» Biyografi

1955 yılında Buldan/Denizli’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir’de yaptı. 1979’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1988’de aynı fakültede Deri ve Zührevî Hastalıklar Uzmanı oldu. Üç yıl Yozgat Devlet Hastanesi’nde çalıştıktan sonra, 1991’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı. 1993’te doçent, 2005’te profesör ünvanını aldı. 2004-2008 yılları arasında Türk Dermatoloji Yeterlilik Kurulu (Board) Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. Türk Dermatoloji Derneği ve Deri ve Zührevî Hastalıklar Derneği üyesidir. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Van Tıp Dergisi, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Clinical Medicine & Research, Dirim Dergisi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Erciyes Tıp Dergisi, Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, Saudi Medical Journal, Trakya Üniversitesi Balkan Medical Journal, Türk Tıp Bilimleri Dergisi, Medicine Science, Advances in Dermatology and Allergology ve Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi'nde hakemlik yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Gürsel Ürün Y, Ürün M, Genç Erdoğan E, Pişkin S. Multiple asymptomatic annular plaques on the scalp. Clin Exp Dermatol 2020; 45(2):222-4. doi: 10.1111/ced.13941.
 • Arıcan Ö, Pişkin S, Önver N, Öz Puyan F. Chondrodermatitis nodularis helicis chronica: answer of the last issue case question. T Klinikleri J Med Sci 2010; 30(6): 2074-2076.
 • Arıcan Ö, Pişkin S, Önver N, Öz Puyan F. Tanınız nedir? T Klinikleri J Med Sci 2010; 30(5): 1777-1778.
 • Pişkin S, Arıcan Ö, Uzunali E, Yalçın Ö. Bir çocukta bacaklarda çok sayıda kırmızı-kahverengi maküller. T Klinikleri J Med Sci 2010; 30(3): 1121-1122.
  1
  ATIF
 • Pişkin S, Arıcan Ö, Uzunali E, Yalçın Ö. Tanınız nedir? T Klinikleri J Med Sci 2010; 30(2): 829-30.
 • Gürcan Ş, Pişkin S, Kılıç H, Ay Temelli B, Yalçın Ö. İmmün sistemi sağlam konakta alternaria alternata ile oluşan deri enfeksiyonu [Cutaneous infection caused by alternata in an immunocompotent host]. Mikrobiyol Bul 2009; 43: 163-167.
  4
  ATIF
 • Soy M, Yildiz M, Uyanik SM, Karaca N, Güfer G, Piskin S. Susceptibility to atherosclerosis in patients with psoriasis and psoriatic arthritis as determined by carotid-femoral (aortic) pulse-wave velocity measurement. Rev Esp Cardiol 2009; 62: 96-99
  22
  ATIF
 • Soy M, Karaca N, Umit EU, Bes C, Piskin S. Joint and nail involvement in Turkish patients with psoriatic arthritis. Rheumatol Int 2008; 29: 223-225.
  17
  ATIF
 • Soy M, Piskin S. Cutaneous findings in patients with primary Sjogren's syndrome. Clin Rheumatol 2007; 26(8):1350-1352.
  25
  ATIF
 • Piskin S, Uzunali E. A review of the use of adapalene for the treatment of acne vulgaris. Ther Clin Risk Manag 2007; 3 (4): 621-624.
  17
  ATIF
 • Caloglu M, Uygun K, Altaner S, Uzal C, Kocak Z, Piskin S. Nasopharyngeal carcinoma with extensive nodular skin metastases: a case report. Tumori 2006; 92: 81-184.
  5
  ATIF
 • Korkut C, Piskin S. Benzoyl peroxide, adapalene, and their combination in the treatment of acne vulgaris. J Dermatol 2005; 32: 169-173.
  26
  ATIF
 • Yemisci A, Gorgulu A, Piskin S. Effects and side-effects of spironolactone therapy in women with acne. JEADV 2005; 19: 163-166.
  42
  ATIF
 • Piskin S, Saygin A, Doganay L, Kırcuval D, Gurkan E. Coexistence of Darier's disease and acrokeratosis verruciformis of Hopf. Yonsei Med J 2004; 45: 956-959.
  12
  ATIF
 • Piskin S, Aksoz T, Gorgulu A. The treatment of common warts with infrared coagula-tion. J Dermatol 2004; 31: 989-992
  4
  ATIF
 • Piskin S, Gurkok F, Ekuklu G, Senol M. Serum lipid levels in psoriasis. Yonsei Med J 2003; 44: 24-26.
  70
  ATIF
 • Pişkin S, Sayan C, Durukan N, Senol M. Serum iron, ferritin, folic asid, and vitamin B12 levels in recurrent aphtous stomatitis. JEADV 2002; 16: 66-67
  90
  ATIF
 • Pişkin S, Özyılmaz F, Akgün N, Durukan N. Darier hastalığı. T Klin Dermatol 2000; 10:206-8.
  1
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Gürsel Ürün Y, Ürün M, Genç Erdoğan E, Pişkin S. Multiple asymptomatic annular plaques on the scalp. Clin Exp Dermatol 2020; 45(2):222-4
 • Korkmaz S,Günay E, Can N, Fıçıcıoğlu S, Pişkin S. Effects of IVIG and pulse steroid therapy in a case of allopurinol induced DRESS syndrome. Eur J Ther 2018; 24(3): 182-4. DOI: 10.5152/EurJTher.2018.237
