» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Kocadoğan Sedat,"Veri merkezlerinin kurumsal sürdürülebilirlik boyutu", 5. ULUSAL KURUMSAL YÖNETİM, YOLSUZLUK, ETİK VE SOSYAL SORUMLULUK KONFERANSI,23-26-Ekim-2014. (Ekim 2014)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Sarıoğlan,M., Kocadoğan,S.,Baştürk, H., "Kırsal Turizm ile Yerel Kahvaltı Kültürünün Arasındaki Etkileşime Dair Bir Araştırma,7. Kırsal Turizm Kongresi,10-13-Mayıs 2018 (Mayıs 2018)
 • Kocadoğan Sedat, “e-Tourism”, ”Challenges of the Education and Science in the Context of Globalisation”,Bourgas Free University International Conference,Bulgaria,2005 (Haziran 2005)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Güler, E, Kocadoğan Sedat, “Turizm Endüstrisinde e-Donüşümler”, 1.Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi ,2004, Balıkesir. (Nisan 2004)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Edirne Sarayı Sünnet Senlikleri ve Mutfagı (II. Mehmed 1457 Yılı ve IV Mehmed 1657 Yılı Senlikleri) ISBN : 978-605-80537-4-8 (Mayıs 2021)
 • İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çağdaş Güncel Konular, 9.Bölüm. ISBN : 978-605-65917-6-1 (Eylül 2015)
 • Kocadoğan S, Bilgisayarın Temelleri ve Office 2007, 2. BS. 9. Bölüm,ISBN:9786055193072 (Temmuz 2012)

Projeler

 • Arda Meslek Yüksekokulu Gönüllü Öğretim Elemanları Tarafından Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenci ve Mezun Bireylere Yönelik Temel Laboratuvar Eğitimi konulu Sosyal Sorumluluk Projesi (Ağustos 2021)
 • Proje No : 535 , Kabul T : 18.08.2015 KOSGEB Araştırma-Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Projesi – Proje Araştırmacısı, 14.02.2017 (Tamamlandı). Yürütücü Günay, S. G., “Finansal Risk Yönetimi ve Analizi Yazılımı Geliştirilmesi” (Ağustos 2015)
 • TÜBAP, TÜRKİYE’DE TURİZM SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM POLİTİKALARININ İŞGÖREN MOTİVASYONUNA ETKİLERİ EGE BÖLGESİNDE BEŞ YILDIZLI OTELLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Temmuz 2011)

» Verdiği Dersler

Genel Turizm

Mutfak Terminolojisi

 • Endüstriyel Mutfaklarda kullanılan araçlar ve özellikleri. Endüstriyel Mutfakta kullanılan terimler ve içerikleri. Mutfak makineleri. Otel Mutfaklarına özgü mutfak araçları. Otel mutfağı terimleri ve içerikleri. Pişirme Ekipmanları. Doğrama ekipmanları. Osmanlı Önemi Mutfak Terimleri, Şarküteri Terminolojisi, Pasta Terminolojisi, İçecek Terminolojisi,

Mutfakta İş Güvenliği ve Sağlığı

 • Profesyonel Mutfakta çalışmanın genel kuralları ve iş güvenliği sağlığı konuları

Osmanlı Mutfağı

 • Osmanlı Mutfağının temel özelliklerinin, tekniklerinin ve karakterinin tanıtılması.Osmanlı Saray ve Halk mutfağındaki temel yemekler, tatlılar, şerbetler çorbalar, sarmalar, turşular, şerbetler gibi öğelerin tanıtılması

Yiyecek İçecek Kültür ve Tarihi

 • Yiyecek üretimi ve tüketiminin ekonomik, sosyal, politik ve kültürel açılardan tarihsel gelişim süreci içinde incelenmesi. İlkçağ dönemi/ tarımın keşfinden Rönesans dönemine kadar. Değişik kültürlerde yiyecek seçimleri, dönüştürülmesi, yiyeceklerin sunuşu ve tüketimi. Rönesans döneminden günümüze kadar Avrupa ve dünya kültürleri. Endüstri devriminden günümüze üretim sistemlerinin geçirdiği evrim. Yiyecek üretimi ve tüketimi ile ilgili olarak bireysel ve sosyal açılardan tüketici kalıpları.

Yiyecek İçecek Maliyet Kontrolü

 • Yiyecek hizmetleri faaliyetlerinde gıdaların kullanım akışını anlamak, Pazar dalgalanmaları ve ürün fiyatlarının analizi, menü maliyet ve fiyatlandırması, yiyecek maliyet yüzdesinin hesaplanması, satış, satın alma ve stok değerleri üzerinden yiyecek maliyetlerinin saptanması ve yiyecek içecek işletmelerinin maliyet analizleri ile nasıl yönetileceği.

» Duyurular

28 Mart 2017 » The Science of Boiling an Egg

28 Mart 2016 » Mutluluğun Formülü

01 Nisan 2014 » Fikrim odur ki...