» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Tip 1 Diyabetli Pediatrik Hastaların İşitme Değerlendirmesinde Genişletilmiş Yüksek Frekansların Önemi (Kasım 2022)
 • Septoplasti ve alt konka ablasyonu ameliyatı olan hastalarda ameliyat öncesi psikolojik özelliklerin ameliyat sonrası memnuniyet ve yaşam kalitesine etkisi (Ağustos 2022)
 • Kontrolsüz Diabetes Mellituslu Hastada Mukormikoz (Haziran 2022)
 • Oral Monosodyum Glutamatın Kokleotoksik Etkisi Var mı? Deneysel Bir Çalışma (Mart 2022)
 • Balkanlardan Hazar havzasına kadar olan bölgelerde çocuklarda efüzyonlu otitis media prevalansı ve etkileyen faktörler; Çok merkezli kesitsel bir çalışma (Mart 2021)
 • Anadolu'daki Üniversite Öğrencileri Arasında Alerjik Rinit Prevalansı ve İlişkili Risk Faktörleri (Kasım 2020)
 • Nazofarengeal karsinomlu hastalarda Epstein–Barr virüsü ve insan papilloma virüsü sıklığı (Mart 2020)
 • Gebelikte Maruz Kalınan Gürültü Yenidoğan İşitme Tarama Sonuçlarını Etkiler mi? (Mart 2020)
  18
  ATIF
 • Allerjen İmmünoterapisinin Etki Mekanizması (Eylül 2016)
  9
  ATIF
 • E. SAHIN, S. BAFAQEEH, G. S. GÜVEN, E. ÇETINKAYA, N. MULUK, Z. COSKUN, A. LOPATIN, M. KAR, M. PINARBASLI, C. CINGI, Mechanism of action of allergen immunotherapy, American Journal of Rhinology Allergy, vol. 30, no. 5, pp. 1-3, 9, 2016
 • Anestezik Ajanların transient uyarılmış otoakustik emisyonlar ve stapes refleks eşiği üzerine etkisi (Ocak 2006)
  3
  ATIF
 • G. S. GÜVEN, A. TAS, K. M. ADALi, R. YAGIZ, A. ALAGÖL, C. UZUN, M. KOTEN, R. A. KARASALIHOGLU, Influence of anesthesic agents on TEOAE and stapes reflex thresholds, JOURNAL OF LARYNGOLOGY AND OTOLOGY, no. 120, pp. 10-15, 2006
 • Hyoid kemikte tiroglossal kist: Ender yerleşim (Ağustos 2003)
  2
  ATIF
 • A. TAS, R. A. KARASALIHOGLU, R. YAGIZ, L. DOGANAY, G. S. GÜVEN, Thyroglossal duct cyst in hyoid bone: unusual location, JOURNAL OF LARYNGOLOGY AND OTOLOGY, vol. 8, no. 117, pp. 657-658, 2003

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • E. BULUT, E. NURÇIN, S. YiLMAZ, G. S. GÜVEN, M. TAS, Evaluation of Olivocochlear Efferent System Activation After Music Exposure in Young Individuals, Journal of Academic Research in Medicine, 12, 2018
 • E. ÇIFTÇI, M. KOÇYIGIT, R. A. KARASALIHOGLU, G. S. ÖRTEKIN, R. YAGIZ, A. TAS, G. S. GÜVEN, K. M. ADALi, M. KOTEN, C. UZUN, Long-Term Evaluation After Supracricoid Partial Laryngectomy, kulak burun bogaz ve bas boyun cerrahisi dergisi, vol. 26, no. 2, pp. 54-64, 11, 2018
 • G. S. GÜVEN, Dyspnea Associated with Henna Stone: A Rare Cause of Pediatric Tracheotomy, Turk Otolarengoloji Arsivi/Turkish Archives of Otolaryngology, vol. 55, no. 1, pp. 38-40, 3, 2017

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Larinks Kanserlerine Smad4 Metil̇asyonu Yönünden Epigenetik Bir Yaklaşım (Eylül 2020)
 • GEBELİK SÜRECİNDEKİ GÜRÜLTÜ MARUZİYETİ YENİDOĞAN İŞİTME TARAMA SONUÇLARINI ETKİLER Mİ? (Haziran 2019)
 • G. S. GÜVEN, Dogum Seklinin Yenidogan Isitme Tarama Testi Sonuçlarina Etkisi, 7. International Trakya Family Medicine Congress
 • G. S. GÜVEN, C. UZUN, Surgical Treatment of Tympanosclerosis: Our results, XI. Balkan Congress of Otorhinolaryngology, VARNA-BULGARISTAN
 • E. DEMIR, G. S. GÜVEN, R. A. KARASALIHOGLU, Large Glomus Jugulare Tumor: Case Report, XI. Balkan Congress of Otorhinolaryngology, Varna-BULGARISTAN
 • Ses Kısıklığı: Tanısal Yaklaşım (Mayıs 2017)
 • G. S. GÜVEN, Dysphonia: Diagnostic Approach, 18. Rhinocamp
 • G. S. GÜVEN, Advantages and Disadvantages of Endonasal Rhinoplasty, 16. Rhinocamp, -TÜRKIYE
 • G. S. GÜVEN, KBB pratiginde agiz içi lezyonlari, 14. Rhinocamp
 • G. S. GÜVEN, Pratikte Adenoid Cerrahisi Karari, 12. Rhinocamp
 • G. S. GÜVEN, A. TAS, K. M. ADALi, R. YAGIZ, A. ALAGÖL, C. UZUN, M. KOTEN, R. A. KARASALIHOGLU, Influence of Anesthetic Agents on Thresholds of Stapedius Reflex and TEOAE, Intensive Summer Course, -BULGARISTAN

