» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • association of renal dysfunction with stroke subtypes in acute stroke patients
 • Low leptin levels in migraine : a case control study
 • Investigation of insülin resistance gene polymorphisims in patients with differentiated thyroid cancer (Mayıs 2014)
 • The Effect of Disease Duration on Foot Plantar Pressure Values in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus (Mayıs 2014)
 • Pheochromocytoma presenting with rhabdomyolysis and acute renal failure: a case report. (Şubat 2014)
 • Ünlütürk U, Sriphrapradang C, Erdoğan MF, Emral R, Güldiken S, Refetoff S, Güllü S. Management of differentiated thyroid cancer in the presence of resistance to thyroid hormone and TSH-secreting adenomas: a report of four cases and review of the literature. J Clin Endocrinol Metab. 2013 Jun;98(6):2210-7. doi: 10.1210/jc.2012-4142. Epub 2013 Apr 3. (Haziran 2013)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Clinically Undetectable Occult Thyroid Papillary Carcinoma Presenting with Cervical Lymph Node Metastasis (Aralık 2016)
 • Iodine deficiency in pregnant women living in western Turkey (Edirne). (Aralık 2016)
 • Distribution of RET Mutations and Evaluation of Treatment Approaches in Hereditary Medullary Thyroid Carcinoma in Turkey.
 • Evaluation of SCUBE-1 and sCD40L biomarkers in patients with hypothyroidism due to Hashimoto's thyroiditis: a single-blind, controlled clinical study.
 • Two sisters with Gaucher disease: focus on the effectiveness of imiglucerase treatment: case reports.
 • Investigation of VEGF and IL-8 gene polymorphisms in patients with differentiated thyroid cancer.
 • A Patient with Chronic Renal Failure, Secondary Hyperparathyroidism and Calciphylaxis
 • İatrogenic Cushing’s Syndrome after topical steroid therapy for psoriasis
 • A rare co-occurrence of parathyroid and papillary thyroid carsinoma.
 • The effects of fat distribution and some adipokines on insülin resistance.
 • Ictal adipokines are associated with pain severity and treatment response in episodic migraine
 • A rare presentation of lymhoma: pancreatic and thyroid involvement
 • Hepatotoxicity and anti-nuclear antibody positivity during methimazole therapy for thyrotoxicosis: a case report
 • Patient with Type 1 distal renal tubular acidosis secondary to Sjögren’s syndrome presented with hypokalemic paralysis
 • Primary splenic diffuse large B cell lymphoma after splenectomy: A rare case with literatür review.
 • Study of Matrix GIa Protein G-7A and T-138C gene polymorphisms in patients with Type 2 Diabetes Mellitus
 • Histopathological evidence of lymph node metastasis in papillary thyroid carcinoma.
  1
  ATIF
 • Relationship between an osteoprotegerin gene polymorphism and diabetic vascular complications.
 • Ictal adipokines are associated with pain severity and treatment response in episodic migraine
 • Investigation of insulin resistance gene polymorphisms in patients with differentiated thyroid cancer.
  2
  ATIF
 • Management of differentiated thyroid cancer in the presence of resistance to thyroid hormone and TSH-secreting adenomas: a report of four cases and review of the literature.
  4
  ATIF
 • Soluble CD40 ligand and prolactin levels in migraine patients during interictal period.
  5
  ATIF
 • An evaluation of glucose tolerance in essential hypertension.
  1
  ATIF
 • Asymmetric dimethylarginine and nitric oxide levels in migraine during the interictal period.
  5
  ATIF
 • Oxidative stress and total antioxidant capacity in diabetic and nondiabetic acute ischemic stroke patients.
  1
  ATIF
 • Glu298Asp polymorphism of the endothelial nitric oxide synthase gene in Turkish patients with ischemic stroke.
  2
  ATIF
 • The roles of oxidized low-density lipoprotein and interleukin-6 levels in acute atherothrombotic and lacunar ischemic stroke.
  1
  ATIF
