» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kavuncu S., C. Özbek, “Küresel Alanda Biyolojik Silahsızlanmanın Sağlanması Çabalarında NATO”, Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, Cilt:5, Sayı:2, Aralık 2021, ss.804-836. (Aralık 2021)
 • Kavuncu, S., "Nükleer Silahsızlanma Yolunda START Süreci", Bilge Strateji, Cilt 5, Sayı 8, Bahar 2013, ss.119-148.
 • Kavuncu, S., "Primary Factor:Strong Economy;To Be a Global Power in a Global World", Journal of International Research Publications:Economy & Business, Vol.3, 2008, pp.4-14
 • Kavuncu, S., "1990'larda Türkiye-ABD İlişkilerinde SEİA ve ABD Yardımı", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:15, Sayı:1, Haziran 2013, ss.123-148.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Kavuncu, S., "2010'lu Yıllarda ABD-Rusya İlişkilerinde Nükleer Silahsızlanma", Soğuk Savaş Sonrası Dönemin Temel Gelişme ve Dinamikleri, XI. Uluslararası Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, 2019, Bursa, ss. 786-808.
 • Kavuncu, S., “2000'li Yıllarda ABD'nin Enerji Politikalarında Yenilenebilir Enerji Kaynakları” (Eylül 2014)
 • Kavuncu, S., "Soğuk Savaş Sonrası ABD'nin Ulusal Güvenlik Stratejileri” (Nisan 2014)
 • Kavuncu, S., "1990'larda Kıbrıs Sorunu ve Türkiye-ABD İlişkileri" (Nisan 2012)
 • Kavuncu, S., "Soğuk Savaş Sonrası NATO'nun Genişleme Sürecinde Balkanlar", Uluslararası Balkan Sempozyumu 5-7 Ekim 2012, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye, Uluslararası Balkan Sempozyumu Bildirileri, Isparta, 2013, ss.537-548.
 • Kavuncu, S., "The US-USSR Arms Control and Disarmament Negotiations: The INF Treaty", I. International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, Bursa, Turkey, 17-21 June 2012, Proceeding Book, Bursa, 2012.
 • Kavuncu, S., “US-Russia Relations in the Context of NATO Enlargement”, International Conference Education, Science, Economics and Technologies, Prof.Dr.Assen Zlatarov University, Burgas, 2th-4th September 2010, Academic Journal Management and Education, Vol.6, No.4, Prof.Dr.Assen Zlatarov University, Burgas, Bulgaria, 2010, pp.72-77.
 • Kavuncu, S., “Shanghai Cooperation Organization and the US”, International Conference Education, Science, Economics and Technologies in the Global World, Prof.Dr.Assen Zlatarov University, Burgas, 12th-14th September 2008, Academic Journal Management and Education, Vol.IV, No.3, Prof.Dr.Assen Zlatarov University, Burgas, Bulgaria, 2008, pp.256-259.
 • Kavuncu, S., “Foreign Aid: An Instrument of Development:The Changing Objectives of US Foreign Aid After September 11, 2001", International Conference on Social Sciences, ICSS, İzmir, Turkey, 21-22 August 2008, Studies on Social Sciences, Vol.1, İzmir, Turkey, 2008, pp.177-189.
 • Kavuncu, S., “1980’lerde Türkiye-ABD İlişkilerinde Kıbrıs”, 6. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Gazimağusa, KKTC, 24–26 Ekim 2007, 6. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildirileri, Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları, 2008, ss.211-230.
 • Dilan H., S. Kavuncu, “The Warning of Global Warming and its Impacts on the International Relations” International Conference Education, Science, Economics and Technologies in the Global World, Prof.Dr.Assen Zlatarov University, Burgas, 14th-16th September 2007, Academic Journal Management and Education, Vol.III, No.2, Prof.Dr.Assen Zlatarov University, Burgas, Bulgaria, 2007, pp.211-214.
 • Kavuncu, S., “A Security Threat of the 21st Century:International Organized Crime”, International Conference Education, Science, Economics and Technologies in the Global World, Prof.Dr.Assen Zlatarov University, Burgas, 14th-16th September 2007, Academic Journal Management and Education, Vol.III, No.2, Prof.Dr.Assen Zlatarov University, Burgas, Bulgaria, 2007, pp.208-210.
