» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • BANKA KARTI, KREDİ KARTI VE İNTERNETTEN KART İLE YAPILAN ÖDEMELERİN SEKTÖREL DAĞILIMININ ORTOGONAL (DİKEY) VE DİAGONAL (KÖŞEGEN) MATRİSLER İLE ANALİZİ, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN:1305-7766, ULAKBIM, TR Dizin, Cilt 22, Sayı 2, ss.1063-1084, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1317640 (Aralık 2020)
 • BAYRAM SONAT,ERAY Sinem TURKISH FOREIGN AND ECONOMIC POLICY BETWEEN 1950 AND 1975. Journal of International Social Research, 11(61), 264-272., Doi: 10.17719/jisr.2018.2917 (Yayın No: 4668581)
 • Sonat BAYRAM, Sinem ERAY, THE ROLE OF TURGUT ÖZAL IN TURKISH FOREIGN AND ECONOMIC POLICY DURING 1983-1993 Social Sciences Studies Journal, 4(28), 6620-6625., Doi: 10.26449/sssj.1145 (Yayın No: 4673683)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • HAVAYOLU KART HARCAMALARI ILE HAVAYOLU ŞIRKETLERININ PIYASA DEĞERI İLIŞKISININ ANALIZI, ss.705-719, Dr. Öğr. Üyesi Sonat Bayram, Prof. Dr. Gökhan Sönmezler, Doç. Dr. İsmail Orçun Gündüz, Prof. Dr. Dušan Jovanovič, International Economic Researches and Financial Markets Congress (IEFRM) Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi 7-8-9 November 2019 – Gaziantep, (Kasım 2019)
 • SİGORTA KART ÖDEMELERİ İLE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ, ss.692-705 Dr. Öğr. Üyesi Sonat Bayram, Prof. Dr. Gökhan Sönmezler, Doç. Dr. İsmail Orçun Gündüz, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Altuntaş, International Economic Researches and Financial Markets Congress (IEFRM) Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi 7-8-9 November 2019 – Gaziantep (Kasım 2019)
 • M. ALTUNTAS, S. BAYRAM, PORTFÖY YÖNETIMINDE SHARPE ORANI ILE OPTIMIZASYONUYGULAMASI VE MONTE CARLO SIMÜLASYONU, 2. Uluslararasi Ekonomi Arastirmalari ve Finnasal Piyasalar Kongresi, Nevsehir-TÜRKIYE
 • S. BAYRAM, G. SÖNMEZLER, TÜRKIYE’DE KAMU KURULUSLARI VE IL ÖZEL IDARELERININ ÇEVRESEL HARCAMALARI ILE SERA GAZI EMISYONU (CO2 ESDEGERI) ARASINDAKI SÜRDÜRÜLEBILIRLIK ILISKISININ JOHANSEN ESBÜTÜNLESME VE GRANGER NEDENSELLIK TESTI ILE ANALIZI, THE INTERNATIONAL SUSTAINABLE TOURISM AND ENVIROMENT PROTECTION CONFERENCE, pp. 257-263, EDIRNE-TÜRKIYE
 • M. ALTUNTAS, S. BAYRAM, S. I. UZUNOGLU, REZERV OPSIYON MEKANIZMASI VE FAIZDE ISTIKRAR, 2. Uluslararasi Ekonomi Arastirmalari ve Finansal Piyasalar Kongresi, pp. 77-78, Nevsehir-TÜRKIYE
 • S. BAYRAM, KUR RISKININ BIST’TE ISLEM GÖREN HAVAYOLU ISLETMECILIGI FIRMALARI ÜZERINDEKI ETKILERI VE KUR RISKININ YÖNETIMINE YÖNELIK BIR UYGULAMA, 8. ULUSLARARASI BALKANLARDA SOSYAL BILIMLER KONGRESI, no. 6, pp. 492-536, KÖSTENCE-ROMANYA
 • R. ATABAY, S. BAYRAM, S. ALTUNTAS, BREXIT OYLAMASI VE 2016 ABD BASKANLIK SEÇIMLERI ILE VOLATILITE ENDEKSLERI VE DÖVIZ KURLARI ARASINDAKI NEDENSELLIGIN ÖLÇÜMLENMESINE YÖNELIK BIR UYGULAMA, INTERNATIONAL ECONOMICS RESEARCH AND FINANCIAL MARKETS CONGRESS, vol. 1, no. 1, pp. 1148-1164, EDIRNE-TÜRKIYE
 • S. BAYRAM, M. ALTUNTAS, OECD ÜLKELERININ “KAPSAYICI BÜYÜME” SORUNU VE KATILIMCILIK ILE SÜRDÜRÜLEBILIRLIK DENGESINI SAGLAMAYA YÖNELIK POLITIKA ÖNERILERI, 5. ULUSLARARASI EKONOMI KONFERANSI, ANTALYA-TÜRKIYE
 • S. BAYRAM, M. ALTUNTAS, A. ATAKISI, E. DEMIREL, CURRENCY FLUCTUATIONS EFFECT ON TOURISM INDICATORS AND ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF OECD AND NON-OECD MEMBER COUNTRIES, 3rd INTERNATIONAL CONGRESS OF TOURISM AND MANAGEMENT RESEARCHES, pp. 83-94, ANTALYA-TÜRKIYE
 • S. BAYRAM, A. ATAKISI, E. DEMIREL, TOURISM INDICATORS EFFECT ON THE FINANCIAL STRUCTURE; ISTANBUL STOCK EXCHANGE FIRMS ANALYSE, 3rd INTERNATIONAL CONGRESS OF TOURISM AND MANAGEMENT RESEARCHES, pp. 1895-1908, ANTALYA-TÜRKIYE