 • Subclinical Cushing's syndrome is a potential cause of metabolic dementia and rapidly progressive Alzheimer-type dementia.
  2
  ATIF
 • Insulin resistance and high sensitivity C-reactive protein in migraine.
  6
  ATIF
 • Low leptin levels in migraine: a case control study.
  6
  ATIF
 • The levels of circulating markers of atherosclerosis and inflammation in subjects with different degrees of body mass index: Soluble CD40 ligand and high-sensitivity C-reactive protein.
  2
  ATIF
 • Frequency of rheumatic diseases in patients with autoimmune thyroid disease.
  3
  ATIF
 • Serum osteoprotegerin levels in patients with acute atherothrombotic stroke and lacunar infarct.
  2
  ATIF
 • Visceral fat thickness determined using ultrasonography is associated with anthropometric and clinical parameters of metabolic syndrome.
  1
  ATIF
 • Global fibrinolytic capacity in patients with subclinical hypothyroidism.
  3
  ATIF
 • Complete relief of pain in acute painful diabetic neuropathy of rapid glycaemic control (insulin neuritis) with venlafaxine HCL.
  1
  ATIF
 • Relationship between homocysteine and insulin resistance in women with polycystic ovary syndrome.
  2
  ATIF
 • Study of Matrix GIa Protein G-7A and T-138C gene polymorphisms in patients with Type 2 Diabetes Mellitus (Mayıs 1995)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • The effect of diabetes on the duration and cost of treatment in patients with acute ischemic stroke.
 • The need of change in the treatment options for diabetes in acute ischemic stroke.
 • Is ß2- microglobulin a specific marker of anaplastic thyroid carsinoma?
 • Transient amenorrhea: a very rare comlication of radioactive iodine ablation therapy for papillary thyroid carsinoma.
 • Insulin-mediated pseudoacromagaly with nonfunctioning pituitary adenoma.
 • A rare case: co-occurrence of aplastic anemia and high-risk thyroid papillary carsinoma.
 • A rare presentation of anaplastic thyroid carsinoma: spontaneous intrathyroidal hemorrhage.
 • Coexisting papillary thyroid carcinoma and renal cell carsinoma: 4 cases.
 • Bening and malignant thyroid gland diseases in the patients with primary hyperparatahyroidism
 • A case of Addison’s disease associated with ankylosing spondylitis. (Mayıs 2014)
 • Palabıyık O, Ozturk L, Sipahi T, Guldiken S. Gene polymorphisms of water and glycerol channels aquaporin 7 and 9 in obese and/or diabetic patients. IUPS, PCB351, Birmingham, UK, 21-26 July 2013. (Haziran 2013)
 • Bagdagul Yüksel, Berna İmge Aydoğan, Alptekin Gürsoy, Mazhar Müslüm Tuna, Mehtap Navdar Basaran, Aysen Aykurt, Eda Ertörer, Kadriye Aydın, Sibel Güldiken, Yasin Şimşek, Züleyha Karaca, Merve Yılmaz, Müjde Aktürk, İnan Anaforoglu, Nur Kebapçı, Abdullah Taşlıpınar, Mustafa Kulaksızoğlu, Dilek Berker, Tomris Erbaş, Murat Erdoğan. Evaluation of treatment approaches to the sporadic and hereditary medullary thyroid carcinoma in Turkey. 15th European Congress of Endocrinology, 27 April-1 May 2013, Copehagen, Denmark (Poster). (Nisan 2013)
 • Bagdagul Yüksel, Berna İmge Aydoğan, Alptekin Gürsoy, Mazhar Müslüm Tuna, Mehtap Navdar Basaran, Aysen Aykurt, Eda Ertörer, Kadriye Aydın, Sibel Güldiken, Yasin Şimşek, Züleyha Karaca, Merve Yılmaz, Müjde Aktürk, İnan Anaforoglu, Nur Kebapçı, Abdullah Taşlıpınar, Mustafa Kulaksızoğlu, Dilek Berker, Tomris Erbaş, Murat Erdoğan. Distribution of ret proto-oncogene mutations among Turkish familial medullary thyroid cancer/multiple endocrine neoplasia 2 patients. 15th European Congress of Endocrinology, 27 April-1 May 2013, Copehagen, Denmark (Poster). (Nisan 2013)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Bethesda kategori ÖBA/ÖBFL için malignite oranları: tek merkez deneyimi.
 • Tek taraflı adrenal kanamada PET/BT’de yanlış pozitif F-18 FDG tutulumu
 • Metimazol tedavisine bağlı serum kreatin kinaz yüksekliği.
 • Osteoporoz Nedir?
