay L, Kırcuval D, Gurkan E. Coexistence of Darier's disease and acrokeratosis verruciformis of Hopf. Yonsei Med J 2004; 45: 956-959.
  8
  ATIF
 • Piskin S, Aksoz T, Gorgulu A. The treatment of common warts with infrared coagula-tion. J Dermatol 2004; 31: 989-992
  4
  ATIF
 • Piskin S, Gurkok F, Ekuklu G, Senol M. Serum lipid levels in psoriasis. Yonsei Med J 2003; 44: 24-26.
  56
  ATIF
 • Pişkin S, Sayan C, Durukan N, Senol M. Serum iron, ferritin, folic asid, and vitamin B12 levels in recurrent aphtous stomatitis. JEADV 2002; 16: 66-67
  81
  ATIF
 • Pişkin S, Özyılmaz F, Akgün N, Durukan N. Darier hastalığı. T Klin Dermatol 2000; 10:206-8.
  1
  ATIF

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Kaplan Ö, Pişkin S, Korkmaz S, Dinçer N. The association between illness perception and clinical severity in patient with psoriasis. International Dermatology and Cosmetology Congress, SS.25, İstanbul, 2016.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Korkmaz S, Aladağ Çiftdemir N, Dinçer N, Acunaş BA, Pişkin S. Neonatal Lupus Eritematozuslu Bir Olgu. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2016,(26):2:110-3.
 • Korkmaz S, Fıçıcıoğlu S, Pişkin S. Aknede laboratuvar bulguları. Turkiye Klinikleri J Cosm Dermatol-Special Topics 2015;8(3):65-9.
 • Korkmaz S, Dinçer N, Taştekin E, Can N, Pişkin S. Kutanöz metastazı taklit eden edinsel lenfanjiektazili bir olgu. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2015;25(1):32-5
 • Pişkin S, Kuru Fıçıcıoğlu S. Dermatolojide Anadolu halk hekimliği (bal hariç). Turkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics 2013;6(1):50-4. (Ocak 2013)
 • Ürün M, Görgülü A, Pişkin S, Arıcan Ö. Vitiligolu hastaların psikiyatrik durumları. Dermatoz 2013; 4(1):7-11. (Ocak 2013)
 • Gürkök F, Pişkin S, Ekuklu G. Psoriasisde serum lipid ve lipoprotein düzeyleri. Lepra Mecmuası 1999; 30: 105-11.
  2
  ATIF
 • Küçüktürk E, Yorulmaz F, Pişkin S, Tuğlu C, Molla S, Tuğlu ZÖ, Abay E. Psoriasisde psikiyatrik belirtiler ve aleksitimi. Deri Hast Frengi Arş 1996; 30: 183-6.
  1
  ATIF
 • Görgülü A, Pişkin S, Akgün N, Öztürk A, Şen Ö, Gürkök F. AIDS’de deri belirtileri. Deri Hast Frengi Arş 1994; 28: 61-5.
  1
  ATIF
 • Şen ZÖ, Görgülü A, Pişkin S: Ülseratif kolit ve Crohn hastalığının deri belirtileri. Deri Hast Frengi Arş 1994; 28: 191-4.
  2
  ATIF
 • Pişkin S, Görgülü A, Akgün N, Öztürk A, Şen Ö, Gürkök F. Edirne’de uyuzun durumu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1991-1993; 8-9-10: 157-61.
  2
  ATIF
 • Pişkin S, Görgülü A, Öztürk A, Şeker V. Pasini ve Pierini atrofoderması. Deri Hast Frengi Arş 1993; 27: 212-3.
  5
  ATIF
 • Pişkin S. Yozgat'ta deri hastalıklarının durumu. Deri Hast Frengi Arş 1992; 26: 31-3.
  16
  ATIF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Korkmaz S, Günay E, Can N, Fıçıcıoğlu S, Pişkin S. Allopürinole bağlı DRESS sendromu: IVIG ve pulse steroid tedavisinin verildiği bir olgu.10. Ege Dermatoloji Günleri 2015, Fethiye; 63.
 • Korkmaz S, Aladağ Çiftdemir N, Dinçer N, Acunaş B, Pişkin S. Neonatal lupus eritematozuslu bir olgu. 8. Dermatoloji Bahar Sempozyumu Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı 2015, Antalya; 83.
 • Fıçıcıoğlu F, Korkmaz S, Sarı Ö, Günay E, Pişkin S. Prurigo nodülaris tedavisinde re-PUVA, gabapentin, paroksetin, antihistaminik kombinasyonu. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı 2014, Antalya; 180.
 • Korkmaz S, Fıçıcıoğlu S, Arıcan Ö, Dinçer N, Sarı Ö, Pişkin S. İmiquimod tedavisine yanıt veren multiple bazal hücreli kanser olgusu. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı 2014, Antalya; 138.
 • Korkmaz S, Balta S, Fıçıcıoğlu S, Sarı Ö, Sarıkaş N, Yalçın Ö, Pişkin S. Metastatik adenoid kistik karsinomlu bir olgu. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı 2014, Antalya; 137.
 • Fıçıcıoğlu S, Korkmaz S, Dinçer N, Pişkin S. Pterijyum inversum unguis. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı 2014, Antalya; 109.
 • Solak S, Pişkin S. Yüzeyel mikozlarda görülen allerjik deri belirtileri. XII. Ulusal Dermatoloji Kongresi. İstanbul, 1988; 173-80.
  2
  ATIF
 • Pişkin S, Özyılmaz F, Akgün N, Durukan N. Darier hastalığı. XVII. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özetleri, Kuşadası, 1988; 157.
  2
  ATIF

