» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • DOGRU YÜCE, KEHAYA SEZGIN, Do Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Vaccines Change Creutzfeldt-Jakob Disease Prognosis, BALKAN MEDICAL JOURNAL, vol. 39, no. 5, 2022 (Eylül 2022)
 • ALKANLI N, A AY, S KEHAYA, N SÜT. Investigation of the relationship between IL-18 (-607 C/A), IL-18 (-137 G/C) gene variations and ischemic stroke disease development in thrace region of Turkey. Immunological Investigations, 2021, 50.6: 634-645. (Haziran 2020)
  3
  ATIF
 • H. ÖZKAN, M. M. ÇAKAR, M. AKPINAR, S. KEHAYA, F. B. GÜLDIKEN, Nonconvulsive status epilepticus presented with Wernicke aphasia: Case report, Neurological Sciences and Neurophysiology, 11, 2019
  1
  ATIF
 • O. Aynaci, A. Tekatas, G. Aynaci, S. Kehaya, U. Utku, EFFECTS OF CHADS2 SCORE, ECHOCARDIOGRAPHIC AND HAEMATOLOGIC PARAMETERS ON STROKE SEVERITY AND PROGNOSIS IN PATIENTS WITH STROKE DUE TO NONVALVULAR ATRIAL FIBRILLATION, 10.18071/isz.72.0241, IDEGGYOGYASZATI SZEMLE-CLINICAL NEUROSCIENCE, vol. 72, no. 7-8, pp. 241-250, 2019
  1
  ATIF
 • M. Gurdogan, S. Kehaya, S. Korkmaz, S. Altay, U. Ozkan, C. Kaya, The Relationship between Diffusion-Weighted Magnetic Resonance Imaging Lesions and 24-Hour Rhythm Holter Findings in Patients with Cryptogenic Stroke, 10.3390/medicina55020038, MEDICINA-LITHUANIA, vol. 55, no. 2, pp. , 2019
  2
  ATIF
 • Keheya S, Tekatas A, Aynacı Ö, Utku U, Solmaz V. A comparison of risk factors and prognosis between intra and extracranial acute atherosclerotic stroke in the Turkish population: a prospective study. Neurological research, 38(10), 864-870. (Ağustos 2016)
  7
  ATIF
 • S. GÜLER, S. H. KURTOGLU, S. KEHAYA, N. PAMUK, Y. CELIK, CEREBRAL VASOMOTOR REACTIVITY IN FIBROMYALGIA PATIENTS AND ITS RELATIONSHIP TO CENTRAL NEUROPATHIC PAIN, IDEGGYOGYASZATI SZEMLE-CLINICAL NEUROSCIENCE, vol. 69, no. 9-10, pp. 341-348, 2016

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Serum Çinko Seviyesinin İskemik İnme ile İlişkisinin Araştırılması (Mart 2022)
 • S. Kehaya, Stroke Burden in Agri: Stroke Situation in Underdeveloped Region of Turkey, 10.5152/eurasianjmed.2021.20034, EURASIAN JOURNAL OF MEDICINE, vol. 53, no. 3, pp. 174-179, 2021 (Aralık 2021)
 • ALKANLI NEVRA, AY ARZU, KEHAYA SEZGIN, Determination of the role of Matrix Metalloproteinase-1 (-1607 1G/2G) gene variation in ischemic stroke development, Erciyes Medical Journal, 2021 (Kasım 2021)
 • H. Ozkan, B. Guldiken, M. Cakar, A. Sunal, S. Kehaya, Late-Onset Generalized Myoclonic Seizure: Case Report, 10.14744/epilepsi.2020.36450, EPILEPSI, vol. 27, no. 2, pp. 127-130, 2021 (Nisan 2021)
 • H. Ozkan, M. Cakar, M. Akpinar, S. Kehaya, B. Guldiken, Nonconvulsive status epilepticus presented with wernicke aphasia: Case report, 10.4103/NSN.NSN_17_20, NEUROLOGICAL SCIENCES AND NEUROPHYSIOLOGY, vol. 37, no. 1, pp. 36-37, 2020