 • Papiller tiroid kanserinde tiroglobulin yüksekliğinin nadir bir nedeni: Tiroglosal kanal kistinde rezidü tiroid dokusu.
 • S. Güldiken. Diyabet tedavisinde ufukta belirenler (Bugün öğrenelim, yarın kullanırız) Yeni insülinler. Türk Diyabet yıllığı 2012-2013. 2013;69-73. (Haziran 2013)
 • Ayhan Tosunoğlu, Sibel Güldiken, Tammam Sipahi, Orkide Palabıyık, İlhan Kılıç, Betül Ekiz Bilir, Hüseyin Çelik, Armağan Tuğrul, Necdet Süt. Sağlıklı olgularda tiroid hormonlarının etkileri ile ilişkili polimorfzimlerin enerji metabolizmasındaki rolü. 35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu, Antalya, Mayıs 2013 (Mayıs 2013)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Papiller tiroid kanseri olgularında lenfovasküler invazyonun klinikopatolojik özelliklerle ilişkisi.
 • Klasik ve foliküler varyant papiller tiroid kanserinde klinik ve histopatolojik sonuçların karşılaştırılması.
 • Papiller tiroid kanserinde cinsiyet.
 • Papiller tiroid kanserinde BRAFV600E mutasyonu ile kliniko-patolojik özellikler arasındaki ilişki.
 • Papiller tiroid karsinomu ile takip edilen hastalarda tiroid dışı malignite sıklığı.
 • Malign melanom ve papiller tiroid kanseri birlikteliği olan üç olgu.
 • Tiroid krizi ile başvuran tüberküloz olgusu.
 • Kronik böbrek yetmezliği ve kemiğin paget hastalığı olan bir olguda denosumab tedavisi.
 • Diyabetik ayak ülserli hastalarda demografik özelliklerin, laboratuvar parametrelerinin ve diyabetin diğer komplikasyonlarının Wagner-Meggitt evreleri ile ilişkisi.
 • Meyan kökü ekstresi kullanımı sonrası gelişen hipokalemi ve hipertansiyon olgu sunumu.
 • Kabergoline bağlı hiperpotasemi.
 • Görüntülenemeyen sürrenal adenoma bağlı sekonder hipertansiyon: adrenal venöz örneklemenin yeri.
 • Hiperparatiroidizm ve hipertiroidizmi olup kalsiflaksi ile başvuran kronik böbrek yetmezliği olgusu
 • Boyunda hızlı büyüyen kitle ve nefes darlığı ile başvuran primer tiroid lenfoma olgusu.
 • Tirotoksikoz ve hipokalemik paralizi ile başvuran Sjögren sendromu olgusu
 • Papiller tiroid kanserinde tiroglobulin yüksekliğinin nadir bir nedeni.
 • Primer hiperparatiroidili hastalarda metabolik sendrom sıklığı.
 • Nadir bir olgu: Tiroid papiller mikrokarsinomu ile eş zamanlı saptanan tiroide çok odaklı renal hücreli karsinom metastazı.
 • Nadir bir olgu: tiroglossal duktusta tiroid papiller karsinom.
 • Paratiroid karsinomu ve tiroid papiller mikrokarsinomu birlikteliği: olgu sunumu.
 • Topikal steroid sonrası iyatrojenik Cushing sendromu olgusu.
 • Gaucher hastalığında pulmoner hipertansiyon: Ekokardiyografi mi ? Sağ kalp katerizasyonu mu ?
 • Akut solunum yetersizliğine neden olan posterior mediastinel yerleşimli ektopik tiroid dokusu
 • Önemi belirsiz atipi/önemi belirsiz foliküler lezyon (Bethesda-AUS/flus); tiroid ince iğne aspirasyon sitolojisi- histopatolojik bulguların karşılaştırılması.
 • Serum kalsitonin negatif medüller tiroid karsinomu.
 • Metimazole bağlı ANA (+) liği ile birlikte hepatotoksisite gelişen bir tirotoksikoz olgusu. (Kasım 2014)
 • Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisinde foliküler neoplaziler sonucunun tanısal güvenilirliği (Mayıs 2014)
 • Hipotiroidi hastalarında RBP4 (retinol binding protein-4) düzeylerinin değerlendirilmesi. (Mayıs 2014)
 • Akromegali hastalarında ekokardiyografi bulgularının değerlendirilmesi. (Mayıs 2014)
 • Bora Demirkıran, Selma Ulusal, Hakan Gürkan, Hilmi Tozkır, İrfan Çiçin, Sibel Güldiken, Ufuk Usta. Kolorektal, akciğer ve tiroid karsinomlarında KRAS, EGFR ve BRAF gen mutasyonlarının analizi: Trakya Üniversitesi Genetik Tanı Merkezi Deneyimleri. Erişkin Yaşta Görülen Genetik Hastalıklar Sempozyumu. 6-7 Aralık 2013, İstanbul (Aralık 2013)
 • Mehmet Baysal, Erkan Narlı, Hüseyin Çelik, Neslihan Soysal Atile, Sibel Güldiken, Atakan Sezer, Fulya Özpuyan, Armağan Tuğrul. Yüksek serum alkalen fosfotaz yüksekliği ile seyreden Brown tümörlü, primer hiperparatiroidi olgusu. 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2-6 Ekim 2013, poster no: 212, Antalya (Ekim 2013)