 • Fıçıcıoğlu S, Pişkin S. Dermoscopic findings in psoriasis and seborrheic dermatitis on the scalp and correlation with disease severity. Med Science 2018; 7(1): 118-21.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Korkmaz S, Şakru N, Kuyucuklu G, Pişkin S. A case of cutaneous leishmaniais treated with combination of intralesional glucantime cryotherapy and itraconazole. 2nd Dermatology and Cosmetology Congress İstanbul 2017; PP-122.
 • Kılınç C, Korkmaz S, Sayılan Özgün G, Fıçıcıoğlu S, Pişkin S. Serum osteopontin levels in psoriasis vulgaris and its relationship with oxidative stress. Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress 2017 Edirne. Abstract Book: 3
 • Pişkin S, Aytimur D. Sigara içenlerde ve içmeyenlerde ağzın bakteri florası. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Programı. İzmir, 1988; 18.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Kaplan Ö, Pişkin S, Korkmaz S, Dinçer N. The association between illness perception and clinical severity in patient with psoriasis. International Dermatology and Cosmetology Congress, SS.25, İstanbul, 2016.
 • Solak S, Varol A, Dinçer T, Öztürk G, Pişkin S. Ağız mukozası tutuluşu gösteren bir zona zoster vakası. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Programı. İzmir, 1988; 12.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Korkmaz S, Pişkin S. Dermatolojik Problemler. Ayırıcı Tanı El Kitabı’nda (çeviri). Ed. Paulman PM, Paulman AA, Harrison JD, Nasir LS, Jarzynka KL; Çeviri Ed. Kırkızlar HO, Demir AM. Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2018; 294-312.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Fıçıcıoğlu S, Pişkin S. Alopesi areatada diğer güncel alternatif tedavi yaklaşımları. Turkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics 2018;11(1):45-9.
 • Korkmaz S, Aladağ Çiftdemir N, Dinçer N, Acunaş BA, Pişkin S. Neonatal Lupus Eritematozuslu Bir Olgu. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2016,(26):2:110-3.
 • Korkmaz S, Fıçıcıoğlu S, Pişkin S. Aknede laboratuvar bulguları. Turkiye Klinikleri J Cosm Dermatol-Special Topics 2015;8(3):65-9.
 • Korkmaz S, Dinçer N, Taştekin E, Can N, Pişkin S. Kutanöz metastazı taklit eden edinsel lenfanjiektazili bir olgu. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2015;25(1):32-5
 • Pişkin S, Kuru Fıçıcıoğlu S. Dermatolojide Anadolu halk hekimliği (bal hariç). Turkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics 2013;6(1):50-4. (Ocak 2013)
 • Ürün M, Görgülü A, Pişkin S, Arıcan Ö. Vitiligolu hastaların psikiyatrik durumları. Dermatoz 2013; 4(1):7-11. (Ocak 2013)
 • Pişkin S. Dermatofit enfeksiyonlarında savunma mekanizmaları ve allerjik reaksiyonlar. Turkiye Klinikleri J Int Med Sci 2005;1(31)12-5.
  1
  ATIF
 • Pişkin S, Candan L, Şimşek ZG, Sert T. Akrodermatitis kontinua. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2000;10(4)245-247.
  2
  ATIF
 • Gürkök F, Pişkin S, Ekuklu G. Psoriasisde serum lipid ve lipoprotein düzeyleri. Lepra Mecmuası 1999; 30: 105-11.
  2
  ATIF
 • Küçüktürk E, Yorulmaz F, Pişkin S, Tuğlu C, Molla S, Tuğlu ZÖ, Abay E. Psoriasisde psikiyatrik belirtiler ve aleksitimi. Deri Hast Frengi Arş 1996; 30: 183-6.
  1
  ATIF
 • Görgülü A, Pişkin S, Akgün N, Öztürk A, Şen Ö, Gürkök F. AIDS’de deri belirtileri. Deri Hast Frengi Arş 1994; 28: 61-5.
  1
  ATIF
 • Şen ZÖ, Görgülü A, Pişkin S: Ülseratif kolit ve Crohn hastalığının deri belirtileri. Deri Hast Frengi Arş 1994; 28: 191-4.
  2
  ATIF
 • Pişkin S, Görgülü A, Akgün N, Öztürk A, Şen Ö, Gürkök F. Edirne’de uyuzun durumu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1991-1993; 8-9-10: 157-61.
  2
  ATIF
 • Pişkin S, Görgülü A, Öztürk A, Şeker V. Pasini ve Pierini atrofoderması. Deri Hast Frengi Arş 1993; 27: 212-3.
  5
  ATIF
 • Pişkin S. Yozgat'ta deri hastalıklarının durumu. Deri Hast Frengi Arş 1992; 26: 31-3.
  16
  ATIF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Korkmaz S, Günay E, Can N, Fıçıcıoğlu S, Pişkin S. Allopürinole bağlı DRESS sendromu: IVIG ve pulse steroid tedavisinin verildiği bir olgu.10. Ege Dermatoloji Günleri 2015, Fethiye; 63.
