» Biyografi

1983 yılında Biga/Çanakkale'de doğdu. Lise öğrenimini Çanakkale Fen Lisesi'nde gördü. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Uğur Derman İngilizce Programı'nı bitirdi. 2007-2011 yılları arasında  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Devlet Hizmet Yükümlülüğünü Midyat Devlet Hastanesi'nde tamamladıktan sonra Trakya Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı'na öğretim görevlisi olarak atandı.

» Eğitim Durumu

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • 2- Korkmaz S, Fıçıcıoğlu S. Calprotectin can play an inflammatory role in acne vulgaris. Postepy Dermatol Alergol. 2018;35(4):397-99.
 • 1- Korkmaz S, Güçlü H, Hatipoğlu EŞ, Fıçıcıoğlu S, Gürlü V, Özal SA. Metabolic syndrome may exacerbate macular and retinal damage in psoriasis vulgaris. Ocul Immunol Inflamm. 2018;30:1-7.
 • 1- Arıcan Ö, Yalçın Ö, Kuru S. What is your diagnosis? Pruritic papules on the neck and trunk. T Klinikleri J Med Sci 2009;29(4):1035.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • 2- Fıçıcıoğlu S. A viral infection usually seen after Feast of Sacrifice: Human orf, in this case accompanied with erythema multiforme. Med-Science. 2018; 7(2): 421-22.
 • 1- Korkmaz S, Günay E, Can N, Fıçıcıoğlu S, Pişkin S. Effects of IVIG and pulse steroid therapy in a case of allopurinol induced DRESS syndrome. Eur J Ther. 2018;24(3):182-84.
 • 2- Fıçıcıoğlu S, Can N, Tutuğ B. A case of chronic ulcer due to subcutaneous arteriolosclerosis in an obese patient mimicking pyoderma gangrenosum. Dermatol Reports. 2018;10(1):7445.
 • 1- Fıçıcıoğlu S, Pişkin S. Dermoscopic findings in psoriasis and seborrheic dermatitis on the scalp and correlation with disease severity. Med-Science. 2018; 7(1): 118-21.
 • Fıçıcıoğlu S, Korkmaz S. Onychophagia Induced Melanonychia, Splinter Hemorrhages, Leukonychia, and Pterygium Inversum Unguis Concurrently. Case Rep Dermatol Med. 2018; 2018:3230582. doi:10.1155/2018/3230582.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • 1- Kılınç C, Korkmaz S, Sayılan Özgün G, Fıçıcıoğlu S, Pişkin S. Serum osteopontin levels in psoriasis vulgaris and its relationship with oxidative stress. Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress, OP-124, Edirne, 2017.
 • 2- Fıçıcıoğlu S. Bilateral accessory nipple and its cleft like appearance in videodermoscopy. Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress, PP-157, Edirne, 2017.
 • 4- Fıçıcıoğlu S. Intense pulsed light therapy for solar lentigines of hands; clearance in just one session. 21st World Congress of Aesthetic Medicine, pp108, İstanbul, 2017.
 • 1- Fıçıcıoğlu S, Korkmaz S. Onychophagia induced longitudinal melanonychia, hyponychıum hyperkeratosis and splinter hemorrhages simultaneously and dermoscopy was helpful fort he diagnosis. 2nd International Dermatology and Cosmetology Congress, PP-025, İstanbul, 2017.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • 1- Fıçıcıoğlu S, Pişkin S. Alopesi areatada diğer güncel alternatif tedavi yaklaşımları. Turkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics 2018;11(1):45-9.
 • 2- Korkmaz S, Fıçıcıoğlu S, Pişkin S. Aknede laboratuvar bulguları. T Klinikleri J Dermatol-Special Topics 2015;8(3):65-69.
 • 3- Pişkin S, Kuru Fıçıcıoğlu S. Dermatolojide Anadolu halk hekimliği (bal hariç). T Klinikleri J Dermatol-Special Topics 2013;6(1):50-4.
 • 5- Pişkin S, Kuru S. Çocuk bezi dermatiti ve güncel tedavi yaklaşımları. Actual Medicine 2012;20(2):8-14.
 • 4- Pişkin S, Kuru Fıçıcıoğlu S. Saç kaybı ve hasarı oluşturan eksojen faktörler ve kozmetikler. T Klinikleri J Dermatol-Special Topics 2012;5(4):53-7.
 • 6- Pişkin S, Kuru S. Allerjik kontakt dermatit. Klinik Aktüel Tıp Dermatoloji Formu 2008; 1: 49-55.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • 1- Fıçıcıoğlu S, Yöndem H, Mert O, Can N. DRESS sendromlu bir olguda IVIG tedavisi. 13. Ege Dermatoloji Günleri EP-42, Fethiye, 2018.
 • 1- Korkmaz S, Günay E, Can N, Fıçıcıoğlu S, Pişkin S. Allopürinole bağlı DRESS sendromu: IVIG ve pulse steroid tedavisinin verildiği bir olgu. 10. Ege Dermatoloji Günleri P-63, Fethiye, 2015.
 • 6- Korkmaz S, Fıçıcıoğlu S, Arıcan Ö, Dinçer N, Sarı Ö, Pişkin S. İmiquimod tedavisine yanıt veren multipl bazal hücreli kanser olgusu. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, P-107, Antalya, 2014.
 • 5- Korkmaz S, Balta S, Fıçıcıoğlu S, Sarı Ö, Sarıkaş N, Yalçın Ö, Pişkin S. Metastatik adenoid kistik karsinomlu bir olgu. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, P-105, Antalya, 2014.
 • 4- Fıçıcıoğlu S, Korkmaz S, Sarı Ö, Günay E, Pişkin S. Prurigo nodülaris tedavisinde re-PUVA, gabapentin, paroksetin, antihistaminik kombinasyonu. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, P-180, Antalya, 2014.
 • 3- Fıçıcıoğlu S, Korkmaz S, Dinçer N, Pişkin S. Pterijyum inversum unguis. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, P-56, Antalya, 2014.
 • 2- Fıçıcıoğlu S, Korkmaz S, Dinçer N, Çinpolat S, Pişkin S. Morbihan hastalığı. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, P-5, Antalya, 2014.
 • 8- Kuru S, Önver N, Uzunali E, Pişkin S. Maküler amiloidoz. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, P-135, Antalya, 2010.
 • 7- Görgülü A, Kuru Fıçıcıoğlu S, Pişkin S. Bir pityriasis likenoides kronika olgusu. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, P-116, Antalya, 2010.
 • 9- Kuru S, Görgülü A, Ertürk İ. Bir yıl geç tanı almış mikozis fungoides olgusu. XXII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, P-299, Konya, 2008.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • 1- Fıçıcıoğlu S, Pişkin S. Gummy Smile (Dişeti Gülüşü). Botulinum Toksin Uygulamaları, Dünya Tıp Kitabevi, Ankara, 2015.

Yapılan Hakemlikler

 • 1- 'Assessment of Sympathetic Skin Response to Acne Vulgaris' for the Medicine Science | International Medical Journal, May,2017.
 • 1- BalkMedJ-2017-1267 entitled "Keloidal Morphea" for the Balkan Medical Journal.

Projeler

 • 1- Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında “Psoriasis ve Seboreik Dermatit Ayrımında Dermoskopinin Kullanımı” başlıklı 2011/80 no’lu projede araştırmacı.