» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Kocadoğan Sedat,"Veri merkezlerinin kurumsal sürdürülebilirlik boyutu", 5. ULUSAL KURUMSAL YÖNETİM, YOLSUZLUK, ETİK VE SOSYAL SORUMLULUK KONFERANSI,23-26-Ekim-2014. (Ekim 2014)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • Sarıoğlan,M., Kocadoğan,S.,Baştürk, H., "Kırsal Turizm ile Yerel Kahvaltı Kültürünün Arasındaki Etkileşime Dair Bir Araştırma,7. Kırsal Turizm Kongresi,10-13-Mayıs 2018 (Mayıs 2018)
  • Kocadoğan Sedat, “e-Tourism”, ”Challenges of the Education and Science in the Context of Globalisation”,Bourgas Free University International Conference,Bulgaria,2005 (Haziran 2005)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

  • Güler, E, Kocadoğan Sedat, “Turizm Endüstrisinde e-Donüşümler”, 1.Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi ,2004, Balıkesir. (Nisan 2004)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çağdaş Güncel Konular, 9.Bölüm. ISBN : 978-605-65917-6-1 (Eylül 2015)
  • Kocadoğan S, Bilgisayarın Temelleri ve Office 2007, 2. BS. 9. Bölüm,ISBN:9786055193072 (Temmuz 2012)

Projeler

  • Proje No : 535 , Kabul T : 18.08.2015 KOSGEB Araştırma-Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Projesi – Proje Araştırmacısı, 14.02.2017 (Tamamlandı). Yürütücü Günay, S. G., “Finansal Risk Yönetimi ve Analizi Yazılımı Geliştirilmesi” (Ağustos 2015)
  • TÜBAP, TÜRKİYE’DE TURİZM SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM POLİTİKALARININ İŞGÖREN MOTİVASYONUNA ETKİLERİ EGE BÖLGESİNDE BEŞ YILDIZLI OTELLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Temmuz 2011)

» Duyurular

28 Mart 2017 » The Science of Boiling an Egg

28 Mart 2016 » Mutluluğun Formülü

01 Nisan 2014 » Fikrim odur ki...