» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Engin Özdil S., Akbaş H., 2013, 'Krafft Temperature of Surfactants and Electrolyte Effect To The Krafft Temperature', Internatıonal Conference, Innovations, Challenges And Tendencies In Post Modern Education, Stara Zagora, Bulgaria (Eylül 2013)
 • Engin Özdil S., Özdil K., 2011, ‘The Authorization Process For International Baccalaureate Beykent Schools In Edirne-Turkey’, VI. Balkan Education And Science Congress, Skopje Fakulty of Education, St.Kliment Ohridski, Ohridski, Macedonia (Eylül 2011)
 • Engin Özdil S., Akbaş H., 2011, ‘The Effect Of Mixed Surfactant Systems On Colour Change Of Direct Yellow 12’, VI. Balkan Education And Science Congress, Skopje Fakulty of Education, St.Kliment Ohridski, Ohridski, Macedonia (Eylül 2011)
 • Engin Özdil S., Özdil K., 2007 ‘Total Quality Management Application In Education (An Example Of Edirne Collage)’, Fourth Balkan Congress, Educations, The Balkans, Europe, Stara Zagora, Bulgaria (Haziran 2007)
 • Engin Özdil S., Akbaş H., 2007, ‘The Effect Of Surfactants On Colour Change of Direct Yellow 12’, Science, Education And Time As Our Concern, University of Plovdiv, Paisii Hilendarski, Branch Smolyan, Smolyan, Bulgaria (Haziran 2007)

Projeler

 • TÜBAP: 'Semi Gemini, Gemini, Monomerik Surfaktantlar ve C.I.Reactive Red 239 ile Etkileşimleri' (2011-2012)

Sertifikalar

 • ‘The IB (International Baccalaurate) in School Workshop of The Curriculum Model’, Beykent Schoools, Edirne, 2011
 • VI.Balkan Education and Science Congress, ‘The Modern Society And Education’ St. Kliment Ohridski’, Skopje, Macedonia, 2011
 • ‘AB Eğitim ve Gençlik Programları’, Türkiye Özel Okullar Birliği, Ulusal Ajans, İstanbul, 2007
 • ‘TKY (Toplam Kalite Yönetimi) Ödül Süreci’, 47 No’lu Seminer, Millli Eğitim Müdürlüğü, EDİRNE, 2007
 • ‘TKY (Toplam Kalite Yönetimi) Ödül Süreci’, 46 No’lu Seminer, Millli Eğitim Müdürlüğü, Edirne, 2007
 • Jubile Scientific Conference With International Participation Under The Heading ‘Science, Education And Time As Our Concern’, Smolyan, Bulgaria, 2007.
 • In The Fourth Balkan Congress ‘ Education, The Balkans, Europe’, Stara Zagora, Bulgaria, 2007
 • ‘Hidrojen Enerjisi’, UNIDO-ICHET, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul , 2006
 • ‘Aktif Öğrenme Ortamları’, Prof. Dr. Fersun PAYKOÇ, Türkiye Özel Okullar Birliği, İstanbul, 2006
 • 'Fen/Fizik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar' Türk Fizik Vakfı-Trakya Üniversitesi, Edirne, 2005
 • ‘Gençleri Anlamak’, Prof. Dr. Haluk Yavuzer, Tükiye Özel Okullar Birliği, İstanbul, 2005
 • ‘Başarının Öğeleri’, Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, Tükiye Özel Okullar Birliği, İstanbul, 2005
 • ‘Varoluş, Değerler Bilinci ve Eğitim’ Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, Türkiye Özel Okullar Birliği, İstanbul, 2004
 • ‘Yönetici ve Öğretmen Eğitimi’ Prof. Dr. İrfan Erdoğan ve Hasan Eren, Türkiye Özel Okullar Birliği, İstanbul, 2004
 • ‘e-Öğrenme ve Türkiye için hedefler’, Türkiye Bilişim Derneği, Türkiye Özel Okullar Birliği, İstanbul, 2004
 • ‘21. Yüzyılın Öğretmen Profili’, Türkiye Özel Okullar Birliği, İstanbul, 2004
 • 'Öğrenme Güçlüğü ve Özel Eğitim', Türkiye Özel Okullar Birliği, İstanbul, 2003
 • ‘Rehberlik Hizmetleri Semineri, Milli Eğitim Müdürlüğü, Edirne, 2003