 • Korkmaz S, Aladağ Çiftdemir N, Dinçer N, Acunaş B, Pişkin S. Neonatal lupus eritematozuslu bir olgu. 8. Dermatoloji Bahar Sempozyumu Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı 2015, Antalya; 83.
 • Fıçıcıoğlu F, Korkmaz S, Sarı Ö, Günay E, Pişkin S. Prurigo nodülaris tedavisinde re-PUVA, gabapentin, paroksetin, antihistaminik kombinasyonu. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı 2014, Antalya; 180.
 • Korkmaz S, Fıçıcıoğlu S, Arıcan Ö, Dinçer N, Sarı Ö, Pişkin S. İmiquimod tedavisine yanıt veren multiple bazal hücreli kanser olgusu. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı 2014, Antalya; 138.
 • Korkmaz S, Balta S, Fıçıcıoğlu S, Sarı Ö, Sarıkaş N, Yalçın Ö, Pişkin S. Metastatik adenoid kistik karsinomlu bir olgu. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı 2014, Antalya; 137.
 • Fıçıcıoğlu S, Korkmaz S, Dinçer N, Pişkin S. Pterijyum inversum unguis. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı 2014, Antalya; 109.
 • Solak S, Pişkin S. Yüzeyel mikozlarda görülen allerjik deri belirtileri. XII. Ulusal Dermatoloji Kongresi. İstanbul, 1988; 173-80.
  2
  ATIF
 • Pişkin S, Özyılmaz F, Akgün N, Durukan N. Darier hastalığı. XVII. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özetleri, Kuşadası, 1988; 157.
  2
  ATIF
 • Solak S, Pişkin S, Avcı A, Arat İ. İnflamatuvar lineer verrüköz epidermal nevüs (İLVEN). VIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat (Deri ve Zührevi Hastalıklarda Yenilikler) Simpozyumu. Ankara, 1987; 84-87.
 • Solak S, Varol A, Öztürk G, Pişkin S, Arat İ. Psişik ve somatik özellikler gösteren bir lameller ihtiyoz vakası. VIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat (Deri ve Zührevi Hastalıklarda Yenilikler) Simpozyumu. Ankara, 1987; 79-83.
 • Solak S, Varol A, Pişkin S. Takip edilmiş 20 melanom malign vakası ve bazı özellikler. XI. Ulusal Dermatoloji Kongresi Bilimsel Programı. Samsun, 1986.
 • Solak S, Varol A, Pişkin S. Özellik gösteren beş melanom vakası. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi XX. Kuruluş Yılı Genel Tıp Kongresi Bildiri Özetleri. Erzurum, 1986; 26.
 • Solak S, Pişkin S, Arat İ. Epidermo-displazia verrüsiformis (Bir vaka nedeni ile). 7. Ulusal Patoloji Kongresi Bildiri Özetleri. İstanbul, 1986; 46.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi-Antalya (Ekim 2016)
 • Dinçer N, Pişkin S, Korkmaz S, Kaplan Ö. Psoriasis vulgaris hastalarında 25-hidroksivitamin D3 düzeyi: olgu-kontrol çalışması. 2. Ulusal Psoriasis Sempozyumu, Antalya, SS-7, 2016.
 • 11. Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu. 6-10 Mayıs 2015. Güre-Edremit
 • Varol A, Solak İ, Pişkin S, Solak S. Epidermo-displasia verrusiformis (Bir vaka nedeniyle). Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi XX. Kuruluş Yılı Genel Tıp Kongresi Bildiri Özetleri. Erzurum, 1986; 37.
 • Solak S, Varol A, Pişkin S, Baysan A. 89 Bowen hastalığı vakasında lezyonların topoğrafisi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi XX. Kuruluş Yılı Genel Tıp Kongresi Bildiri Özetleri. Erzurum, 1986; 36.
 • Erboz S, Solak S, Pişkin S. İlginç bir hipodermite tuberculose olgusu ve tüberkülozlar içerisindeki yeri. 7. Ulusal Patoloji Kongresi Bildiri Özetleri. İstanbul, 1986; 47.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Korkmaz S, Pişkin S. Kaş Çatma Çizgileri. Dermal Dolgu Uygulamaları’nda (çeviri). Ed. Ed. Small R, Hoang D; Çeviri ed. Gül Ü. Dünya Tıp Kitabevi 2016, Ankara; 137-43.
 • Fıçıcıoğlu S, Pişkin S. Gummy Smile (Dişeti Gülüşü). Botulinum Toksin Uygulamaları’nda (çeviri). Ed. Small R, Hoang D; Çeviri ed. Gül Ü. Dünya Tıp Kitabevi 2015, Ankara; 91-6.
 • Pişkin S. Bacak ülserleri. Dermatolojide Tedavi'de. Ed. Tüzün Y, Serdaroğlu S, Erdem C, Özpoyraz M, Önder M, Öztürkcan S. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2010; 103-106.
 • Pişkin S. Anjiyokeratomlar. Dermatolojide Tedavi'de. Ed. Tüzün Y, Serdaroğlu S, Erdem C, Özpoyraz M, Önder M, Öztürkcan S. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2010; 74-77.
 • Görgülü A, Pişkin S, Arıcan Ö. Figüre eritemler. Dermatoloji'de. 3. Baskı, Ed. Tüzün Y, Gürer MA, Serdaroğlu S, Oğuz O, Aksungur VL. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2008:1093-1100.
 • Pişkin S. Ürtiker ve anjioödem. Acil Hekimliği'nde. Ed. Hoşcoşkun Z, Soy M, İnan M. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2006; 27-9