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • "Türkiye Ekonomisinde Hizmet Sektörü", Sektör Analizleriyle Türkiye Ekonomisi, Editör Beyhan Incekara, Akademisyen Kitabevi, ISBN:978-605-258-615-3, Bölüm 5, ss.83-98 (Haziran 2020)
 • Sonat BAYRAM, "After Global Financial Crisis: Rising Unemployment and the Emergence of Populism in Europe", Polarization, Populism, and the New Politics: Media and Communication in a Changing World, Edited by Banu Baybars Hawks and Sarphan Uzunoğlu, Cambridge Scholars Publishing, ISBN (10): 1-5275-4021-9, ISBN (13): 978-1-5275-4021-7 https://www.cambridgescholars.com/polarization-populism-and-the-new-politics (Eylül 2019)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Sonat BAYRAM, Gökhan SÖNMEZLER, TÜRKİYE’DE TURİZM SEYAHAT GELİRİ İLE TURİSTLERİN KART KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN JOHANSEN EŞBÜTÜNLEŞME VE GRANGER NEDENSELLİK TESTİ İLE ANALİZİ, Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6(2) 2018, CiltVolume: 6 SayıNumber:2 YılYear:2018 Güz Fall, ISSN:2147-5121, ss.156-165 (Aralık 2018)
 • BAYRAM SONAT Türkiye’de BIST 100 Endeks (Fiyat) Degerleri ile Faiz Orani ve Doviz Kurlari Arasindaki Nedensellik Iliskisinin Johansen Esbutunlesme Testi ile Analizi. Trakya Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), 188-226. (Kontrol No: 3435525)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Sonat BAYRAM, TÜRKİYE’NİN EKONOMİK KRİZLERİ, BÖLÜM ADI: TÜRKİYE’DE 1960-1971 YILLARI ARASINDAKİ EKONOMİK KRİZLER, Editör Turgay MÜNYAS, ISBN:978-605-5899-50-9, ss.109-123 (Mart 2019)
 • S. BAYRAM, E. DEMIREL, Prof.Dr.Fehmi Yildiz Anisina Muhasebe Ve Finansta Güncel Konular 2016, Ulusal, Bölüm: FINANSTA GÜNCEL KONULAR, Basim Türü: Basili, pp. 156-172, TÜRKIYE-EDIRNE, ISBN978-975-374-206-1, Trakya Üniversitesi Matbaasi, 20171. Basim

