» Eğitim Durumu

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Taşkın S., Ünsar A. S., Demiralay T., "Sosyo-Demografik Değişkenlerin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması" Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (USAK’17), İstanbul (Nisan 2017)