» Biyografi

Prof.Dr.Selim KARA, Giresun ili Eynesil ilçesi, 1970 doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Trabzon'da tamamladı.  Trabzon Teknik Lisesi Elektronik Bölümünü bitirdikten sonra, üniversite öğrenimine Karadeniz Teknik  Üniversitesi, FEF Fizik Bölümünde devam etti. 1993 yılında lisans programından mezun oldu. 1994 yılında Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Elektronik Uzmanlığı    kadrosuna atanarak, Trakya Üniversitesi FEF Fizik Bölümünde göreve başladı. Yüksek Lisans çalışmasını,  yine Fizik Bölümünde "Bilgisayar Kontrollü Ultrasonik Ölçme Sistemi"  isimli tezini savunarak 1997  yılında tamamladı. Aynı Bölümde 1998-1999 yılları arasında Araştırma Görevlisi, 1999-2004 yılları arasında da  Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 2003 yıllında "Polimer Jellerin Oluşum ve Faz Geçişi Süreçlerinin Foton  Geçirme Tekniği İle İncelenmesi" isimli Doktora Tezini sundu. 2004 yılında Yrd.Doç. kadrosuna atandı. 2008 yılında Doçent, 2014 yılında da Profesör ünvanlarını aldı.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • A.H. Bilge, O. Pekcan, S. Kara, A.S. Ogrenci, "Epidemic models for phase transitions: application to a physical gel", Phase Transitions, (2017).
 • E. Arda, S. Kara, Ö.B. Mergen, Ö. Pekcan, “A comparison of fluorescence and UV–visible spectrometry techniques for thermal phase transitions of agarose gels”, Polymer Bulletin, 72 (2) , 157-175 (2015).
 • E. Arda, S. Kara, Ö. Pekcan, "Electrical, optical and fluorescence percolations in P(VAc-co-BuA)/MWCNT composite films", Phase Transitions, 86 (10), 1017-1032 (2013).
 • Ö. Pekcan, S. Kara, "Gelation Mechanisms", Mod.Phys.Lett.B, 26, 1230019-45 (2012).
 • S. Kara, B. Gacal, D. Tunc, Y. Yagci, Ö. Pekcan, "Sorption and Desorption of PVA-Pyrene Chains in and out of Agarose Gel", Journal of Fluorescence, 22, 1073-1080 (2012).
 • S. Kara, E. Arda, F. Dolastir, Ö. Pekcan, "Thermal Phase Transitions of Agarose in Various compositions: A Fluorescence Study", Journal of Fluorescence, 21, 1871-1877 (2011).
 • Ö. Tari, S. Kara, Ö. Pekcan,"Study of thermal phase transitions in iota carrageenan gels via fluorescence technique", J. Appl. Polym Sci., 121, 2652-2661 (2011).
 • Ö. Tari, S. Kara, Ö. Pekcan, "Thermal phase transitions of iota carrageenan in CaCl2 solutions: A fluorescence study", J. Macromol Sci. Part B:Physics, 50, 306-318 (2011).
 • S. Kara , E. Arda, F. Dolastir, Ö. Pekcan, “Electrical and optical percolations of polystyrene latex-multiwalled carbon nanotube composites”, Journal of Colloid and Interface Science, 344 (2), 395-401 (2010).
 • Ö. Tari, S. Kara, Ö. Pekcan, "Critical exponents of kappa carrageenan in the coil-helix and helix-coil hysteresis loops", J. Macromol. Sci. Part B:Physics, 48, 812-822 (2009).
 • E. Arda, Kara S., Ö. Pekcan, "Synergistic effect of the locust bean gum on the thermal phase transitions of kappa-carrageenan gels", Food Hydrocolloids, 23, 451-459 (2009).
 • E. Arda, S. Kara, Ö. Pekcan, “Effect of Annealing Rate on Film Formation from Poly(vinyl acetate) Latex Particles”, Compos. Interface, 15 (1), 19-33 (2008).
 • E. Arda, S. Kara, Ö. Pekcan, “A Photon Transmission Study for Film Formation from Poly(vinyl acetate) Latex Particles with Different Molecular Weights”, J. Polym. Sci. Pol. Phys., 45 (20), 2918-2925 (2007).
 • S. Kara, E. Arda, Ö. Pekcan, “Monovalent and Divalent Cation Effects on Phase Transitions of i-Carrageenan”, J. Bioact. Compat. Pol., 22 (1), 42-61 (2007).
 • Ö. Pekcan, S. Kara, E. Arda, “Cation Effects on Phase Transition of Kappa-Iota-Carrageenan Hybrids: A Photon Transmission Study”, Compos. Interface, 14 (1), 1-19 (2007).
 • S. Kara, E. Arda, B. Kavzak, Ö. Pekcan, “Phase Transitions of kappa-Carrageenan Gels in Various Types of Salts”, J. Appl. Polym. Sci., 102 (3), 3008-3016 (2006).