 • Ali Cem Yekdeş, Neslihan Soysal Atile, Hüseyin Çelik, Sibel Güldiken, Ayşe Armağan Tuğrul. Amenore ile başvuran bir tüberküloz hipofizit olgusu. 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2-6 Ekim 2013, poster no: 192, Antalya (Ekim 2013)
 • Ali Cem Yekdeş, Neslihan Soysal Atile, Hüseyin Çelik, Sibel Güldiken, Ayşe Armağan Tuğrul. Gaucher hastalığında tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi. 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2-6 Ekim 2013, poster no: 191, Antalya (Ekim 2013)
 • Selma Arzu Vardar, Aziz Karaca, Sibel Güldiken, Muzaffer Demir. Anaerobik egzersizin insülin direnci ve vücut komposizyonuna etkisi. 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 10-14 Eylül 2013, poster no: 133, Ankara (Eylül 2013)
 • Neslihan Soysal Atile, Sibel Güldiken, Ebru Taştekin, Hüseyin Çelik, Atakan Sezer, Nermin Tunçbilek, Armağan Tuğrul. Nadir bir birliktelik: Eş zamanlı tiroid papiller ve paratiroid kanser varlığı. 35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu, Antalya, Mayıs 2013 (Mayıs 2013)
 • Neslihan Soysal Atile, Sibel Güldiken, Hakan Gürkan, Nuray Can, Atakan Sezer, Doğan Albayrak, Hüseyin Çelik, Hilmi Tozkır, Filiz Özyılmaz, Armağan Tuğrul. Papiller tiroid kanserli olgularda BRAF mutasyon sıklığı ve patolojik alt tiplere göre dağılımı. 35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu, Antalya, Mayıs 2013 (Mayıs 2013)
 • Mustafa Akker, Sibel Güldiken, Tammam Sipahi, Orkide Palabıyık, Ayhan Tosunoğlu, Özlem Çelik, Nermin Tunçbilek, Atakan Sezer, Necdet Süt. Diferansiye tiroid kanserlerinde IRS-1, IRS-2 ve IGFBP-3 gen polimorfzimlerinin rolü. 35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu, Antalya, Mayıs 2013 (Mayıs 2013)
 • İlhan Kılıç, Sibel Güldiken, Tammam Sipahi, Orkide Palabıyık, Mustafa Akker, Özlem Çelik, Neslihan Soysal Atile, Nermin Tunçbilek, Harun Mesut Güven, Sadi Gündoğdu, Necdet Süt. İyi diferansiye tiroid kanserli hastalarda IL-8 ve VEGF gen polimorfzimlerinin sağlıklı olgularla karşılaştırılması. 35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu, Antalya, Mayıs 2013 (Poster). (Mayıs 2013)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Dislipidemide nonfarmakolojik yaklaşım
 • Beyaz yağ dokusunun kahverengileştirilmesi mümkün mü?
 • 7. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi
 • Vaka: Uysunsuz TSH yüksekliği
 • Tanıdan tedaviye primer hiperparatiroidi
 • Tiroid Nodüllü Hastanın Yönetimi?
 • Diyabette kardiyovasküler risk yönetiminde güncelleme: risk analizi.
 • 4. Lipid metabolizması ve bozuklukları eğitim kursu
 • Endokrinolog gözü ile tiroid kanserinde tedavi ve takip
 • Hiperlipidemide nonfarmakolojik yaklaşım
 • Trakya iç hastalıkları kongresi oturum başkanlığı (Haziran 2014)
 • 1. İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ (Haziran 2014)
 • Tiroid nodüllerine yaklaşım. 2. Tekirdağ Birinci ve İkinci Basamak Endokrinoloji Kursu, Tekirdağ-Çorlu, Kasım 2013. (Kasım 2013)
 • Adrenal kitlelerde tanısal laboratuvar ve genetik testler nelerdir ? 12.Medikal – Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet sonrası eğitim kursu Antalya, Kasım 2013. (Kasım 2013)
 • Obezite yönetiminde farmakoterapi ve cerrahi endikasyonları. 3. Trakya Aile Heklimliği Kongresi, Edirne, Kasım 2013 (Kasım 2013)
 • Hastalarda insülin direncini ölçmek klinik pratiğimizde tanı koymak ve tedaviye yönlendirmek açısından yararlı ve önemlidir. 35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu, Antalya, Mayıs 2013. (Mayıs 2013)
 • Hipoglisemiyi Fark Edememe, Diyabete Bakış, Bursa-Uludağ, Mart 2013. (Mart 2013)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Metabolik kemik hastalığı ve kalsiyum bozuklukları
 • Hipofiz bozuklukları ve multipl endokrin neoplazi sendromları
 • Kadın Üreme Hastalıkları

