» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • Kayihan, H., Akel, B. S., Salar, S., Huri, M., Karahan, S., Turker, D., & Korkem, D. (2015). Development of a Turkish Version of the Sensory Profile: Translation, Cross-Cultural Adaptation, and Psychometric Validation. Perceptual and motor skills, 120(3), 971-986.
 • Pekçetin, S., Salar, S., İnal, Ö., & Kayıhan, H. (2018). Validity of the Turkish Occupational Self Assessment for Elderly Individuals. OTJR: occupation, participation and health, 38(2), 105-112.
 • İnal, Ö., Aras, B., & Salar, S. (2020). Investigation of the relationship between kinesiophobia and sensory processing in fibromyalgia patients. Somatosensory & Motor Research, 37(2), 92-96.
 • Salar S, İlhan E, Bülbül Ö, Ekici G. The effectiveness of a client-centered lifestyle intervention in women with fibromyalgia syndrome: A quasi-experimental controlled study. Health Care Women Int. 2022 Jan-Mar;43(1-3):114-128. doi: 10.1080/07399332.2020.1806282. Epub 2020 Sep 17. PMID: 32940568.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Salar, S., Pekçetin, S., Günal, A., & Akel, B. S. (2022). Time-use, occupational balance, and temporal life satisfaction of university students in Turkey during isolation period of COVID-19. Journal of Occupational Science, 1-11. DOI: 10.1080/14427591.2022.2031260

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Akel, B.S., Salar, S., Zarif-Huri, M. & Kayıhan, H. Sensory Processing Problems in Children with Autism. (Poster) European Academy of Childhood Disability (EACD) 24th Annual Meeting, 16-19 Mayıs 2012/ İstanbul. 24th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability Abstract Book, p76.
 • Akyurek G, Salar S, Bumin G, Kayihan H. Turkish Adaptation of The Community Integration Questionnaire (CIQ) and Its Validity And Reliability in people with SCI (Poster). American Congress of Reabilitation Medicine (ACRM) 93rd Annual Meeting: Progress in Rehabilitation Research, 30 Oct- 4 Nov 2016, Chicago, USA. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 97(10): 41-42.
 • Salar S, Yıldız B, Öksüz Ç. El Yaralanmalı Bireyler İçin Rol Kontrol Listesinin Türkçe’ye Uyarlanması I Uluslararası Balkan Protez-Ortez Sempozyumu; 18-19 Ekim 2019; Edirne, Türkiye.
 • Ekici G, Ercan S, Ekici B, Salar S. Farklı Premenstrual Belirtileri Olan Kadınlarda Ruhsal Durumun İncelenmesi: Kontrollü Çalışma (Sözel sunum). Uluslararası Kapanış Kongresi Ergoterapi ve Rehabilitasyon. 31 Mayıs- 2 Haziran 2017, İstanbul. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi. 2017; 5(3): 387.
 • Salar S. Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Rol-Kimlik Algıları- Fenomenolojik Bir Araştırma (Sözel sunum). VII. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi. 21-25 Mart 2018, Edirne.
 • Salar S, Kayıhan H. Şiddet Görmüş Kadınlarda Ergoterapinin Aktivite ve Rol Yeterliliğine Etkisi (Sözel sunum). IV. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi. 10-11 Aralık 2018, İstanbul.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Bumin, G., Huri, M., Salar, S. & Kayihan, H. (2015). Occupational Therapy in Autism. Editor: Fitzgerald, M. Autism Spectrum Disorder - Recent Advances. InTechOpen. ISBN 978-953-51-2037-7