 • G. AYAZ, F. B. GÜLDIKEN, S. KEHAYA, O. AYNACi, Lesion Patterns on Early Diffusion-weighted Magnetic Resonance Imaging and Ischemic Stroke Subtypes, TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY, vol. 26, no. 3, pp. 202-206, 9, 2020
  1
  ATIF
 • Kehaya S. Double Stroke and Double Malignancy: A Case Report. J Case Rep Stud 5(5): 501 (Ekim 2017)
 • A. TEKATAS, S. KEHAYA, B. CAGLI, V. AKDEMIR, Ö. AYNACI, Y. DOGRU, F. AKSU, A Case of Uncorrected Tetralogy of Fallot Presenting with Acute Ischemic Stroke, Istanbul Medical Journal, vol. 15, no. 1, pp. 68-70, 3, 2014
 • Güler S, Deniz Ç, Utku U, Kehaya S.Karakter değiştiren baş ağrısı: İntrakranial hipotansiyona sekonder olarak gelişen serebral venöz tromboz olgusu. Agri. 2013 Jul;25(3):141-4 (Temmuz 2013)
  6
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • A. AY, N. ALKANLI, S. KEHAYA, INVESTIGATION OF THE ROLE OF MMP-1-1607 1G/2G GEN POLYMORPHISM IN THE DEVELOPMENT OF ISCHEMIC STROKE DISEASE, 30th Annual Biophysics Congress (International), MUGLA / BODRUM-TÜRKIYE
 • S. KEHAYA, Risk factors affecting hospital stay in ischemic stroke patients, Union of Thrace Universities 2nd International Health Sciences Congress - Clinical Neurophysiology, TEKIRDAG-TÜRKIYE
 • S. KEHAYA, Hemorrhagic stroke and arterial hypertension in an underdeveloped region of Turkey, 7. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS, EDIRNE-TÜRKIYE
 • N. ALKANLI, A. AY, S. KEHAYA, DETERMINATION OF RELATIONSHIP BETWEEN INTERLEUKIN-18 (-137G/C) GENE POLYMORPHISM AND DEVELOPMENT OF ISCHEMIC STROKE DISEASE, 30th Annual Biophysics Congress (International), MUGLA / BODRUM-TÜRKIYE
 • N. ALKANLI, A. AY, S. KEHAYA, INVESTIGATION OF THE MATRIX METALLOPROTEINASE-3 5A/6A GEN POLYMORPHISM THE EFFECT IN ISCHEMIC STROKE DEVELOPMENT, International Congress on Biological and Medical Science 2018 (ICBMS-2018), NIGDE-TÜRKIYE
 • S. GÜLER, H. KURTOGLU, S. KEHAYA, N. PAMUK, Y. ÇELIK, Cerebral Vasomotor Reactivity in Fibromyalgia Patients and Relationship With Central Neuropathic Pain., 3rd Congress of the European Academy of Neurology, AMSTERDAM-HOLLANDA

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • AY ARZU, ALKANLI NEVRA, KEHAYA SEZGIN, Investigation of The Effects of Serum Iron and Copper Levels in Ischemic Stroke Disease Development, Van Medical Journal, vol. 28, no. 4, pp. 546-553, 2021 (Eylül 2021)
 • C. Eryildiz, K. Tabakcioglu, S. Kehaya, N. Sakru, S. Gurcan, Lysinibacillus massiliensis Isolated from the Synovial Fluid: A Case Report, 10.5578/flora.70014, FLORA INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, vol. 25, no. 4, pp. 595-598, 2020