 • Dilan, H., S. Kavuncu, “Ermeni İddialarında Diplomatik Arşiv Belgelerinin İnkarı", 38.ICANAS, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara,Türkiye, 10–15 Eylül 2007, 38.ICANAS Bildiriler, Uluslararası İlişkiler, Cilt II, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yay., Ankara, 2011, ss. 567-592.
 • Kavuncu, S., H. Dilan, “21. Yüzyıl Eşiğinde Yeni Çelişkiler/Yeni Krizler Ortamında Uluslararası Siyasal Sistemin Çok Kutupluluğa Doğru Evrilmesi”, 38.ICANAS, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 10–15 Eylül 2007, 38.ICANAS Bildiriler, Uluslararası İlişkiler, Cilt II, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yay., Ankara, 2011, ss.945-953.
 • Dilan, H.B., S. Kavuncu, “The Black Sea in Turkey-US Relationship”, International Scientific Conference UNITECH’06, Technical University of Gabrovo, Gabrovo, 24-25 November 2006, International Scientific Conference UNITECH’06 Proceedings, Vol:III, Gabrovo, Bulgaria, 24-25 November 2006, pp.166-169.
 • Kavuncu, S., “A Problem In Turkish-American Relations:American Aid”, International Scientific Conference UNITECH’06, Technical University of Gabrovo, Gabrovo, 24-25 November 2006, International Scientific Conference UNITECH’06 Proceedings, Vol:III, Gabrovo, Bulgaria, 24-25 November 2006, pp.161-165.
 • Kavuncu, S., S. Söylemez, E. Aykoç, “Küreselleşme Sürecinde Kırkpınar Ağalığı”, Uluslararası II. Tarihi Kırkpınar Sempozyumu, Edirne,Türkiye, 02-04 Temmuz 2006, Uluslararası II. Tarihi Kırkpınar Sempozyumu Bildirileri, Edirne, 2007, ss.65-70.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Kavuncu, S., ABD-Rusya İlişkilerinde Nükleer Silahsızlanma Adımları, Astana Yayınları, Ankara, 2022 (Mart 2022)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Kavuncu, S., “Türkiye-ABD İlişkilerinde Bir Sorun:İnsan Hakları”, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, YEBKO, 24-25 Eylül 2009, Siyaset, Devlet ve Dış Politika, 2.Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı'nda Sunulan Bildiriler Kitabı, Cilt:5, İzmir, 2009, ss.55-69.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Kavuncu, S., "Soğuk Savaş Sonrası NATO'nun Dönüşümü ve Türkiye", Türk Dış Politikasında Yeni Yönelimler, Ed., Prof. Dr. Hasret Çomak, Yrd. Doç. Dr. Caner Sancaktar, Beta Yay., İstanbul, 2013, ss.303-341.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • ÇEVREN ONUR, (2022). Enerji Politikaları Bağlamında Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
 • BULUT BURAK, (2022). 2000'li Yıllarda NATO'nun Siber Güvenlik Politikaları, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
 • ÖZBEK CENGİZ, (2021). Küresel Çevre Güvenliği Perspektifinden Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Çerçevesinde Birleşmiş Milletler, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
 • Merve Salman, "Nükleer Silahlanmanın ABD Dış Politikasına Etkileri:Ronald Reagan Dönemi (1981-1989)", Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2012.
 • Tayfun Taşkın, "11 Eylül 2001 Saldırıları Sonrası ABD Dış Politikasında Ortadoğu ve Türkiye-ABD İlişkileri", Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2010.

» Verdiği Dersler

21. Yüzyılda Dünya Güç Merkezleri ve Politikaları (Doktora)

ABD'nin Dış Politikası (Yüksek Lisans)

Çağdaş Dünyanın Jeopolitiği (Yüksek Lisans)

Çağdaş Jeopolitika

Kamuoyu (Yüksek Lisans)

Siyaset Sosyolojisi I

Siyaset Sosyolojisi II

Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Amerikan Dış Politikasında Türkiye (Doktora)

Türkiye-ABD İlişkileri

Uluslararası İlişkilerde Güç ve Devlet Yönetimi (Yüksek Lisans)

Uluslararası İlişkilere Giriş I (Yüksek Lisans)

Uluslararası İlişkilere Giriş II (Yüksek Lisans)

Uluslararası Sistemin 21.Yüzyıldaki Yapısı (Doktora)