» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • P.Yörük,S.S.Albayrak,2010-2016 Yılları Arasında Türkiye'de Yaşanan Terör Olaylarının Ülke Turizmine Etkisi,1.Internatıonal Academic Research Congrec (Kasım 2016)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • E.Boyacıoğlu,S.S.Albayrak.Yiyecek İçecek Servisi Kitabı Beta Yayıncılık (Kasım 2015)

» Verdiği Dersler

Menü Planlama

Turizm Endüsrisine Giriş

Turizm Tarihi

Turizmde Halkla İlişkiler

Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi

Yiyecek İçecek Servis,i I

Yiyecek İçecek Servisi II