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Dr. Özlem Sarı Kaplan; Psoriasisde Hastalık Algısı ve Hastalık Şiddeti Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Kesitsel Çalışma. Edirne.
 • Dr. Nejla Dinçer; Psoriasis vulgaris hastalarında 25-hidroksivitamin D düzeyi: Olgu-kontrol çalışması. Edirne, 2015.
 • Dr. Sezin Kuru; Saçlı Deride Psoriasis ve Seboreik Dermatit Ayrımında Dermoskopinin Kullanımı; Edirne, 2011.
 • Dr. Erol Uzunali; Kronik Ürtikerli Hastaların Psikiyatrik Muayene Sonuçları; Edirne, 2011.
 • Dr. Aslıhan Saygın; Melasmada Tedavi Kombinasyonlarının Etkinliklerinin Melasma Alan Şiddet İndeksi Yöntemiyle Karşılatırılması. Edirne, 2001.
 • Dr. Nalan Jale Yamaner; Akne Vulgarisin Topikal Tedavisinde Tretinoin, Eritromisin ve Tretinoin + Eritromisinin Etkinliği; Edirne, 2008.
 • Dr. Nuran Karaca; Alopesi Areatada Tiroid Hastalığı Sıklığı. Edirne, 2006.
 • Dr. Caner Korkut; Akne Vulgaris Tedavisinde Topikal Adapalen ve Benzoil Peroksitin Etkinlikleri ve Yan Etkileri. Edirne, 2003.
 • Dr. Nurşen Durukan; Liken Planuslu Hastalarda Hepatit B Virüs İnfeksiyonu Sıklığı. Edirne, 2000.
 • Dr. Cengiz Sayan; Rekürran Aftöz Stomatit Etyolojisinde Demir, Folik Asit ve Vitamin B12 Eksikliğinin Yeri. Edirne, 1997.
 • Dr. Figen Gürkök; Psoriasisli Hastalarda Lipid ve Lipoprotein Düzeyi Değişiklikleri. Edirne, 1996.
 • Dr. Ahmet Öztürk; Edirne ve Çevresinde Görülen Dermatofitozların Klinik ve Mikolojik Değerlendirilmesi. Edirne, 1994.