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi-Antalya (Ekim 2016)
 • Dinçer N, Pişkin S, Korkmaz S, Kaplan Ö. Psoriasis vulgaris hastalarında 25-hidroksivitamin D3 düzeyi: olgu-kontrol çalışması. 2. Ulusal Psoriasis Sempozyumu, Antalya, SS-7, 2016.
 • 11. Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu. 6-10 Mayıs 2015. Güre-Edremit

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Korkmaz S, Pişkin S. Kaş Çatma Çizgileri. Dermal Dolgu Uygulamaları’nda (çeviri). Ed. Ed. Small R, Hoang D; Çeviri ed. Gül Ü. Dünya Tıp Kitabevi 2016, Ankara; 137-43.
 • Fıçıcıoğlu S, Pişkin S. Gummy Smile (Dişeti Gülüşü). Botulinum Toksin Uygulamaları’nda (çeviri). Ed. Small R, Hoang D; Çeviri ed. Gül Ü. Dünya Tıp Kitabevi 2015, Ankara; 91-6.
 • Pişkin S. Bacak ülserleri. Dermatolojide Tedavi'de. Ed. Tüzün Y, Serdaroğlu S, Erdem C, Özpoyraz M, Önder M, Öztürkcan S. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2010; 103-106.
 • Pişkin S. Anjiyokeratomlar. Dermatolojide Tedavi'de. Ed. Tüzün Y, Serdaroğlu S, Erdem C, Özpoyraz M, Önder M, Öztürkcan S. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2010; 74-77.
 • Görgülü A, Pişkin S, Arıcan Ö. Figüre eritemler. Dermatoloji'de. 3. Baskı, Ed. Tüzün Y, Gürer MA, Serdaroğlu S, Oğuz O, Aksungur VL. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2008:1093-1100.
 • Pişkin S. Ürtiker ve anjioödem. Acil Hekimliği'nde. Ed. Hoşcoşkun Z, Soy M, İnan M. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2006; 27-9