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Salar S., Akel BS. (2020). Covid-19 ve Ergoterapi: Salgın Hastalıklara Hızlı Cevap Verme ve Hazırlıklı Olma Boyutuyla Bir Gözden Geçirme Çalışması. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 8(2), 161-174. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 6896788)
 • Salar, S., Günal, A., Pekçetin, S., Huri, M., Mehr, B. K., Katırcıbaşı, G. & Uyanık, M. (2016). Yaşlılarda Aktivite, Çevre ve Yaşam Memnuniyeti İlişkisi. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 4(2), 89-96.
 • İnal, Ö & Salar, S. (2020). Üniversite Öğrencilerinde Serbest Zaman Fiziksel Aktivite Kısıtlayıcıları İle Yaşamın Anlamı Arasındaki İlişki. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 8(1), 45-52.
 • Salar, S., İnal, Ö. (2021). Does Having Ageist Attitudes in The Middle Aged Affect The Process of Retirement Planning?. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 8(1), 66-76.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Salar S, Atasavun-Uysal S. Serebral palside kişi merkezli ergoterapi yaklaşımları: olgu sunumu (Poster). 4.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. 9-11 MAYIS 2013, Denizli. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 2013;24(2).
 • Atasavun-Uysal S, Aran OT, Salar S. Intrakranial kitleye sahip olguda kognitif rehabilitasyonun etkileri (Poster). 4.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. 9-11 MAYIS 2013, Denizli. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 2013;24(2).
 • Atasavun-Uysal, S. & Salar, S. (2012). Serebral palsili çocuklarda günlük yaşam aktiviteleri ile fonksiyonel yetenekleri arasındaki ilişki. (Poster). XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 23(1): 48.
 • Salar, S., Aran, O.T., Öksüz, Ç. & Kayıhan, H. Türk toplumunun yardımcı günlük yaşam aktiviteleri profili: Pilot çalışma. (Poster). XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 26-28 Nisan 2012. Ürgüp/ Nevşehir.
 • Salar, S. & Kayıhan, H. Travmatik Spinal Kord Yaralanmalı Kişilerde Katılım. (Poster). 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2011, İstanbul. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 22(2): 180.
 • Kayıhan, H., Uyanık, M., Bumin, G., Akı, E., Öksüz, Ç., Bilgütay-Akel, S., Atasavun-Uysal, S. & Salar, S. Bedensel Engelliler Mesleki Eğitim Projesi, 6. Gümüş İşleme El Sanatları Projesi. (Poster). XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 7-8 Ekim 2010. Antakya. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 21(3): 206.
 • Salar, S., Aran, O.T., Atasavun-Uysal, S., Ayhan, Ç. & Kayıhan, H. (2012). Sindaktilide Ergoterapi Yaklaşımları: Olgu Sunumu. (Sözel sunum). 2. Ulusal pediatrik rehabilitasyon kongresi, 8-9 Ekim 2011. İstanbul. Özeti: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 22(3): 266
 • Aran, O.T., Öksüz, Ç., Akel, B.S. & Salar, S. Hangi El Yaralanmasında Fonksiyonel Durum Daha Çok Etkilenir? (Sözel sunum). XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 26-28 Nisan 2012. Ürgüp/ Nevşehir. Fizyoterapi Rehabilitasyon 23(1):30.
 • Ferligül Y, Avcı N, Yeşilay A, Söğüt B, Akbulut H, Meran M, Akel S, Salar S. “Normal Şiddet Kavramı Yoktur” Projesi (Sözel sunum). Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Ruh Sağlığı ve Toplum Temelli Rehabilitasyon. 30 Mayıs- 1 Haziran 2013, Ankara. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi. 2014; 2(1): 40.