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Deri ve Zührevî Hastalıklar Derneği
 • Türk Dermatoloji Derneği

Yapılan Hakemlikler

 • Dr. Öğr. Üyesi Sezin Fıçıcıoğlu'nun jüri üyeliği
 • Dermatolojik ve kozmetik açıdan koku. Adli Bilimler Dergisi 2018
 • 27. Ulusal Dermatoloji Kongresi Oturum Başkanlığı
 • Terra firma-forme dermatosis: Two cases. Medicine Science 2018.
 • Evaluation 0f 62 bullous pemphigoid patients. Medicine Science 2018.
 • Assessment of treatment efficacy of dipenylcyclopropenone (DPCP) for alopecia areata. Türk Tıp Bilimleri 2018.
 • Skin, nail and scalp findings in common rheumatologic diseases in pediatric populations. Medicine Science 2018.
 • Pempigus vulgaris and Koebner phenomenon. Medicine Science. 2018.
 • Fatty acid profile in patients with seborrheic dermatitis. Medicine Science 2018.
 • Dermoscopik aspects of verrucous epidermal nevi: new findings. Türk Tıp Bilimleri Dergisi 2018.
 • Nonadherence to treatment with topical calcipotriol/betamethasone dipropionate cutaneous foam due to a dog licking off psoriasis scales: A case report. Journal of Clinical Cases and Reports 2018.
 • Turkish Journal of Medical Sciences. Ünal ES, Gül Ü, Dursun AB, Erkekol FÖ.Prediction of atopy via total immunoglobulin E levels and skin prick tests in patients with psoriasis. 2016
 • Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports: Duma N,Buyruk A, Şen Korkmaz N. Oral liken planuslu hastada dirençli otore ve işitme kaybı: Tanısı geciken bir otik liken planus olgusu. doi: 10.5336/caserep.2015-45654
 • Gaziantep Tıp Fakültesi Dergisi: Esma Uslu, Hakan Turan, Gizem Yavuzcan, Elife Başkan, Feyza Başar. Beyaz Sünger Nevüs: Bir Olgu Sunumu. Gaziantep Tıp Dergisi GANTEP-2015-07-108.
 • Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi: Etanersept tedavisi sırasında oluşan likenoid erüpsiyon: Olgu sunumu.
 • XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Oturum Başkanlığı
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Balkan Medical Journal)
 • Saudi Medical Journal
 • Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology
 • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Erciyes Tıp Dergisi
 • Dirim Dergisi
 • Clinical Medicine & Research
 • Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • Van Tıp Dergisi
 • Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi