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Dr. Özlem Sarı Kaplan; Psoriasisde Hastalık Algısı ve Hastalık Şiddeti Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Kesitsel Çalışma. Edirne.
 • Dr. Nejla Dinçer; Psoriasis vulgaris hastalarında 25-hidroksivitamin D düzeyi: Olgu-kontrol çalışması. Edirne, 2015.
 • Dr. Sezin Kuru; Saçlı Deride Psoriasis ve Seboreik Dermatit Ayrımında Dermoskopinin Kullanımı; Edirne, 2011.
 • Dr. Erol Uzunali; Kronik Ürtikerli Hastaların Psikiyatrik Muayene Sonuçları; Edirne, 2011.
 • Dr. Aslıhan Saygın; Melasmada Tedavi Kombinasyonlarının Etkinliklerinin Melasma Alan Şiddet İndeksi Yöntemiyle Karşılatırılması. Edirne, 2001.
 • Dr. Nalan Jale Yamaner; Akne Vulgarisin Topikal Tedavisinde Tretinoin, Eritromisin ve Tretinoin + Eritromisinin Etkinliği; Edirne, 2008.
 • Dr. Nuran Karaca; Alopesi Areatada Tiroid Hastalığı Sıklığı. Edirne, 2006.
 • Dr. Caner Korkut; Akne Vulgaris Tedavisinde Topikal Adapalen ve Benzoil Peroksitin Etkinlikleri ve Yan Etkileri. Edirne, 2003.
 • Dr. Nurşen Durukan; Liken Planuslu Hastalarda Hepatit B Virüs İnfeksiyonu Sıklığı. Edirne, 2000.
 • Dr. Cengiz Sayan; Rekürran Aftöz Stomatit Etyolojisinde Demir, Folik Asit ve Vitamin B12 Eksikliğinin Yeri. Edirne, 1997.
 • Dr. Figen Gürkök; Psoriasisli Hastalarda Lipid ve Lipoprotein Düzeyi Değişiklikleri. Edirne, 1996.
 • Dr. Ahmet Öztürk; Edirne ve Çevresinde Görülen Dermatofitozların Klinik ve Mikolojik Değerlendirilmesi. Edirne, 1994.

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Deri ve Zührevî Hastalıklar Derneği
 • Türk Dermatoloji Derneği

Yapılan Hakemlikler

 • Turkish Journal of Medical Sciences. Ünal ES, Gül Ü, Dursun AB, Erkekol FÖ.Prediction of atopy via total immunoglobulin E levels and skin prick tests in patients with psoriasis. 2016
 • Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports: Duma N,Buyruk A, Şen Korkmaz N. Oral liken planuslu hastada dirençli otore ve işitme kaybı: Tanısı geciken bir otik liken planus olgusu. doi: 10.5336/caserep.2015-45654
 • Gaziantep Tıp Fakültesi Dergisi: Esma Uslu, Hakan Turan, Gizem Yavuzcan, Elife Başkan, Feyza Başar. Beyaz Sünger Nevüs: Bir Olgu Sunumu. Gaziantep Tıp Dergisi GANTEP-2015-07-108.
 • Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi: Etanersept tedavisi sırasında oluşan likenoid erüpsiyon: Olgu sunumu.
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Balkan Medical Journal)
 • Saudi Medical Journal
 • Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology
 • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Erciyes Tıp Dergisi
 • Dirim Dergisi
 • Clinical Medicine & Research
 • Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • Van Tıp Dergisi
 • Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi

Projeler

 • Dr. Nejla Dinçer; Psoriasis Vulgaris Hastalarında 25-hidroksivitamin D Düzeyi: Olgu-kontrol Çalışması (Tıpta uzmanlık tezi), 2015.
 • Dr. Sezin Kuru; Saçlı Deride Psoriasis ve Seboreik Dermatit Ayrımında Dermoskopinin Kullanımı (Tıpta uzmanlık tezi); Edirne, 2011.

Diğer

 • Korkmaz S, Pişkin S. Variköz ven tedavisinde lazer. Turkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics 2016;9(1):69-72.
 • Lisans Dersleri
 • Doktora Dersleri
 • Staj (Lisansüstü) Dersleri
 • Prof. Dr. İbrahim Kökçam-Adıyaman Üniversitesi
 • Lisans Dersleri
 • Doktora Dersleri
 • Staj (Lisansüstü) Dersleri
 • XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Oturum Başkanlığı
 • Staj Dersleri
 • Doçentlik Jürisi Üyeliği, Dr. Esra Pancar Yüksel
 • Doçentlik Jürisi Üyeliği, Dr. Ercan Karabacak
 • Doçentlik Jürisi Üyeliği, Dr. Fatma Gülru Erdoğan
 • Doçentlik Jürisi Üyeliği, Dr. Selma Bakar Dertlioğlu

» Verdiği Dersler

Behçet Hastalığı

Deri Kanserleri

Deri Tüberkülozu

Derinin Pigmentasyonu ve Vitiligo

Dermatitler

Dermatoljide Yerel Tedavi

Dermatolojide Sistemik Tedavi

İlaç Erüpsiyonları

Lepra

Saç Hastalıkları