 • Özmen R, Salar S, Akel BS. Şiddeti En İyi Anlatan Fotoğrafı Arıyoruz (Sözel sunum). Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Ruh Sağlığı ve Toplum Temelli Rehabilitasyon. 30 Mayıs- 1 Haziran 2013, Ankara. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi. 2013; 1(2): 107.
 • Kaskır EN, Yeğiner B, Gündüz HF, Karadeniz RE, Salar S, Akel BS. Kadın ve Çocuğa Yönelik Şiddette Farkındalığı Sağlamak için Blog Kurulması (Sözel sunum). Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Ruh Sağlığı ve Toplum Temelli Rehabilitasyon. 30 Mayıs- 1 Haziran 2013, Ankara. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi. 2013; 1(2): 106.
 • Turunç S, Tekin N, Batmaz K, Özdemir B, Burcu MK, Salar S, ve ark. Sen de Bağır ki Şiddet Sussun! Projesi (Sözel sunum). Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Ruh Sağlığı ve Toplum Temelli Rehabilitasyon. 30 Mayıs- 1 Haziran 2013, Ankara. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi. 2013; 1(2): 105.
 • Duranay T, Kalender FN, Yıldız E, Salar S, Akel BS. Ergoterapi ile Şiddeti Önlemeye Yönelik Uygulamalar (Sözel sunum). Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Ruh Sağlığı ve Toplum Temelli Rehabilitasyon. 30 Mayıs- 1 Haziran 2013, Ankara. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi. 2013; 1(2): 104.
 • Fırat B, Aran OT, Salar S, Fırat T, Bumin G. Huzurevinde ve Evlerinde Yaşayan Yaşlıların Fonksiyonel, Kognitif Durum ve Yaşam Doyumları Farklı Mıdır? (Sözel sunum). Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Ruh Sağlığı ve Toplum Temelli Rehabilitasyon. 30 Mayıs- 1 Haziran 2013. Ankara. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi. 2014; 1(2): 140.
 • Salar S, Koyuncu G, Bumin G. Nörolojik Hastalığı Olan Kişilere Bakım Verenlerde Tükenmişlik (Sözel sunum). Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Ruh Sağlığı ve Toplum Temelli Rehabilitasyon. 30 Mayıs- 1 Haziran 2013. Ankara. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi. 2014; 1(2): 154.
 • Akdoğan B., Salar S. Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Hakkındaki Düşüncelerinin İncelenmesi. 4. Trakya Fizyoterapi Günleri: Rehabilitasyonda Teknoloji E-Sempozyumu, 28 Mayıs 2021, (Çevrimiçi).
 • Yakar M., Tosun E., Salar S. (2021). Online Eğitim/İş Modelinde Yer Alan Bireylerin Teknoloji Temelli Danışmanlık ve Rehabilitasyon Hizmetlerine Yaklaşımlarının İncelenmesi. 4. Trakya Fizyoterapi Günleri: Rehabilitasyonda Teknoloji E-Sempozyumu, 28 Mayıs 2021, (Çevrimiçi).
 • Ereli A., Tanımlı YG., Salar S. (2021). Üniversite öğrencilerinin evde egzersiz yapma düzeylerinin ve sosyal medya platformlarından yararlanarak evde egzersiz yapma alışkanlıklarının incelenmesi. I. Ulusal Trakya Üniversitesi Fiziksel Aktivite Sempozyumu, 29 Mayıs 2021, (Çevrimiçi).
 • Çamur İ., Salar S. COVID-19 ile Birlikte Solunum Egzersizi Farkındalığının İncelenmesi. I. Ulusal Trakya Üniversitesi Fiziksel Aktivite Sempozyumu, 29 Mayıs 2021, (Çevrimiçi).
 • Keskin M., Angın FZ., Sancaktar E., Asiltürk S., Sezer KS., Salar S. Serebral Palsili Çocukların ve Tipik Gelişim Gösteren Çocukların COVID-19 Pandemi Sürecindeki Katılım ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi (Sözel sunum). Prof. Dr. Hıfzı Özcan 8. Uluslararası Katılımlı Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi. 26-28 Şubat 2021, (Çevrimiçi).