 • S. Kara, Ö. Pekcan, A. Saraç, E. Arda, “Film formation stages for poly(vinyl acetate) latex particles: a photon transmission study”, Colloid and Polymer Science, 284, 1097-1105 (2006).
 • E. Arda, S. Kara, A. Sarac, Ö. Pekcan, “Vapor-induced film formation from low-Tg particles for different solvent compositions”, J. Colloid and Interface Science, 297, 520-524 (2006).
 • S. Kara, E. Arda, Ö. Pekcan, “Molecular recognition during sol-gel and gel-sol transition of kappa-iota carrageenan mixtures”, Phase Transitions, 78 (12), 915-926 (2005).
 • S. Kara, Ö. Pekcan, “Photon transmission study on conformational ordering of iota-carrageenan in CaCl2 solution”, J. Biomolecular Structure and Dynamics, 22 (6), 747-754 (2005).
 • Ö. Pekcan, S. Kara, “Cation effect on thermal transition of iota-carrageenan: a photon transmission study”, J. Biomaterials Science Polymer Edition, 16 (3), 317-333 (2005).
 • Ö. Pekcan, S. Kara, “Photon transmission technique to study phase transitions of poly(N-isopropylacrylamide) gels”, Int. J. Modern Physics B, 18 (12), 1717-1733 (2004).
 • S. Kara, Ö. Pekcan, “Real time monitoring of temperature variation and optical transmission during gelation of acrylamide (AAm) at various crosslinker contents”, Composite Interfaces, 11 (1), 67-82 (2004).
 • S. Kara, C. Tamerler, E. Arda, Ö. Pekcan, “Photon transmission study on swelling of kappa-carrageenan gels prepared in various concentrations”, Int. J. Biological Macromolecules, 33 (4-5), 235-243 (2003).
 • S. Kara, C. Tamerler, Ö. Pekcan, “Cation effects on swelling of k-carrageenan: A photon transmission study”, Biopolymers, 70 (2), 240-251 (2003).
 • Ö. Pekcan, S. Kara, “The effect of preparation temperature on phase transitions of N-isopropylacrylamide gel”, Phase Transitions, 76 (6), 601-609 (2003).
 • S. Kara, C. Tamerler, H. Bermek, Ö. Pekcan, “Hysteresis during sol-gel and gel-sol phase transitions of kappa-carrageenan: A photon transmission study”, J. Bioactive and Compatible Polymers, 18 (1), 33-44 (2003).
 • Ö. Pekcan, S. Kara, “Swelling of acrylamide gels made at various onset temperatures: an optical transmission study”, Polymer International, 52 (5), 676-684 (2003).
 • S. Kara, Ö. Pekcan, “Phase transitions of N-isopropylacrylamide gels prepared with various crosslinker contents”, Materials Chemistry and Physics, 80 (2), 555-559 (2003).
 • S. Kara, C. Tamerler, H. Bermek, Ö. Pekcan, “Cation effects on sol-gel and gel-sol phase transitions of kappa-carrageenan-water system”, Int. J. Biological Macromolecules, 31 (4-5), 177-185 (2003).
 • S. Kara, O. Okay, Ö. Pekcan, “Real-time temperature and photon transmission measurements for monitoring phase separation during the formation of poly(N-isopropylacrylamide) gels”, J. Appl. Polym. Sci., 86 (14), 3589-3595 (2002).
 • Ö. Pekcan, S. Kara, “Photon transmission technique for monitoring formation and swelling of polyacrylamide gels”, Polymer Plast. Tech. Eng., 41 (3), 573-588 (2002).
 • S. Kara, Ö.Pekcan, “Drying of heterogeneous hydrogels formed with various water contents: A photon transmission study”, J. Appl. Polym. Sci., 82 (8), 1944-1951 (2001).
 • Ö. Pekcan, S. Kara, “Photon transmission technique for monitoring swelling of acrylamide gels formed with various crosslinker contents”, Polymer, 42 (25), 10045-10053 (2001).
 • Ö. Pekcan, S. Kara, “Two-stage swelling of acrylamide gels: A photon transmission study”, J. Appl. Polym. Sci., 82 (4), 894-906 (2001).
 • Ö. Pekcan, S. Kara, “In situ monitoring of energy release in real time during gelation of acrylamide (AAm)”, Polymer, 42 (17), 7411-7417 (2001).