 • S. PEKÇETIN, E. D. IRMAK, Ö. INAL, H. ÖZKAN, S. KEHAYA, H. KAYIHAN, Multipl Skleroz Hastalarinda Algilanan Yorgunlugun Aktivite-Rol Yeterliligi ile Iliskisi, Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, vol. 7, no. 2, pp. 79-84, 4, 2019
 • M. M. ÇAKAR, A. AKSAR, M. AKPINAR, E. MERCAN, S. KEHAYA, F. B. GÜLDIKEN, A Case of Autoimmune Encephalitis with Refractory Status Epilepticus, Journal of the Turkish Epilepsi Society, 1, 2019
 • M. M. ÇAKAR, S. KEHAYA, H. ÖZKAN, F. B. GÜLDIKEN, Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome in the Late Postpartum Period: A Case Report, Turkish Journal Of Neurology, vol. 24, no. 4, pp. 340-341, 12, 2018
 • Kehaya, S., Güldiken, B., & Doğru, Y. Hyponatremia mimicking transient global amnesia.Turk J Neurol 2017;23:140-141 (Eylül 2017)
  1
  ATIF
 • Akşar, A., Berber, M., Kehaya, S., Akpınar, M., & Güldiken, B. Conus Medullaris Myelitis Related to Sjögren’s Syndrome Mimicking Cauda Equina Syndrome: A Rare Case. Causapedia (Temmuz 2017)
 • Kehaya, S. A Case of Central Pontine Myelinolysis Presenting with Isolated Diplopia. Causapedia (Mayıs 2017)
 • A. TEKATAS, Ö. AYNACI, S. KEHAYA, C. CELEBI, Horner Sendromu ve Sensorimotor Polinöropati ile Prezente OlanMüsinöz Tip Adenokarsinom Olgusu, Kirikkale Üniversitesi Tip Fakültesi Dergisi, vol. 15, no. 3, pp. 46-49, 10, 2013
 • S. GÜLER, A. TEKATAS, U. UTKU, S. KEHAYA, Iron Deficiency Anemia: A Rare Etiology of Cerebral Venous Thrombosis in Adults, Firat Tip Dergisi, vol. 17, no. 0, pp. 4-6, 2012

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • G. AYAZ, F. B. GÜLDIKEN, S. KEHAYA, Ö. AYNACI, Erken dönem difüzyon agirlikli manyetik rezonans görüntülemede akut iskemik lezyon özelliklerinin inme alt tipleri ile iliskisi, VII. ALI ÖZEREN BEYIN DAMAR HASTALIKLARI OKULU, Antalya-TÜRKIYE
 • M. AKPINAR, M. M. ÇAKAR, S. KEHAYA, F. B. GÜLDIKEN, AURALI MIGREN ÜZERINE EKLENEN OKSIPITAL LOB NÖBETI: BIR OLGU SUNUMU, 53. Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA-TÜRKIYE
 • M. M. ÇAKAR, A. AKSAR, M. AKPINAR, S. KEHAYA, F. B. GÜLDIKEN, REFRAKTER STATUS EPILEPTIKUS ILE SEYREDEN GAD-AB POZITIF OTOIMMÜN ENSEFALITI, 53. ULUSAL NÖROLOJI KONGRESI, ANTALYA-TÜRKIYE
 • M. M. ÇAKAR, M. AKPINAR, S. KEHAYA, F. B. GÜLDIKEN, WERNICKE AFAZISI ILE PREZENTE NONKONVULZIF STATUS EPILEPTIKUS: IKI OLGU SUNUMU, 53. ULUSAL NÖROLOJI KONGRESI, ANTALYA-TÜRKIYE
 • A. TEKATAS, H. Ö. KÖSE, S. KEHAYA, N. HÜSEYINOGLU, Çoklu ari sokmasi sonrasi gelisen kuadriparezi olgusu, 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, -TÜRKIYE
 • S. GÜLER, A. TEKATAS, U. UTKU, S. KEHAYA, Y. ÇELIK, Kardiyoembolik Inmeli Bir Olguda Disseminasyon gösteren Wirchow Robin Bosluklari., 47. Ulusal Nöroloji Kongresi, -TÜRKIYE

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • HEMİKORE ŞEKLİNDE SALLANAN UZUV GEÇİCİ İSKEMİK ATAĞI 17. Uludağ Nöroloji Günleri PB89 Aykan Oflazoğlu,Sezgin Kehaya (Mart 2022)