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Ergoterapi Teoriler, Modeller Ve Uygulama Yaklaşımları, Bölüm Adı:(Bölüm 3: Ergoterapi İle İlişkili Felsefe Ve Teoriler) (2019)., Salar Sinem, Hipokrat, Editör:Gonca Bumin, Semin Akel, Çiğdem Öksüz, Basım Sayısı:1, Isbn:978-605-7874-21-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5776330)
 • Bilişsel Rehabilitasyon Değerlendirme Ve Müdahale Yaklaşımları, Bölüm Adı:(Dikkat) (2020)., Bumin Gonca, Salar Sinem, Hipokrat, Editör:Gonca Bumin, Basım Sayısı:1, Isbn:978-605-7874-68-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6896807)
 • Bilişsel Rehabilitasyon Değerlendirme Ve Müdahale Yaklaşımları, Bölüm Adı:(Apraksi) (2020)., Salar Sinem, Bumin Gonca, Hipokrat, Editör:Gonca Bumin, Basım Sayısı:1, Isbn:978-605-7874-68-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6896828)
 • Aktivite Temelli Ergoterapi, Bölüm Adı:(Engellilerde Aktivite Eğitimi) (2020)., Salar Sinem, Hipokrat, Editör: Hülya Yücel, Basım Sayısı:1, Isbn:978-605-7874-81-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6896853)
 • Onkoloji Ve Palyatif Bakımda Ergoterapi, Bölüm Adı:(Onkolojik Rehabilitasyonda Kullanılan Ergoterapi Modelleri) (2021)., Salar Sinem, Pekçetin Serkan, Hipokrat, Editör:Huri Meral, Şahin Sedef, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 368, Isbn:978-605-7874-87-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7030003)
 • Günlük Yaşam Aktiviteleri, Bölüm Adı:(Fiziksel Yetersizliği Olan Bireylerde Günlük Yaşam Aktiviteleri) (2021)., Salar Sinem, Hipokrat, Editör: Bumin Gonca, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 517, Isbn:978-605-7874-90-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7029996)
 • Ergoterapide Aktiviteler: Aktivite Analizi ve Aktivitelerin Terapötik Kullanımı, Bölüm Adı:(Kendini Terapötik Kullanma) (2021)., İnal Özgü, Salar Sinem, Hipokrat, Editör: Bumin Gonca, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 295, Isbn:978-605-7874-91-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7029989)
 • Koruyucu Ergoterapi ve Çevresel Düzenlemeler, Bölüm adı: (Toplum Sağlığı ile ilişkili Teori ve Modeller) (2021)., Salar Sinem, Hipokrat, Editör: Bumin Gonca, Akyürek Gökçen, Basım Sayısı:1, Sayfa sayısı 394, ISBN: 978-625-7399-24-1, Türkçe(Bilimsel Kitap)
 • Sağlık ve İyi Olmanın Geliştirilmesinde Ergoterapi, Bölüm adı: (Şiddet ve Beklenmedik Yaralanmaları Önleme ) (2021)., Salar Sinem, İstanbul Tıp Kitapevi, Editör: Kayıhan Hülya, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı: 472, ISBN: 9786257291293, Türkçe (Bilimsel kitap)
 • Sağlık ve İyi Olmanın Geliştirilmesinde Ergoterapi, Bölüm adı: (Sağlığı Geliştirmede Okupasyonların Kültürel ve Sosyolojik Belirleyicileri) (2021)., Salar Sinem, İstanbul Tıp Kitapevi, Editör: Kayıhan Hülya, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı: 472, ISBN: 9786257291293, Türkçe (Bilimsel kitap)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Ergoterapi Derneği

» Verdiği Dersler

Büyüme ve Gelişme

Engelli Çocukların Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar (Yüksek Lisans)

Engelli ve Toplum

Engelsiz Toplum (Üniversite Ortak)

İş ve Uğraşı Tedavisi

Kanıta Dayalı Ergoterapi Uygulamaları

Kognitif Performans

Koruyucu Ergoterapi ve Çevresel Düzenlemeler

Yardımcı Teknoloji (Yüksek lisans)