Projeler

 • ÇOMÜ BAP Projesi: Proje Yöneticisi: ÖZGE KAYA Proje ID: 3858 Proje Başlığı: Psoriasis Hastalarında Serum Glikoprotein 96 Seviyelerinin ve Hastalık Aktivitesiyle İlişkisinin Belirlenmesi
 • Dr. Nejla Dinçer; Psoriasis Vulgaris Hastalarında 25-hidroksivitamin D Düzeyi: Olgu-kontrol Çalışması (Tıpta uzmanlık tezi), 2015.
 • Dr. Sezin Kuru; Saçlı Deride Psoriasis ve Seboreik Dermatit Ayrımında Dermoskopinin Kullanımı (Tıpta uzmanlık tezi); Edirne, 2011.

Diğer

 • 29. Ulusal Dermatoloji Kongresi'nde oturum başkanlığı
 • WoS H İndeksi: 7 AD Scientific H İndeksi: 11
 • Diş Hekimliği Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar dersi
 • Dr. Melis Gönülal'ın doçentlik jürisi üyeliği
 • Tıp Fakültesi Deri Ve Zührevi Hast. Staj Dersleri vermek
 • Prof. Dr. Necmettin Akdeniz'in profesörlük jürisi üyeliği
 • Dr. Sevsa Önder'in doçentlik jürisi üyeliği
 • Dr. Öğretim Üyesi Mustafa ÜRÜN'ün atanma jüri üyeliği
 • Sağlıklı Bir İnfantta Varicella Zoster Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Ekstremite Tutulumlu Herpes Zoster Enfeksiyonu. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi
 • Doç. Dr. Hülya Nazik'in Doçentlik Atama Jüri Üyeliği (Rapor Yazmak Koşuluyla)
 • Doç Dr. Ömer Faruk Elmas Doçentlik Unvan sınavı Jüri Üyeliği (Rapor Yazmak Koşuluyla)
 • Korkmaz S, Pişkin S. Variköz ven tedavisinde lazer. Turkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics 2016;9(1):69-72.
 • Lisans Dersleri
 • Doktora Dersleri
 • Staj (Lisansüstü) Dersleri
 • Prof. Dr. İbrahim Kökçam-Adıyaman Üniversitesi
 • Lisans Dersleri
 • Doktora Dersleri
 • Staj (Lisansüstü) Dersleri
 • Staj Dersleri
 • Doçentlik Jürisi Üyeliği, Dr. Esra Pancar Yüksel
 • Doçentlik Jürisi Üyeliği, Dr. Ercan Karabacak
 • Doçentlik Jürisi Üyeliği, Dr. Fatma Gülru Erdoğan
 • Doçentlik Jürisi Üyeliği, Dr. Selma Bakar Dertlioğlu
 • Tıp Fakültesi üçüncü sınıf Deri ve Zührevi Hastalıklar dersi

» Verdiği Dersler

Behçet Hastalığı

Deri Kanserleri

Deri Tüberkülozu

Derinin Pigmentasyonu ve Vitiligo

Dermatitler

Dermatoljide Yerel Tedavi

Dermatolojide Sistemik Tedavi

İlaç Erüpsiyonları

Lepra

Saç Hastalıkları