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Duygu Şimşek TUZCİ, "Bankacılıkta kredi derecelendirme sistemleri", Bahçeşehir Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme MBA (Türkçe), Tez No:10342018 (Nisan 2020)
 • Cihan KIRAN, "Financial analysis and bankruptcy prediction using Altman Z-Score Model: A case study of coastal hotel management companies in Turkey", Bahçeşehir Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (İngilizce), Tez No:10340883 (Nisan 2020)
 • DUYGU ENGİN ALTIPARMAK (2020), SERMAYE PİYASALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE BİR İNCELEME, Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı (Ocak 2020)
 • CAFER AKAR (2020), EVALUATION OF IFRS 15 REVENUE FROM CONTRACTS WITH CUSTOMERS, Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (İngilizce) Anabilim Dalı (Ocak 2020)
 • KUTAY AYBERK ÇUN (2020), A REVIEW ON DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY SECTOR IN TURKEY IN LIGHT OF PUBLIC POLICIES AND EVALUATION OF YEKDEM, Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (İngilizce) Anabilim Dalı (Ocak 2020)
 • DURAN BİLGE GÖKTÜRK, (2018). İşletmelerin stratejik araç tercihleriyle benimsenen karar modellerinin ilişkisi: İstanbul otelcilik sektörü araştırması, Nişantaşı Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Anabilim Dalı

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Bağımsız Denetçi (Banka ve Sigorta Denetimi), Kamu Gözetim Kurumu (KGK) (Ağustos 2020)
 • Bilirkişilik, İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) (Şubat 2020)
 • Konkordato Komiseri, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası (Aralık 2019)
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM), İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (Şubat 2019)
 • SPK - SERMAYE PIYASASI KURULU (KURUMSAL YONETIM DERECELENDIRME LISANSI), LISANS NO : 702541
 • SPK - SERMAYE PIYASASI KURULU (TUREV URUNLER LISANSI), LISANS NO : 308398
 • SPK - SERMAYE PIYASASI KURULU (KREDI DERECELENDIRME LISANSI), LISANS NO : 602748
 • SPK - SERMAYE PIYASASI KURULU (DUZEY 3 LISANSI), LISANS NO : 212110

Editörlük / Yayınlama

 • 12-14 NİSAN 2018 NEVŞEHİR IERFMULUSLARARASI EKONOMİ ARAŞTIRMALARI VE FİNANSAL PİYASALAR KONGRESİ BİLDİRİ KİTABI, Kitap, Editör, DETAY YAYINCILIK, 12.04.2018-14.04.2018
 • IERFM INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMIC RESEARCHES AND FINANCIAL MARKETS PROCEEDINGS BOOK, Kitap, Editör, DETAY YAYINCILIK, 12.05.2017- 13.05.2017

» Verdiği Dersler

Araştırma ve Sunum Teknikleri (Lisans)

Bankacılığa Giriş (Lisans)

Bankalarda Aktif-Pasif Yönetimi (Lisans)

Çalışma Ekonomisi (Lisans)

Finansal Piyasalar ve Kuruluşlar 1 (Lisans)

Finansal Piyasalar ve Kuruluşlar 2 (Lisans)

Finansal Tablolar Analizi (Yüksek Lisans)

Finansal Yönetim (Lisans)

Finansal Yönetim (Yüksek Lisans)

Finansal Yönetim ve Mali Analiz (Yüksek Lisans)

Finansta Kantitatif Teknikler (Lisans)

Genel Muhasebe (Lisans)

Hazine ve Borç Yönetimi (Yüksek Lisans)

İleri Finansal Tablolar Analizi (Yüksek Lisans)

İleri Finansal/Sektörel Muhasebe (Yüksek Lisans)

İleri Sağlık Ekonomisi (Yüksek Lisans)

İnsan Kaynakları ve Planlaması (Yüksek Lisans)

İşletme Yöneticiliği (Yüksek Lisans)

Mali Aracı Kurumlar ve Sermaye Piyasaları (Lisans)

Maliyet Muhasebesi (Lisans)

Muhasebe Denetimi (Yüksek Lisans)

Risk Yönetimi (Yüksek Lisans)

Sağlık Ekonomisi (Lisans)

Sağlık Finansmanı (Yüksek Lisans)

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim (Lisans)

Sağlık Sektöründe Etik (Yüksek Lisans)

Sermaye Piyasaları (Yüksek Lisans)

Sermaye Piyasaları Kanunu ve Mevzuatı (Lisans)

Ticari Matematik (Lisans)

Türkiye'nin Sağlık Politikaları (Yüksek Lisans)

Uluslararası Finans (Yüksek Lisans)

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi (Lisans)

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi (Yüksek Lisans)

Yatırım Kuruluşları (Lisans)