» Biyografi

1985 yılında Kayseri'de doğdu. İlköğretimini TED Kayseri Koleji'nde, ortaöğretimini Kayseri N.M.Küçükçalık Anadolu Lisesi'nde, lise öğretimini Kayseri Fen Lisesi'nde tamamladı. 2009 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 2009-2014 yılları arasında İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği'nde uzmanlık eğitimini tamamladı. Zorunlu hizmetini Sivas Numune Hastanesi'nde yaptıktan sonra, 2017 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı'na yardımcı doçent olarak atandı.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Sarikaya Solak S, Kıvanc Altunay I, Mertoglu Caliskan E. “Chronic pruritus in Turkish dermatology outpatients: prevalence, sociodemographic and clinical characteristics.” G Ital Dermatol Venereol. 2016; 151: 178-85. (Nisan 2016)
  1
  ATIF
 • Sarikaya Solak S, Kıvanc Altunay I, Tukenmez Demirci G,Can B. “Prevalence of congenital cutaneous anomalies in 1000 newborns and a review of the literature.” Am J Perinatol. 2016; 33: 79-83. (Ocak 2016)
  3
  ATIF
 • Kayaoglu S, Kıvanc Altunay I, Sarikaya S. “Diaper dermatitis in infants admitted to social pediatrics health center: role of socio-demographic factors and infant care.” Indian J Pediatr. 2015; 82: 904-8. (Ekim 2015)
  1
  ATIF
 • Aksu Cerman A, Sakiz D, Sarikaya Solak S, Kivanc Altunay I, Yalcin O. “Congenital granular cell tumor of the arm: a rare presentation.” Am J Dermatopathol. 2015; 37: 712-14. (Eylül 2015)
 • Aksu Cerman A, Sarikaya Solak S, Altunay I, Kucukunal NA. “Topical calcipotriol therapy for mild-to-moderate alopecia areata: a retrospective study.” J Drugs Dermatol. 2015; 14: 616-20. (Haziran 2015)
  5
  ATIF
 • Kucukunal A, Altunay I, Demirci GT, Sarikaya S, Sakiz D. “Reticular erythematous mucinosis on the midline of the back.” Cutis. 2014; 93: 294-6. (Haziran 2014)
  1
  ATIF
 • Aksu Cerman A, Sarikaya Solak S, Kıvanc Altunay I. “Vitamin D deficiency in alopecia areata.” Br J Dermatol. 2014; 170: 1299-304. (Haziran 2014)
  11
  ATIF
 • Altunay I, Kucukunal A, Sarikaya S, Tukenmez Demirci G. “A favourable response to surgical intervention and hyperbaric oxygen therapy in pyoderma gangrenosum.” Int Wound J. 2012; 11: 350-3. (Ağustos 2012)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Sarıkaya Solak S, Tükenmez Demirci G, Kıvanç Altunay İ, Küçükünal A. “Bin yenidoğanda gözlenen doğum lekelerinin neonatal ve maternal parametreler ile ilişkisi: prospektif ve kesitsel bir çalışma.” Turkiye Klinikleri J Med Sci 2013; 33: 1388-94.
 • Demirci GT, Altunay IK, Sarikaya S, Sakiz D. “Lupus erythematosus and lichen planus overlap syndrome: A case report with a rapid response to topical corticosteroid therapy.” Dermatol reports. 2011; 25: 3, e48

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Aksu Cerman A, Sarikaya Solak S, Kivanc Altunay I. “Congenital granular cell tumor: a rare presentation.” 22nd European Academy of Dermatology and Venereology Congress, P-1328, İstanbul, 2013

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Yalçın Ö, Özdemir S, Küçükünal NA, Sarikaya S, Aktaş E,Kabukçuoğlu F, Altunay I. ” Soliter kutanöz mastositom” Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2015; 49: 76-9.
 • Tükenmez Demirci G, Altunay I, Küçükünal A, Mertoğlu E, Sarıkaya S, Atış G, Ateş B. “Deri Hastalıklarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbbi Yöntem Kullanımı ve Hastalar Üzerindeki Olumlu ve Olumsuz Etkileri.” Turk J Dermatol 2012; 6: 150-4.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Kaya Ö, Sarıkaya Solak S. “Bilateral Simetrik Morfea” 5. Dermatoonkoloji Derneği Dermatoloji Gündemi, Kuşadası, 2017 (Eylül 2017)
 • Sarikaya Solak S, Kaya Ö. “Büllöz Eritem Ab İgne” 5. Dermatoonkoloji Derneği Dermatoloji Gündemi, Kuşadası, 2017 (Eylül 2017)
 • Aksu Çerman A, Sarıkaya Solak S, Altunay İ. “Alopesi areatada serum vitamin D seviyeleri” 25. Ulusal Dermatoloji Kongresi, SB-055, Antalya, 2014 (Ekim 2014)
 • Aksu Çerman A, Sarıkaya Solak S, Altunay İ. “Hafif-orta şiddetli alopesi areatada topikal kalsipotriolun etkinliği.” 25. Ulusal Dermatoloji Kongresi, SB-058, Antalya, 2014 (Ekim 2014)
 • Aksu Cerman A, Sarikaya Solak S, Kivanc Altunay. “Aplazia kutis konjenita: olgu sunumu.” 7. Dermatoloji Bahar Sempozyumu, İstanbul, 2013 (Nisan 2013)
 • Sarıkaya S, Kıvanç Altunay İ, Tükenmez Demirci G, Küçükünal A, Altuntaş Y. “Metabolik sendrom ve metabolik olarak normal obezitede görülen deri bulguları.” 20. Prof. Dr. A Lütfü Tat Sempozyumu, SB-09 Ankara, 2011 (Kasım 2011)

Yapılan Hakemlikler

 • Evaluation of Comorbidities in Patients with Autoimmune Bullous Diseases: A Retrospective Study (Ekim 2018)
 • A Case of Lupus Miliaris Disseminatus Faciei and a Brief Review of the Literature. Case Report [Mar 27, 2017] Journal: Şişli Etfal Tıp Bülten
 • A viral infection usually seen after feast of sacrifice: Human orf, in this case accompanied with erythema multiforme Case Report [Oct 11, 2017] Journal: Medicine Science | International Medical Journal
 • Pityriasis Lichenoides et Varioliformis Acuta (PLEVA): case report (Haziran 2015)