 • S. Kara, Ö. Pekcan, “Photon transmission technique for monitoring drying processes in acrylamide gels formed with various crosslinker contents”, J. Appl. Polym. Sci., 80 (11), 1898-1906 (2001).
 • S. Kara, Ö. Pekcan, “In situ real-time photon transmission technique for monitoring formation of polyacrylamide gels at various crosslinker contents”, J. Appl. Polym. Sci., 80 (6), 823-830 (2001).
 • S. Kara, O. Okay, Ö. Pekcan, “In situ photon transmission technique for monitoring phase separation in real time during gelation”, Polymer Bulletin, 45 (3), 281-285 (2000).
 • Ö. Pekcan, S. Kara, “Lattice heterogeneities at various crosslinker contents - a gel swelling study”, Polymer, 41 (24), 8735-8739 (2000).
 • S. Kara, Ö. Pekcan, “In situ photon transmission technique for monitoring formation of hydrogels in real-time at various water contents”, Polymer, 41 (16), 6335-6339 (2000).
 • S. Kara, Ö. Pekcan, ”Photon transmission technique for monitoring free radical crosslinking copolymerization in various crosslinker contents”, Polymer, 41 (8), 3093-3097 (2000).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • S. Kara, E. Arda, F. Dolastir, Ö. Pekcan, e-poster presentation: “Monitoring the Thin Film Formation of Carrageenan and PNIPAm Microgels”, ICPMSET 2017 June 11-12 2017 Copenhagen / Denmark (Haziran 2017)
 • S. Kara, E. Arda, Ö. Pekcan, poster presentation: “A Comprehensive QCM Study on Chitosan-Carrageenan Thin Biofilms with PNIPAM Microgels”, ESPS2016 Sept. 11-14 2016 Leipzig / Germany (Eylül 2016)
 • S. Kara, E. Arda, Ö. Pekcan, poster presentation: "Monitoring the Formation of Aqueous Carrageenan, Chitosan and Graphene Oxide Composite Bilayers by a Newly Designed QCM Measurement System", ICCS19, Sept. 05-09 2016 Porto / Portugal (Eylül 2016)
 • S. Kara, E. Arda, Ö. Pekcan, poster presentation:” Electrical conductivity and optical transmittance properties of carrageenan and chitosan biofilm composites with graphene oxide and carbon nanotubes“,Fourth International Symposium, Frontiers in Polymer Science, Elsevier , May 20-22 2015 Riva del Garda / Italy. (Mayıs 2015)
 • S. Kara, Ö. Pekcan, poster presentation: “Nanolayered Coatings of k-Carrageenan and Rhodamine-Labeled Chitosan on Functionalized Glass Surfaces”, European Symposium of Photopolymer Science ESPS2014, September 9-12 2014, Vienna / Austria. (Eylül 2014)
 • S. Kara, E. Arda, Ö. Pekcan, short talk: “Fluorescence and UV-visible Study of Temperature Induced Phase Transitions in Agarose Gels”, European Polymer Congress (EPF2013), June 16-21, Pisa, Italy. (Haziran 2013)
 • S. Kara, E. Arda, Ö. Pekcan, poster presentation: "Fluorescence, Electrical and Optical Percolation Properties of Poly(vinyl acetate)-Multi-Walled Carbon Nanotube Composite Films", 9th International Conference on Nanoscience & Nanotechnologies NN12, 3-6 July 2012, Thessaloniki, Greece. (Temmuz 2012)
 • S. Kara, E. Arda, Ö. Pekcan, poster presentation: "Electrical and Optical Percolation Properties of Polystyrene-Multi Walled Carbon Nanotube Composite Thin Films", Frontiers in Polymer Science, International Symposium, Elsevier, 7-9 June 2009, Mainz, Germany. (Haziran 2009)
 • S. Kara, Ö. Pekcan, short talk: " Monitoring of Temperature and Optical Transmission During Gelation of Acrylamide ", 8th Statistical Physics Days, 5-6 July 2001, Istanbul.
 • S. Kara, Ö. Pekcan, short talk: " Swelling of Disk-Shaped Acrylamide Gels Formed with Various Crosslinker Contents:A Photon Transmission Technique ", 7th Statistical Physics Days, 20-21 July 2000, Istanbul.
 • S. Kara, Ö. Pekcan, short talk: "The Gelation Process of Polyacrylamide Gels with Different Crosslinker Contents: A UV-Visible Study", 6th Statistical Physics Days, 15-16 July 1999, Istanbul. _ Journal of Statistical Physics, 99 (3-4), 1067-1070 (2000).