Editörlük / Yayınlama

 • Causipedia

Yapılan Hakemlikler

 • Perkutan Etanol Ablasyon Tedavisi (PEAT). Causapedia, 375, 2013. (Kasım 2013)
 • Codeine induced syndrome of inappropriate antidiuretic hormone:case report, TUTFD, 9424, 2013. (Ekim 2013)
 • Primidon Kullanımına Bağlı Akut Generalize Ekzantematöz Püstüloz (AGEP) ile Birlikte Osteomalazi, Causapedia, 487, 2013. (Ekim 2013)
 • Hipofiz sapı kesilmesi sendromu: 3 vaka örneği. No: 35412, Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports, 2013. (Ekim 2013)
 • Pitüiter stalk interruption sendrom: 3 vaka. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Research-Case Reports 2013-35412. (Eylül 2013)
 • Tiroidektomiden yirmi yıl sonra vertebra ve akciğer metastazı ile ortaya çıkan bir tiroid folliküler karsinomu vakası. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Research-Case Reports 2013-38189 (Ağustos 2013)
 • Therapeutic Decision Making In Acute Carotid Dissection - A Potential Role for Percutaneous Vascular Intervention, 121696, Case Reports in Vascular Medicine, 2013. (Nisan 2013)

Projeler

 • Tip 2 diyabetik olgularda tiroid volümü ve tiroid nodül sıklıgının incelenmesi
 • EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ GEBELERDE İYOT DURUMUNUN VE GUATR PREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ (Kasım 2014)
 • Tip 2 diyabetik olgularda tiroid volümü ve tiroid nodül sıklığının incelenmesi (Ekim 2014)

Ödüller

 • Papiller tiroid kanseri olgularında lenfovasküler invazyonun klinikopatolojik özelliklerle ilişkisi.
 • Papiller tiroid kanserinde BRAFV600E mutasyonu ile kliniko-patolojik özellikler arasındaki ilişki.
 • Bora Demirkıran, Selma Ulusal, Hakan Gürkan, Hilmi Tozkır, İrfan Çiçin, Sibel Güldiken, Ufuk Usta. Kolorektal, akciğer ve tiroid karsinomlarında KRAS, EGFR ve BRAF gen mutasyonlarının analizi: Trakya Üniversitesi Genetik Tanı Merkezi Deneyimleri. Erişkin Yaşta Görülen Genetik Hastalıklar Sempozyumu. Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü, İstanbul, 2013. (Aralık 2013)
 • İlhan Kılıç, Sibel Güldiken, Tammam Sipahi, Orkide Palabıyık, Mustafa Akker, Özlem Çelik, Neslihan Soysal Atile, Nermin Tunçbilek, Harun Mesut Güven, Sadi Gündoğdu, Necdet Süt. İyi diferansiye tiroid kanserli hastalarda IL-8 ve VEGF gen polimorfzimlerinin sağlıklı olgularla karşılaştırılması. 35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu. Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü, Antalya, Mayıs 2013. (Mayıs 2013)

Diğer

 • 3. sınıf 10. kurul dersleri
 • 1. staj kurulu
 • yrd. doç. ataması
 • ı. staj kurulu endokrinoloji dersleri
 • prof. ataması (Aralık 2014)
 • Doçentlik ataması (Kasım 2014)
 • EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ GEBELERDE İYOT DURUMUNUN VE GUATR PREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ (Eylül 2014)
 • DERSLER
 • DERS
 • 55