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Innovative Aproach in Ear and Hearing Research (Ocak 2020)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Rinosinüzitlerde Yaşam Kalitesi (Kasım 2020)
 • G. S. GÜVEN, M. KOTEN, D. PASSALI, All Around The Nose, Uluslararasi, Bölüm: Quality of Life in Rhinosinusitis, Basim Türü: Basili , Springer, 20181. Basim

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Trakya Bölgesinde Üçüncü Basamak Bir Sağlık Merkezinin Koklear İmplant Cerrahisi Deneyimleri (Mart 2022)
 • Doğum Şeklinin Yenidoğan İşitme Tarama Testi Sonuçlarına Etkisi (Mart 2019)
  5
  ATIF
 • E. ÇIFTÇI, M. KOÇYIGIT, R. A. KARASALIHOGLU, S. ÖRTEKIN, R. YAGIZ, A. TAS, G. S. GÜVEN, K. M. ADALi, M. KOTEN, C. UZUN, Long-Term Evaluation After Supracricoid Partial Laryngectomy, kulak burun bogaz ve bas boyun cerrahisi dergisi, vol. 26, no. 2, pp. 54-64, 1, 2018
 • Kına Taşına Bağlı Dispne: Nadir Bir Pediatrik Trakeotomi Nedeni. (Mart 2017)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • SON 13 YIL İÇINDE KLINIĞIMIZE BAŞVURAN KOMPLIKE SINÜZIT VAKALARINA YAKLAŞIM (Kasım 2022)
 • Trakeotomili hastada boyunda miyazis olgu sunumu (Kasım 2022)
 • İNTRATİMPANİK PRP UYGULAMASININ GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞİTME KAYBINDA ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: DENEYSEL ÇALIŞMA (Kasım 2022)
 • DENEYSEL ALERJIK RINIT MODELI OLUŞTURULAN RATLARDA TOPIKAL İNTRANAZAL CURCUMININ ETKINLIĞI (Kasım 2020)
 • Parotis Bezi Cerrahisi Sonuçlarımız (Kasım 2019)
 • VENTİLASYON TÜPÜ SONRASI GELİŞEN VE HIZLI İLERLEYEN İYATROJENİK KOLESTEATOMA OLGUSU (Nisan 2019)
 • Yetişkin Sinonazal Rabdomyosarkom: Olgu Sunumu (Nisan 2018)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Efüzyonlu Otitis Media'da Etyopatogenez ve Risk Faktörleri (Kasım 2022)
 • Kına Taşına Bağlı Dispne: Nadir Bir Pediatrik Trakeotomi Nedeni (Ekim 2016)

Yapılan Hakemlikler

 • Koklear İmplant alıcı/Stimülatör Cihazı Fiksasyon Tekniklerini (COMFIT) Turlama ile ve Turlama Olmadan Karşılaştırmak İçin Tek Merkezli, Hasta-kör, Randomize, Paralel Grup, Eşdeğerlik Çalışması. (Haziran 2022)
 • ÇOK İLERİ DERECEDE İŞİTME KAYBI OLAN HASTALARDA SES TERAPİSİNİN ETKİSİ (Ocak 2022)
 • Ağız İçi Yüksek Basınçlı Yağ Enjeksiyonu Yaralanması
 • OTOLOJİK BULGULARLA SUBKLAVYEN ÇALMA SENDROMU: OLGU SUNUMU
 • Brezilya'nın Güneyinden Bir Devlet Anne-Bebek Hastanesinde Doğmuş Term Bebeklerin Doğum Yolu ve Yenidoğan İşitme Taramasının Sonuçları

Projeler

 • Monosodyum Glutamat'ın Kokleotoksik Etkisinin Guinea Piglerde Araştırılması (Eylül 2020)

Ödüller

 • Ses Kısıklığı: Tanısal Yaklaşım (Mayıs 2017)
 • Best Presentation, Yil: 2017, 18. Rhinocamp

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Larinks Kanserlerinde DCLK1, SHOX2 ve Sult1A1 Gen Metilasyonlarının Araştırılması
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : T.C. Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

İntratimpanik Memantin'in Cisplatin Ototoksisitesi Üzerindeki Etkisinin Guinea piglerde Araştırılması
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » TUBİTAK » 1002

Monosodyum Glutamat’ ın Kokleotoksik Etkisinin Guinea Piglerde Araştırılması
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Baş Boyun Anatomi Fizyolojisi

Kulak Burun Boğaz