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • S. Ugur, O. Yildiz, S. Kara, "Investigation of Film Formation and Electrical Properties of PS Latex/MWCNT Nanocomposites" L.F.M. da Silva (ed.), Materials Design and Applications, Advanced Structured Materials 65, Springer International Publishing AG 2017.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Cenk ÇEVİKDİZİCİ, "Iota-Carrageenan Biojellerde Termal Faz Geçişlerinin Araştırılması", Trakya Üniversitesi Fen Bil. Enst., 2013.
 • Fahrettin DOLAŞTIR, “Polimer Malzemelerin Elektriksel Dirençlerinin ve Optik Geçirgenliklerinin Ölçülmesi”,Trakya Üniversitesi Fen Bil. Enst., 2009.

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (BAP projesi)

Çok-Modlu Hassas Quartz Crystal Microbalance (QCM) Ölçüm Sistemi Tasarımı ve İnce Biofilm Kaplamalarda Uygulamaları
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (BAP projesi)

AGAROSE JEL VE KOMPOZİTLERİNİN SICAKLIĞA BAĞLI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN FLORESANS NANO- PROBE VE FOTON GEÇİRME SPEKTROMETRİ TEKNİKLERİ İLE ARAŞTIRILMASI
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (BAP projesi)

POLİMER JEL VE İNCE FİLM KOMPOZİTLERİN FLORESANS NANO-PROBE SPEKTROMETRİ VE 4-PROBE REZİSTANS ÖLÇÜM YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (BAP projesi)

POLİMER-KARBON NANOTÜP KOMPOZİT FİLMLERİNİN ELEKTRİKSEL İLETKENLİK VE OPTİK GEÇİRGENLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Elektronik-I

Elektronik-I Lab.

Fizik IV (Modern Fizik)

Fizik-I ve II

Fizik-II Lab.

Ölçme ve Kontrol Teknikleri (Lisansüstü)

Polimer Fiziği Teorisi (Lisansüstü)

Polimer Fiziğinde Enstrümantal Teknikler (Lisansüstü)

Sayısal Elektronik (Seçmeli)